Krukaroon: มีนาคม 2010

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

เว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เป็นความฝันใฝ่อันสูงส่งอีกฝันหนึ่ง ที่เริ่มนำไปสู่การปฏิบัติจริง ๆ ครูอาจารย์ได้เร่งปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเพิ่มคำว่ามาตรฐานสากลเข้าไปอย่างแยบยล
ตามธรรมชาติวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ อันที่จริงแล้วก็นับว่าเป็นสิ่งดีที่พวกเราชาวครูจะปรับปรุงเตรียมการ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อความฝันอันสูงส่งดังกล่าว
อันจะนำผลดีไปสู่เหล่าศิษย์ทั้งหลาย
มีข้อเตือนสติไว้สักเล็กน้อย ในฐานะที่มีประสบการณ์แห่งการเป็นครูมาจนเกือบจะเกษียณใน 5-6 ปีข้างหน้านี้ ปัญหาสำคัญที่ขัดขวางผลสำเร็จแห่งการจัดการเรียนการสอน ให้ด้อยคุณภาพลง ก็คือปัญหา "พฤติกรรม" ที่นับวันพฤติกรรมของนักเรียนสมัยปัจจุบัน น่าท้อแท้ยิ่งแย่ลงอย่างน่าห่วงใยที่สุด พอเราพูดเรื่องพฤติกรรม เราก็แก้ตัวกันไปทางโน้นทีทางนี้ที เพื่อเลี่ยงที่จะยอมรับความจริง ว่ามาตรการในการอบรมบ่มนิสัยของเราไม่สามารถนำมาใช้กับนักเรียนยุคใหม่ได้ดีเท่ากับนักเรียนยุคเก่า ๆ พวกเราจะโทษ
สิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายล้อมรอบตัวนักเรียน โทษสภาพเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว สื่อที่เลวร้ายต่าง ๆ ฯลฯ
การที่มีครูสักคนหนึ่งที่ยืนขึ้นในกลางที่ประชุมครูในโรงเรียน แล้วเปรยวจีว่า "เด็กเราพฤติกรรมต่ำลงมากมาย พวกเราควรมีมาตรการร่วมกันในการแก้ไข" แน่นอน
คำพูดเหล่านี้แม้สั้น ๆ แต่ก็มีผลกระทบอย่างจังต่อฝ่ายพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายปกครอง) รองผอ.ที่ดูแลงานพัฒนาผู้เรียน และผอ. ผลร้ายสะท้อนกลับในทันที เช่นมีการลุกขึ้นโต้ตอบในที่ประชุมในทันที ว่ามันไม่เลวร้าย ส่วนใหญ่มันยังดีพอรับได้ ฝ่ายบริหารก็เออออห่อหมก เรื่องก็เงียบหายไป ไม่มีใครกล้าเสนอแนวคิดการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
ในที่ประชุมอีกเลย อย่าลืมว่าหากผู้บริหารมองใครเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วละก็ 4 ปี ถูกโล๊ะทิ้งจากสารบบครู หากโชคร้ายผอ. อยู่มากว่า 4 ปี ก็ยิ่งโชคร้ายต่อครูผู้กล้าเหล่านี้น
น่าอนาถเสียจริง ๆ ครับ ครูอย่างเรา ที่บ่นพึมพำมาทั้งหมดนี่ ก็อยากจะให้เพื่อนอย่าลืมเรื่อง กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เข้มข้นให้มากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา
หากนักเรียนมีพฤติกรรมดี การจัดการเรียนการสอนก็น่าเรียนน่าสอน มีความสุขสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน
ข้างล่างนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนมาตรฐานสากล คลิกโหลดไปดูกันนะพวกเรา

โรงเรียนมาตรฐานสากล
ขอขอบพระคุณ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

การเมือง การปกครอง รูปแบบ ลักษณะและลัทธิ


คลิกเปิดไฟล์ pdf ได้ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนใช้ ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
การเมือง การปกครอง รูปแบบ ลักษณะและลัทธิ
แบบทดสอบหลังเรียน
ขอบอบคุณแหล่งความรู้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างสูง

การกบฎ การปฏิวัติและการรัฐประหาร

นักเรียนคลิกดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ด้านล่างนี้

ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์


นักเรียนต้องการเรียนเรื่องนี้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ไปศึกษาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงสุโขทัย
ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอน 2

ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 2
E-Book วิชาการปกครองของไทย


วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

ปฐมนิเทศ


สวัสดีบรรดาศิษย์ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่รักทุกคน เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองของไทย ในภาคเรียนนี้นั้น ได้มีการบูรณาการให้เทียบเคียงเข้าสู่มาตรฐานสากล จึงต้องมีการปรับปรุงในเชิงคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ของประเทศไทยเรากับนานาประเทศ เพื่อเป็นการรู้เขารู้เรา
อนึ่งการเรียนวิชานี้มีภารกิจหลัก ๆ ดังนี้
1. การเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ
2. การจดบันทึกสาระการเรียนรู้ลงสมุดบันทึกประจำคาบเรียนปกติ
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จดบันทึกความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการคิดวิเคราะห์ลงสมุดบันทึก(ด้านหลัง)
4. การผลิตชิ้นงานด้วย ICT
การวัดผล/ประเมินผล
- สมุดบันทึก
- ความตั้งใจ/ความรับผิดชอบในคาบเรียนปกติ
- การทำแบบทดสอบย่อย/ปลายภาค
- ชิ้นงาน ICT
- กิริยามารยาท/ความเป็นเด็กไทย/จรรยางาม/มีวินัย/ใฝ่คุณธรรม
สำหรับการผลิตชัินงานด้วย ICT นั้น ครูได้เริ่มต้นมาจากการให้นักเรียนผลิตชิ้นงานด้วย Powerpoint Proshow E-book ซึ่งแนะนำ
ให้นักเรียนใช้สร้างงานด้วย Flip Publiser Flip Album รุ่นหลังสุดให้นักเรียนสร้างด้วย Desktop Author สำหรับในภาคเรียนนี้ คิดว่า
นักเรียนมัธยมศึกษา สมควรอย่างยิ่งที่จะมี เว็บบล็อค เป็นของตนเองรายบุคคล เพื่อก้าวไปเทียบเคียงมาตรฐานสากล จึงให้นักเรียนรุ่นนี้จัดทำผลงานด้วยเว็บบล็อค
ส่วนบุคคล คนละ 1 Blog
รายละเอียดการสร้างนักเรียนไม่ต้องตกใจ ปัจจุบันมี ฟรีBlog ให้เราใช้งานฟรีมากมาย แถมวิธีสร้างก็มีอธิบายขั้นตอนไว้ง่ายมาก ๆ จึงตัดความกังวลใจออกไปได้เลย
ต่อไปนี้เป็นการแนะนำ ฟรีบล็อค เพื่อให้นักเรียนเลือกเข้าไปสมัครสมาชิกและสร้างเว็บบล็อค กันได้เลย
http://www.blogger.com/
http://www.idayblog.com/
http://www.thaiseoboard.com/index.php?action=register

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon