Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553  
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/4 ส่งงานที่นี่

77 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีค่ะคุณครูการุณย์

  น.ส.เสาวลักษณ์ กุลเจริญ
  ม.4/4 เลขที่ 33

  ทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะ
  ตรวจงานได้ที่

  http://hifons.blogspot.com

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 2. เสาวลักษณ์ แบบทดสอบได้เต็ม 5 คะแนน blog ความรู้ยังขาดเนื้อหา และภาพประกอบครับ ให้ได้แค่ 3 คะแนนครับ
  ควรทำให้ได้เต็ม 5 คะแนนนะครับ แต่ก็ขอชมว่าเธอเก่งมากทีเดียวที่ส่งก่อนผู้อื่นครับ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะคุณครูการุณย์

  น.ส.เสาวลักษณ์ กุลเจริญ
  ม.4/4 เลขที่ 33

  ไปเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาเรียบร้อยแล้วค่ะ
  เพิ่มคะแนนด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค่ะ

  น.ส.กมลพร สมคิด
  ม.4/4 เลขที่ 27
  ส่งงานค่ะ
  เชิญตรวจงานได้ที่
  http://lew-kamonporn-lew.blogspot.com

  ตอบลบ
 6. สวัสดีครับคุณครูการุณย์

  ผมนายพนธิศ ประวัติวงค์
  ม.4/4 เลขที่ 9

  ทำเนื้อหากฎหมายพร้อมเเบบทดสอบเเล้วครับ

  ตรวจงานได้ที่
  http://muuh-muuh-nae-nae.blogspot.com
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 7. สวัสดีคะครูการุณย์

  นางสาว ดารินทร์ อำไพมังกร ม.4/4 เลขที่ 13

  ทำงานเส็รจแล้วคะ

  ตรวจงานได้ที่
  http://www.jah-second13.blogspot.com/

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 8. สวัสดีคะครูการุณย์

  หนูนางสาวรังสิตา หาญพันธุ์ เลขที่ 19 ม.4/4

  ทำงานเสร็จแล้วคะ

  ตรวจงานได้ที่
  http://rangsita-pang.blogspot.com/

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 9. สวัสดีคะ

  หนูนางสาวรัชติยา แช่ลิ่ม เลขที่ 20 ม.4/4

  ทำงานเสร็จแล้วคะ
  ตรวจงานได้ที่
  http://lin-lin-rattiya.blogspot.com/

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 10. สวัสดีค๊าคุณครู
  หนูชื่อ น.ส.ถิรดา แสงสุวรรณ ม.4/4 เลขที่14


  ทำงานเสร็จครบทั้งเนื้อหาและแบบทดสอบแล้วค่ะ
  ตรวจงานได้ที่
  http://tirada-bow.blogspot.com/p/1.html

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 11. น.ส.กมลพร สมคิด ไม่มีแบบทดสอบทีครับ

  ตอบลบ
 12. ผมนายพนธิศ ประวัติวงค์ ทำได้ดีแล้วครับ หน่วยที่ 1 แต่ถ้าเพิ่มเนื้อหาอีกหน่อย ภาพอีกนิดก็จะดีมากครับ ทำลิงก์ก็ได้ครับ

  ตอบลบ
 13. นางสาว ดารินทร์ อำไพมังกร ทำได้ดีแล้วครับ

  ตอบลบ
 14. หนูนางสาวรังสิตา หาญพันธุ์ ถูกต้องแล้วครับ

  ตอบลบ
 15. หนูนางสาวรัชติยา แช่ลิ่ม ถูกต้องครับ

  ตอบลบ
 16. น.ส.ถิรดา แสงสุวรรณ แบบทดสอบยังลิงก์ไม่ถูกครับ ให้แก้ไขเสียนะครับ เนื้อหาอย่าให้แสบตามากนักนะครับปรับเสียหน่อยก็จะดีนะครับ

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. สวัสดีค่ะ อ.การุณย์ น.ส.กรินสุคนธ์ แสงมณี เลขที่36 ม4/4
  ส่งงานค่ะ
  http://karinsukon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. สวัสดีค้ะ ครูการุณย์
  น.ส.สุขุมาลย์ พูนภักดี เลขที่32 ม.4/4
  ส่งงานแล้วน้ะค้ะ

  ตอบลบ
 20. สวัสดีค่ะ อ.การุณย์
  หนู น.ส.ภานิดา กอก็ศรี เลขที่18 ม4/4
  ส่งงานค่ะ ทั้งเนื้อหาเเละเเบบทดสอบ
  http://hipoos.blogspot.com/p/2-1.html

  ตอบลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. สวัสดีค่ะ อ.การุณย์
  ส่งงานชิ้นที่ 2, 3, 4 ค่ะ

  หนูได้ทำงานครบทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ
  ตรวจงานได้ที่
  http://hifons.blogspot.com

  ขอบคุณค่ะ

  และสวัสดีปีใหม่ค่ะ

  ตอบลบ
 23. กริ่นสุคนธ์ สุขุมาลย์ สร้างแบบทดสอบด้วยครับ
  ภานิดา สร้างแบบทดสอบแล้ว เนื้อหาหน่วยที่ 1 ไม่ควรวางในหน้าแรก
  ควรวางในหน่วยที่ 1 ครับ

  ตอบลบ
 24. เสาวลักษณ์ ถูกต้องหมดแล้ว แต่ควรเพิ่มเนื้อหาในบางหน่วยให้มีมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ ทั้งเนื้อหาทั้งภาพประกอบครับ

  ตอบลบ
 25. น.ส.เสาวลักษณ์ กุลเจริญ


  เพิ่มเนื้อหาและรูปภาพเรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 26. น.ส.ญาสุมินทร์ ทองพันธ์ เลขที่ 28

  ส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ


  http://genesisza.blogspot.com/p/2-1_07.html

  ตอบลบ
 27. สวัสดีค่ะครูการุณย์

  น.ส.กมลพร สมคิด ม.4/4 เลขที่ 27

  หนูได้ทำงานครบทั้ง 4 ชิ้นแล้วค่ะ พร้อมกับแบบทดสอบค่ะ

  ครูการุณย์ช่วยตรวจด้วยน่ะค่ะ

  เชิญตรวจงานได้ที่
  http://lew-kamonporn-lew.blogspot.com

  ขอบคุณมากค่ะ!

  ตอบลบ
 28. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนูนางสาวรังสิตา หาญพันธุ์ ม. 4/4 เลขที่ 19
  ทำงานครบทั้ง 4 เรื่องแล้วคะ พร้อมด้วยแบบทดสอบ
  ครูช่วยตรวจให้ด้วยนคะ

  ตรวจได้ที่
  http://rangsita-pang.blogspot.com

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 29. ครูการุณย์ สุขุมาลย์ พูนภักดี เลขที่ 32
  ทำข้อสอบแล้วน้ะค้ะ

  ตอบลบ
 30. สุขุมาลย์ พูนภักดี เลขที่ 32
  ทำงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ


  http://beauvy.blogspot.com/p/2-3_31.html

  ตอบลบ
 31. ส่งงานค่ะ ทุกชิ้นเรยค่ะ

  น.ส.ฌัลลิกา ศรีขวัญ เลขที่ 37

  http://hibellys.blogspot.com/p/2-1.html

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 32. ส่งงานค่ะ ครบเเล้วจร้า

  น.ส.ศุภางค์ สถาผล ม.4/4 เลขที่ 21
  http://takecare-me.blogspot.com/
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2554 01:56

  blog เสร็จหมดแร้ว
  เหลือใน exam ประมาณ 3ชุด
  ครูตรวจในblog ไปก่อนน่ะคร่ะ

  http://lolipopparty.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. สวัสดีคะ คุณครูการุณย์
  นางสาว ดารินทร์ อำไพมังกร
  ม.4/4 เลขที่ 13 ส่งงานคะ
  http://jah-second13.blogspot.com/

  เดี๋ยวแบบฝึกหัดใน exam จะทยอยทำนะคะ
  ป.ล. ถ้าทำเสร็จแล้วจะบอกนะคะ

  ตอบลบ
 35. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 36. http://nuterkungkub.blogspot.com/

  นายคมกฤษณ์ จิระพันธุ์ เลขที่ 34 ม.4/4 ครับ ^^

  - เนื้อหา 4 หน่วย
  - พร้อมเเบบฝึกหัดครับ !


  ขอบคุนค่าบบบบบบบบบบ :PP

  ตอบลบ
 37. ส่งงานค่ะ

  ทำครบทุกอย่างแล้ว

  น.ส.นิรุชา พูลสวัสดิ์ ม.4/4 เลขที่ 24

  http://work2525.blogspot.com/
  ตรวจให้ด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 38. นายคมกฤษณ์ จิระพันธุ์ เลขที่ 34 ม.4/4

  - ได้ทำเเบบทดสอบ 6 วิชา ครบหมดเเล้วนะครับ !
  - ส่วนงานอื่น ๆ ก็เสร็จเรียบร้อยหมดเเล้วด้วยครับ เหลือเเต่รอส่งคิดวิเคราห์ของอาจารย์อย่างเดียวเลย


  ขอบคุนครับ ^^

  ตอบลบ
 39. ครูขาส่งบล๊อกค่ะ

  นางสาว ถิรดา แสงสุวรรณ ม.4/4 เลขที่ 14
  http://tirada-bow.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. ส่งบล๊อคค่ะ นางสาวหะศิลา สุริยะ ม.4/4 เลขที่6ค่ะ
  http://tongbongpaiwanwan.blogspot.com/p/home-work.html
  http://tongbongpaiwanwan.blogspot.com/p/2.html
  http://tongbongpaiwanwan.blogspot.com/p/3.html

  ตอบลบ
 41. ครูขาแบบทดสอบเข้าไปทำใหม่ได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 42. ดีค่ะครูรุณย์

  ส่งงานครบทั้ง4หน่วยแล้วคร๊

  น.ส.ดารันรัตน์ ชูช่วย เลขที่12 ชั้นม.4/4
  http://darunrat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. ส่งงานค่ะ

  ทำครบทั้ง4หน่วยแร้วค่ะ

  น.ส.ภัทชฎา ใหม่ชู ชั้นม.4/4 เลขที่17

  http://phatchada-4.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. ดีจ๊า

  งานครอบทั้ง 4 แล้วจ๊า

  นางสาววิชญาภา ภูมิแก้ว ม.4/4 เลขที่ 25

  http://witchayapa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2554 09:53

  ดีค่ะครู หนู น.ส.พัชราภา ย่องเส้ง ม.4/4เลขที่35
  เสร็จหมดทุกอันแล้ว

  ครูอย่าลืมอัพคะแนนหั้ยน่ะคร่ะ
  http://lolipopparty.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. สวัดดี่ค่ะ น.ส. สิรินาถ สุขแก้ว เลขที่5
  ส่งงานค่ะ http://siriardtangmo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. สวัสดีค่ะ น.ส.กรินสุคนธ์ แสงมณี เลขที่36
  ทำข้อสอบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 48. สวัสดีค้าบบ !

  ส่งงานค้าบ นางสาวญาสุมินทร์ ทองพันธุ์ เลขที 28

  อัพคะแนนให้ด้วยนะค่ะ

  http://genesisza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. นางสาวญาสุมินทร์ ทอง พันธุ์ ทำข้อสอบแล้ว ว

  ตอบลบ
 50. ดีคับ ผมนายพนธิศ ประวัติวงค์ ม.4/4 เลขที่ 9
  http://muuh-muuh-nae-nae.blogspot.com
  - ได้ทำเเบบทดสอบ 6 วิชา ครบหมดเเล้วนะครับ !
  - ส่วนงานอื่น ๆ ก็เสร็จเรียบร้อยหมดเเล้วด้วยครับ

  ขอบคุนครับ 0_o

  ตอบลบ
 51. สวัสดีค่ะ อ.การุณย์
  หนู น.ส.ภานิดา กอก็ศรี เลขที่18 ม4/4
  ส่ง งานค่ะ ทั้งเนื้อหาเเละเเบบทดสอบเสร้จเรียบร้อยทุกอย่างเเล้วคะ
  http://hipoos.blogspot.com

  ขอบคุนค่ะ

  ตอบลบ
 52. Hi ครูการุณย์
  ผม นายณัฐจพรรณ วงศ์สุริยะ ม. 4/4 เลขที่ 23
  ทำบล็อกเสร็จเเล้ว
  ดูได้ที่
  http://gopphy232637.blogspot.com

  ตอบลบ
 53. สวัสดีคะครูรุณย์
  หนูน.ส.รังสิตา หาญพันธุ์ เลขที่ 19 ม.4/4
  ทำแบบทดสอบที่แก้ 30 ข้อเรียบร้อยแล้วคะ
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 54. ส่งงานค่ะ


  นส.ปัณณธร นิชกรรม เลขที่ 30 ค่ะ
  เสร็จหมดแล้วนะคะ

  http://punnathon.blogspot.com/p/2-1.html

  http://punnathon.blogspot.com/p/2-2.html

  http://punnathon.blogspot.com/p/2-3.html

  ตอบลบ
 55. ดีค๊า...ครูขา
  ส่งงานนะค๊าบบบ
  น.ส.ธารริม ปาณะศรี ม.4/4 เลขที่ 16
  http://o-opalza.blogspot.com/

  ขอบคุนค๊า ^0^

  ตอบลบ
 56. สวัดดีคะครูการุณย์
  หนูนางสาวรัชติยา แซ่ลิ่ม เลขที่ 20 ม 4/4
  ทำบล็อคและข้อสอบครบแล้วคะ
  ตรวจให้หนูด้วยนะคะ
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 57. สวัดดีคะครูการุณย์
  หนูนางสาวรัชติยา แซ่ลิ่ม เลขที่ 20 ม 4/4
  ทำบล็อคและข้อสอบครบแล้วคะ
  ตรวจให้หนูด้วยนะคะ
  ที่
  http://lin-lin-rattiya.blogspot.com/
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 58. สวัสดีค่ะ.....คุณครูการุณย์
  หนูนางสาวกันติศา เจ๊ะแล๊ะ เลขที่ 11 ชั้นม.4/4
  ทำงานในบล็อกครบทุกอย่างแล้วค่ะ
  ตรวจงานได้ที่ http://kunthisa-ability.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะครูการุณย์

  ตอบลบ
 59. สวัสดีค่ะคุณครูการรุณย์
  หนูนางสาวกันติศา เจ๊ะแล๊ะ เลขที่ 11 ม.4/4
  ได้ทำแบบทดสอบใน http://www.exam.in.th/krukaroon//
  ครบแล้วค่ะทั้ง 6 เรื่อง
  ขอให้ครูตรวจของหนูด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 60. สวัสดีค่ะ อาจารย์~^^

  นางสาว ธนัชพร ทิตย์สีแสง เลขที่ 29 ม.4/4

  ทำครบแล้วนะค่ะ

  http://stitchipraew.blogspot.com/

  ลิ้งค์ที่ทำข้อสอบค่ะ

  http://www.exam.in.th/praew128/

  ตอบลบ
 61. อาจารณ์ค่ะ น.ส. ศตพร เดิมยิริง ทำงานครบทุกอย่างแล้วค่ะ ทุกอย่างเลยค่ะ เชิญชมได้ที่ http://phantomprince13.blogspot.com/p/blog-page.html
  แบบทดสอบก็ครบค่ะ แบบทดสอบก็ครบค่ะ

  ตอบลบ
 62. เอ่อ น.ส. ศตพร เดิมยิริง เลขที่ 3 ชั้นม. 4/4 ครบแล้วค่ะ เย้!!!

  ตอบลบ
 63. อัญชิสา สุวรรณขำ เลขที่ 22 ม.4/4

  http://aun-1995.blogspot.com/

  ตอบลบ
 64. ส่งงานค่ะ

  ทำบล็อกครบทั้ง4หน่วยแล้วค่ะ

  น.ส.ธนัชพร ชาประสม ม.4/4 เลขที่15

  http://thanutchaporn-4.blogspot.com/

  ตอบลบ
 65. ส่งงานครับ

  งานครบแล้ว

  นายธัญ คงเจริญ ม.4/4 เลขที่ 8

  http://t-thun2.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 66. ส่งงานครับ

  นายศิวกร เขมะไชยเวช ม.4/4 เลขที่ 26

  http://archura-rescue515.blogspot.com/

  ตอบลบ
 67. งานครบทุกอย่างแล้วค่ะ

  น.ส.กุณฑริกา ภู่ทอง ม.4/4 เลขที่1

  http://gleaw-indy.blogspot.com/

  ตอบลบ
 68. สวัสดีค้ะ
  ดิฉัน น.ส. อภิชญา ไชยนุ้ย
  เลขที่ 7 ม.4/4
  ช่วยตรวจงานหนูด้วยนะค้ะ ส่งช้าไปหน่อย
  http://kkaaoobraoho.blogspot.com/p/1.html
  http://kkaaoobraoho.blogspot.com/p/2.html
  http://kkaaoobraoho.blogspot.com/p/2_16.html
  มีลิงค์ 3 ลิงค์นะค่ะ

  ขอบคุนมากค่ะ ที่เมตตาหนู

  ตอบลบ
 69. ยังไม่ส่งบล็อกได้แก่...ศุภากร กัญรัตน์ ญาสุมินทร์ ภัสมน

  ตอบลบ
 70. ของญาสุมินทร์ เจอแล้วครับ

  ตอบลบ
 71. ส่งงาน ค่ะ (อีกรอบ บ)

  นส.ภัสมน แสงบัวหมัด ม.4/4 เลขที่31

  http://asecreteveninshadows.blogspot.com/

  ขอบคุนค่ะ

  ตอบลบ
 72. ส่งงานค่าาาาาาาาาาาาาาาา
  น.ส. ศุภากร สุวรรณมณี เลขที่ 4
  http://pek-suphakorn.blogspot.com
  ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ

  ตอบลบ
 73. ที่ยังไม่ส่ง ได้แก่กัญรัตน์ และปรียานุช ติดต่อครูด่วน 0819690238

  ตอบลบ
 74. http://stardowny.blogspot.com/p/2.html
  คุณครูค่ะ หนูส่งผิดบล๊อกค่ะ
  หนูส่งไปในบล๊อกของเทอมที่เเล้วค่ะ
  ส่งไปประมาณเดือนมกราคมค่ะ
  ขออภัยน่ะค่ะ คุณครูค่ะ
  ขออภัยจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 75. หนูยังไม่บอกชื่อ เลขที่ครูล่ะครับ บอกด่วนครับ
  เหลืออีก 2 คน ปรียานุช กับกัญญรัตน์
  ไม่รู้ส่งแล้วยังแจ้งครูด่วนครับ

  ตอบลบ
 76. หากติด ร ค่อยมาส่งกันต่อนะครับ แต่ให้ ร ไว้ก่อน

  ตอบลบ
 77. อาจารย์ ส่งบล๊อกค่ะ หนูไปส่งผิดในเทอม1
  กัญรัตน์ ทองคำ ม4/4 เลขที่10 ค่ะ

  http://nong-ging-zaza.blogspot.com/p/4.html

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon