Krukaroon: เมษายน 2012

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

การใช้ ICT พัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ


นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบราชการ   โดยปฏิรูประบบราชการเริ่มจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานในการบริหารระบบราชการ    และมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะการพัฒนาและบริหารกำลังคนนั่นคือ ข้าราชการ   ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเป็นพลังผลักดันและขับเคลื่อน    การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT : Information and Communication Technology)  เข้ามาใช้ในการพัฒนาและบริหารกำลังคน   จึงต้องมีความเข้าใจถึงรากฐานตั้งแต่
นโยบาย ICT  ของประเทศ
  

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

                         โปรแกรม Zoomit เหมาะสำหรับคุณครู
      เวลาไปอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บางครั้งจะพบว่าถ้าโปรเจคเตอร์ไม่ชัดหรือตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ก็อาจทำให้การอบรม แทนที่จะรู้สึกดีกับรู้สึกแย่ เครื่องมือที่จะช่วยให้วิทยากรได้เป็อย่างดีคือโปรแกรมที่ชื่อ ZoomIT ซึ่งมีความสามารถต่างๆมากมาย ที่จะช่วยให้การฝึกอบรม หรือการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การขยายหน้าจอ การพิมพ์ การวาดรูป ลากเส้น การใช้สี สามารถช่วยให้วิทยากรหรือครู ในการนำเสนอหรือเชื่อมโยงเรื่องได้ดี และที่ดีไปกว่านั้นก็คือ มันเป็นฟรีแวร์ที่ให้ใช้งานได้ฟรีครับ ดาวน์โหลดโปรแกรม ZoomIT ที่นี่
 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา   ได้พบกับผู้บริหารบางคนที่เป็นผู้เผด็จการทางความคิด  ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่ซ้ำๆ กัน ดังนี้ครับ
        1.      เป็นผู้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเอาอย่างไร
        2.      นำเสนอให้ที่ประชุมอภิปรายพอเป็นพิธี
        3.      ใครเสนอแตกต่าง ก็จะตัดบทและตะล่อมให้ตรงกับที่วางแผนเอาไว้
       4.      อาศัยการประชุมบังหน้าเพื่อเป็นข้ออ้างว่าผ่านการพิจารณามาแล้ว ถือเป็นมติที่เห็นชอบ           
          เมื่อประชุมลักษณะดังกล่าว สัก 2 3 ครั้ง ต่อไปก็จะไม่มีใครเสนอความคิดเห็นอะไรอีก เพราะลูกน้องจะเดาทางผู้บริหารถูก    นิ่งเสียตำลึงทองจะดีกว่า เพราะพูดไปก็สองไพเบี้ย            
            สำหรับคนเป็นผู้บริหาร   เมื่อตนเองเสนออะไรในที่ประชุมไปแล้ว ไม่มีใครเสนออะไรที่แตกต่าง ก็อาจจะชะล่าใจทำให้คิดไปได้ว่าที่ไม่มีใครเห็นต่าง  เป็นเพราะความเก่งในอำนาจและบารมีของตนเอง
             หารู้ไม่ว่า นั่นเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นความเสื่อมถอยขององค์กร ทีละน้อย   ทีละน้อย    โดยผู้บริหารอาจไม่ทันรู้ตัว

ข้อมูลจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/165648

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

เหน็บ! เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก


 แขวะเงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็กไทย แนะเร่งออกข้อสอบวัดผลจัดเกรดเป็นแนวไขปัญหา 


วันนี้ (19 มี.ค.) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าว ว่า เมื่อไม่นานนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ จัดอภิปรายอย่างไม่เป็นทางการเรื่อง “แนวทางแก้ไขคุณภาพการศึกษาไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา เพื่อนำข้อสรุปเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาเด็กไทยตกต่ำ ดังนี้

นักเรียนขับไล่ผอ.อีกแล้ว


นักเรียน พิษณุโลก ฮือประท้วงไล่ผอ.มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เช้า วันนี้(23ก.พ.)นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลกประมาณ 20 คน ทำการประท้วงพร้อมกับใช้โทรโข่งตะโกนขับไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยการปีนรั้วออกมาพร้อมกับใช้โทรโข่งตะโกนขับไล่ โดยระบุว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเหล่านักเรียนจะยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้ตรวจสอบในพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

ความดี ความชั่ว


      
                         ความดี  ความชั่ว

ความดี  มีอยู่  ที่ไหน                   มันอยู่   ใกล้ใกล้  ตัวฉัน
ความชั่ว  ก็เหมือน  เหมือนกัน      ความชั่ว  มันอยู่  ใกล้ตน
ทางเลือก  ของคน  เรานี้             เลือกชั่ว   เลือกดี   ทุกหน
ทำดี   ความดี   ช่วยดล              เป็นสุข   เหลือล้น  ท่วมใจ
ทำชั่ว  ความชั่ว  บันดาล            เป็นทุกข์   เร็วพลัน   เชื่อไหม
ทำดี   ทำดี   ต่อไป                    สิ่งชั่ว  เลวร้าย   เลิกเลย
คนเลว   เพราะเขา  ทำชั่ว          ชีวิต  หมองมัว   เฉลย
ทำดี   ได้ดี   แน่เอย                  เหมือนคำ   พังเพย  โบราณ
ทำชั่ว  ได้ชั่ว  สนอง                  จงอย่า  ลำพอง  ฮึกหาญ
คนชั่ว   ชั่วได้  ไม่นาน               วายปราณ  เพราะกรรม  ตามทัน
ชื่อเหม็น   กลิ่นเน่า  เผาผี          ไม่มี   ความดี   สร้างสรรค์
ถูกคน  ประนาม  ทั่วกัน               พงศ์พันธุ์   สันดาน  มันเลว

                                               สะกิดใจได้น้อยนิดก็ดีแล้ว
                                                แต่งไว้นานแล้ว จำไม่ได้ว่า
                                                ปีไหน น่าจะ 2536


“เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่”
จาก กรณีที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง บันทึกวิดีโอแล้วนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ยูทูป มีเนื้อความน้อยใจเพื่อนๆ และข่มขู่เพื่อนๆ ว่า ถ้าไม่ยอมรับตนกลับเข้ากลุ่ม เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ จนคลิปดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ในโชเชียลเน็ตเวิร์ก จนวลี ” เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ !!” กลายเป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้
ล่า สุด ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนและผู้ปกครองที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการแจกแท็บเลต เพราะเด็กจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแต่อยู่ที่การดูแลของพ่อ แม่ผู้ปกครองมากกว่า
ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า มั่นใจว่าแม้จะมีนโยบายแจกแท็บเลตให้กับเด็ก ป. 1 ทั่วประเทศ แต่เชื่อว่าเด็กก็จะไม่นำแท็บเล็ตที่ทางรัฐบาลแจกให้ไปทำเรื่องไร้สาระ ซึ่งการใช้แท็บเลตต้องอยู่ในการควบคุมของครูผู้สอน ขณะเดียวกันต้องมีการใช้ อินเตอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน และตัวครูเองก็ต้องรู้เท่าทันเด็กด้วยเช่นกัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ไอทีอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่าง ไรก็ตาม นางอังคณา แสบงบาล หรือครูอังคณา ที่ถูกพูดถึงในคลิป ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าอยากให้คนที่มีความรู้เรื่อง คอมพิวเตอร์นำความรู้ไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ดีกว่า เพราะตัวเองสนุกแต่เป็นทุกข์ของครู และน้อง ๆ ซึ่งยังเรียนอยู่แค่ชั้น ม.1 เท่านั้นเอง


ข้อมูลจากMthai News

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Daypo Test

  วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับคุณครูทั้งหลายนะครับ  น่าจะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับทั่น
 เอาว่าดาวน์โหลดโปรแกรม มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเสียก่อนนะครับ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
(ก่อนดาวน์โหลด...ต้องคลิกเลือกภาษาไทยเสียก่อน อยู่ด้านขวามือนะครับ)
    ขั้นตอนต่อไป ทำอะไรต่อ อ่อ..ให้ท่านสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของ Daypo Test เสียก่อนนะครับ
เข้าสมัครตรงไหนหล่าวล่ะ...ตรงนี้ครับ http://www.daypo.net/  

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon