Krukaroon: ความดี ความชั่ว

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

ความดี ความชั่ว


      
                         ความดี  ความชั่ว

ความดี  มีอยู่  ที่ไหน                   มันอยู่   ใกล้ใกล้  ตัวฉัน
ความชั่ว  ก็เหมือน  เหมือนกัน      ความชั่ว  มันอยู่  ใกล้ตน
ทางเลือก  ของคน  เรานี้             เลือกชั่ว   เลือกดี   ทุกหน
ทำดี   ความดี   ช่วยดล              เป็นสุข   เหลือล้น  ท่วมใจ
ทำชั่ว  ความชั่ว  บันดาล            เป็นทุกข์   เร็วพลัน   เชื่อไหม
ทำดี   ทำดี   ต่อไป                    สิ่งชั่ว  เลวร้าย   เลิกเลย
คนเลว   เพราะเขา  ทำชั่ว          ชีวิต  หมองมัว   เฉลย
ทำดี   ได้ดี   แน่เอย                  เหมือนคำ   พังเพย  โบราณ
ทำชั่ว  ได้ชั่ว  สนอง                  จงอย่า  ลำพอง  ฮึกหาญ
คนชั่ว   ชั่วได้  ไม่นาน               วายปราณ  เพราะกรรม  ตามทัน
ชื่อเหม็น   กลิ่นเน่า  เผาผี          ไม่มี   ความดี   สร้างสรรค์
ถูกคน  ประนาม  ทั่วกัน               พงศ์พันธุ์   สันดาน  มันเลว

                                               สะกิดใจได้น้อยนิดก็ดีแล้ว
                                                แต่งไว้นานแล้ว จำไม่ได้ว่า
                                                ปีไหน น่าจะ 2536

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon