Krukaroon: การทำกิจกรรมเพื่อขอแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การทำกิจกรรมเพื่อขอแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5

    นักเรียนที่นัดส่งงานวันทีี่ 15 ต.ค. 53 ทุกคนให้รีบนำส่งเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นครับ
o
 หมายเหตุ 4/12 เลขที่ 8 พัณ ไม่ได้ติด 0 ครับ

นักเรียน ม.4 เข้าทำแบบทดสอบ 20 ข้อ คลิกที่นี่  และสมัครเป็นสมาชิกก่อน
ใส่รหัสข้อสอบ soc4 แล้วลงมือทำข้อสอบครับ สอบเสร็จ(รอ 5 นาที โทร.ถามผลการสอบแก้ตัวได้ที่ 081-9690238)


        แก้ตัวครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 วิชาประวัติศาสตร์ไทย ส 32103

1 ความคิดเห็น:

  1. ที่แก้ตัวผ่านเมื่อ 12 ตค 2553 ได้แก่ 4/7 เลขที่ 11 สม...4/12 เลขที่ 12 วรรณ...4/13 เลขที่ 20 พี...

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon