Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553


ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/7 ส่งงานที่นี่

58 ความคิดเห็น:

 1. ทัก ทาย คร๊า อา จารย์ การุณย์

  หา ไร หม่ำ ๆ ด้วย น๊ คร๊

  เทอม 2 แล้ว นู๋ จะ ตั้ง ใจ เรียน คร๊า

  นู๋ สัญ ญา 2 นิ้ว ด้วย เกียรติ ของ ลูก เสือ สำ รอง คร๊า

  555+


  จุ๊บจุ๊บ....

  ชมพูนุท 40705 คร๊า

  ตอบลบ
 2. ยังไม่ส่งงานเหรอ ครูเข้าไปตรวจแล้วนะเนี่ยไม่เจออะไรเล้ย
  แม่คู้ณ

  ตอบลบ
 3. ครู กา รุณย์ สุด หล่อ ส่ง งาน คร๊า ครู

  ชม พู นุ ท วงษ์โสพนากุล

  เลขที่ 5 ม.4/7

  ตอบลบ
 4. http://doodcherry.blogspot.com/

  อย่า ลืม ตรวจ น๊ ครู


  ชมพูนุท วงษ์โสพนากุล

  เลขที่ 5 ม. 4/7

  ตอบลบ
 5. http://pimpikar.blogspot.com
  ส่งงานค่ะ

  นางสาว พิมพิกา ชุมภู่ เลขที่ 40 ม.4/7ค่ะ

  ตอบลบ
 6. ครูการุณย์ค่ะ ส่งงานค๊า ^____^" !!

  http://titapornsuktab.blogspot.com

  นางสาว ฐิตาพร สุขทับ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 13

  อย่าลืมตรวจนะค่ะครูการุณย์ :))))))

  ตอบลบ
 7. สวัสดีค่ะ คุณครูการุณย์ แวะมาส่งงานค่ะ !!!

  นางสาวชนาธิป จีรกาญจน์
  เลขที่ 32 ชั้น ม.4/7

  ครบแล้วนะคร้า~
  v
  V
  V
  http://greenniekjtz.blogspot.com

  ขอบคุณค่ะ !!

  ตอบลบ
 8. สวัสดีค่ะ คุณครูการุณย์
  มาส่งงานน๊าเจ้าค๊า
  นางสาวกัญญ์วรา พุ่มโพธิ์
  เลขที่ 14 ชั้นม.4/7

  ครบแล้วนะเจ้าค๊า

  http://ganwara628.blogspot.com/

  ขอบคุณน๊าเจ้าค๊าาา

  ตอบลบ
 9. สวัสดีคร้าา

  นางสาวนภสร จอมศรี

  เลขที่ 15 ม. 4/7

  ทำงานครบแล้ว

  เข้าทำแบบฝึกหัดเรีบยร้อย

  ตั้งคำถามในหน่วยที่ 1

  งานทุกอย่างเสร็จหมดแร้วน่ะคร้าาาาาา

  ครูอย่าลืมตรวจดัว

  http://napasorn-bieber.blogspot.com/

  ขอบคุณคร้าาา

  ตอบลบ
 10. สวัสดีค่ะ คุณครู

  ดิฉัน น.ส.ชนนิกานต์ บุตรเหลบ

  เลขที่1ชั้น ม.4/7

  ทำงานส่งครูครบเเล้วค่ะ

  ช่วยตรวจให้ด้วยนะคะ

  ขอบคุณคะ...

  ตอบลบ
 11. สวัสดีค๊า อาจารย์การุณย์
  ทำงานครบ 4 หน่วยการเรียนรู้แล้วค๊
  นางสาวยุพเยาว์ หุนเจริญ ม.4/7 เลขที่ 16
  http://yuppayaw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. นางสาวจิรวรรณ สีนุ่น ม.4/7 เลขที่ 50
  มาส่งงานตามเป้าหมายแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 13. นางสาววิลาสิณี ไชยขวัญ ม.4/7 เลขที่ 44
  ส่งงานแล้ว อย่าลืมตวรจด้วย
  http://wilasinee194244.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 14. หนู...นางสาวนิลาวัลย์ พานิช เลขที่34 ส่งงานครบเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 15. นางสาววิลาสิณี ไชยขวัญ ม.4/7 เลขที่ 44
  ส่งครบแล้วค่ะ
  http://wilasinee194244.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 16. นางสาวจิรสรรณ สีนุ่น เลขที่50
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://imonmon.blogspot.com

  ตอบลบ
 17. หนู...นางสาวนิลาวัลย์ พานิช เลขที่34 ส่งงานครบเเล้วค่ะ
  http://tooknilawan.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

  ตอบลบ
 18. นางสาวนิลาวัลย์ พานิช ทำเเบบทดสอบครบ6หน่วยเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 19. นางสาว วริษฐา แสงพงศ์ เลขที่20 ม4/7

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  pear_za147@hotmail.com

  ตอบลบ
 20. หวัดดีคร้า

  คุณครูการุณย์

  นางสาวปภัสรา แก้วสี

  ม.4/7 เลขที่ 3

  ส่งงานคร้า

  ช่วยตรวจให้หน่อยนะคร้า

  หวังวาคงทันส่งนะคร้า

  ขอบพระคุณมากคร้า

  ตอบลบ
 21. คุณครูการุณย์ขาาาาา

  ทำงานครบทุกหน่วยแล้วค่ะ

  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า

  เพื่อพวกเรามาตลอด

  หนูชื่อ นางสาว เบญจมาศ ไหมสมสู เลขที่ 37 ม .4/7 ค่ะ

  http://benjamashappy.blogspot.com

  ตอบลบ
 22. หนู...นางสาวนิลาวัลย์ พานิช เลขที่34 ส่งงานครบเเล้วค่ะ
  http://tooknilawan.blogspot.com/2011/02/blog-post.html บล็อกอีกสองชิ้นเสร็จแล้วนะค่ะ แต่มันไม่แสดงหน้าเว็บค่ะช่วยดูด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 23. oนาย วรัตน์ แก้วแพง เลขที่27 4/7


  www.oatlovefahh.blogspot.com

  ส่งแล้วหลวงรุน

  ตอบลบ
 24. ครูการุณย์ ที่เคารพรัก

  ชมพูนุท วงษ์โสพนากุล
  เลขที่ 5 ม.4/7


  ส่งงานคร๊า

  http://doodcherry.blogspot.com/


  ดูแล้วอย่าตกใจน๊ครู


  /*--*/

  ตอบลบ
 25. กระผม พลทหาร ณัฐกมล แก้วเนียม

  เลขที่ 7 ม4/7

  ส่งงานครับ

  http://ohzii.blogspot.com

  ตอบลบ
 26. ^
  ^
  ^พลทหารวะไปตายได้ละ

  นายวรัตน์ แก้วแพง เลขที่27 4/7

  http://oatlovefahh.blogspot.com/

  ส่งงานคัฟ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2554 05:26

  ส่งงานค่ะ

  นางสาว เนตรชนก ชุมคง ม.4/7

  http://tangza47.blogspot.com/

  คบแล้วค่ะ เทอม2

  ตอบลบ
 28. น.ส วรรณกานต์ คงเอียง ม.4/7 เลขที่43

  bowzaa1.blogspot.com

  ส่งงานเทอม2

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2554 05:27

  นางสาว วิภาวรรณ ไชยผลอินทร์ เลขที่17 4/7

  http://fernza47.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2554 05:28

  นาย ปกรณ์ ตันศรีวงษ์ เลขที่26 4/7

  http://domeza47.blogspot.com

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2554 05:28

  นาย อดิศร ซ้ายขวัญ ส่งงานเทอม2ด้วยคับ

  http://golfza47.blogspot.com

  เลขที่24 4/7

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2554 05:29

  นาย ศุภณัฐ ขวัญวิเชียร เลขที่29 4/7

  http://nutza47.blogspot.com/

  ส่งงานครับเทอม2

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2554 05:29

  นาย ณัฐพล ศิริวิบูลย์ เลขที่8 ม.4/7

  http://toeyza47.blogspot.com/

  ส่งงานคับภาคเรียนที่2

  ตอบลบ
 34. ส่งงานค่ะ

  www.sureekarn.blogspot.com

  นางสาวสุรีย์กาญจน์ เหลาะหมาน

  ม. 4/7 เลขที่ 48
  .
  .
  .
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 35. ส่งงานครับ

  http://sayumpoo07.blogspot.com/

  นาย สยุมภู เพชรสกุล

  ม.4/7 เลขที่28

  >>อย่าลืมตรวจนะครับ !<<

  ตอบลบ
 36. สวัสดีค่ะ
  ดิฉัน น.ส.วีรอร สงแก้ว

  เลขที่ 4 ชั้น ม.4/7

  ทำงานส่งครูครบเเล้วค่ะ

  ช่วยตรวจให้ด้วยนะคะ

  ขอบคุณคะ..

  ตอบลบ
 37. ส่งงานค่ะ

  http://chuaychatree.blogspot.com/

  นางสาวศศิมา ช่วยชาตรี

  ม.4/7 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ19 กุมภาพันธ์ 2554 03:56

  นางสาว ศุภาวรรณ พวกผกา 4/7 เลขที่47

  http://koryza47.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. ปภัสรา แก้วศรี ทำไมไม่มีเนื้อหาวิชากฎหมายเลยครับ
  ผู้ที่ยังไม่ส่งได้แก่....

  ตอบลบ
 40. คนที่ไม่ส่ง ได้แก่....ธนสิริ สุขุมภรณ์ ธิดาพร นริศรา สมฤดี จตุรพัฒน์ กฤษฎีกา ชฎารัตน์ จิลดา ชลธิชา แกมกานต์ ณัฐณิชา กัลยรัตน์ กุลธิดา ณัฐณิชา ธรรมวิเศษศักดิ์ นิโลบล ปัทมา ปาลินี มงคลศรี วรพรรณ ศกลวรรณ อัลปรียา

  สำหรับใครครูตรวจตกหล่นกรุณาแจ้งชื่อด่วนครับ 0819690238

  ตอบลบ
 41. หวัดดีคร้า

  คุณครูการุณย์

  นางสาวปภัสรา แก้วสี

  ม.4/7 เลขที่ 3

  ส่งงานคร้า

  ...เรื่องกฏหมาย...

  ช่วยตรวจให้หน่อยนะคร้า

  งานครบแล้วคร้า

  ขอบคุณอย่างแรงนิ

  ตอบลบ
 42. ส่งงานค่ะ นางสาว ณัฐณิชา ธรรมวิเศษศักดิ์

  http://kungnang2011.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. สวัสดีค่ะ

  น.ส.กฤษฎีกา สังข์เกษม
  เลขที่ 18 ม.4/7
  ส่งงานค่ะ
  http://nubeerkritsadeeka.blogspot.com

  รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2554 05:27

  ครูค๊าๆๆๆๆๆ ส่งงานค๊ะ

  น.ส.แกมกานต์ พิทักษ์ธรรม มัชฌิมาภิโร
  เลขที่ 23
  ส่งครบทุกชิ้นแร้วค๊ะ :))

  ตอบลบ
 45. นางสาว ณัฐณิชา ประยูร 4/7 เลขที่25

  ส่งงานค่ะ gamza47.blogspot.com

  ตอบลบ
 46. น.ส ปัทมา อิสระ

  patza47.blogspot.com

  ส่งงานค่ะ ภาคเรียนที่2

  ตอบลบ
 47. นางสาว นิโลบล สีนวลแก้ว 4/7 เลขที่35

  ส่งงานค่ะhttp://nan-nilobon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. น.ส ชฏารัตน์ เพชรโชติ 4/7 เลขที่19

  http://mewza47.blogspot.com/

  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 49. สวัสดีค่ะ
  นางสาวอัลปรียา สุขเจริญ เลขที่ 49 ม.4/7
  http://jansunshine6.blogspot.com/

  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 50. สวัสดีค๊าคุณครูการุณย์
  นางสาวปาลินี จิตบรรจง เลขที่ 39 ม.4/7
  http://jane3947.blogspot.com/

  ส่งงานน๊าค๊า ^^

  ตอบลบ
 51. ที่ยังไม่ส่ง ได้แก่ สุขุมภรณ์ ธิดาพร นริศรา สมฤดี จตุรพัฒน์ จิลดา ชลธิชา กัลยรัตน์ กุลธิดา มงคลศรี วรพรรณ ศกลวรรณ

  ตอบลบ
 52. นางสาว สุขุมภรณ์ สุขสว่าง เลขที่6 4/7ส่งงานค่ะ

  http://dearka1.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. ศกลวรรณ เอียดตุ้น เลขที่ 45 ส่งงานคร๊

  http://fair22339.blogspot.com

  ตอบลบ
 54. น.ส วรพรรณ นิจดิเรก เลขที่42

  ตอบลบ
 55. น.ส ธิดาพร หนูชูไชย เลขที่ 9

  http://popza47.blogspot.com/

  ตอบลบ
 56. น.ส นริศรา ส้รอยสุวรรณ เลขที่ 40

  creamza47.blogspot.com

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2554 03:31

  น.ส ชลธิชา จอมสุริยะ เลขที่ 22

  maypink1.blogspot.com

  ตอบลบ
 58. น.ส. กุลธิดา สุวรรณทวี
  เลขที่ 31
  http://junezanarukjang.blogspot.com

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon