Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/2 ส่งงานที่นี่

64 ความคิดเห็น:

 1. น.ส.ญาดา ชูทอง ม.4/2 ส่งงาน
  แบบทดสอบหน่วยที่ 1และ 2 คะ
  ชื่อ ในการสมัครสมาชิก ของหนูผิดคะ จาก 22340 แบบถูกคือ 40214คะ
  อาจารย์ช่วยดูด้วนนะคะ^^

  ตอบลบ
 2. เว็บข้อสอบคือ http://www.exam.in.th/subject_list.php?u=

  ตอบลบ
 3. นางสาว กิตติมา วงศ์มณี ม.4/2 เลขที่ 4
  นี่คือลิงค์
  http://wongmanee1994.blogspot.com/2010/12/2-31222-1.html

  ตอบลบ
 4. ของญาดา ยังไม่สมบูรณ์นะครับ พื้นหลังมองแล้วลายตาครับ ให้ปรับปรุงด้วยครับ
  ของกิตติมา ให้เพิ่มเวลาในการทำข้อสอบเป็น 30 นาทีครับ

  ตอบลบ
 5. สวัสดีคะ น.ส.ญาดา ได้เปลี่ยนพื้นหล้งแล้วคะ

  ตอบลบ
 6. http://namfarz.blogspot.com/p/4.html
  อาจารย์หนูส่งงานทั้ง 4 หน่วยพร้อมข้อสอบค่ะ
  นางสาวกรกนก ใจบำรุง
  ม.4/2 เลขที่ 12
  ลิงค์ข้อสอบหน่วยที่1
  http://www.exam.in.th/subject_test.php?subject_id=2193&u=

  ลิงค์ข้อสอบหน่วยที่ 2
  http://www.exam.in.th/subject_test.php?subject_id=1987&u=

  ลิงค์ข้อสอบหน่วยที่ 3
  http://www.exam.in.th/subject_test.php?subject_id=1966&u=

  ลิงค์ข้อสอบหน่วยที่ 4
  http://www.exam.in.th/subject_test.php?subject_id=2194&u=

  อาจารย์ช่วยดูด้วยนะค้ะ

  ตอบลบ
 7. กรกนก ครับ ข้อสอบยังไม่ถูกต้องครับ ต้องลิงก์ไปหาแบบทดสอบที่หนูสร้างเองนะครับ ไม่ใช่ลิงก์ไปหาแบบทดสอบครูรุณย์ครับ แก้ไขด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 8. ญาดา พื้นหลังยังไม่เปลี่ยนเลยครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2553 05:54

  http://namfarz.blogspot.com/p/4.html

  นางสาวกรกนก ใจบำรุง เลขที่ 12
  งาน 4 อย่างเสร็จครบแร้วให้อาจารย์ตรวจด้วยพร้อมข้อสอบ

  ตอบลบ
 10. สวัสดีค่ะ....อ.การุณย์
  ดิฉัน น.ส.ณัฐวดี หนูชัยแก้ว เลขที่ 30 ม.4/2

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ31 ธันวาคม 2553 08:01

  สวัสดีค่ะอาจาย์
  หนูทำงานเสร็จแล้วนะค่ะ อาจารย์ตรวจหน่อยนะค่ะ
  จะได้ดูว่าผิดตรงไหน
  นางสาวกรกนก ใจบำรุงค้ะ
  เลขที่ 12
  http://namfarz.blogspot.com/p/4.html
  พร้อมข้อสอบทั้ง 4 หน่วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค่ะ ครูการุณย์
  ชื่อนางสาวศศิวิมล สมณกิจ เลขที่11 ชั้นม.4/2
  หนูขอส่งงานชิ้นที่1 ก่อนค่ะ
  http://zabellcup.blogspot.com/p/1.html
  ช่วยตรวจให้ด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 14. สวัสดีค่ะครูการุณย์

  ส่งงาน 3หน่วยพร้อมแบบทดสอบออนไลน์

  ค่ะhttp://juneny555.blogspot.com/

  ช่วยตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ น.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี ม4/2 เลขที่ 37

  ตอบลบ
 15. สวัสดีคะอาจารย์การุณย์
  หนูส่งงาน 3 หน่วยพร้อมแบบทดสอบแล้วคะ
  อย่าลืมตรวจให้หนูด้วยนะคะ
  นางสาว กวิสรา จันทร์ชู ม. 4/2 เลขที่ 13
  http://doctorvifi.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 16. สวัสดีค่ะครูการุณย์ หนูส่งหน่วยการเรียนรู้ 1-3 ค่ะ
  ครูช่วยตรวจให้ด้วยนะคะ
  น.ส.สุกฤษตา สังข์ทอง ม.4/2 เลขที่ 47 ค่ะ
  http://byfernsukris.blogspot.com/p/3.html

  ตอบลบ
 17. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนู น.ส.เบญจวรรณ คงแก้ว เลขที่ 43 ได้ทำเนื้อหาครบทั้ง 3หน่วยการเรียนรู้แล้วค่ะ ส่วนข้อสอบออนไลน์มันยากหนูต้องศึกษาก่อนแล้วจะส่งตามไปที่หลังนะคะ

  ตอบลบ
 18. สวัสดีค่ะอาจารญ หนูนางสาว ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม4/2 เลขที่45 ส่งเนื้อหาครบ3หน่วยการเรียนรู้แล้วค่ะ ส่วนข้อสอบยังทำไม่เป็นขอเวลาศึกษาก่อนนะค่ะ เดี๋ยวส่งตามไปค่ะ http://mai-laddawan.blogspot.com/p/2.html

  ตอบลบ
 19. สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.จันทโรทัย พรหมจันทร์ ม.4/2 เลขที่ 39 ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ส่วนแบบทดสอบจะตามไปน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 20. สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.กุลธิดา บุตรเอก ม.4/2 เลขที่ 38 ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 แล้วแบบทดสอบจะตามไปน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะครูการุณย์ หนูส่งหน่วยการเรียนรู้ 4 ค่ะ
  ครูช่วยตรวจให้ด้วยนะคะ หนูส่งครบทุกหน่วยแล้วค่ะ
  น.ส.สุกฤษตา สังข์ทอง ม.4/2 เลขที่ 47 ค่ะ
  http://byfernsukris.blogspot.com/p/4.html

  ตอบลบ
 22. สวัสดีตอนค่ำๆ ครับ ครูการุณย์
  ผมส่งงาน ครบทั้ง 4 หน่วย นะครับ
  นายเอกฉัตร ใจแก้ว ม.4/2 เลขที่ 36 ครับ

  http://songworanari.blogspot.com/p/1.html หน่วย1
  http://songworanari.blogspot.com/p/2_16.html หน่วย2
  http://songworanari.blogspot.com/p/3_16.htmlหน่วย3
  http://songworanari.blogspot.com/p/4_16.html หน่วย4

  ส่วนในการสร้างแบบทดสอบนั้น ไม่ทำแล้ว เพราะครูการุณย์บอกยกเลิก ครับผมๆ

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ะ หนูทำบล๊อกครบแล้วค่ะ
  น.ส. อมินตรา สะมะลาเต๊ะ เลขที่ 48 ม. 4/2
  http://bowwy-yy.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูนางสาว ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม4/2 เลขที่45 ส่งเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แล้วค่ะ งานครบแล้วค่ะ
  http://mai-laddawan.blogspot.com/p/2.html

  ตอบลบ
 25. อาจารย์ค่ะหนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้ว เลขที่ 43 ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4ค่ะ

  ตอบลบ
 26. สวัสดีค่ะ อาราย์ หนุ น.ส. จันทโรทัย พรมจันทร์ ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ๋อ เลขที่ 39 ค่ะ

  ตอบลบ
 27. สวัสดีค่ะคุณครูการุณย์
  หนู นางสาว อภิชญา มณีนิล เลขที่ 7
  หนูส่งหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4หน่วยนะค่ะ
  ขอคุณค่ะ

  ตอบลบ
 28. สวัสดีค่ะ อาจารย์

  หนู นางสาวสยามล ประทุมวัลย์ เลขที่ 46 ม.4/2

  ทำบล๊อกครบทุกหน่วยแร้วค่ะ ^^

  http://lovepureforever.blogspot.com/p/nest.html

  ตอบลบ
 29. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนูน.ส.ขวัญตา ภู่เพชร ม.4/2 เลขที่ 5 ค่ะ
  ทำครบทุกหน่วยแล้วค่า

  http://myfriend1994-nan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนู น.ส.กิ่งแก้ว โกมล ม.4/2 เลขที่ 29
  ทำครบทุกหน่วยแล้วนะคะ
  http://pearzone4.blogspot.com

  ตอบลบ
 31. น.ส.สายพิณ มิตรณรงค์ เลขที่ 6 ม.4/2 ส่งงานครบแล้วค่ะ
  ครูตรวจได้ที่ http://rungmama.blogspot.com

  ตอบลบ
 32. น.ส.ชฎาพร นพรัตน์ เลขที่ 40 ชั้นม.4/2
  งานครบทุกหน่วยแล้วค่ะhttp://zombieprince.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 33. สวัสดีครับครูการุณย์
  นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย ม.4/2
  งานครบแล้วครับครูช่วยตรวจด้วย
  http://ratchanon000.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 34. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์ หนู นางสาวบุญสิตา สืบชนะ เลขที่ 19 ม.4/2
  ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 ค่ะ มีแบบทดสอบเฉพาะหน่วยที่1 ส่วนหน่วย 2-4 ไม่มีค่ะ
  เพราะอาจารย์บอกว่าทำเนื้อหาไม่ต้องทำแบบทดสอบค่ะ
  ตรวจได้ที่นี่เลยค่ะ boonsitanaka.blogspot.com
  (ตรวจด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ)

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2554 20:25

  ส่งงานค่ะ
  http://methawee13hotmail.blogspot.com/
  ข้อสอบหนู ลิงค์ไม่เป็น
  http://www.exam.in.th/mhoo/
  นางสาวเมธาวี ประดับแสง ม.4/2 เลขที่ 20

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2554 20:27

  นางสาวเมธาวี ประดับแสง
  อย่าลืมตรวจนะค่ะ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2554 20:29

  อาจายร์ เมธาวี ประดับแสง
  หนูส่ง 13 ทำไมมันลง 12 ค่ะ ไม่เข้าใจอ.อย่าลืมตรวจน่ะมันสำคัญมาก

  ตอบลบ
 38. ครบค่ะส่ง
  เมธาวี ประดับแสง
  http://methawee13hotmail.blogspot.com/
  ข้อสอบ

  http://www.exam.in.th/mhoo/

  ตอบลบ
 39. หวัดดีคร้าครูการุณ หนูชื่อ จิตติมา สมบูรณ์ นะคร้า เลขที่ 23 คร้า เสดแล้วนะคร้า แหม่ เหนื่อยแถบตายสุดท้ายก้อเสด ขอบคุนคร้าๆๆๆๆอยากบอกว่า บล็อกสวยมากคร้าลองเข้าไปดูนะคร้า

  ตอบลบ
 40. ผมนายเมธากร ศรียะพันธุ์ ม.4/2 เลขที่2 ที่ส่งช้าเพราะส่งผิดเทอม
  http://balldut.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 42. นส.ญาดา ชูทอง เลขที่ 14 ม.4/2

  ทำงานครบทุกชิ้นแล้วคะ

  เข้ามาดูได้เลยคะ^^

  ตอบลบ
 43. นางสาวศศิวิมล สมณกิจ เลขที่11 ชั้นม.4/2
  ทำงานครบทุกชิ้นแล้วคะ
  ช่วยเข้ามาตรวจด้วยนะคะ
  http://zabellcup.blogspot.com
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 44. ส่งงานค่ะ
  นางสาวพรพรรณ นิยมเดชา เลขที่ 27 ค่ะ

  ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ

  http://nuyaultra.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. นางสาว ณัฐวดี เจือจุน เลขที่ 9 ม.4/2

  ทำครบ 4 หน่วยแล้วค่ะ ครูช่วยมาตรวจด้วยค่ะ

  link : http://pixie-lavigne.blogspot.com/p/my-pixie.html

  ตอบลบ
 46. นางสวาณิชนันทน์ ขะมิมะ เลขที่ 42 ม.4/2
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://miwbang.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ
 47. นางสาว ทัตพิชา เทวัน เลขที่33 ม.4/2 ค่ะ ^^

  ทำครบแล้วนะค่ะ

  http://gappy-elf.blogspot.com/

  ลิ้งค์ข้อสอบค่ะ

  http://www.exam.in.th/Nanaki/

  ตอบลบ
 48. สวัสดีค่ะ หนู นางสาว โชติกาญจน์ เอียดหลือ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 18
  ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 ส่วนแบบสดสอบไม่มีนะคะ
  เพราะอาจารย์บอกว่าถ้าทำหน่วยที่ 1-4แล้ว แบบทดสอบไม่ต้องทำค่ะ
  กรุณาตรวยด้วยค่ะ ที่ eidluey.blogspot.com
  ที่ส่งช้าเพราะไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะ ขอโทษจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 49. ครูการุณย์คะ

  หนูนางสาวเปรมกมล จรูญรัตน์
  ม.4/2 เลขที่ 15
  เพิ่มหน้าเว็ป 4 หน่วยแล้วคะ

  ทำข้อสอบของครู 6 ชุดเสร็จแล้วด้วยคะ

  ครูทานข้าวดั่วน๊ค๊

  http://www.eifwc.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2554 03:55

  อาจารย์ การุณย์ค่ะ

  หนูนางสาว อชิรญา สีแก้ว เลขที่ 16 ม.4/2
  เพิ่มหน้าเว็ป4 หน่วยแล้วค่ะ

  ทำข้อสอบของครู 6 ชุดเสร็จแล้วค่ะ

  http://palm-hey-yo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. ครูค่ะ

  นางสาวชนมน สมบัติยานุชิต ส่งบล็อก 4 หน่วยคะ

  ตรวจด้วยนะค่ะ

  http://chanamon.blogspot.com/2011/02/2-2-1.html

  ตอบลบ
 52. อาจารย์ค่ะหนูส่ง blog ค่ะ
  น.ส กุลธิดา บุตรเอก
  ม.4/2 เลขที่ 38
  หนูเคยทำส่งแล้วแต่ทำผิดก็เลยส่งใหม่ค่ะ

  ตอบลบ
 53. สวัสดีค่ะหนูนางสาวปนัดดา พิเชฐวาณิชย์ ม.4/2 เลขที่ 26
  ส่งงาน 3 หน่วย แบบทดสอบ 1หน่วย

  ตอบลบ
 54. http://wampaitongratree.blogspot.com/

  ครูขาส่งงานค่ะ

  นางสาวชิดชนก เเก้วจัน ม.4/2 เลขที่8

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2554 05:31

  อาจารย์การุณย์
  หนู นางสาว ธนาภรณ์ ตั้งสกุล เลขที่31 ม.4/2
  ช่วยตรวจให้ด้วยนะค่ะ

  ที่
  http://www.numthanzuza.blogspot.com/
  ขอโทดที่ส่งช้าค่ะ

  ตอบลบ
 56. ยังไม่ส่งครับ ได้แก่...ภาณุพัฒน์ กมลฉัตร ปิยธิดา ชวนากร อนุชา จิราวรรณ วิภาดา ชาริป ธนาภรณ์ อันนา นภดล สิรวิชญ์ เอกฉัตร ภาวิดา อมินตรา

  ตอบลบ
 57. สวัสดีค่ะ.....อาจารย์การุณย์
  ดิฉัน น.ส.ณัฐวดี หนูชัยแก้ว เลขที่ 30 ม.4/2 ทำบล็อกเร็จแล้วนะอาจารย์ช่วยให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 58. ตรวจให้แล้วครับ ณัฐวดี

  ตอบลบ
 59. เหลือที่ไม่ส่งได้แก่ จิราวรรณ อันนา นภดล สิรวิชญ์

  ตอบลบ
 60. นางสาว กิตติมา วงศ์มณี ม.4/2 เลขที่ 4
  นี่คือลิงค์
  http://wongmanee1994.blogspot.com/

  ส่งครบแล้วค่ะ อาจารย์ดูให้ดีนะค่ะ

  ตอบลบ
 61. มาส่งงานค่ะ นางสาววิภาดา แก้วภราดัย เลขที่ 25 ม.4/2
  ที่นี่ ค่ะ http://dekd-wipada.blogspot.com/

  ตอบลบ
 62. สวัสดีค่ะ ส่งงาน นางสาวจิราวรรณ มานะชำนิ เลขที่ 24 ม.4/2
  ที่นี่ ค่ะ http://lovepaji.blogspot.com/

  ตอบลบ
 63. ส่งเกรดไปแล้วครับ ให้ติด ร ไว้ก่อนนะครับ แล้วค่อยมาปรับคะแนนให้ในภายหลัง รอไม่ไหวแล้วครับ คนอื่นส่งหมดแล้ว

  ตอบลบ
 64. สวัสดีค่ะอาจารย์
  หนู นางสาวอันนา ทองสั้น เลขที่ 32 ม.4/2
  อาจารย์อย่าลืมตรวจนะค่ะ
  htฮษtp://unna-khunnai.blogspot.com/p/1.html

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon