Krukaroon: มกราคม 2012

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

งานอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ชั้น ม.4 และ ม.5

งานอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  ชั้น ม.4 และ ม.5 ที่เรียนกับครูการุณย์  สุวรรณรักษา 
  ให้นักเรียนอ่านโดยการสืบค้นเรื่องต่อไปนี้ วิเคราะห์แล้วเขียนลงกระดาษเอ 4 ห้ามพริ้นส่ง
นะครับ  ให้ตกแต่งความสวยงามบ้างเล็กน้อย เขียนไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ

1.สาเหตุที่นักเรียนพูดคำหยาบ มึง กู  ด่าพ่อ ด่าแม่ เกิดจากสาเหตุใด
 ตอบเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาการพูดคำหยาบของนักเรียน
อย่างไรที่คิดว่าได้ผลดีแยกเป็นข้อ ๆ
3. หากนักเรียนไม่พูดคำหยาบ จะเกิดผลดีอย่างไร
  ก.ต่อโรงเรียน   ข.ต่อตัวนักเรียน
 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555


                                         แด่ครูดีของพวกเรา
         ขอปรบมือ  ยินดียิ่ง   จริงจากจิต      พร้อมผองศิษย์   ถ้วนหน้าค้อม  น้อมสรรเสริญ
         แด่ครูดี     วรนารี  ดีเหลือเกิน         จงเจริญ  ประสบสุข  ไร้ทุกข์ภัย
         ดีอย่างไร  ดีตรงไหน  ให้ดีต่อ         อย่าย่อท้อ  จนดีลับ  รับให้ไหว
         เพราะครูดี  ต้องอยู่ที่  ตรงกลางใจ   ผองศิษย์ไซร์  นั่นแหละใช่  ครูเด่นดี
         เหล่าคุณครู  ถ้วนทุกผู้  โค้งคำนับ    ดีจริงครับ  ดีจริงค่ะ  สมศักดิ์ศรี     
         พวกท่านไง  ใช่แล้วล่ะ  นะครูดี       ขอปรบมือ  ให้อีกที  ครูดีวอฯ
                                                                        16 ม.ค.55
               

สำหรับคุณครูที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นในครั้งนี้  ก็อย่าได้เสียอกเสียใจ ขอเพียงให้คุณครูเป็นครูดีสำหรับลูกศิษย์ของท่านก็เพียงพอแล้วล่ะครับ ทำหน้าที่ครูตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด  โอเคนะจ๊ะ...
อย่าคิดมากคิดมากนะเดี๋ยวจะย้ายไปทำงานฝ่ายกันหมด คราวนี้ใครเป็นครูสอนเต็มร้อยกันล่ะจ๊ะ หน่านะเข้าใจชิมิ๊  ว่าไง อืมชิมิ๊ มันต้องเป็นอย่างนี้ ชิมิ๊ ฮ้าย...

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon