Krukaroon: โรงเรียนมาตรฐานสากล

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เป็นความฝันใฝ่อันสูงส่งอีกฝันหนึ่ง ที่เริ่มนำไปสู่การปฏิบัติจริง ๆ ครูอาจารย์ได้เร่งปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเพิ่มคำว่ามาตรฐานสากลเข้าไปอย่างแยบยล
ตามธรรมชาติวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ อันที่จริงแล้วก็นับว่าเป็นสิ่งดีที่พวกเราชาวครูจะปรับปรุงเตรียมการ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อความฝันอันสูงส่งดังกล่าว
อันจะนำผลดีไปสู่เหล่าศิษย์ทั้งหลาย
มีข้อเตือนสติไว้สักเล็กน้อย ในฐานะที่มีประสบการณ์แห่งการเป็นครูมาจนเกือบจะเกษียณใน 5-6 ปีข้างหน้านี้ ปัญหาสำคัญที่ขัดขวางผลสำเร็จแห่งการจัดการเรียนการสอน ให้ด้อยคุณภาพลง ก็คือปัญหา "พฤติกรรม" ที่นับวันพฤติกรรมของนักเรียนสมัยปัจจุบัน น่าท้อแท้ยิ่งแย่ลงอย่างน่าห่วงใยที่สุด พอเราพูดเรื่องพฤติกรรม เราก็แก้ตัวกันไปทางโน้นทีทางนี้ที เพื่อเลี่ยงที่จะยอมรับความจริง ว่ามาตรการในการอบรมบ่มนิสัยของเราไม่สามารถนำมาใช้กับนักเรียนยุคใหม่ได้ดีเท่ากับนักเรียนยุคเก่า ๆ พวกเราจะโทษ
สิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายล้อมรอบตัวนักเรียน โทษสภาพเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว สื่อที่เลวร้ายต่าง ๆ ฯลฯ
การที่มีครูสักคนหนึ่งที่ยืนขึ้นในกลางที่ประชุมครูในโรงเรียน แล้วเปรยวจีว่า "เด็กเราพฤติกรรมต่ำลงมากมาย พวกเราควรมีมาตรการร่วมกันในการแก้ไข" แน่นอน
คำพูดเหล่านี้แม้สั้น ๆ แต่ก็มีผลกระทบอย่างจังต่อฝ่ายพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายปกครอง) รองผอ.ที่ดูแลงานพัฒนาผู้เรียน และผอ. ผลร้ายสะท้อนกลับในทันที เช่นมีการลุกขึ้นโต้ตอบในที่ประชุมในทันที ว่ามันไม่เลวร้าย ส่วนใหญ่มันยังดีพอรับได้ ฝ่ายบริหารก็เออออห่อหมก เรื่องก็เงียบหายไป ไม่มีใครกล้าเสนอแนวคิดการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
ในที่ประชุมอีกเลย อย่าลืมว่าหากผู้บริหารมองใครเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วละก็ 4 ปี ถูกโล๊ะทิ้งจากสารบบครู หากโชคร้ายผอ. อยู่มากว่า 4 ปี ก็ยิ่งโชคร้ายต่อครูผู้กล้าเหล่านี้น
น่าอนาถเสียจริง ๆ ครับ ครูอย่างเรา ที่บ่นพึมพำมาทั้งหมดนี่ ก็อยากจะให้เพื่อนอย่าลืมเรื่อง กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เข้มข้นให้มากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา
หากนักเรียนมีพฤติกรรมดี การจัดการเรียนการสอนก็น่าเรียนน่าสอน มีความสุขสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน
ข้างล่างนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนมาตรฐานสากล คลิกโหลดไปดูกันนะพวกเรา

โรงเรียนมาตรฐานสากล
ขอขอบพระคุณ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon