Krukaroon: นักเรียนขับไล่ผอ.อีกแล้ว

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

นักเรียนขับไล่ผอ.อีกแล้ว


นักเรียน พิษณุโลก ฮือประท้วงไล่ผอ.มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เช้า วันนี้(23ก.พ.)นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลกประมาณ 20 คน ทำการประท้วงพร้อมกับใช้โทรโข่งตะโกนขับไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยการปีนรั้วออกมาพร้อมกับใช้โทรโข่งตะโกนขับไล่ โดยระบุว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเหล่านักเรียนจะยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้ตรวจสอบในพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้

ทั้งนี้ นักเรียนที่ประท้วงได้นำหนังสือที่ระบุข้อความถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาเผยแพร่ อาทิ ชอบสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน พูดจาหยาบคายกับนักเรียน เอาตำรวจมาข่มขู่นักเรียนและผู้ปกครอง จัดงบประมาณซ่อมเครื่องแสกนลายนิ้วมือแบบไม่โปร่งใส นักเรียนบางส่วนเขียนป้ายขับไล่

นักเรียนรายหนึ่งกล่าวว่า เป็นถึงผู้บังคับบรรชาเอาตำรวจมาข่มขู่นักเรียนมันถูกแล้วหรอ นักเรียนมีการขอทำโรงรถ ไม่มีการทำให้ แต่กลับทำโรงรถให้กับครู พร้อมทั้งให้เหตุผลว่ารถครูราคาเป็นล้าน
อย่างไรก็ ตาม นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้เดินทางมารับหนังสือ เบื้องต้นจะนำเรื่องนี้ไปมอบให้กับนายสมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลจาก http://news.mthai.com/general-news/154837.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon