Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

                         โปรแกรม Zoomit เหมาะสำหรับคุณครู
      เวลาไปอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บางครั้งจะพบว่าถ้าโปรเจคเตอร์ไม่ชัดหรือตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ก็อาจทำให้การอบรม แทนที่จะรู้สึกดีกับรู้สึกแย่ เครื่องมือที่จะช่วยให้วิทยากรได้เป็อย่างดีคือโปรแกรมที่ชื่อ ZoomIT ซึ่งมีความสามารถต่างๆมากมาย ที่จะช่วยให้การฝึกอบรม หรือการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การขยายหน้าจอ การพิมพ์ การวาดรูป ลากเส้น การใช้สี สามารถช่วยให้วิทยากรหรือครู ในการนำเสนอหรือเชื่อมโยงเรื่องได้ดี และที่ดีไปกว่านั้นก็คือ มันเป็นฟรีแวร์ที่ให้ใช้งานได้ฟรีครับ ดาวน์โหลดโปรแกรม ZoomIT ที่นี่ วิธีการใช้งานที่สำคัญ
1. โหมดการขยาย (Zoom)
กดแป้น Ctrl+1 (ค่าปกติ) หน้าจอจะถูกขยายโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถหมุนลูกกลิ้งที่เมาท์ (mouse wheel) เดินหน้า-ถอยหลัง
หรือใช้แป้นลูกศรขึ้น-ลง เพื่อขยายหรือย่อภาพหน้าจอ (zoom-in / zoom-out)
กดแป้น Esc หรือคลิกเมาท์ปุ่มขวา เพื่อออกจากโหมดการขยายหน้าจอ
2. โหมดการขีดเขียน (Draw)
เข้าสู่โหมดการขีดเขียนโดยไม่ต้องเข้าโหมด zoom ก่อนได้ โดยการกดแป้น Ctrl+2 (ค่าปกติ)
หรือในขณะที่อยู่ในโหมดขยายหน้าจอ (Zoom) คุณสามารถ
คลิกเมาท์ปุ่มซ้าย เพื่อเข้าสู่โหมดการขีดเขียน (Draw)
คลิกเมาท์ปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วลากเมาท์ เพื่อขีดเขียนได้ตามต้องการ (Freehand)
กดแป้น Ctrl+Z เพื่อลบสิ่งที่ขีดเขียนล่าสุด
กดแป้น e เพื่อลบทุกสิ่งที่ขีดเขียนลงไป
กดแป้นเว้นวรรค เพื่อให้เคอร์เซอร์มาอยู่ตรงกลางจอ
กดแป้น Esc หรือคลิกเมาท์ปุ่มขวา เพื่อออกจากโหมดการขีดเขียน
การเปลี่ยนสีปากกา
กดแป้น r เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีแดง
กดแป้น g เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีเขียว
กดแป้น b เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีน้ำเงิน
กดแป้น o เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีส้ม
กดแป้น y เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีเหลือง
กดแป้น p เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีชมพู
การเขียนรูปทรง
กดแป้น Shift ค้างไว้ ขณะลากเมาท์ เมื่อต้องการขีด เส้นตรง
กดแป้น Ctrl ค้างไว้ ขณะลากเมาท์ เมื่อต้องการวาดรูป สี่เหลี่ยม
กดแป้น Tap ค้างไว้ขณะลากเมาท์ เมื่อต้องการวาด วงกลม
กดแป้น Shift+Ctrl ค้างไว้ ขณะลากเมาท์ เมื่อต้องการเขียน เส้นหัวลูกศร
การล้างหน้าจอ (Clear Screen) เพื่อจะขีดเขียนข้อความใดๆ
กดแป้น w เพื่อให้หน้าจอเป็นพื้นสีขาว
กดแป้น k เพื่อให้หน้าจอเป็นพื้นสีดำ
กดแป้น Ctrl+S เพื่อบันทึกภาพหน้าจอที่เขียนไว้
กดแป้น Ctrl+C เพื่อคัดลอกหน้าจอ (สำหรับเวอร์ชัน 3.0 ขึ้นไป)
3. โหมดการพิมพ์ (Type)
ในขณะที่อยู่ในโหมดการขีดเขียน
กดแป้น t เพื่อเข้าสู่โหมดการพิมพ์
กดแป้น Esc หรือคลิกเมาท์ปุ่มขวา เพื่อออกจากโหมดการพิมพ์
หมุนลูกกลิ้งที่เมาท์ (mouse wheel) เดินหน้า-ถอยหลัง หรือใช้แป้นลูกศรขึ้น-ลง เพื่อปรับขนาดตัวอักษร


ข้อมูลจาก  http://blog.cstc.ac.th/zoomit

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon