Krukaroon: ตุลาคม 2010

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 
from...http://taksthaitoon.exteen.com/20090804/entry

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ด.ช.ไบเบิ้ลลูกยอดกตัญญู

อยากให้ดูเรื่องราวของไบเบิ้ล ซาบซึ้งถึงจิตใจอันดีงามของเขาเพียงใดด้วยวัยแค่ห้าขวบ
แต่มีจิตใจสูงส่งถึงเพียงนี้ พวกเราเล่าเหล่าศิษย์ทั้งหลาย กตัญญูต่อพ่อแม่กันเถอะนะ


 

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553ภาคเรียนที่ 2  นักเรียนม.5/11 ส่งงานที่นี่
ภาคเรียนที่ 2  นักเรียนม.5/10 ส่งงานที่นี่


ภาคเรียนที่ 2  นักเรียนม.5/9 ส่งงานที่นี่ภาคเรียนที่ 2  นักเรียนม.5/8 ส่งงานที่นี่


ภาคเรียนที่ 2  นักเรียนม.5/2 ส่งงานที่นี่ภาคเรียนที่ 2  นักเรียนม.5/1 ส่งงานที่นี่
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียน ม.4/13 ส่งงานที่นี่
 


ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/12 ส่งงานที่นี่


ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/11 ส่งงานที่นี่


ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/10 ส่งงานที่นี่

ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/9 ส่งงานที่นี่ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/8 ส่งงานที่นี่

ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/7 ส่งงานที่นี่
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/6 ส่งงานที่นี่


ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/5 ส่งงานที่นี่


  
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/4 ส่งงานที่นี่ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/3 ส่งงานที่นี่ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/2 ส่งงานที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นักเรียน ม.4,ม.5 ที่นัดส่งงาน 15 ตค. 53 ให้รีบส่งให้เสร็จเวลา 10.00 น.ทุกคนนะครับ

การทำกิจกรรมเพื่อขอแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5

    นักเรียนที่นัดส่งงานวันทีี่ 15 ต.ค. 53 ทุกคนให้รีบนำส่งเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นครับ
o
 หมายเหตุ 4/12 เลขที่ 8 พัณ ไม่ได้ติด 0 ครับ

นักเรียน ม.4 เข้าทำแบบทดสอบ 20 ข้อ คลิกที่นี่  และสมัครเป็นสมาชิกก่อน
ใส่รหัสข้อสอบ soc4 แล้วลงมือทำข้อสอบครับ สอบเสร็จ(รอ 5 นาที โทร.ถามผลการสอบแก้ตัวได้ที่ 081-9690238)


        แก้ตัวครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 วิชาประวัติศาสตร์ไทย ส 32103

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon