Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553


ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/9 ส่งงานที่นี่

57 ความคิดเห็น:

 1. ใครจะส่งเป็นคนแรกกันครับ ครูรุณย์กำลังรอหนูอยู่นะครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2554 03:51

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์ ..
  ดิฉัน นางสาว ศรัณย์พร ฤทธิ์มงคล ชั้น ม.4/9 เลขที่ 40
  http://srioyui.blogspot.com

  ตอบลบ
 3. สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์ ..
  ดิฉัน นางสาว ศรัณย์พร ฤทธิ์มงคล ชั้น ม.4/9 เลขที่ 40
  มาส่งงาน ของทุกหน่วยค่ะ
  http://srioyui.blogspot.com

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์ ...

  ดิฉัน นางสาวพัชรินทรา มีมาก เลขที่ 22 ม.4/9

  มาส่งงาน ของทุกหน่วย ช่วยตรวจให้หน่อยนะค่ะ

  http://nongsodaza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค่ะครูการุณ ดิฉันนางสาววาสนา วงษ์เสน่ห์

  มาส่งบล็อคค่ะ
  http://wasana-naruk.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2554 21:17

  สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอธิตรา นิธิพานิชย์ เลขที่ 17
  มาส่งบล๊อคค่ะ
  http://atitra-atitra2538.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. สวัสดีค๊าป
  ชื่อ นางสาว ชาธินี นิลกำแหง เลขที่ 14
  http://chatinee.blogspot.com

  ตอบลบ
 8. สวัสดีคร๊ะ

  ดีฉัน น.ส. กันติชา เอียดบัว เลขที่ 4

  ส่งงานคร่า พร้อมแบบทดสอบ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 07:53

  สวัสดีครับ ครูการุณ

  ผมนายณัฐพล ขวัญประดับ ม.4/9 เลขที่25

  ส่งงานชิ้นที่1 ของเทอม2

  เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ที่มา และประเภทของกฎหมาย

  ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

  zazabnattapon.blogspot.com ...

  ตอบลบ
 10. สวัสดีค้ะะ
  ดิฉัน นส.ธนิษฐา รามณรงค์ เลขที่ 19
  มาส่งงานหน่วยที่ 1-4 พร้อมกับ แบบทดสอบแล้วน้ะค้ะะะ
  ครูอย่าลืมไปตรวจน้ะค้ะ ไม่อยากติด 0 ค๊ะะะ


  ขอไห้ครูมีสุขภาพแข็งแรงน้ะค้ะ จุ้บ บบบ :Pp

  ตอบลบ
 11. น.ส.ธนิกานต์ นวลเจริญ เลขที่ 35 ม.4/9
  ส่งงานหน่วยที่1-4 ค่ะ จุ๊บๆๆ
  ช่วยตรวจด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 12. นางสาวจุฑารัตน์ พัชนะ ม. 4/9 เลขที่ 46
  ส่งงานแล้วค๊ ตรววด้วยน๊ค๊

  ตอบลบ
 13. สวัสดีครับอาจารย์ การุณย์
  ผม นายวัฒนา จิตสวาสดิ์ เลขที่ 30 มาส่งงาน ครบทั้ง 4 หน่วย พร้อมแบบทดสอบครับ
  http://waizaza.blogspot.com/
  อย่าลืมตรวจนะ ครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 14. ครูหนูส่งงานแล้วนะคะ

  ครูตรวจด้วยนอ

  น.ส.สายฝน คล้ายเพ็ชร ม.4/9 เลขที่ 43

  ตอบลบ
 15. สวัสดีค่ะ
  นางสาวกรรณิกา จันทร์ปาน
  ม4/9 เลขที่34
  ส่งงานแล้วนะคะ ครบแล้วคร่า

  เข้าไปดูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 16. สวัสดีค่ะ
  นางสาว กนิษฐา ประยืนยง
  เลขที่2 ม.4/9
  ส่งงานแล้วน่ะค่ะ  e_weed@hotmail.co.th

  ตอบลบ
 17. สวัสดีค่ะครูการุณย์

  น.ส.เมธินี นิลโมตน์
  ชั้นม.4/9 เลขที่ 23
  ส่งงานครบแล้วน่ะค่ะ

  http://maytinee124.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. สวัสดีครับครู
  ผมนายนภดล บุญเพ็ชร ม.4/9 เลขที่ 29
  ส่งงานและแบบทดสอบในหน่วยที่ 1
  http://newzazasa.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 19. สวัสดีค่ะครู
  นางสาวอุบลวรรณ อินทร์หนู เลขที่ 24 ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://cinlovely.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 20. สวัสดีค่ะครูการุณย์
  นางสาวศิริพรรณ พรหมศรี เลขที่ 41 ม.4/9
  ส่งงานและแบบทดสอบค่ะ
  http://misssiripun.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 21. สวัสดีครับ ครูการุณย์
  ผม นายเทียมเพชร ชาตะรัตน์ มาส่งงานทั้ง 4 หน่วยครับ
  http://nongpet2538.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 22. สวัสดีครับ ครูการุณย์
  ผม นายเทียมเพชร ชาตะรัตน์ เลขที่ 5 มาส่งงานทั้ง 4 หน่วยครับ
  http://nongpet2538.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาววรกาญจน์ แก้วมณี เลขที่ 39 ม.4/9
  ส่งงานครบแล้ว
  http://kanvampine.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 24. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์
  นางสาวณัฐธิรา แก้วสนั่น ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://nattira-naja.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาวอัลฟาเดีย นิมัด ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://far2537.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 26. สวัสดีคะอาจารย์
  นางสาวธัญธิกา ทองบันดิษฐ เลขที่ 36 ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://nongkad.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 27. สวัสดีค่ะ
  นางสาวชลิตา สนิทใจ ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://papanglovetono.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 28. สวัสดีครับอาจารย์การุณย์
  นายจิรภัทร นาคะ เลขที่ 3 ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วครับ
  http://jirapatnaka.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 29. สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูมาส่งงาน ทั้งหมดๆ

  น.ส. ศศิพิมพ์ ศรีมณี เลขที่ 10 ม. 4/9

  http://i-jabatay.blogspot.com/p/1.html

  ส่งทุกชิ้นเลยนะค่ะอาจารย์ = - =;;

  ตอบลบ
 30. สวัสดีคับ
  ส่งงานคับอาจารย์
  นายกนกพล ปรีชา ม.4/9 เลขที่ 12
  ตรวจให้ด้วยคับ
  http://kanogpol.blogspot.com/2011/02/blog-post_9252.html

  ตอบลบ
 31. สวัสดีค่ะ
  นางสาวสุชาวดี เพ็ชรเป็นขวัญ ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://jamjangzaza.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 32. สวัสดีค่ะ
  นางสาวสหัสเนตร ทองเสน ม.4/9
  ส่งานครบแล้วค่ะ
  http://sahasnetann.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 33. สวัสดีครับ
  นายปิยะชาติ ชูมี ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วครับ
  http://joempiyachartwc.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 34. http://nutta-15.blogspot.com/p/21.html

  น.ส.ณัฎฐา แก่นสาร ม.4/9 เลขที่ 15 ค่ะ

  ตอบลบ
 35. สวัสดีครับ ผมนาย รณกร เขาทอง ม.4/9 เลขที่ 1

  ส่งงานครบแล้วครับ
  http://wwwdeawbaza150.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2554 23:39

  สวัสดีคับบบบบบ

  กระผม นาย นภดล บุญเพ็ชร ม.4/9 เลขที่ 26

  มา ส่ง งาน ครบ หมด ทุก อย่าง แล้ววว น่ะ ครับบบ

  http://newzazasa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. สวัสดีคับบบบบบ

  กระผม นาย นภดล บุญเพ็ชร ม.4/9 เลขที่ 26

  มา ส่ง งาน ครบ หมด ทุก อย่าง แล้ววว น่ะ ครับบบ

  http://newzazasa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2554 23:43

  อา จารย์ คับบบบ

  ข้าง บน นั้น เลข ที่ ผิด

  ผม เลข ที่ 26 คับบบ

  ตอบลบ
 39. สวัสดีคร่า
  นางสาวกรณิกา จันทร์ปาน เลขที่ 34


  ส่งงานครบ แล้วคร่า
  ^^ ....ช่วยตรวจด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 40. สวัสดีคร่า
  น.ส. วีรยา คุ้วงษ์ เลขที่11


  ส่งงานครบ แล้วคร่า
  ^^ ....ช่วยตรวจด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 41. สวัสดีคร่า
  น.ส. ณัฏฐ์นรี เรืองศรี เลขที่36


  ส่งงานครบ แล้วคร่า
  ^^ ....ช่วยตรวจด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 42. สวัสดีคร่า
  น.ส.ภัคหทัย สระทองไล เลขที่41


  ส่งงานครบ แล้วคร่า
  ^^ ....ช่วยตรวจด้วยนะคะ

  http://sialove2011.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. สวัสดีคับบบบบบ

  กระผม นาย กิตติพจน์ คงเพ็ชรดิษฐ์ ม.4/9 เลขที่ 28

  มา ส่ง งาน ครบ หมด ทุก อย่าง แล้ววว น่ะ ครับบบ

  http://thelordbackza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. สวัสดีคับบบบบบ

  กระผม นาย ณัฐพล ขวัญประดับ ม.4/9 เลขที่ 25

  ผมทำบล็อกอันใหม่มาส่งแล้ว ช่วยตรวจด้วยนะครับ ขอบคุนมากครับ

  http://nattapolbaza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. สวัสดีค่ะอาจารย์
  หนูนางสาวกมลชนก ปานก้ง ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://kamolchanok07.blogspot.com/p/1-2-3-4.html

  ตอบลบ
 46. สวัสดีค่ะ
  ดิฉัน นางสาว กนิษฐา ประยืนยง
  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 47. นักเรียนที่ยังไม่ส่งบล็อก ได้แก่...กนิษฐา(ไม่มีลิงก์) จารุวิทย์ พลอยกนก วีรยุทธ ณิชกานต์ นภัสสร นิศารัตน์ นลธวัช เจริญพล ปาณิศา อัญตา

  ตอบลบ
 48. นักเรียนสงสัยประการใดติดต่อครูด่วนนะครับ0819690238

  ตอบลบ
 49. http://golf-loveyou.blogspot.com/p/4.html

  สวัสดีคับบบบบบ

  กระผม นาย วีรยุทธ ฉายทุย เลขที่ 13 ม.4/9

  มา ส่ง งาน ครบ หมด ทุก อย่าง แล้ววว น่ะ ครับบบ

  http://golf-loveyou.blogspot.com/p/4.html

  ตอบลบ
 50. สวัสดีครับ
  ผม นายจารุวิทย์ บุญโร เลขที่ 7 ม.4/9
  ส่งงานครบแล้วครับ
  http://jaruwitbunroo.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 51. สวัสดีค่ะ
  หนู นางสาวพลอยกนก หนูปาน เลขที่ 9 ม.4/9
  ครบแล้วค่ะ
  http://ploykanok.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 52. สวัสดีครับอาจาร์ย

  ผมมาส่งงานใหม่อีกรอบครับ

  http://nontawatakraphong.blogspot.com/

  นายนลธวัช อัครพงษ์ เลขที่27 ม.4/9

  ตอบลบ
 53. ตรวจให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 54. ที่ยังไม่ส่ง กนิษฐา นภัสสร เจริญพล ปาณิศา

  ตอบลบ
 55. สวัสดีครับ
  ผมนาย เจริญพล สงเคราะห์
  เลขที่ 29
  ส่งทุกเรื่องเลยครับ
  หุหุ
  .อิอิ
  55+
  ยาฮู้ๆๆๆ
  เรื่องที่ 1 กฎหมายhttp://samagatoi.blogspot.com/2011/02/1.html

  เรื่องที่ 2 กฎหมายแพ่งhttp://samagatoi.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
  เรื่องที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันhttp://samagatoi.blogspot.com/2011/02/3.html

  เรื่องที่ 4 กฎหมายหลักที่ใช้ในการปกครองประเทศ http://samagatoi.blogspot.com/2011/02/4.html

  ตอบลบ
 56. สวัสดีค่ะอาจารย์
  หนู นางสาวปาณิศา หนูจีน เลขที่ 37 ม.4/9
  งานครบแล้วค่ะ
  http://tanisanj.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 57. เจริญพลกับปาณิศา ตรวจให้แล้วครับ
  หลังจากนี้ให้ติด ร.ไว้ก่อนนะครับ เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon