Krukaroon: คลิปคุณธรรมกับบทกลอนสอนใจ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

คลิปคุณธรรมกับบทกลอนสอนใจ

คลิกที่นี่บทกลอนสอนใจ
คลิปเรื่อง ชีวิตพลิกผันของอุ้ยอ้ายคลิปเรื่อง มหัศจรรย์แห่งช้างจากรายการตีสิบดีมาก ๆ


คลิปเรื่อง "น้องเกมเด็กน้อยยอดกตัญญู"

คลิปเรื่อง "หนูจะเป็นเด็กดี"

คลิปเรื่อง "เด็กน้อยยอดกตัญญู"


คลิปเรื่อง "เด็กหญิงยอดกตัญญูทูลเกล้าฯฎีการักษาแม่ ตอน 1


คลิปเรื่อง เด็กหญิงยอดกตัญญู ทูลเกล้าฯถวายฎีการักษาแม่ ตอน 2

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon