Krukaroon: ด.ช.ไบเบิ้ลลูกยอดกตัญญู

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ด.ช.ไบเบิ้ลลูกยอดกตัญญู

อยากให้ดูเรื่องราวของไบเบิ้ล ซาบซึ้งถึงจิตใจอันดีงามของเขาเพียงใดด้วยวัยแค่ห้าขวบ
แต่มีจิตใจสูงส่งถึงเพียงนี้ พวกเราเล่าเหล่าศิษย์ทั้งหลาย กตัญญูต่อพ่อแม่กันเถอะนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon