Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/8 ส่งงานที่นี่

101 ความคิดเห็น:

 1. คุณครูครับ

  ส่งงานครับ

  ผมนาย ศิวกร มงคลวัฒน์ เลขที่ 32 ม.4/8

  ตรวจด้วยนะครับ

  นี่ลิงค์ครับ

  http://changefouk.blogspot.com ครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ครูข๊า

  ส่งงานคร๊า

  นางสาว ปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน

  เลขที่ 2 ม.4/8 ข๊ะ

  ถ้าผิดบอกด้วยน่ะข๊ะ

  http://meruzekik.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. ส่งงานค่ะ
  นางสาว พิมพ์ลภัส ทวีวัฒนา เลขื่ 10 ม.4/8
  มาส่งงานค่ะ

  http://ty-o-miw.blogspot.com

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะคุณครูหนูส่งงานชิ้นที่1 เรื่องกฎหมายค่ะ

  นางสาวปิยาภัสร์ สุริยานุภาพ ชั้นม.4/8 เลขที่ 3

  http://pn-forever.blogspot.com

  ตอบลบ
 5. ส่งงานชิ้นเเรกค่ะ เรื่องกฎหมาย
  นางสาวอัญชณิกา จันมณี ม.4/8 เลขที่ 14


  http://khaipiagohmzaa.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 6. ส่งงานค่ะ

  นางสาวสืบจรรยา อนันตพงศ์ เลขที่ 4 ข๊ะ

  http://thetongz.blogspot.com/p/blog-page_19.html

  ตรวจให้ด้วยน่ะข๊ะ

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะ...อ.การุณย์
  ดิฉัน น.ส. จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม. 4/8
  http://่jittamad.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นางสาว อัญธิวา สวัสดิ์พูน เลขที่ 5 ค่ะ
  ส่งงานชิ้นที่1 ค่ะ
  http://anthiwa.blogspot.com/

  ช่วยตรวจให้ด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 11. ส่งใหม่ข๊ะ พร้อมแบบฝึกหัด

  นางสาวสืบจรรยา อนันตพงศ์ เลขที่ 4

  http://thetongz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. ส่งงานค่ะ

  นางสาวณัทกาญจน์ ศาสตราบุตร เลขที่ 45

  http://poppy45.blogspot.com/

  ตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2553 06:57

  น.ส.พิชญา โยธินวัฒนบำรุง เลขที่ 46

  ส่งงานค่ะ
  http://dance733.blogspot.com/

  ตรวจให้ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 14. ตรวจแล้ว เจอบ้างไม่เจอบ้างครับดูในแจ้งผลของครูนะครับ

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. สวัสดีครับ ผม มาส่งงานครับ ส่งครบ ยังไม่มีแบบฝึกหัดครับ

  นาย สิรวิชญ์ ชัยอนันตกูล ม.4/8 เลขที่ 33

  นี่blogของผมครับ http://poyori.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. สวัสดีครับ ผม มาส่งงานครับใหม่อีกครั้งครับ ส่งครบ

  นาย ตรีศูล แซ่คู ม.4/8 เลขที่ 36

  นี่blogของผมครับ http://treesool.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. ส่งงานค่ะ
  นางสาว พิมพ์ลภัส ทวีวัฒนา เลขที่ 10 ม.4/8
  วันก่อนลือ แบบฝึกหัดค่ะ ส่งใหม่น้ะค่ะ ; )

  http://ty-o-miw.blogspot.com

  ตอบลบ
 19. อาจารย์
  มาส่งงานชิ้นที่1 กฎหมายค่ะ
  ตรวจด้วยนะคะ :P
  http://annitasnowy.blogspot.com/p/blog-page.html

  พร้อมแบบทดสอบค่ะ

  ตอบลบ
 20. สวัสดีค่ะอาจารย์

  มาส่งงานชิ้นที่ 1 กฎหมายค่ะ

  น.ส ณัธริยา บุญสร้าง เลขที่ 19 ม.4/8

  พร้อมแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยค่ะ

  http://nan-nattariya.blogspot.com/

  ตรวจดูให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะ อาจาร์ย :)

  ส่งงานชื้นที่ 1 พร้อมแบบทดสอบค่ะ
  http://pok-pekae.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 22. สวัสดีครับ อาจารย์
  ส่งงานชิ้นที่ 1 พร้อม แบบทดสอบ
  http://www.exam.in.th/ccan/

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ะอาจารย์

  มาส่งงานชิ้นที่ 1 กฎหมายค่ะ

  น.ส.ชยาภรณ์ แก้วราชกิจ ม.4/8 เลขที่ 18


  http://forever-tuck.blogspot.com/

  ตรวจดูให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
 24. อัญมณี งานดีแล้วครับ

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. ณัธริยา บุญสร้าง ถูกต้องแล้วครับ

  ตอบลบ
 27. ส่งงานข๊ะ

  วราภรณ์ เลขที่ 25 ข๊ะ

  http://palmmy-ky.blogspot.com/

  ตรวจให้ด้วยน่ะข๊ะ

  ตอบลบ
 28. ส่งงาน ค่ะ

  นางสาว วรวรรณ ขวัญแก้ว
  ม.4/8 เลขที่ 12
  พร้อมแบบทดสอบ
  http://www.worawan38.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. สวัสดีค่ะ.......อ.การุณย์
  ดิฉัน น.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8 ครูค่ะคราวก่อนหนูส่งแต่เนื้อหาคราวนี้หนูส่งทั้งเนื้อหาและแบบทดสอบ อาจารย์ชอบตรวจให้ด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 30. สวัสดีค่ะ..

  นางสาว พัชรพร มูณีรัตน์
  เลขที่ 27 ม.4/8

  ส่งงาน พร้อมแบบทดสอบค่ะ
  http://chatcare.blogspot.com

  รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ ^__^

  ตอบลบ
 31. Good Evening My Teacher!!

  Mr.วงศ์วาทิต ผาสุขวงษ์

  เลขที่39
  เสร็จแล้วคับ
  http://wongwatith.blogspot.com/

  ช่วยดูด้วยคับว่าถูกมั้ยๆๆ

  ตอบลบ
 32. สวัสดีค่ะ

  น.ส.กชวรรณ เลื่อนเกื้อ
  เลขที่ 41 ม.4/8

  ส่งงานค่ะ
  http://kotchawan-june.blogspot.com
  แบบทดสอบจะตามมาภายหลังนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 33. นาย ธีรภัรท์ เศาธยะนันท์

  ม.4/8 เลขที่ 37

  ส่งงานคับ
  http://sjcfulamsor.blogspot.com/

  แบบทดสอบจะตามมาภายหลังคับ

  THANK U ++++

  ตอบลบ
 34. นางสาวคัคนัมพร ผ่องสอาด
  ม.4/8 เลขที่ 43
  ส่งงานค่ะ
  http://loveoiyza.blogspot.com/p/21.html

  ตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 35. นางสาวมุกดาวรรณ แก้วสุวรรณ์
  ม.4/8 เลขที่47
  ส่งงานค่ะ
  http://mukdawan.blogspot.com/
  ตรวจด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 36. นายเนติธร รักคง
  เลขที่ 8 ม.4/8

  ส่งงาน พร้อมแบบฝึกหัดครับ
  http://swat007blogsport.blogspot.com/

  ขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 37. ส่งงานค่ะ

  นางสาว พรนิภา สุขคุ้ม
  เลขที่ 9 ม.4/8

  ส่งงานพร้อมแบบฝึกหัดค่ะ
  http://ponnipa40.blogspot.com/

  ขอบคุนค่ะ

  ตอบลบ
 38. สวัสดีค่ะอาจารย์ การุณย์ .
  หนูพยายามทำหลายครั้งแล้ว เมื่อสร้างหน้าเว็บใหม่ แต่พอจะใส่ข้อความลงไปกลับทำไม่ได้ กะว่าจะถามอาจารย์เมื่อคาบที่แล้ว แต่อาจารย์ก็ไม่ได้มาสอน
  เลยจะขอมาส่งก่อน แล้วจะปรับปรุงภายหลังนะค่ะ

  ขอความกรุณาด้วยค่ะ หนูพยายามแล้วจริง ๆ

  นส.สันติมา กาญจนะภาโส ม.4/8 เลขที่ 13
  http://tar-isme.blogspot.com/

  ด้วยความเคารพ .

  ตอบลบ
 39. ส่งงานค่ะ

  นางสาว กันตินันต์ โกศรีพงค์ เลขที่ 38
  ส่งงานพร้อมแบบฝึกหัดค่ะ
  http://kantinan-gosipong.blogspot.com

  ตอบลบ
 40. สวัสดีคับ

  นายสิทธิกร แสงประดับ

  เลขที่ 28 ม.4/8

  ส่งงาน พร้อมแบบฝึกหัดคับ
  http://onesittikorn.blogspot.com/


  ขอบคุณคับ..

  ตอบลบ
 41. ส่งงานค่ะ

  นางสาว ชวนศิริ ธรรมชาติ เลขที่ 31
  ส่งงานพร้อมแบบฝึกหัดค่ะ
  http://chaunsiri.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. ส่งงาน หน่วยที่ 1 คะ

  นางสาว พิชญา โยธินวัฒนบำรุง
  เลขที่ 46

  http://dance733.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. ส่งงานหน่อยที่ 2 และ 3 ค่ะ แต่ หน่วยที่ 3 หนูทำเสร็จแล้ว แล้วมันมีปัญหาค่ะ ครูช่วยบอกหนู้ด้วยว่าแก้ยังไงน่ะค่ะ
  นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน เลขที่่2

  http://meruzekik.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. สวัสดีค่ะ
  นางสาวพัทธวรรณ วาสนาจุติ เลขที่23 ม.4/8
  ส่งงานหน่วยที่1-4และแบบทดสอบ2หน่วยค่ะ

  http://pattawan4.blogspot.com/
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 45. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  ดิฉันนางสาวฟาลีล่าฮ์ เอกสุนทรวงศ์ค่ะ
  เลขที่ 16 ม.4/8

  หนูมาส่งงานค่ะ 'ช้าหน่อยดีกว่าไม่ส่งนะค่ะ
  ขอโทษด้วยค่ะ

  http://f-jerng.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. สวัสดีค่ะ 'อาจารย์
  น.ส.ปวีณา มนตรี เลขที่ 34 ม.4/8
  ส่งงานเรื่อง กฎหมายน่ะค่ะ !~

  http://kungeii.blogspot.com

  ตอบลบ
 47. สวัสดีค่ะ อาจารย์ นางสาวนริสา รักนวล
  เลขที่ 21 ม.4/8

  ส่งงานด้วยค่ะ
  http://i-dook.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. สวัสดีคับ อาจารย์การุณย์
  ผมนายกฤตพล ศิริรักภักดี
  เลขที่6 ม.4/8

  ตอบลบ
 49. สวัสดีคับ อาจารย์การุณย์
  ผมนายกฤตพล ศิริรักภักดี
  เลขที่6 ม.4/8
  ส่งงานครับ
  http://new8pat13.blogspot.com

  ตอบลบ
 50. สวัสดีค่ัะ.....อาจารย์ การุณย์
  ดิฉัน น.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8 ไก้ทำงานเสร็จครบ 3 หน่วยแล้วค่พอาจารย์ช่วยตรวจให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุรค่ะ

  ตอบลบ
 51. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 52. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์

  นู๋ น.ส ณัธริยา บุญสร้าง ม.4/8 เลขที่ 19

  นู๋ทำงานหน่วยที่ 2-4 เสร็จหมดแล้วน่ะค่ะ
  ครบหมดทุกหน่วยตั้งแต่ 1-4

  แต่นู๋ไม่แน่ใจว่าถูกรึเปล่า ? ยังไงก็เข้าไปตรวจดูให้ด้วยน่ะค่ะ
  (ถ้าผิดหรือถูกตอบกลับด้วยนะค่ะ)

  พร้อมแบบฝึกหัดครบค่ะ

  >> http://nan-nattariya.blogspot.com/ <<

  ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
 53. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์

  นู๋ น.ส มุกดาวรรณ แก้วสุวรรณ์ ม.4/8 เลขที่ 47
  ส่งแบบทดสอบเรื่องแรกค่ะ
  ส่งบล็อก 2 เรื่องค่ะ
  ครบ 3 แร้วคร้า
  ตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 54. สวัสดีค่ะ

  น.ส.พิชญา โยธินวัฒนบำรุง
  เลขที่ 46 ม.4/8

  ส่งงานพร้อมแบบทดสอบค่ะ
  http://dance733.blogspot.com

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 55. น.ส มุกดาวรรณ แก้วสุวรรณ์ ม.4/8 เลขที่ 47
  ทำแบบฝึกหัดครบแร้วคร้า
  ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ
  ครบทุกอย่างแร้วค่ะ
  ขาดหรือตกอะไรไปช่วยชีแนะด้วยนะคะ
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 56. น.ส มุกดาวรรณ แก้วสุวรรณ์ ม.4/8 เลขที่ 47
  ทำแบบฝึกหัดครบแร้วคร้า
  ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ
  ครบทุกอย่างแร้วค่ะ
  ขาดหรือตกอะไรไปช่วยชีแนะด้วยนะคะ
  ขอบคุณคะ
  http://mukdawan.blogspot.com/p/21.html

  ตอบลบ
 57. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 58. ส่งงานค่ะ

  ช่วยตรวจให้ด้วยนะค่ะ

  http://meruzekik.blogspot.com/

  นางสาวปิยวรรณ เลขที่ 2 ค่ะ

  ตอบลบ
 59. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  นางสาวปิยาภัสร์ สุริยานุภาพ ค่ะ
  เลขที่ 3 ม.4/8

  หนูมาส่งงานค่ะ เสร็จเรียบร้อยหมดทุกเรื่องเเล้วค่ะ
  http://pn-forever.blogspot.com/
  ขอบคุนค่ะ ^^

  ตอบลบ
 60. ส่งงานค่ะ

  นางสาวณัทกาญจน์ ศาสตราบุตร เลขที่ 45

  http://poppy45.blogspot.com/

  ตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 61. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์ไฝค่ะ
  เลขที่ 17

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - ความหมาย ความสำคัญ ที่มา ประเภทองค์ประกอบของกฎหมาย + ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
  http://akame-yaoi.blogspot.com/p/2.html

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 - กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
  http://akame-yaoi.blogspot.com/p/blog-page_13.html


  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  http://akame-yaoi.blogspot.com/p/blog-page_8599.html

  ตรวจให้ด้วนะคะ

  ตอบลบ
 62. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  นางสาวชยาภรณ์ เเก้วราชกิจ ค่ะ
  เลขที่ 18 ม.4/8
  http://forever-tuck.blogspot.com/

  หนูมาส่งงานค่ะ เสร็จเรียบร้อยหมดทุกเรื่องเเล้วค่ะ

  ขอบคุนค่ะ ^^

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2554 05:26

  สวัสดีค่ะ อาจารย์
  นางสาวกมลฉัตร ชูช่วย ค่ะ
  เลขที่ 42 ม.4/8
  http://kamonchut.blogspot.com/

  ส่งงานค่ะหมดทุกเรื่องเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 64. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  นางสาวกมลฉัตร ชูช่วย ค่ะ
  เลขที่ 42 ม.4/8
  http://kamonchut.blogspot.com/

  ส่งงานค่ะหมดทุกเรื่องเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 65. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 66. นางสาวนางสาวฟาลีล่าฮ์ เอกสุนทรวงศ์ค่ะ
  เลขที่ 16 ***** ค่ะ

  ลิงค์
  http://f-jerng.blogspot.com/


  ทำครบทั้ง 4 หน่วยแล้ว ตรวจด้วยน่ะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ราตรีสวัสดิ์ค่าาาาาาาาาาาาา ^^*
  อาจารย์ เลขที่ 16 น่ะ ขอย้ำ

  ตอบลบ
 67. นางสาวคัคนัมพร ผ่องสอาด
  ม.4/8 เลขที่ 43
  ส่งงานค่ะ ครบแร้วค่ะ

  http://loveoiyza.blogspot.com/p/3.html

  ตอบลบ
 68. นางสาวสุทธิชา นวลแก้ว
  เลขที่ 26 ม.4/8

  ส่งงานด้วยค่ะ
  http://joy-26.blogspot.com/

  ตอบลบ
 69. นางสาวฟาลีล่าฮ์ เอกสุนทรวงศ์ค่ะ
  เลขที่ 16 ค่ะ

  ลิงค์
  http://f-jerng.blogspot.com/


  ทำครบทั้ง 4 หน่วยแล้ว ตรวจด้วยน่ะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ราตรีสวัสดิ์ค่าาาาาาาาาาาาา ^^*

  ตอบลบ
 70. ส่งงานข๊ะ

  นางสาวกชวรรณ เลื่อนเกื้อ เลขที่ 41

  ตรวจให้ด้วยนะค่ะ

  http://kotchawan-june.blogspot.com/

  ตอบลบ
 71. นางสาวสืบจรรยา อนันตพงศ์ เลขที่ 4 ค่ะ
  ตรวจให้ด้วยนะคะ
  http://thetongz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 72. สวัสดีค่ะ

  น.ส.พัชรพร มูณีรัตน์
  เลขที่ 27 ม.4/8

  ส่งงานค่ะ
  รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ

  http://chatcare.blogspot.com

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 73. http://poyori.blogspot.com

  นาย สิรวิชญ์ ชัยอนันตกูล เลขที่33 ม.4/8

  ตอบลบ
 74. นางสาว อัญธิวา สวัสดิ์พูน เลขที่ 5
  มาส่งงานค่ะ
  การุณาตรวจด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  http://anthiwa.blogspot.com

  ตอบลบ
 75. สวัสดีค่ะหนูมาส่งงานค่ะ
  นางสาวณัฐฐากาญจน์ ทัวยะบัตร เลขที่44
  กรุณาตรวจด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 76. สวัสดีค่ะหนูมาส่งงานค่ะ
  นางสาวณัฐฐากาญจน์ ทัวยะบัตร เลขที่44
  กรุณาตรวจด้วยนะคะ
  http://pop_natthakan.blogspot.com

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2554 05:21

  ส่งงานค่ะ

  นางสาวพรนิภา สุขคุ้ม เลขที่ 9 ค่ะ

  ตรวจให้ด้วยนะค่ะ

  http://ponnipa40.blogspot.com/p/blog-page_6833.html

  ตอบลบ
 78. นางสาว พิชญา โยธิวัฒนบำรุง
  เลขที่ 46 ม. 4/8
  ทำบล็อกเสร็จทุกเรื่องแล้วคะ
  ครูช่วยไปตรวจให้หน่อยนะคะ
  ขอบคุณคะ

  http://dance733.blogspot.com

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2554 05:40

  ส่งงานครับ

  นายศิวกร มงคลวัฒน์

  ทำเส็ดเมื่อวานแล้วแต่ลืมส่งอ่ะครับ

  เอานี่ครับ

  http://changefouk.blogspot.com

  ตอบลบ
 80. ทำบล็อกครบ 4 หน่วยแล้วคะ
  ครูช่วยไปตรวจให้ด้วยนะคะ

  http://i-dook.blogspot.com/

  ขอบคุณคะ นางสาว นริสา รักนวล ม. 4/8

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2554 06:20

  นางสาวชวนศิริ ธรรมชาติ เลขที่ 30

  http://chaunsiri.blogspot.com/p/blog-page_17.html

  ตรวจให้ด้วยนะข๊ะ

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2554 06:48

  ส่งงานค่ะ

  นางสาววรวรรณ ขวัญแก้ว เลขที่ 12

  http://worawan38.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตรวจให้ด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 83. กะผม นาย เด่นพงษ์ ทิทยเมธากูล
  เลขที่ 35 ม 4/8
  มาส่งงานแล้วครับ
  espada.pitthayamathakul@gmail.com

  ตรวจให้ด้วยน่ะครับ

  ขอบคุรครับ บาย... :)

  ตอบลบ
 84. http://www.espada35.blogspot.com
  กะผม นาย เด่นพงษ์ ทิทยเมธากูล
  เลขที่ 35 ม 4/8
  มาส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 85. http://kingseoul.blogspot.com/
  อาจาร์ยคะ หนูมาส่งงานแล้วค่ะ ข้อสอบก็ทำครบ6ชุดแล้วค่ะ
  นางสาวภาพันธ์ พร้อมมูล เลขที่24 ม.4/8 ค่ะ
  ตรวจด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 86. http://sjcfulamsor.blogspot.com/
  อาจาร์ยคับ ผมมาส่งงานแล้วคับ ข้อสอบก็ทำครบ6ชุดแล้วคับ
  นายธีรภัทร์ เศาธยะนันท์ เลขที่37 ม.4/8 คับ
  ตรวจ ด้วยนะคับ

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2554 07:40

  หนูนางสาวปิยาภัสร์ สุริยานุภาพ ม.4/8 เลขที่3
  มาส่งเเบบทดสอบชุดที่ 6 คะ ครั้งที่เเล้วคุณครูยังไม่ตรวจให้หนูเลยคะ
  หนูเลยส่งใหม่ http://www.exam.in.th/piyapat/ เสร็จครบหมดเเล้วคะ

  ตอบลบ
 88. หนู นส.ภัคธีมา อ๋องคณา ม.4/8 เลขที่ 11

  ส่งข้อสอบ6ชุดค่ะ
  ในเว็บhttp://www.exam.in.th/loverview/

  เเละบล็อกในเว็บhttp://www.viewvy2010.blogspot.com/ค่ะ

  ตอบลบ
 89. สวัสดีค่ะ น.ส.ศิริวรรณ รัตประทีป ม.4/8 เลขที่ 48 >,<

  ส่งข้อสอบ 6 ชุด ค่ะ http://www.exam.in.th/NateiiZ/
  และบล็อก http://rattanaprateep.blogspot.com

  ขออภัยที่ส่งช้านะค่ะ ได้โปรดรับพิจารณาด้ว ยย ค่ะ :))

  ตอบลบ
 90. หนู ชื่อ นางสาว อัญธิวา สวัสดิ์พูน ม.4/8 เลขที่ 5
  หนูทำข้อสอบที่เหลือเสร็จหมดแล้วค่ะ
  กรุณาช่วยตรวจให้หนู่ด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 91. สวัสดีค้ะ อ.การุณย์ หนู น.ส.ธนภรณ์ เพิ่มสุข เลขที่ 20 ม.4/8

  ส่งบล็อก http://thanapornaek.blogspot.com/p/1.html ค่ะ

  และทดสอบ 6 ชุด http://www.exam.in.th/Eakkiz/

  ส่งช้าไปหน่อย กรุณาตรวจด้วยนะค้ะ อ.สุดหล่อ

  ตอบลบ
 92. อารียา บุญเจริญ บล๊อกพร้อมข้อสอบ
  อาจารย์เข้าไปดูแ้ล้วโพสว่าไม่มีข้อสอบ กรุณาเข้าไปดูใหม่ค่ะ
  บล๊อก
  http://pok-pekae.blogspot.com/
  แบบทดสอบ
  http://www.exam.in.th/pjb/

  ตอบลบ
 93. ที่ยังไม่ส่งได้แก่ ...กันย์ธิดา ดิศรินทร์ ธนภรณ์ นิชาภา สุทธิชา ณฐพร อารียา ให้ติดต่อครูด่วน 0819690238

  ตอบลบ
 94. ส่งงานครับ
  อาจารย์ การุณย์

  กระผม นาย ดิศรินทร์ ม่วงจันทร์
  ม.4/8 เลขที่ 7

  http://ditsrin.blogspot.com/

  ตอบลบ
 95. นางสาวนิชาภา อุเทนพันธ์ เลขที่ 22 ค่ะ

  http://mamiew-miew.blogspot.com/

  ครบทั้ง 4 หน่วย
  ตรวจด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 96. ดิศรินทร์ นิชาภา ครูตรวจให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 97. ที่ยังไม่ส่ง กันย์ธิดา ธนภรณ์ สุทธิชา สิทธิกร ณฐพร อารียา

  ตอบลบ
 98. ครูครับบล๊อคผมส่งแล้วน่ะครับ

  http://onesittikorn.blogspot.com/

  นายสิทธิกร ผมส่งแล้วน่ะครับ ครูครับ แต่ทำไมยังมีชื่อผมอยู่

  ครูครับที่หน้าเว็บครูบอกว่าผมยังไม่ได้ใส่เลขที่ในการสอบข้อสอบ6ชุด ครับ
  ผมใส่ให้แล้วนะครับ
  อย่าลืมใส่คะแนนให้ผมด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ ^^

  ตอบลบ
 99. ส่งงานคับ

  นายสิทธิกร แสงประดับ
  เลขที่ 28 ม.4/8
  http://onesittikorn.blogspot.com/

  ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 100. สวัสดีคะ อาจารย์การุณย์ มาส่งงานทั้ง4 หน่วย คะ
  นางสาวธนภรณ์ เพิ่มสุข ม.4/8 เลขที่ 20
  http://thanapornaek.blogspot.com/

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon