Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ภาคเรียนที่ 2  นักเรียนม.5/1 ส่งงานที่นี่

94 ความคิดเห็น:

 1. http://alonetoeyza.blogspot.com/p/blog-page.html

  สร้างหน้าเว็บเพิ่มอีกหน้าเสดแล้วครับอาจารย์

  กำลังไปสืบค้นงานที่ครูกำหนดให้

  ปิยวัช โภชนกิจ ม5/1 เลขที่38

  ตอบลบ
 2. ส่งงาน แก้ 0 ครับ

  เดชาธร ศรีไชย ม.5/1 เลขที่ 2

  ไม่รู้ทำถูกรึเปล่าชี้แนะด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 3. http://dechatornmakup.blogspot.com/

  ส่งงาน แก้ 0 ครับ

  เดชาธร ศรีไชย ม.5/1 เลขที่ 2

  ไม่รู้ทำถูกรึเปล่าชี้แนะด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 4. http://fiatza18.blogspot.com/2010/11/blog-post.html


  ส่งงานแก้0ครับ

  หิรัณย์กูล เอียดบริสุทธิ์ เลขที่ 44 ม5/1

  ตอบลบ
 5. http://pepehomenamo.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ส่งงานแก้ 0 ครับ

  สิงหนาท สุภณชัย เลขที่ 39 ม.5/1

  ตอบลบ
 6. ตรวจให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 7. อาจารย์ครับส่งงานครับผม

  เพิ่มหน้าเว็บ4หน้าใส่ข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาไทยเรียบร้อยแล้วครับ

  เหลือแค่ทำคำถามครับ

  http://peepo1234.blogspot.com/p/blog-page_27.html


  นาย จิณณวัตร แสงอรุณ เลขที่37 ม5/1 ครับผม

  ตอบลบ
 8. น.ส.ญาณิศา หวังเจริญ ม.5/1 เลขที่ 32
  ตรวจงานด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. ส่งงานเรื่อง ภูมิปัญญาไทย ค่ะ

  http://goiize-mn.blogspot.com/p/blog-page.html

  นางสาวพิจิตรา พ่วงสุด ม.5/1 เลขที่ 11 ค่ะ

  ตอบลบ
 11. ส่งงานค่ะ
  ภูมิปัญญาไทย
  นางสาว รสริน สุขเกษม ชั้นม.5/1 เลขที่21 ค่ะ

  ตอบลบ
 12. ส่งงานค่ะ

  ภูมิปัญญาไทย

  นางสาวนิชนันท์ ถิ่นจะนะ ม.5/1 เลขที่14

  ตอบลบ
 13. ส่งงานภูมิปัญญาไทยพร้อมข้อสอบค่ะ
  นางสาว ทิพย์วิมล พึ่งบุญ เลขที่ 20
  อาจารย์ค่ะ ทำข้อสอบของอาจารย์แล้วค่ะแต่ไม่ได้ใส่รหัสที่อาจารย์ตกลงไว้
  แล้วใช้usernameว่า buacat ค่ะ ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ

  ตอบลบ
 14. ส่งงานหน่วยที่234ค่ะพร้อมกับข้อสอบ การเพื่มนาฬิกาเเละปฎิทิน
  นางสาว ทิพย์วิมล พึ่งบุญ เลขที่ 20

  ตอบลบ
 15. ส่งงานครับ
  http://sizemlinkin.blogspot.com/
  ผมพ่วงบล็อกใหม่ครับเพื่อความสะดวกในการตรวงาน กับ บล็อกไร้สาระครับ

  นายขจรพงศ์ เตชะอนันต์ตระกูล ม5/1เลขที่34

  ตอบลบ
 16. ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่2,3ค่ะ
  นางสาว รสริน สุขเกษม ชั้นม5/1 เลขที่21

  ตอบลบ
 17. ส่งงานวิชาประวัติศาสตร์ไทย4(บุคคลสำคัญ) ค่ะ
  นางสาวพิชยา กิ้มเส้ง ม.5/1 เลขที่ 6
  http://pitchaya-13.blogspot.com/2011/01/4.html

  ตอบลบ
 18. ส่งงานวิชาประวัติศาสตร์ไทย3ค่ะ
  นางสาวพิชยา กิ้มเส้ง ม.5/1 เลขที่ 6

  http://pitchaya-13.blogspot.com/2011/01/3.html

  ตอบลบ
 19. ส่งงานวิชาวิชาประวัติศาสตร์ไทย2ค่ะ
  นางสาวพิชยา กิ้มเส้ง ม.5/1 เลขที่ 6
  http://pitchaya-13.blogspot.com/2011/01/2.html

  ตอบลบ
 20. ส่งงานวิชาประวัติศาสตร์ไทย(ภูมิปัญญาไทย)
  ค่ะนางสาวพิชยา กิ้มเส้ง ม.5/1 เลขที่ 6

  http://pitchaya-13.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

  ตอบลบ
 21. ส่งงานคาฟ

  น.ส.จินต์ศุจี ทองมาก เลขที่5 5/1

  ตอบลบ
 22. ส่งงานค่ะ
  นางสาว วรรณดี ล่องแดง เลขที่ 22
  http://biw-wandee.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. ส่งงานหน่วการเรียนรู้ที่3ค๊ะ

  นางสาว จิตรสินี วุ่นแก้ว เลขที่46

  ตอบลบ
 26. ส่งงาน หน่วย 1_4 http://benchapornruangyot.blogspot.com/
  นางสาวเบญพร เรืองยศ เลขที่ 15

  ตอบลบ
 27. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 28. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 29. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 30. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. ส่งงานค่ะหน่วยที่1 ภูมปัญญาไทย

  น.ส. สุนิษา คิมหันต์ เลขที่ 33 ม.5/1

  ตอบลบ
 33. ส่งงานหน่วยที่1-4

  น.ส.สุนิษา คิมหันต์ เลขที่33 ม.5/1

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2554 18:38

  ส่งงานทุกชิ้นครับอาจารย์

  ผลทำเสร็จหมดแล้วครับ

  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะครับ

  http://domezz.blogspot.com/p/blog-page.html

  นายโดม ศรัยทอง เลขที่ 30 ม.5/1

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2554 18:40

  ส่งงานทุกชิ้นครับอาจารย์

  ผลทำเสร็จหมดแล้วครับ

  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะครับ

  http://domezz.blogspot.com/p/blog-page.html

  นายโดม ศรัยทอง เลขที่ 30 ม.5/1

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2554 05:29

  อาจารย์ครับ

  ผมส่งงานใหม่อีกครั้งนะครับ

  เสร็จหมดทุกชิ้นแล้วครับ

  รบกวนตรวจด้วยนะครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

  นายโดม ศรัยทอง ม.5/1 เลขที่ 30

  (ผมทำเป็น 4บท 4หน้าเลยนะครับ)

  ตอบลบ
 37. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 38. ส่งงานค๊า ทำเสร็จหมดแล้วทุก 4 หน่วย

  น.ส.ปิยพร ปรัชญาชีวิน เลขที่ 27 ม.5/1

  http://mkiioozz.blogspot.com

  เอาบล็กของฉันที่ชื่อ mkiioozz เพราะเป็นของเทอมที่ 2

  ทำหน้าละหน่วยการเรียนเลยค๊า

  ตอบลบ
 39. ส่งงานค่ะอย่าลืมตรวจน่ะค่ะ
  น.ส.เจนจิรา คังฆะสุวรรณ ม.5/1 เลขที่ 25

  ตอบลบ
 40. ส่งงานค่ะทำข้อสอบแล้วด้วย

  ตอบลบ
 41. ส่งงานค่ะทำข้อสอบแล้วด้วย
  น.ส.วรรณดี ล่องเเดง ม.5/1 เลขที่ 22

  ตอบลบ
 42. ส่ง งาน ค่ะ นส จินต์ศุจี ทองมาก ค่ะ พอดีส่งใหม่อีกรอบ ทำข้อสอบค่ะ ส่วน ข้อสอบ ที่ครูให้ทำเดียวเครียค่ะ เลขที่5ค่ะ

  ตอบลบ
 43. ส่งงาน ค่ะ


  วันวิสาข์ เอี่ยมคง เลขที่ 16
  แบบฝึกหัดที่ครูสั่งกำลังดำเนินงานยุค่ะ

  ตอบลบ
 44. ส่งงานค่ะ

  นางสาว จิตรสินี วุ่นแก้ว เลขที่46 ม.5/1

  หน่วยเรียนรู้ที่1 ภูมิปัญญาไทยพร้อมแบบฝึกหัดค่ะ

  ตอบลบ
 45. นางสาว จิตรสินี วุ่นแก้ว เลขที่46 หน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะ

  ตอบลบ
 46. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 47. นางสาว จิตรสินี วุ่นแก้ว เลขที่46 หน่วยการเรียนที่4

  ตอบลบ
 48. กว่าจะเสร็จเหนื่อยมาก

  ตอบลบ
 49. นริศรา ค่ะ เลขที่46

  ตอบลบ
 50. ส่งงานค่ะ นางสาวรัชฎาวรรณ ซี่ซ้าย
  เลขที่ 28 ชั้นม.5/1

  ตอบลบ
 51. ส่งงานค่ะ

  นางสาวนิชนันท์ ถิ่นจะนะ

  ม.5/1เลขที่14

  ตอบลบ
 52. ส่งงานค่า :)

  http://goiize-mn.blogspot.com/p/blog-page.html

  นางสาว พิจิตรา พ่วงสุด ม.5/1 เลขที่ 11

  ตอบลบ
 53. ส่งงานครับ :D

  http://fiatza18.blogspot.com/p/blog-page.html

  นาย หิรัณย์กูล เอียดบริสุทธิ ม.5/1 เลขที่44

  ตอบลบ
 54. ส่งงานค่ะ

  นางสาวปริลา ยอดไกร เลขที่ 10 ม.5/1

  http://parisa36.blogspot.com/

  ตอบลบ
 55. ส่งงานค่ะ นางสาว รัชฎาวรรณ ซี่ซ้าย
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 28

  ตอบลบ
 56. นางสาวรัชชนก คำทอง
  ม.5/1 เลขที่35 ส่งงานทั้งหมดค่ะ
  http://nam-ratchanok.blogspot.com/

  ตอบลบ
 57. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 58. ส่งงานทั้งหมดค่ะ

  นางสาว รสริน สุขเกษม ชั้นม .5/1 เลขที่ 21
  http://sakomiiz29.blogspot.com/

  ตอบลบ
 59. ส่งงานทั้งหมดจร๊ะ..

  นางสาว ฐิติมา เทพรักษ์ ม.5/1 เลขที่ 9

  http://creammarn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 60. ส่งงานทั้งหมดเลยค่ะ

  นางสาว นิชนันท์ ถิ่นจะนะ

  ม.5/1 เลขที่ 14

  ตอบลบ
 61. ส่งงานครับผม

  ทุกชิ้นงานผมทำเสร็จหมดแล้ว เย้!!!!!!!

  นายเมธา คงเย็น เลขที่ 43 ม.5/1

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 62. ส่ง งาน
  วัชราพร รัตนรังสี เลขที่ 18

  ตอบลบ
 63. วัชรากร ชาติกระพันธุ์ ส่ง งานคราฟ..........
  เลขที่19

  ตอบลบ
 64. ส่งแบบทดสอบบุคคลสำญค่ะ
  นางสาวพิชยา กิ้มเส้ง ม.5/1 เลขที่ 6

  ตอบลบ
 65. ส่งงานค่ะ
  ครบหมดทุกอย่างแล้วค่ะ
  นางสาว อิสราภรณ์ ชูติการ
  เลขที่ 26 ม.5/1
  http://mymelody26.blogspot.com/

  ตอบลบ
 66. ส่งงานค่ะ
  นางสาว อภิชญา จันทระ
  ม.5/1 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 67. ส่งงานคะ
  นางสาว ทิพยวิมล พึ่งบุญ เลขที่20 ม.5/1

  ตอบลบ
 68. อาจารย์ครับส่งงานครับผม ผมนายจิณณวัตร แสงอรุณ เลขที่ 37 ม5/1

  http://pruparoon.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 69. แวะมาส่งงานค่ะ

  http://gallayaporn.blogspot.com/

  ของ .. นางสาว กัลยาพร แก้วไฟ ม.5/1 เลขที่ 24

  ตอบลบ
 70. มาส่งงานแล้วค่ะ

  http://janraktvxq.blogspot.com

  นางสาว วยานันท์ เครือทอง ม5/1 เลขที่ 8

  *เมื่อวานส่งไม่ได้เน็ตล่ม*

  ตอบลบ
 71. ส่งงานค่ะ

  http://narisara017.blogspot.com/2011/02/1.html

  REน.ส.นริศรา ผิวผ่อง ม.5/1 เลขที่1

  ตอบลบ
 72. ส่งงานค่ะ

  REน.ส.นริศรา ผิวผ่อง ม.5/1 เลขที่1

  http://narisara017.blogspot.com/2011/02/2.html

  ตอบลบ
 73. ส่งงานค่ะ

  RE น.ส.นริศรา ผิวผ่อง ม.5/1 เลขที่1


  http://narisara017.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

  ตอบลบ
 74. ส่งงานค่ะ

  RE น.ส.นริศรา ผิวผ่อง ม.5/1 เลขที่1


  http://narisara017.blogspot.com/2011/02/4.html

  ตอบลบ
 75. ส่งงานค่ะ

  Reน.ส.ภัทรลดา ไชยพูน ม.5/1 เลขที่ 7


  http://patlada015.blogspot.com/2011/02/1.html

  ตอบลบ
 76. ส่งงานค่ะ

  Reน.ส.ภัทรลดา ไชยพูน ม.5/1 เลขที่ 7

  http://patlada015.blogspot.com/2011/02/2.html

  ตอบลบ
 77. ส่งงานค่ะ

  Reน.ส.ภัทรลดา ไชยพูน ม.5/1 เลขที่ 7

  http://patlada015.blogspot.com/2011/02/1_16.html

  ตอบลบ
 78. ส่งงานค่ะ

  Reน.ส.ภัทรลดา ไชยพูน ม.5/1 เลขที่ 7

  http://patlada015.blogspot.com/2011/02/4.html

  ตอบลบ
 79. นักเรียนที่ไม่ส่ง ได้แก่...เดชาธร สิทธิ ณัฐวุฒิ วรัญญา ณราวุฒิ เกียรติศักดิ์ ศศิภา สุเมษ อินทิรา ปิยวัช ณัฐนรี ศันสนีย์ สุภิสรา นริศรา ใครส่งหลังจากนี้ โทร.แจ้งครูด้วยครับ 0819690238

  ตอบลบ
 80. http://frr501.blogspot.com/p/1.html


  ดิฉันน น น นางสาวศันสนีย์ เอียดตุ้น น มาส่งแล้ววค่ะ
  ขอขอบคุนอย่างสูงน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 81. http://oneee50101.blogspot.com/p/1.html

  เรียนครูการุน นน นายเกียรติศักดิ์ แก้วศรี เลขที่ 17

  ตรวจด้วยยย

  ตอบลบ
 82. ศันสนีย์ เกียรติศักดิ์ ครูตรวจให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 83. อาจารย์ครับ ส่งงานหมดทุกอย่างเลยครับ

  รบกวนอาจารย์ตรวจให้ด้วยนะครับ (ขอบคุณครับ)

  เสดแล้ว5555555555555555555

  ตอบลบ
 84. ^^^^^^^^^^^เดชาธร ศรีไชย ม.5/1 เลขที่ 2 ครับ^^^^^^^^^^

  ตอบลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2554 22:21

  http://lovelytee50131.blogspot.com/p/1.html


  นายสุเมษ หมัด ครับบบป๋ม ตรวจด้วยน่ะครับบ ขอร้องงงง *

  ตอบลบ
 86. ตรวจให้แล้ว หลังจากนี้ไม่รับแล้วครับ

  ตอบลบ
 87. นางสาวณัฐนรี บุญศิริ ม.5/1 เลขที่40
  ส่งงานค่ะ ที่โทรไปหาครู ตอนที่ครูไปประชุมที่เกาะยอ ส่งงานทั้งหมด4ชิ้นค่ะ
  ครูดูหน่วยที่3ให้หนูด้วยนะค่ะ หนูสอบผ่านแล้ว ได้6คะแนน
  ขอความกรุณาตรวจให้ด้วยนะค่ะ
  กราบขอบพระคุณอย่างสูง ค่ะ

  ตอบลบ
 88. นายณราวุฒิ สุคนธ์ ม.5/1 เลขที่13

  ส่งงานนะครับ ขอโทดนะครับที่ส่งช้าไปนิด

  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยนะครับบบ

  http://narawut00258.blogspot.com/

  ขอบคุณมากคร๊าฟฟฟฟ

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ2 มีนาคม 2554 20:00

  http://kk989.blogspot.com/

  นางสาวสุภิสรา แซ่จู ม.5/1 เลขที่ 42

  ตอบลบ
 90. http://www.exam.in.th/subject_owner_point.php?u=krukaroon
  ครูค่ะ หนูผ่านตั้งนานแล้วค่ะ หน่วยที่3

  ตอบลบ
 91. แก้ ร
  นาย ณัฐวุฒิ เคหาแก้ว เลขที่4 ม.5/1
  อย่าลืมตรวจให้ด้วยนะครับ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon