Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/3 ส่งงานที่นี่

68 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนู น.ส.พัชณี ลัดดาวงศ์ ม.4/3 เลขที่ 34
  หนูทำงานชิ้นแรกเสร็จแล้วนะคะ
  นี่ลิงค์ของหนูนะคะ
  http://orn-sa.blogspot.com/p/2.html
  รบกวนตรวจให้ด้วยนะคะ
  ...ขอบคุณคะ...

  ตอบลบ
 2. นางสาว ศิริพร ทองคำ เลขที่ 10 ม.4/3
  ส่งงานแล้วค่ะ อุ้งๆ
  นี่คือลิงค์
  http://siriporn-------thongkum.blogspot.com/2010/11/2-31222-1.html

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. ตรวจแล้ว ควรเพิ่มภาพในบล็อกหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
 4. นางสาว อรชุมาศ จันทรเส้ง เลขที่ 11 ม.4/3
  ส่งงานแล้วค่ะ

  http://mooser-neyornze.blogspot.com/2010/12/2-31222-1.html

  ตอบลบ
 5. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนู น.ส.พัชณี ลัดดาวงศ์ ม.4/3 เลขที่ 34
  หนูทำงานชิ้นแรกเสร็จแล้วนะคะ
  นี่ลิงค์ของหนูนะคะ
  http://orn-sa.blogspot.com/p/2.html
  รบกวนตรวจให้ด้วยนะคะ
  ...ขอบคุณคะ...
  (ครั้งก่อนที่ส่งไปเป็นแบบทดสอบแบบเก่า/สว่นอันนี้เป็นแบบทดสอบแบบใหม่ตามที่ครูสั่งคะ)

  ตอบลบ
 6. อรชุมาศครับ แบบทดสอบให้เข้าไปแก้ไขเพิ่มเวลาจาก 0 ให้เป็น 30 นะครับ เพราะพอครูเข้าทำแบบทดสอบปุ๊บ เวลาหมดปั๊บเลยครับ

  ตอบลบ
 7. นางสาว ศิริพร ทองคำ ครับเนื้อหาควรเพิ่มรูปภาพและควรขยายเนื้อที่
  ให้ช่องเนื้อหากว้างกว่าที่เป็นอยู่ครับ โดยไปที่การออกแบบ เลือกเปลี่ยนแปลงแม่แบบ เปลี่ยนรูปแบบครับ ลองทำดูนะครับ

  ตอบลบ
 8. สวัสดีค่ะ หนูน.ส.ภัณฑิรา มณีไพรัตน์ เลขที่ 20 ม.4/3
  http://vanessa-fernfriend.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนูชื่อ นางสาว ปิยะธิดา จินดาเพ็ชร เลขที่ 29 ม.4/3
  ส่งงานค่ะ
  http://fahstudentland.blogspot.com/p/2.html

  ตอบลบ
 10. สวัสดีค่ะ
  หนูส่งงานเรื่องกฎหมายค่ะ
  น.ส.อัชวีท์ เอียดบุญ ชั้นม.4/3 เลขที่ 17
  http://ing-ing-ing-ing.blogspot.com/p/2_4910.html

  ตอบลบ
 11. ภัณฑิรา อัชวีท์ ให้ทำแบบทดสอบ 10 ข้อด้วยครับ
  ปิยะธิดา เธอแน่มาก ให้ทำหน่วยต่อไปนะครับ

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค๊ะ หนูนางสาว นนทกาญจน์ ช่วยแสง 4/3 เลขที่ 31 ค๊ะ ส่งงานเรื่องกฎหมายค๊ะhttp://cherrylovemasamkha.blogspot.com/p/2.html

  ตอบลบ
 14. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนูชื่อ น.ส.ปิยะธิดา จินดาเพ็ชร เลขที่ 29
  ส่งงานหน่วยที่2 ค่ะ
  http://fahstudentland.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 15. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนูชื่อ นางสาว ปิยะธิดา จินดาเพ็ชร เลขที่ 29
  ส่งงานหน่วยที่ 3 ค่ะ ตรวจให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
  http://fahstudentland.blogspot.com/p/blog-page_21.html

  ตอบลบ
 16. http://kudokudo-onnakra.blogspot.com/p/2_28.html
  นางสาว อรวรา ไพระพันธ์ ม4/3 เลขที่38 งานหน่วยที่1 ค่ะ

  ตอบลบ
 17. สวัสดีคะอาจารย์
  หนูชื่อนางสาวณัฐสุดา จรัสภิญโญวงศ์ เลขที่ 7 ม.4/3
  ส่งงานหน่วยที่1 และหน่วยที่ 2 ค่ะ

  ตอบลบ
 18. สวัสดีคะ
  ชื่อนาวสาวณํฐสุดา จรัสภิญโญวงศ์ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 7
  ส่งงานหน่วยที่3 ค่ะ

  ตอบลบ
 19. สวัสดีคะครูการุณ
  หนู น.ส.พัชณี ลัดดาวงศ์ ม.4/3 เลขที 34
  หนูทำบล็อคเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะ
  นี่ลิงค์ค่ะhttp://orn-sa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. สวัสดีคะครู
  หนู น.ส.วลัยลักษณ์ แซ่ตั้ง ม.4/3 เลขที่ 22
  ส่งงานทั้ง 3 ชิ้นคะ
  นี่ลิงค์ค่ะhttp://dearlove1.blogspot.com/
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 05:23

  สวัสดีคะ น.ส.ภัณฑิรา มณีไพรัตน์ เลขที่ 20 ม.4/3 ส่งงานทั้ง3หน่วย
  http://vanessa-fernfriend.blogspot.com/p/2_29.html

  ตอบลบ
 22. สว้สดีคะ
  ชื่อนางสาวณัฐสุดา จรัสภิญโญวงศ์ เลขที่ 7 ม.4/3
  ส่งงานทั้ง 3 หน่วยค่ะ
  http://modynasuda.blogspot.com/p/2.html

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ะ

  น.ส.นงค์นภัทร ศรีจันทร์ เลขที่ 8 ม.4/3
  งานเสร็จทั้ง 3 ชิ้นแล้วค่ะ

  ลิงก์ค่ะ http://eingeing.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 24. สวัสดีค้ะ ;)"

  นางสาวอรชุมาศ จันทร์เส้ง ม.4/3 เลขที่ 11
  งานเสร็จทั้ง 3 ชิ้นแล้วค้ะ,,
  ลิ้งก์ค้ะ http://mooser-neyornze.blogspot.com/p/blog-page_9445.html

  ตอบลบ
 25. สวัสดีครับ
  นายเจตพล เกียรติคีรี เลขที่25 ม.4/3
  งาน4ชิ้นเสร็จแล้วคับ
  ลิ้งคับ http://lordposeidon.blogspot.com/p/blog-page_23.html

  ตอบลบ
 26. สวัสดีค่าอาจารย์
  หนูชื่อน.ส.อัญชิสา สุกระ ม.4/3 เลขที่ 12
  งานเสร็จหมดแล้วค่า ^^

  http://yaoieepx.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 27. สวัสดีค่ะคุณครู
  หนูชื่อ น.ส.พิชญ์สินี บุญแก้วคง ม.4/3 เลขที่ 47
  ส่งงานค่ะ

  http://pitsinee555.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนู น.ส.วรรณฉัตร สุขสวัสดิ์ ม.4/3 เลขที่ 21
  ส่งงานทั้ง 3 หน่วยค่ะ
  http://woranarichalome.blogspot.com/2011/02/blog-post_12.html

  ตอบลบ
 29. สวัสดีค่ะครูชื่อ น.ส.จุไรวรรณ ทองสองแก้ว เลขที่27ม.4/3 ทำงานครบทุกอย่างแล้วค่ะรวมทั้งแบบทดสอบทั้งหมดเสร็จแล้วค่ะนี้คือลิงค์ค่ะhttp://juriwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. สวัสดีค๊า
  อาจารย์การุณย์
  ชื่อ น.ส.ชุตินันท์ เพชรขุ้ม ม.4/3 เลขที่ 28
  ส่งงานทั้ง4 หน่วย ค๊า
  http://ging4238.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. สวัสดีค่าอาจารย์
  หนู น.ส.อมรามณี สุขธร ม.4/3 เลขที่ 50
  ทำงานครบแล้วค่า

  http://amaramanee.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 32. สวัสดครับอาจารย์
  ผม นายอ์ศม์เดช มะสัน ม.4/3 เลขที่ 5
  ส่งงานครับ
  http://secondworks.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. สวัสดีค่ะอาจารย์น.ส.อัชวีท์ เอียดบุญ ชั้นม.4/3 เลขที่ 17
  http://ing-ing-ing-ing.blogspot.com/p/2_03.html

  ตอบลบ
 34. ครูคะ

  หนู น.ส.นงค์นภัทร ศรีจันทร์ เลขที่ 8 ม. 4/3

  ทำรายละเอียดบล็อกใหม่แล้วนะคะ

  http://eingeing.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. สวัสดีค๊ะอาจารย์ หนู น.ส . นนทกาญจน์ ช่วยแสง ม.4/3 เลขที่31 มาส่งงานทั้ง3ชิ้นค๊ะ http://cherrylovemasamkha.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 36. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนู น.ส.สโรชา ซังซาสิทธิ์ ม.4/3 เลขที่ 30
  ส่งงานทั้ง 3 ชิ้นค่ะ
  นี่ลิงค์ค่ะ
  http://maprang996.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. อาจารย์

  หนูทำบล็อกเสร็จแล้ว

  เหนื่ยมากๆๆๆๆถึงมากที่สุด


  แล้วสอบทำเสร็จแล้วยากสุดๆๆๆเลยคะ


  นี่เว็บของหนูนะคะ

  http://aomloveton.blogspot.com
  น.ส.สิริทิพย์ ทองคำ เลขที่23 ม.4/3

  ตอบลบ
 38. สวัสดีค่ะครูการุณย์
  หนูน.ส.สุณัฐชยา รัตนมณี ม.4/3 เลขที่ 24
  หนทำงานทั้ง 3 ชิ้นเสร็จแล้วนะคะ
  นี่ลิงค์ค่ะ http://noonmayka.blogspot.com/2011/02/blog-post_5225.html

  ตอบลบ
 39. ครูค๊าบบบ
  ผมนาย ปริวรรธน์ หนูเนียม เลขที่ 1 ม.4/3

  และนี่คือบล็อกของผมนะครับ
  เข้าไปตรวจงานให้ด้วยนะครับ

  http://parivatmelo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. ครูการุณย์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  น.ส.พิมพกานต์ อำไพมังกร เลขที่ 9 ม.4/3

  ลิงก์ >>> http://lec-sm3243.blogspot.com/

  เหนื่อยยยยยยยยยยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 41. สวัสดีค่ะอาจารย์
  นู๋ชื่อนส.ญาณกร บูรณพันธุ์ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 6 ค่ะ
  http://thegiftzzz.blogspot.com/

  http://yanaaw.blogspot.com/

  http://hyutyurty.blogspot.com/

  http://rfuiytytuyumi.blogspot.com/

  http://gouityewqdsdfgjlk.blogspot.com/

  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 42. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 43. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 44. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนู น.ส.นิธิมา คงศรี ม.4/3 เลขที่ 46
  ส่งงานทั้ง 3 ชิ้นคะ
  นี่ลิงค์ http://aied-nithima.blogspot.com/p/2-31222.html

  ตอบลบ
 45. อาจารย์ค่าาาาาาา

  หนู นางสาวขนิษฐา ส่งสว่าง เลขที่45 ม.4/3

  ส่งงานค่ะ บล็อกทั้ง 4 หน่วย

  นี่ลิงค์นะค่ะ http://baby-country.blogspot.com/

  แบบทดสอบ 6 ชุดก็เสร็จแล้วนะค่า

  เย้ๆๆๆๆๆๆ......สู้ตายค่าๆๆๆๆๆๆ

  ขอบคุณค่ะ...

  ตอบลบ
 46. ดีครับ ผมชื่อนายธีรวัฒน์ มีมุสิทธิ์ ชั้นม .4/3 เลขที่42ส่งบล็อกทั้ง4หน่วยค่ะ และทำแบบทดสอบหมดแล้วครับ
  ข้อสอบยากมากกกกกเลยอะครับ
  ลิงค์ที่ http://deknodee.blogspot.com/

  ขอบคุณคับ
  (ผมไปส่งในเทอม 1 เเล้วคับตอนเเรก) อิอิ

  ตอบลบ
 47. ดีครับ ผมนายณรงค์ฤทธิ์ พรรตุยู เลขที่ 41 ส่งบล็อกคับ ผมทำแบบทดสอบแล้วด้วย แต่ไม่รู้ว่าเขาเอามาให้คนอื่นทัมยังไงครับ

  http://impob-np.blogspot.com

  ราตรีสวัสดิ์ครับครู

  ตอบลบ
 48. สวัสดีครับ
  ผมนายกอบชัย สุขสะปาน เลขที่ 39

  ผมทำเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมค่อยเข้าไปสอบต่อนะครับ

  http://beem-pao.blogspot.com/ นี้บล็อคครับ

  ฝันดีครับคุณครู

  ตอบลบ
 49. ที่ยังไม่ส่งบล็อกนะครับ
  มนวัสน์ วรดล สิปปกร ชนน ชวนิล ธนพล ศวิตา กวิสรา ปฐมาภรณ์ ลัทธพล นิศาชล กนกวรรณ หรรษมน ขวัญชนก ภัทรชนก จิรัฐเกียรติ สืบตระกูล อภิชัย ระวีรัสม์ วราภรณ์

  ตอบลบ
 50. สวัสดีครับ
  ผมนาย มนวัสน์ มนตรี ม.4/3 เลขที่ 2

  ทำแบบทดสอบครบ 6 ชุดแล้ว

  นี่ลิงค์ครับ>> http://lenmaipenwa.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
  มีเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบเรียบร้อย
  ส่งช้าไปหน่อยขอโทษนะฮ่ะ
  ขอรบกวนให้อาจารย์ไปตรวจ ด้วยขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 51. น.ส.หรรษมน วิเชียร

  เลขที่ 35 ม.4/3

  http://mew30052537.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ ..

  ตอบลบ
 52. มนวัสน์ หรรษมน ครูตรวจให้แล้ว

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2554 02:42

  ผมไปโพสใน เทอม1

  ครูช่วยตรวจให้ผมด้วยนะคับ

  ธนพล หนูแก้ว 4/3 เลขที่15

  http://tanaponnick.blogspot.com/

  ตอบลบ
 54. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนู น.ส.นางสาว ศวิตา รัตกี ม.4/3 เลขที่ 16
  แวะมาส่งงานค่ะ
  นี่ลิงค์ http://savitarattakee.blogspot.com/p/blog-page_9527.html

  ตอบลบ
 55. สวัสดีค่ะครูการุณย์
  หนูชื่อ นางสาว วราภรณ์ พรมก่อศรี ม.4/3 เลขที่ 49
  หนูส่งงานค่ะ
  *บังเอิญว่าหนูไปส่ที่เทอม 1 ก็เลยมาส่งที่เทอมนี้ช้าไปหน่อย ค่ะ
  นี่ลิงค์http://inkinknana.blogspot.com/ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 56. สวัสดีครับ อาจารย์ ขอโทษครับ พอดีผมหลำ
  ไปส่งที่เทอม 1 เหมือนคนข้างบนเลย ขออภัยด้วยครับ
  ที่ส่งช้า ผม นาย วรดล ดวงภักดี ม.4/3 เลขที่ 3 ครับ
  เรื่อง ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบ และ ลำดับศักดิ์ของกฏหมายครับ
  เชิญชมครับhttp://feedzong.blogspot.com/ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 57. สวัสดีครับ ครูการุณย์
  ผมมาส่งงานครับ
  นี่ลิงค์ของกระผมนะครับhttp://heevao.blogspot.com/
  ครับขอบคุณขอรับกระผม

  ตอบลบ
 58. สวัสดีค่ะครูหนูส่งงานค่ะ

  ชื่อ นิศาชล สุรหมีน เลขที่ 32 ชั้น ม.4/3 ค่ะ

  นี่ลิงค์ค่ะ >>> http://nisachol--32.blogspot.com/

  ครั้งก่อนหนูไปโพสบอกครูในกระทู้เทอม 1 อ่ะค่ะ

  ครูเลยยังไม่ตรวจของหนูใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 59. สวัสดีคะ อาจารย์ การุณย์ มาส่งงานทั้ง 4 หน่วยคะ
  ชื่อ นางสาว ขวัญชนก วรรณวงศ์ เลขที่ 36 ม.4/3
  http://chongdong-nutnus.blogspot.com/

  ตอบลบ
 60. สวัสดีค่ะครูการุณย์
  หนู น.ส.กวิสรา สุนทรบุตร ม.4/3 เลขที่ 18
  ส่งงานทั้ง3ชิ้นค่ะ
  นี่ลิงค์นะคะ
  http://kawitsara.blogspot.com/p/1.html
  ขอโทษที่ส่งช้า รบกวนครูช่วยตรวจให้ด่วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 61. ครูตรวจให้หมดแล้วครับ ยกเว้น
  อิอิอิอิ สวัสดี กล่าวว่า...

  สวัสดีครับ ครูการุณย์
  ผมมาส่งงานครับ
  นี่ลิงค์ของกระผมนะครับhttp://heevao.blogspot.com/
  ครับขอบคุณขอรับกระผม

  เป็นงานของใครครับ ครูให้คะแนนใครดีเอ่ย?

  ตอบลบ
 62. http://katin281037.blogspot.com/2011/02/1.html

  ศิริพร ทองคำ เลขที่ 10 4/3

  ตอบลบ
 63. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนู น.ส.ปฐมาภรณ์ วิทยาจารุประพันธ์ เลขที่ 19 ชั้น ม.4/3
  ส่งงานทั้ง4หน่วยค่ะ
  ขอโทษนะคะที่ส่งช้า รบกวนตรวจให้ด้วยนะคะ
  นี่ลิงค์ค่ะ http://kabot130ss.blogspot.com/p/2.html

  ตอบลบ
 64. ที่ยังไม่ส่งสิปปกร(ออกแล้วยังนิ) ชวนิล อภิชัย

  ตอบลบ
 65. สวัสดีครับ
  นายชวนิล จินดามณีมาศ ม.4/3 เลขที่14 ครับ มาส่งบล๊อกครับ
  http://hatari99.blogspot.com/

  ตอบลบ
 66. ครูครับ ชวนิลทำข้อสอบ6ข้อแล้วครับ รบกวนครูแก้ให้แบบฝึกหัดก้าวทันโลกศึกษา2 r-ya2 สามารถสอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 67. ส่งผลไปแล้ว หากติด ร พวกเราค่อยมาทำกันต่อนะครับ
  ครูเอาไม่ทันแล้วครับ เขาให้ส่งเกรดก่อน

  ตอบลบ
 68. สวัสดีครับ
  ผมนายอภิชัย แก้วทอง เลขที่44 ม.4/3 แก้ ร มาส่งบล็อกครับ
  http://apichaikub.blogspot.com/

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon