Krukaroon: เมษายน 2010

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

การจัดการเรียนการสอนของครูรุณย์ ในภาคเรียนที่ 1/2553
ภาคเรียนที่ 1/2553 นี้ ครูรุณย์สอน 2 วิชาครับ วิชาละคาบต่อสัปดาห์ ซึ่งแต่เดิม สองคาบต่อสัปดาห์ คือ 1.0 หน่วย ภาคเรียนนี้ไม่ทราบว่าลดลงเหลือ 0.5 หน่วย ด้วยเหตุผลกลใด อันนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และพฤติกรรมการสอนของครูล่ะครับ ครูต้องปรับตัวเตรียมสื่อการเรียนการสอนเอาไว้ให้พร้อม เน้นให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วครูมาบรรยายสรุปในคาบเรียน พร้อมทั้งสอบวัดความรู้ คู่ขนานกับงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปทำ
เท่าที่พินิจพิจารณาแล้ว ครูรุณย์มีความเห็นว่า ต้องมอบหมายงานชิ้นสำคัญให้นักเรียนไปจัดทำเป็นรายคน ซึ่งอาจจะถูกต่อต้านจากนักเรียนในระยะแรก เมื่อผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่งนักเรียนจะเรียนอย่างสนุกสนานไม่เครียดอีกต่อไป และส่งผลให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ
แล้วครูรุณย์จะให้นักเรียนที่ครูรุณย์สอน คือ ม.4 กับ ม.5 บางห้องนะครับ จัดทำเว็บไซต์ส่วนตัว ขึ้นมาสักหนึ่งเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีแก่นักเรียนในการจัดทำหรือจัดสร้าง blog ส่วนตัวได้ในเวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น เมื่อนักเรียนมี blog ส่วนตัวแล้ว ให้พัฒนาเว็บ blog โดยเฉพาะด้านวิชาการ ครูมอบหมายหัวเรื่องใดให้นักเรียนไปสืบค้น แล้วนำไปติดตั้งเอาไว้ใน blog ของนักเรียน ครูก็จะเข้ามาตรวจงานที่มอบหมาย พร้อมให้คะแนนชิ้นงาน
คราวนี้การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู และครูกับผู้ปกครอง
นักเรียนก็สามารถทำได้ โดยใช้ facebook คิดว่านักเรียนส่วนหนึ่งคงรู้จักและเล่น facebook อยู่แล้ว ก็จะได้แนะนำเพื่อน ๆ ที่ยังไม่มีความรู้ต่อไป พอนักเรียนสร้าง facebook ส่วนตัวนักเรียนแล้ว ก็เกี่ยวโยงเป็นเพื่อนกัน ระหว่างนักเรียนด้วยกัน นักเรียนกับครูผู้สอน ติดต่อสัมพันธ์กันได้
แม้กระทั่งสามารถแช็ต chat กันหน้าจอก็ทำได้ facebook นี้เอาไว้เวลานักเรียนแจ้งให้ครูเข้าไปตรวจงานนักเรียน และครูวิจารณ์งานนักเรียนกลับไป สะดวกสนุกครับ ใครคันไม้คันมือก็จัดทำเอาไว้ก่อนเลยครับ เข้าไปที่ http://www.facebook.com แล้วสมัครเป็นสมาชิกได้เลยครับ
ครูหวังเอาไว้ว่าวิธีการเรียนแบบนี้ น่าจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปได้สมบูรณ์ แม้จะเรียนเพียงคาบเดียวในหนึ่งสัปดาห์ก็ตาม
สุดท้ายก็หวังในความร่วมมือของนักเรียนที่ครูรุณย์สอนทุกคน ที่จะสามารถทำในสิ่งที่ครูรุณย์มุ่งหวังได้ครับ
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ก่อนสมัค facebook นักเรียนควรสมัครอีเมล์ไว้ก่อน และควรจะเป็น hotmail น่าจะดีที่สุด เพราะตอนเราสมัคร facebook มันจะให้เราใส่ อีเมล์ของเราด้วย วิีธีการสมัคร hotmail.com อ่านใน link นี้ครับ วิธีสมัคร hotmail
นี้คือ link สำหรับสร้าง blog คลิกเข้าไปสร้างเลยครับ
นี้คือ link สำหรับสร้าง facebook คลิกเข้าไปสร้างเลยครับ
ครูสอนวิชาการปกครองของไทย ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วหล่าว สำหรับชั้น ม.4
และสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย สำหรับชั้น ม.5 ไม่กี่ห้อง
แต่ว่าอาคาร 4 เขาทาสีใหม่ไอหยา แสบตาอย่างแรง กลัวสุขภาพตาพวกเราจะเสียจังเลย
สีมันแปล๋นๆๆๆๆม๋ากมายเลย ไม่รู้ว่าเขาทาเป็นสีจริงแล้วยัง สีเหลืองนี้จัดอยู่ในสีร้อนนี้เอง

รอดูกันต่อไปนะครับ

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยตนเองที่นี่
ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 1
ประวัติ ศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 2
ประวัติ ศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 3
ประวัติ ศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 4
ประวัติ ศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 5

ทดลองทดสอบคลิกที่นี่

ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

ประวัติศาสตร์สม้ัยกรุงธนบุรี ให้นักเรียนดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเอง
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 1
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 2
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 3
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 4
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 5
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 6
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 7
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 8
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 9
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 10

ทดลองทดสอบ

ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีด้วยตนเอง คลิกที่นี่
ขอขอบคุณ ครูอรัญญา จันทนะ โรงเรียนเชียง ม่วนวิทยาคม พะเยา

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon