Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553ภาคเรียนที่ 2  นักเรียนม.5/9 ส่งงานที่นี่

45 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. นาย วรากร จุลิวัลลี

  ม.5/9 เลขที่ 19

  ส่ง หน่วยที่ 1

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 4. ขนมทองเอก

  ขนมทองเอก
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นางสาว ทยาตา แซ่ว่อง เลขที่3
  2.นางสาว ณัฐรดี แสงมณี เลขที่10
  3.นางสาว วิรงรอง หนูช่วย เลขี่18
  4.นางสาว วิกานดา บุญพันธ์ เลขที่20
  5.นางสาว เบญจมาศ พงษ์ศิลา เลขที่29
  6.นางสาว ลินดา หมานระเด็น เลขที่30
  ส่งงานค้ะอาจารย์ตรวจด้วยน้ะทำเสร็จแล้ว ๆ

  http://wikanda-min.blogspot.com/2011/01/blog-post_05.html

  ตอบลบ
 5. ขนมดู

  สมาชิกในกลุ่ม
  น.ส.พุธิตา พรหมณ์เสนะ เลขที่ 12
  น.ส.โสภิดา แก้วยศกุล เลขที่ 13
  น.ส.รุ่งรวินทร์ มาระเสนา เลขที่ 14
  น.ส.มทนาลัย วละหุช์ชะ เลขที่ 17
  น.ส.นุชนาถ ฉิมสังข์ เลขที่ 35
  น.ส.สารินาถ์ จิตต์สกุล เลขที่ 37
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

  ส่งงานคะ ทำเสร็จแล้ว


  http://puthitajane.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 6. http://boyza191.blogspot.com/p/1.html

  เลขที่ 23 ค๊าฟ ฟ นายธนวัฒน์ ตรีแก้ววววว

  ตอบลบ
 7. ทำข้อสอบบแล้วน่ะค๊าฟในเอ็กซ์แซมมมม

  ตอบลบ
 8. น.ส ธารารัตน์ กุลยะ เลขที่ 35

  ส่งงาน หน่วยที่ 1-4 ค่ะ
  http://gettie.blogspot.com/2011/02/1.html

  ตอบลบ
 9. http://toppp50907.blogspot.com/p/1.html

  ผมนายธนชาติ ชุมคง เลขที่ 7 รายงานค๊าฟ ๆ ตรวจ ๆ

  ตอบลบ
 10. ส่งงาน หน่วยที่ 1-4 ค่ะ ตรวจด้วยน่ะค่ะ
  http://wikanda-min.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. http://charza077.blogspot.com/p/1.html


  นายธนัช ครุเส็นน เลขที่ 24 ตรวจด้วยครับผม

  ตอบลบ
 12. ส่งงานหน่วยที่ 1-4 ตรวจด้วน้ะค่ะ

  นางสาว ลินดา หมานระเด็น เลขที่ 30


  http://poppooh23.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. ส่งงานหน่วยที่ 1-4 ตรวจด้วยน่ะค่ะ

  นางสาว วิกานดา บุญพันธ์ เลขที่ 20

  http://wikanda-min.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. http://itjubbbb50909.blogspot.com/p/1.html


  นาย เนกพล พวงแก้ว ค๊าฟๆ ครู เลขที่ 9 ตรวจด้วยยย

  ตอบลบ
 15. http://sikarin16.blogspot.com/p/1.html

  นาย ศักดินนท์ สิทธิกุลค๊าฟ ๆๆ เลขที่ 31 ตามนี้เลยยยย

  ตอบลบ
 16. http://rungsak009.blogspot.com/p/1.html


  นายรุ่งศักดิ์ รักเดช เลขที่ 26 ค๊าฟ ๆ ตรวจด่วนนน

  ตอบลบ
 17. http://naraknut509.blogspot.com/p/1.html  น.ส.นุชนาถ ฉิมสังข์ เลขที่ 35 ตรวจค่ะ ครู **

  ตอบลบ
 18. นางสาวทยาตา แซ่ว่อง เลขที่4 ม.5/9

  ครบแล้วตั้งแต่หน่วยที่1-4
  ช่วยตรวจให้ด้วยนะค่ะ
  http://tewzaa555.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. นาย ธนธรณ์ นาคงเมือง เลขที่ 22

  ส่ง ครบ หมด แล้ว !


  http://funleakdekpee.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 20. นางสาว เบญจมาศ พงษ์ศิลา เลขที่ 29

  ส่งงานค่ะ หน่วยที่ 1-4

  http://nongspi.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. http://jaaaa50913.blogspot.com/p/1.html


  น.ส.โสภิดา แก้วยศกุล เลขที่ 13

  ตอบลบ
 22. นางสาว ธิดารัตน์ นกแก้ว เลขที่ 5

  ส่งงานหน่วยที่ 1-4 แล้วค่ะ


  http://khanbk24.blogspot.com/2011/02/blog-post_8370.html

  ตอบลบ
 23. เสร๊จหมดแล้วอาจารย์
  นางสาวนภัสสร ปาลรัตน์ เลขที่ 6

  http://panrat.blogspot.com/

  ตรวจด้วยนะคะ
  สอบหมดแล้วด้วยคะ 5 หน่วย ยย !

  ตอบลบ
 24. http://lovely50912.blogspot.com/p/1.html

  นางสาวพุธิตา พรหมณ์เสนะ เลขที่ 12

  เส๊ดแล้ววววค่ะ

  ตอบลบ
 25. http://rung50914.blogspot.com/p/1.html


  นางสาวรุ่งรวินทร์ มาระเสนา เลขที่ 14 ค่ะ ๆ
  เส๊ดแล้วววววววววว

  ตอบลบ
 26. http://creamz50917.blogspot.com/p/1.html


  นางสาวมทนาลัย วละหุช์ชะ เลขที่ 17 จ๊ะ ๆๆๆ
  เสร็จแล้ววว *

  ตอบลบ
 27. http://pod50937.blogspot.com/p/1.html

  เลขที่ 37 นางสาวสารินาถ์ จิตต์สกูล เสร็จแล้วค่ะ *-*

  ตอบลบ
 28. http://katsarin-katty.blogspot.com/

  นางสาว เกศริน หอละออง
  เลขที่ 16

  ส่งงานหน่วยที่ 1-4

  ตอบลบ
 29. ขนม บัวลอย

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/p/blog-page_11.html


  นางสาว ธารารัตน์ กุลยะ เลขที่ 34
  นางสาว เกศริน หอละออง 16
  นางสาว นภัสสร ปาลรัตน์ 6
  นางสาว อังคณา อินทจันทร์ 35
  นาย วรากร จุลิวัลลี 19
  นางสาว เจนจิรา บุญไพโรจน์ 1

  ตอบลบ
 30. นางสาว อังคณา อินทะจันทร์

  เลข ที่ 34 ม. 5/9

  ส่งงาน ครบ หมด ทุก ชิ้น แล้ว ค่ะ

  http://aelovelymoklove.blogspot.com/p/4.html

  ตอบลบ
 31. นางสาว อรวรรณ ทิพย์แก้ว เลขที่ 33 ม.5/9
  ส่งงานครบหมดแล้วค่ะ


  http://diizybymm.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 32. นาสาว ภัทรพร แก้วเพชร

  เลที่ 36 ม. 5/9

  ส่งงานหน่วยที่ 1-4 ค่ะ

  http://muaylovenappa.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 33. นาง สาว ภาวนิศ แก้วกุล

  เลข ที่ 22 ม. 5/9

  ส่งงาน ครบทุกหน่วยแล้วค่ะ

  http://audyzhe.blogspot.com/p/1_435.html

  ตอบลบ
 34. นาย จตุพร กาเลี่ยง

  ส่งงานครบหมดแล้ว ครับ

  http://boatzaaaza.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 35. ครูค่ะ

  นางสาว วิรัญญา ลัดดาวงศ์
  ม.5/9 เลขที่ 15

  ส่งงานหน่วยที่ 1-4 ค่ะ

  http://ying-pick.blogspot.com/p/1.html

  http://ying-pick.blogspot.com/p/1_16.html

  http://ying-pick.blogspot.com/p/3.html

  http://ying-pick.blogspot.com/p/4.html

  ตอบลบ
 36. ครูขา

  นางสาวณัฎฐนิช วัฒนสุข
  ม.5/9 เลขที่ 3

  ส่งงานหน่วยที่ 1-4 ค่ะ

  http://ray-oof.blogspot.com/p/1.html

  http://ray-oof.blogspot.com/p/2.html

  http://ray-oof.blogspot.com/p/3_16.html

  http://ray-oof.blogspot.com/p/4.html
  ค่ะ

  ตอบลบ
 37. นักเรียนที่ยังไม่ส่งบล็อก ได้แก่... เจนจิรา ธีรนัย ภัทรวุธ ณัฐรดี วิรงรอง พิชญะ กนกวรรณ ทับขวัญ ใครส่งหลังจากนี้โทรแจ้งด้วยครับ 0819690238

  ตอบลบ
 38. แก้ ร เจนจิรา บุญไพโรจน์ ชั้น ม.5/9 เลขที่ 2  ส่งครบแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 39. แก้ ร เจนจิรา บุญไพโรจน์ ชั้น ม.5/9 เลขที่ 2  ส่งครบแล้วค่ะ

  http://janjira17.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. วแก้ ร คับ นาย ภัทราวุธ มั่งมี
  เลขที่ 10 ม.5/9


  ส่ง ครบ แล้ว คับ

  http://pattravut.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 41. แก้ ร นางสาว ทับขวัญ เหมรัญ เลขที่ 28 ม.5/9


  ส่งครบแล้วค่ะ

  http://unza001.blogspot.com/2011/03/4.html

  ตอบลบ
 42. แก้ ร นางสาว วิรงรอง หนูช่วย เลขที่ 18 ม.5/9

  ส่งครบแล้วค่ะ

  http://virongrong.blogspot.com/2011/03/4.html

  ตอบลบ
 43. สวัสดีค่ะอาจารย์
  ณัฐรดี แสงมณี เลขที่ 11
  ส่งงานค่ะ
  http://joy-wc.blogspot.com
  หนูต้องขอโทษด้วยน่ะค่ะที่ส่งช้า

  ตอบลบ
 44. แก้ ร นาย ธีรนัย ประสพสุข

  เลขที่ 8 ม.5/9


  http://teeranai.blogspot.com/p/1.html


  ส่ง งาน แล้ว คับ

  ตอบลบ
 45. แก้ ร นางสาว กนกวรรณ เซ่งเวียง เลขที่ 27  ส่งงานแล้วค่ะ

  http://fonandpu2728.blogspot.com/

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon