Krukaroon: นักเรียน 4/2 ส่งงานที่บล็อกนี้ครับ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียน 4/2 ส่งงานที่บล็อกนี้ครับนักเรียนม.4/2 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ
โดย คลิกที่แสดงความคิดเห็นแล้วแนบ
ลิงก์ชิ้นงานไว้ด้วยครับ อย่าลืมแจ้งเลขที่
ด้วยนะครับ

199 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีค่ะ หนู สยามล ประทุมวัลย์ เลขที่ 47

  http://lovepureforever.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. น.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี

  http://juneny555.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. ชิ้นข้างบนนี้งานที่1น่ะค่ะ

  ตอบลบ
 4. ผมชื่อนายเอกฉัตร ใจแก้ว เลขที่ 37 ชั้น ม.4/2

  ส่งงานชิ้นที่2 นะคับ เรื่อง การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา


  http://songworanari.blogspot.com/2010/05/blog-post_22.html

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ชิ้นที่ 2
  น.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี

  ม4/2 เลขที่ 38

  http://juneny555.blogspot.com/2010/05/divine-rights-3-1.html

  ตอบลบ
 8. ดีค่ะส่งงานค่ะ(อยุธยา)คิก คิก
  น.ส.เมธาวี ประดับแสง เลขที่ 20

  http://methawee13hotmail.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. โอะฮะโย อาจรย์การ์รุณ์ ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ เรื่อง การปกครองสมัยอยุธยา
  ของ น.ส.โชติกาญจน์ เอียดเหลือ เลขที่ 18 ตรวจด้วยน่ะค่ะ ฮิฮิฮิ0++0
  http://eidluey.blogspot.com

  ตอบลบ
 10. ส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ (การปกครองสมัยสุโขทัย)
  น.ส.ณัฐวดี เจือจุน เลขที่ 9 ม.4/2
  เข้าไปตรวจด้วยค่ะ
  http://pixie-lavigne.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. นางสาวณิชนันทน์ ขะมิมะ เลขที่42
  http://miwbang.blogspot.com

  ตอบลบ
 12. นางสาว พรพรรณ นิยมเดชา เลขที่27
  http://nu_ya_ultra.blogspot.com

  ตอบลบ
 13. ส่งงานชิ้นที่ 2

  นางสาวสยามล ประทุมวัลย์ ม.4/2 เลขที่ 48

  http://lovepureforever.blogspot.com/2010/05/blog-post_22.html

  ตอบลบ
 14. สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาว ศศิวิมล สมณกิจ ชั้น ม.4/2 เลขที่11
  หนูส่งงานชิ้นที่1 เรื่อง ประวัติการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย
  ครูช่วยเข้าไปตรวจด้วยนะค่ะ

  http://zabellcup.blogspot.com

  ตอบลบ
 15. ส่งงานค่ะชิ้นที่1
  น.ส ชนมน สมบัติยานุชิต
  ม4/2 เลขที่ 42
  http://chanamon.blogspot.com

  ตอบลบ
 16. ส่งงานคัปป๋ม

  http://wampaitongratree.blogspot.com/

  นส ชิดชนก เเก้วจัน เลขที่8 ม.4/2

  ตอบลบ
 17. ส่งงานชิ้นแรกค่ะ
  นส.ปนัดดา พิเชฐวาณิชย์ เลขที่ 26 ม.4/2

  ตอบลบ
 18. ชื่อ จันทโรทัย พรหมจันทร์ ม.4/2 เลขที่ 40
  งานชิ้นแรกเรื่องประวัติการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย
  http://fonfriendtono.blogspot.com/

  ครูช่วยเข้าไปตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 19. สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวบุญสิตา สืบชนะ เลขที่ 19 ม.4/2 ค่ะ
  ส่งงานชิ้นที่ 2เรื่อง ประวัติการปกครองสมัยอยุธยา
  ตามๆ

  http://boonsitanaka.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. สุกฤษตา สังข์ทอง ม.4/2 เลขที่ 49 ส่งงานชิ้นแรกค่ะ
  http://byfernsukris.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. สวัสดีอาจารย์หนูนางสาว ธนาภรณ์ ตั้งสกุล ม.4/2 เลขที่ 32
  ส่งงานชิ้นแรกค่ะ

  ตรวจได้ที่
  http://numthanzuza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์
  นางสาวอชิรญา สีแก้ว เลขที่16 ชั้นม.4/2
  http://palm-hey-yo.blogspot.com/

  พร้อมแบบทดสอบค่ะ

  ตอบลบ
 23. สวัสดีคะ.......หนูชื่อณัฐวดี หนูชัยแก้ว ม.4/2
  อ.การุณย์คะถ้าเิกมีเหตุขดข้องอะไรบอกหนูเลยนะคะหนูจะได้แก้ไขคะ
  www.june-know.blogspot.com

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2553 05:37

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาว กวิสรา จันทร์ชู
  เลขที่ 13 ม.4/2
  ส่งงานชิ้นที่ 1 เรื่องอาณาจักรสุโขทัย
  พร้อมแบบทดสอบ
  http://doctorvifi.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. ส่งการปกครองสุโขทัยค่ะ
  นางสาว ชฎาพร นพรัตน์ เลขที่ 41 ม.4/2
  http://zombieprince.blogspot.com

  ตอบลบ
 26. สวัสดีครับ
  อาจารย์การุณย์
  ส่งงานชิ้นแรกการปกครองสุโขทัย
  นายอนุชา ดารารัตน์ ม.4/2
  ตรวจได้ที่http://anucha323232.blogspot.com
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 27. สวัสดีค่ะอาจารย์
  ส่งงานชิ้นที่ 1 เรื่องสุโขทัย ค่ะ
  น.ส.จิราวรรณ มานะชำนิ ม.4/2
  http://lovepaji.blogspot.com/2010/05/blog-post_14.html

  ตอบลบ
 28. สวัสดีค่ะอาจารย์
  ส่งงานชิ้นที่ 2 เรื่องอยุธยา ค่ะ
  น.ส.จิราวรรณ มานะชำนิ ม.4/2
  http://lovepaji.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. สวัสดีค่ะอาจารย์
  ส่งงานเรื่องวันวิสาขบูชา
  น.ส.จิราวรรณ มานะชำนิ ม.4/2
  http://lovepaji.blogspot.com/2010/06/blog-post_01.html

  ตอบลบ
 30. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์
  นางสาวบุญสิตา สืบชนะ เลขที่ 13 ม.4/2 ค่ะ
  ส่งงานเรื่อง....วันวิสาขบูชา พร้อมแบบทดสอบ 5 ข้อค่ะ
  ตามมาที่นี่ค่ะ http://boonsitanaka.blogspot.com
  มาตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 31. http://namfarz.blogspot.com/
  นางสาวกรกนก ใจบำรุงค่ะ

  ตอบลบ
 32. นักเรียนส่วนใหญ่ส่งกันเข้าไปแล้ว

  ตอบลบ
 33. ครูครับผมส่งงานแล้วน่ะครับทั้งชิ้นแรกและชิ้น2ครับ
  ผมชื่อนายชาริป ยีหวังเจริญครับ เลขที่28
  http://charipza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. รับทราบการส่งแล้วครับ ลูกศิษย์ทุกคนเก่งมากครับ ขอให้กำลังใจ อดทนและตั้งใจทำกันต่อไปนะครับ อย่าท้อถอยเป็นอันขาด ชิมิ ชิมิ 555

  ตอบลบ
 35. http://eifwc.blogspot.com/

  ส่งงานชิ้นแรกคะ

  หนูชื่อนางสาวเปรมกมล จรูญรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 15

  เรื่องการปกครองสมัยสุโขทัย

  ตอบลบ
 36. สวัสดีค่ะ ส่ง เรื่อง วันวิสาขบูชา พร้อมเเบบทดสอบ 5ข้อ ค่ะ
  ชื่อ น.ส. โชติกาญจน์ เอียดเหลือ เลขที่ 18 ค่ะ อย่าลืมตรวจน่ะค่ะ
  http://eidluey.blogspot.com

  ตอบลบ
 37. สวัสดีค่ะ ส่งงานชิ้นที่ 1
  น.ส.สายพิณ มิตรณรงค์ เลขที่ 6
  http://rungmama.blogspot.com

  ตอบลบ
 38. สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาว อภิชญา มณีนิล เลขที่ 7
  http://exmpie.blogspot.com/2010/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 39. ส่งแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยค่ะอาจารย์

  http://eifwc.blogspot.com/2010/06/var-numques-10-var-numchoi-4-var_09.html

  หนู นางสาวเปรมกมล จรูญรัตน์ ม.4/2 เลขที่15

  ตอบลบ
 40. http://eifwc.blogspot.com/2010/06/var-numques-15-var-numchoi-4-var.html

  อันนี้แบบทดสอบค่ะอาจารย์เรื่องการปกครองสมัยอยุธาค่ะ

  ชื่อนางสาวเปรมกมล จรูญรัตน์ ม.4/2 เลขที่15

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2553 06:26

  น.ส กนกวรรณ มุสิกรังสรี
  ม4/2 เลขที่ 38
  http://juneny555.blogspot.com/
  วันวิสาขบูชา

  ตอบลบ
 42. คนที่ยังไม่ส่ง ให้พยายามทำและส่งกันให้ได้นะครับ สู้ ๆ

  ตอบลบ
 43. งาน เรื่อง วันวิสาขบูชา พร้อมเเบบทดสอบ 5 ข้อ
  ของ น.ส. โชติกาญจน์ เอียดเหลือ ม.4/2 เลขที่ 18
  ตรวจด้วยค่ะ http://eidluey.blogspot.com

  ตอบลบ
 44. นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย ชั้นม.4/2 เลขที่17
  (ส่งงานช้นที่1 เรื่องประวัติการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย)

  ตอบลบ
 45. นส.ญาดา ชูทอง เลขที่14 ส่งงานชิ้นที่1-5 ค่ะ^^
  http://new22340.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. สวัสดีค่ะ
  หนูชื่อเด็กหญิง กรนก ใจบำรุง
  เลขที่ 12 ส่งงาน การปกครองสมัยอยุธยา ธนบุรี สุโขทัย
  วันวิสาขบูชา และการปฏิวัติสมัยรัชกาลที่ 5
  http://www.namfarz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. ส่งงานค่ะ นางสาว จิตติมา สมบรณ์ เลขที่ 23

  ตอบลบ
 48. http://eifwc.blogspot.com/2010/06/417.html

  ส่งงาน

  เรื่องการปกครองสมัยกรุงธนบุรี

  พร้อมแบบทดสอบ10ข้อค่ะอาจารย์

  นางสาว เปรมกมล จรูญรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 15ค่ะ

  ตรวจด้วยน๊ค๊

  ฝันดีค่าอาจารย์

  จุ๊บ บบบบบบบบบ

  ตอบลบ
 49. ส่ง1.เรื่อง การปกครองสมัยกรุงธนบุรี
  2.เรื่อง การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  3.เรื่อง การปฏิวัติในสมัยรัชการที่ 5
  ได้ที่ http://eidluey.blogspot.com
  พร้อมเเบบทดสอบ 1,2 5 ข้อ
  ข้อ 3 10 ข้อ
  ตรวจด้วยค่ะ ของ นางสาว โชติกาญจน์ เอียดเหลือ ม.4/2 เลขที่18

  ตอบลบ
 50. น.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี
  ม4/2 เลขที่ 38
  เรื่องกรุงธนบุรีhttp://juneny555.blogspot.com/2010/06/417.html

  ตอบลบ
 51. น.ส กนกวรรร มุสิกรังศรี
  ม4/2 เลขที่ 38
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์และการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
  พร้อมแบบทดสอบด้วยค่ะ
  http://www.juneny555.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2553 05:20

  นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย
  ม.4/2 เลขที่17
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยกรุงธนบุรี พร้อมแบบทดสอบ
  ที่www.ratchanon000..blogspot.com

  ตอบลบ
 53. สวัสดีค่ะ น.ส.กมลฉัตร ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 3 ค่ะ

  ส่งงานชิ้นแรก เรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยค่ะ

  http://ammizaza.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

  ตอบลบ
 54. น.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี

  ม4/2 เลขที่ 38

  ส่งเรื่องเหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)
  และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475

  http://juneny555.blogspot.com/

  ตอบลบ
 55. นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย
  ม.4/2 เลขที่17
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยกรุงธนบุรี พร้อมแบบทดสอบ
  ที่www.ratchanon000..blogspot.com
  และงานชิ้นที่ 1 2 และ3 ด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 56. http://bajawan.blogspot.com/
  หนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้วค่ะ เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยอยุธยาคะ

  ตอบลบ
 57. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 58. http://bajawan.blogspot.com/
  หนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้ว ค่ะ เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยกรุงสุโขทัยค่ะ ชิ้นที่ 1 ค่ะ

  ตอบลบ
 59. http://bajawan.blogspot.com
  หนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้วค่ะ เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยกรุงธนบุรี ชิ้นที่ 3 ค่ะ

  ตอบลบ
 60. http://bajawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะหนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้ว เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ ชิ้นที่ 4 ค่ะ

  ตอบลบ
 61. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 62. http://bajawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ หนู น.ส.เบญจวรรณ คงแก้ว เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5 ค่ะ ชิ้นที่ 5 ค่ะ
  เดี๋ยวข้อสอบออนไลน์ตามไปทีหลังนะค่ะส่งเนื้อหาต่างๆ ไปก่อน

  ตอบลบ
 63. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยค่ะ

  ตอบลบ
 64. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยอยุธยา

  ตอบลบ
 65. http://bajawan.blogspot.com
  หนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้วค่ะ เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องเหตุการณ์กบฏ ค่ะ ชิ้นที่ 6 ค่ะ ข้อสอบออนไลน์ตามไปทีหลังนะค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 66. http://bajawan.blogspot.com
  หนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้ว ค่ะ เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475ค่ะ ชิ้นที่ 7ค่ะ

  ตอบลบ
 67. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยกรุงธนบุรี

  ตอบลบ
 68. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงานวันวิสาขบูชา

  ตอบลบ
 69. http://bajawan.blogspot.com/2010/06/blog-post_5591.html
  หนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้ว ค่ะ เลขที่ 44 ค่ะ
  ส่งงานเรื่องประวัติกบฏ ปฏิวัติและรัฐหารในประเทศไทย ชิ้นที่ 8 ค่ะ

  ตอบลบ
 70. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงานการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ งานชิ้นที่4

  ตอบลบ
 71. http://bajawan.blogspot.com/2010/06/28.html
  หนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้ว ค่ะ เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องรัฐสภาไทยค่ะ ชิ้นงานที่ 9 ค่ะ

  ตอบลบ
 72. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงานการปฏิรูปการปกครองสมัย ร.5 งานชิ้นที่5

  ตอบลบ
 73. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  เหตุการณ์กบฏ ร.ศ.130 งานชิ้นที่5

  ตอบลบ
 74. http://bajawan.blogspot.com/2010/06/9.html
  สวัสดีค่ะหนู น.ส.เบญจวรรณ คงแก้ว เลขที่ 44 ค่ะ
  ส่งงานเรื่องรัฐบาลไทยค่ะ ชิ้นงานที่ 10 น่ะค่ะ

  ตอบลบ
 75. สวัสดีค่ะ น.ส.กมลฉัตร ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 3 ค่ะ

  ส่งงานชิ้นที่ 2 การปกครองสมัยอยุธยาค่ะ

  http://ammizaza.blogspot.com/2010/06/blog-post_27.html

  ตอบลบ
 76. http://bajawan.blogspot.com/2010/06/128-128-7-21.html
  หนู น.ส.เบญจวรรณ คงแก้ว เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องศาลยุติธรรมไทยค่ะ ชิ้นงานที่ 11 ค่ะ

  ตอบลบ
 77. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 78. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 79. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวสุกฤษตา สังข์ทอง เลขที่.49 ม.4/2
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ ยังงัยฝากดูด้วยเด้อ ^^
  http://byfernsukris.blogspot.com/

  ตอบลบ
 80. http://bajawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะหนู น.ส. เบญจวรรณ คงแก้ว เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่องการจัดระเบีบยบริหารราชการแผ่นดิน ชิ้นที่ 12 ค่ะ
  เย้! ชิ้นงานเส็จเรียบร้อยเหลื่อแต่ข้อสอบออนไลน์นะค่ะ

  ตอบลบ
 81. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงาน เรื่อง ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
  ค่ะ

  ตอบลบ
 82. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงาน เรื่อง รัฐสภาไทย ค่ะคุณครู

  ตอบลบ
 83. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงาน เรื่อง รัฐสภาไทย(คณะรัฐมนตรี)

  ตอบลบ
 84. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงาน เรื่อง ศาลยุติธรรมไทย

  ตอบลบ
 85. http://mai-laddawan.blogspot.com
  สวัสดีค่ะ น.ส.ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ ม.4/2 เลขที่47
  ส่งงาน เรื่อง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  ตอบลบ
 86. สวัสดีค่ะ น.ส.กมลฉัตร ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 3

  ส่งงานชิ้นที่ 3 เรื่องการปกครองสมัยธนบุรีค่ะ

  http://ammizaza.blogspot.com/2010/06/blog-post_30.html

  ตอบลบ
 87. สวัสดีค่ะ ชื่อน.ส.สุกฤษตา สังข์ทอง เลขที่ 49 ม.4/2
  ส่งงาน เรื่องวันวิสาขบูชา พร้อมแบบทดสอบค่ะ ครูช่วยมาตรวจด้วยนะคะ
  http://byfernsukris.blogspot.com

  ตอบลบ
 88. http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8912431234592241934


  ชื่อด.ญชนมน สมบัติยานุชิต

  ตอบลบ
 89. ส่งงานการปกครองสมัยกรุงธนบุรีค่ะ

  นางสาวชนมน สมบัติยานุชิต 4/2 เลขที่42ค่ะ


  http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8912431234592241934

  ตอบลบ
 90. ส่งงานการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะ

  นางสาวชนมน สมบัติยานุชิต 4/2 เลขที่ 42ค่ะ

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2553 20:25

  ส่งงานเรื่องประวัติการปฏิวัติรัฐประหารและกบฎ ในประเทศไทย

  น.สกนกวรรณ มุสิกรังศรี
  ม4/2 เลขที่ 38
  http://juneny555.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 92. ส่งงานการปกครองสมันรัตนโกสินทร์พร้อมแบบทดสอบค่ะ

  http://eifwc.blogspot.com/2010/07/1-4-5.html

  นางสาวเปรมกมล จรูญรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 15

  ตรวจด้วยน๊ค๊ อาจารย์

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ16 กรกฎาคม 2553 08:11

  ส่งงานประวัติการปกครองของไทยสมัยอยุธยา
  พร้อมเเบทดสอบค่ะ
  http://palm-hey-yo.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
  นางสาว อชิรญา สีแก้ว เลขที่ 16 ม.4/2

  ตอบลบ
 94. ไม่ระบุชื่อ16 กรกฎาคม 2553 08:44

  ส่งงานวันวิสาขบูชาพร้อมแบบทดสอบ

  http://palm-hey-yo.blogspot.com/2010/07/15-6-3-6-8-7-3-1.html

  นางสาว อชิรญา สีเเก้ว เลขที่ 16 ม. 4/2

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ16 กรกฎาคม 2553 09:22

  ส่งงานการปกครองสมันกรุงธนบุรีพร้อมแบบทดสอบ

  http://palm-hey-yo.blogspot.com/2010/07/1.html

  นางสาว อชิรญา สีแก้ว เลขที่ 16 ม. 4/2

  ตอบลบ
 96. นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย
  ม.4/2 เลขที่17
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมแบบทดสอบ
  http://ratchanon000.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

  ตอบลบ
 97. นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย
  ม.4/2 เลขที่17
  การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
  http://ratchanon000.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

  ตอบลบ
 98. นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย
  ม.4/2 เลขที่17
  เหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)
  พร้อมแบบทดสอบ
  http://ratchanon000.blogspot.com/2010/07/130_17.html

  ตอบลบ
 99. สวัสดีค่ะ ส่งเรื่อง 6.เหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)เเละ
  7.การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 247ห้า
  ชื่อ น.ส. โชติกาญจน์ เอียดเหลือ เลขที่ 18 ม.สี่ ทับ สอง
  ตรวจด้วยค่ะ
  อ้อ พร้อมเเบบทดสอบเรื่องล่ะ สิบข้อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 100. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2553 06:55

  สวสดีค่ะ ส่งงานเรื่องประวัติการปกครองของไทยสมัยสุโขทัย

  พร้อมแบบทดสอบค่ะ

  http://palm-hey-yo.blogspot.com/2010/07/blog-post_20.html

  นางสาว อชิรญา สีแก้ว เลขที่ 16 ม.4/2

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2553 01:47

  ส่งงานเรื่อง ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
  พร้อมเเบบทดสอบ 10 ข่อ
  ของ นางสาว โชติกาญจน์ เอียดเหลือ ม.4/2 เลขที่ 18
  ตรวจได้ที่ http://eidluey.blogspot.com

  ตอบลบ
 102. สวัสดีค่ะ ชือ น.ส.สุกฤษตา สังข์ทอง ม.4/2 เลขที่ 49
  ส่งงานชิ้นที่3 เรื่องประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงธนบุรี
  พร้อมแบบทดสอบ 10 ข้อ ค่ะ
  http://byfernsukris.blogspot.com/2010/07/417.html ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 103. ชื่อ จันทโรทัย พรหมจันทร์ ม.4/2 เลขที่ 40
  ส่งงานชิ้นที่ 3 เรื่องการปกครองสมัยกรุงธนบุรี พร้อมแบบทดสอบ
  http://fonfriendtono.blogspot.com

  ตอบลบ
 104. สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาว อภิชญา มณีนิล เลขที่ 7 ม.4/2
  ส่งงานชิ้นที่สอง เรื่องประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พร้อมแบบทดสอบ 15 ข้อ
  http://exmpie.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
  ขอโทษนะค่ะ ที่ส่งช้า
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 105. ครูตรวจหมดแล้ว นักเรียนคนใด ส่งหลังจากนี้กรุณาโทร.แจ้งครูรุณย์ด้วยครับ

  ตอบลบ
 106. ให้นักเรียนทำให้ครบทั้งหมดทุกเรื่องเสียก่อน แล้วนำส่งโดยใช้คำว่า
  ชื่อ...........สกุล.............เลขที่....แล้วระบุต่อท้าย
  ว่า "ครบแล้วค่ะ" หรือ "ครบแล้วครับ"
  อย่าลืมทำให้ครบเสียก่อน แล้วจึงนำส่งนะครับ

  ตอบลบ
 107. ชื่อน.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี เลขที่ 38 ม 4/2

  ส่งครบแล้วค่ะอาจารย์ เย้เย้ ...........

  http://juneny555.blogspot.com/

  ตอบลบ
 108. สวัสดีค่ะ หนุชื่อ น.ส.ณัฐวดี หนูชัยเเก้ว ม.4/2 เลขที่ 31
  ส่งงานชิ้นที่ 3 เเล้วค่ะ อาจารย์ช่วยตรวจด้วยค่ะ
  www.june-know.blogspot.com

  ตอบลบ
 109. สวัดีค่ะ........อ.การุณย์
  หนูชื่อ น.ส.ณัฐวดี หนูชัยแก้ว เลขที่ 31 ม.4/2
  ทำงานชิ้นที่ 4 เสร็จแล้วค่ะอ.ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ
  www.june-know.blogspot.com

  ตอบลบ
 110. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 111. สวัดีค่ะ........อ.การุณย์
  หนูชื่อ น.ส.ณัฐวดี หนูชัยแก้ว เลขที่ 31 ม.4/2
  ทำงานชิ้นที่ 5 เสร็จแล้วค่ะอ.ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ
  www.june-know.blogspot.com

  ตอบลบ
 112. ไม่ระบุชื่อ13 สิงหาคม 2553 23:40

  อาจารย์ครับทำไมถึงสร้างแบบทดสอบออนไลน์ไม่ได้
  สงสัยสัญยาณเน็ตมีปัญหา
  ... แต่ก็ไม่ใช่นะครับ ...

  ตอบลบ
 113. ชื่อ นางสาวสยามล ประทุมวัลย์ เลขที่ 48

  "ครบแล้วค่ะ"

  http://lovepureforever.blogspot.com/

  ตอบลบ
 114. หนู น.ส.เบญจวรรณ คงแก้ว ค่ะ เลขที่ 44
  *ส่งงานครบแล้วค่ะ*

  ตอบลบ
 115. สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูนางสาว ลัดดาวัลย์ คงอินทร์ เลขที่47
  -----ทำครบแล้วค่ะ------โล่งอกจ้งเลย--------

  ตอบลบ
 116. สวัสดีค่ะ ชื่อ น.ส.สุกฤษตา สังข์ทอง เลขที่ 49 ม.4/2
  ทำงาน "ครบแล้วค่ะ"อาจารย์
  http://byfernsukris.blogspot.com/

  ตอบลบ
 117. ชื่อ นางสาวจันทโรทัย พรหมจันทร์ ม 4/2 เลขที่ 40
  "ครบแล้วค่ะ"
  ครูช่วยเข้าไปตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ
  http://fonfriendtono.blogspot.com

  ตอบลบ
 118. สวัสดีค่ะ

  น.ส.กวิสรา จันทร์ชู

  เลขที่ 13 ชั้น ม.4/2

  "ครบแล้วค่ะ"

  http://doctorvifi.blogspot.com

  ตอบลบ
 119. ด้านบนนี้ตรวจลงคะแนนให้หมดแล้วครับ

  ตอบลบ
 120. สวัสดีค่ะ
  น.ส.เมธาวี ประดับแสง
  เลขที่ 20 ชั้นม.4/2
  "ครบแล้วค่ะ"
  http://methawee13hotmail.blogspot.com/

  ตอบลบ
 121. สวัสดีคะ
  น.ส.ญาดา ชูทอง เลขที่14 ม.4/2
  "ทำครบแล้วนะคะ"^^
  http://new22340.blogspot.com

  ตอบลบ
 122. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 04:48

  ครูขา
  ส่งงานในบล็อกทั้งหมดค่ะ(12ชิ้น)
  น.ส.ชิดชนก เเก้วจัน ม.4/2 เลขที่ 8
  ดูได้ที่
  http://wampaitongratree.blogspot.com/

  ตอบลบ
 123. นายรัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย
  ม.4/2 เลขที่ 17
  ส่งงานครับ
  http://ratchanon000.blogspot.com

  ตอบลบ
 124. ส่งงานพิเศษ วันวิสาขบูชาและชิ้นที่ 4-12 ค่ะ
  น.ส.กมลฉัตร ศรีสวัสดิ์ ม.4/2 เลขที่ 3
  ครบแล้วนะคะ ช่วยตรวจด้วย เย้เย้
  http://ammizaza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 125. อาจารย์ งานเสร็จหมดทุกชิ้นแล้วค่ะ
  นางสาว จิราวรรณ มานะชำนิ ม.4/2
  ที่นี่ค่ะ http://lovepaji.blogspot.com/

  ตอบลบ
 126. นาย รัชชานนท์ สังข์ศิลป์ชัย
  เลขที่ 17 ม.4/2
  ส่งงานครบแล้วครับ...

  ตอบลบ
 127. นายเมธากร ศรียะพันธุ์
  ม.4/2 เลขที่2
  ส่งงานครบแล้วครับ
  http://balldut.blogspot.com/

  ตอบลบ
 128. น.ส.สายพิณ มิตรณรงค์
  ม.4/2 เลขที่7
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://rungmama.blogspot.com/

  ตอบลบ
 129. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2553 07:59

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  ดิฉัน นางสาว อชิรญา สีแก้ว
  ม.4/2 เลขที่ 16
  ส่งครบหมดแล้วค่ะ

  http://palm-hey-yo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 130. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2553 00:51

  สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์*-*
  ส่งงานค่ะอาจารย์
  งานครบแล้วค่ะ^^
  ชื่อ นางสาวกรกนก ใจบำรุง
  ม.4/2 เลขที่ 12
  http://www.namfarz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 131. สวัสดีคะ ครูการุณย์
  ส่งงานครบแล้วนะค่ะ
  ชื่อ นางสาวศศิวิมล สมณกิจ
  ม.4/2 เลขที่11
  http://zabellcup.blogspot.com/

  ตอบลบ
 132. สวัสดีค่ะครูรุณย์

  ทานข้าวเช้ายังคะ

  หนูนางสาวเปรมกมล จรูญรัตน์
  ม.4/2 เลขที่15
  ส่งงานครบแล้วน่ะค่ะ

  ฃ่วยตรวจและให้คะแนนด้วยคะ
  http://eifwc.blogspot.com/2010/09/blog-post_8879.html

  ตอบลบ
 133. สวัสDคร้าบ อาจารย์ การุณย์
  ส่งงาน ๛*ครบเเล้วครับ*๛
  ชื่อ นายอนุชา ดารารัตน์
  ม.4/2 เลขที่ 22
  http://anucha323232.blogspot.com/

  ตอบลบ
 134. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2553 06:36

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์ค่ะ *-*
  หนูนางสาว ธนาภรณ์ ตั้งสกุล
  เลขที่ 32 ม.4/2
  ส่งงานครบหมดแล้วค่ะ!!
  ตรวจได้ที่http://numthanzuza.blogspot.com/
  คืนนี้ฝันดีนะค่ะจุ๊บบบบ^^^

  ตอบลบ
 135. ครูค้าตอนนี้หนูเป็นไทแล้วเพราะเสร็จหมดทุกอันแล้ว ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนเศษ
  ชื่อ น.ส.จิตติมา สมบูรณ์ เลขที่ 23 ห้องนี้เเหละค่ะ เอาเป๋งว่าสวัสดีเช้าวันใหม่แล้วกันนะคะขอบขุนคะ่

  ตอบลบ
 136. สวัสดีครับ อาจารย์ การุณย์คร๊าบบบบบ
  ผม นายชวนากร สมทรง
  เลขที่21
  ส่งงานครบแล้ววววคร๊บบบบบบ
  ตรวจได้ที่ http://www.chawanakorn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 137. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนู น.ส.ขวัญตา ภู่เพชร ม.4/2 เลขที่ 5
  ทำงานครบแล้ววค่าา :D

  http://myfriend1994-nan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 138. สวัสดีคะ หนูชื่อน.ส.ณัฐวดี หนูชัยแก้ว เลขที่ 31 ม.4/2 ทำงานครบแล้วค่ะ อาจารย์ช่วยตรวจงานด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะั

  ตอบลบ
 139. ครบแล้วค่ะ หนู น.ส.ชฎาพร นพรัตน์ ชั้นม.4/2เลขที่ 41
  http://zombieprince.blogspot.com/

  ตอบลบ
 140. นายสิรวิชญ์ บริรักษ์ ม.4/2 เ ลขที่ 36
  ทำงานบล็อค เสร็จเรียบร้อยหมดเเล้วครับ
  ครูการุณ ช่วยมาตรวจงานที่บล็อคผมด้วยนะครับ
  ขอบคุณครับ บ.

  นายแบงค์ :: http://nutsiza-blovee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 141. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2553 07:37

  สวัสดีข๊ะ

  อาจารย์

  หนู...
  นางสาววิภาดา แก้วภราดัย
  เลขที่ 25
  http://dekd-wipada.blogspot.com/

  ทำครบแร้วข๊ะ

  ตอบลบ
 142. สวัสดีข๊ะ

  อาจารย์

  หนู...
  นางสาววิภาดา แก้วภราดัย
  เลขที่ 25
  http://dekd-wipada.blogspot.com/

  ทำครบแร้ว
  พร้อมส่งข๊ะ

  ตอบลบ
 143. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์ แวะมาส่งงานค่ะ อย่าลืมตรวจนะค่ะ
  ชื่อ นางสาวบุญสิตา สืบชนะ เลขที่ 19 ม.4/2
  ทำงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ เสร็จครบหมดแล้วค่ะ เย้ๆ
  อย่าลืมตรวจนะค่ะ ที่ boonsitanaka.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ
  (ย้ำ++ ตรวจด้วยนะค่ะ)

  ตอบลบ
 144. สวัสดีค่ะอาจารย์ การุณย์ สุวรรณรักษา

  หนูส่งงานครบแล้วค่ะ

  นางสาว อมินตรา สะมะลาเต๊ะ เลขที่ 50 ม.4/2

  http://amintra123.blogspot.com

  ตอบลบ
 145. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2553 06:17

  สวัสดีค่ะ
  หนู นางสาว กิ่งแก้ว โกมล ม.4/2 เลขที่ 29
  ทำงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ อย่าลืมตรวจน่ะค่ะมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ดูให้ดีน่ะค่ะครบทั้ง12ชิ้นแล้ว
  ที่ http://pearzone4.blogsport.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 146. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 147. สวัสดีค่า ^ ^
  งานค่ะ ทำครบแล้ว
  น.ส.ณัฐวดี เจือจุน
  ม.4/2 เลขที่ 9

  http://pixie-lavigne.blogspot.com/

  ย้ำค่ะ ย้ำ~~ ครบแล้ว
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 148. สวัสดีคะ่ ครูการุณย์
  ส่งงานค่ะ งานครบแล้ว สบายใจมากเลย
  นางสาว ปิยธิดา แก้วชูชื่น
  เลขที่ 10 ชั้น ม.4/2
  http://airziiz.blogspot.com/2010/09/5.html

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 149. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 150. สวัดดีครับ

  ผนนายภาณุพัฒน์ ทองวิไล ม.4/2 เลขที่1

  ทำครบแล้วครับ

  ตรวจด้วยน๊ะคับ

  นายนิค::http://sexyhero-noname.blogspot.com

  ตอบลบ
 151. สวัสดีคับ

  ผมนายเอกฉัตร ใจแก้ว เลขที่ 36 ม.4/2

  ทำครบแล้ว

  อย่าลืมตรวจด้วยนะคับ

  (ขอบพระคุณคุณครูล่วงหน้าคับ)^^

  http://songworanari.blogspot.com/

  ตอบลบ
 152. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 153. สวัสดีค่ะ อาจารย์ ^^
  หนู น.ส.อันนา ทองสั้น เลขที่33
  ส่งงานชิ้นที่1,2และ งานพิเศษวันวิสาขบูชา ค่ะ
  หนูขอส่งแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวหนูจะรีบทยอยว่งค่ะ !!
  ตรวจให้หนูด้วยนะค๊า ><'
  http://unna-khunnai.blogspot.com

  ตอบลบ
 154. นส.กิตติมา วงศ์มณี เลขที่4 ม.4/2 ครบแล้วค่ะ
  ส่งงานค่ะhttp://miew-conner-inter.blogspot.com/

  ตอบลบ
 155. นางสาวทัตพิชา เทวัน เลขที่ 34 ครบแล้วค่ะ
  http://lovely-suju-elf.blogspot.com/

  ตอบลบ
 156. สวัสดีค่ะ ^^
  หนู น.ส.อันนา ทองสั้น เลขที่33
  ส่งครบแล้วค๊า !!!!!!
  ตรวจให้หนูด้วยนะค๊า
  http://unna-khunnai.blogspot.com

  ตอบลบ
 157. สวัสดีค่ะ หนูน.ส.ปนัดดา พิเชฐวาณิชย์
  เลขที่ 26 ม.4/2
  งานครบแล้ว
  ตรวจให้ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 158. สวัสดีค่ะ อาจารย์ น.ส.อภิชญา มณีนิล ม.4/2 เลขที่ 7
  ส่งงานครบแล้วค่ะ ตรวจได้ที่
  http://www.exmpie.blogspot.com

  ตอบลบ
 159. ส่งงานค่ะ นางสาว ภาวิดา นาสี เลขที่45 ช่วยตรวจด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 160. ไม่ระบุชื่อ16 กันยายน 2553 08:44

  ส่งงานครบเเล้วค่ะ
  นางสาว โชติกาญจน์ เอียดเหลือ ชั้น ม.4/2 เลขที่18
  http://eidluey.blogspot.com

  ตอบลบ
 161. สวัสดีค่ะ อาจารย์ ^^
  หนูน.ส.ณิชนันทน์ ขะมิมะ เลขที่43
  ส่งงานครบแล้วค๊า
  ตวจให้ด้วยนะค๊า !
  http://miwbang.blogspot.com/

  ตอบลบ
 162. สวัสดีค่ะอาจารย์
  หนูนางสาวพรพรรณ นิยมเดชา
  เลขที่ 27 ม.4/2
  http://yatingyong.blogspot.com/
  http://ya-nana.blogspot.com/
  http://yayoye.blogspot.com/
  http://ya-thur.blogspot.com/
  http://ya-llllla.blogspot.com/
  http://yaya-bawbaw.blogspot.com/
  http://nu-ya-ultra.blogspot.com/
  http://ya-2.blogspot.com/
  http://ya-ba.blogspot.com/
  http://ya-jah.blogspot.com/
  http://ya-ka.blogspot.com/
  http://ya-rak.blogspot.com/
  มาส่งงานค่ะ ' ทำเรื่องละบล็อกค่ะอาจารย์
  ตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 163. ตรวจแล้วครับ ใครส่งหลังนี้โทรแจ้งด้วยครับ 0819690238

  ตอบลบ
 164. นภดลกับกุลธิดา ทำเสร็จแล้วยังครับถ้าส่งแล้วหรือทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งผู้สอนอีกครั้งหนึ่งครับ

  ตอบลบ
 165. สวัสดีครับอาจารย์__ครบแล้วครับอาจารย์ไม่มีเวลาทำเลยเอาแต่เคลียร์
  งานค้างส่งหมดแล้วนะครับอาจารย์อย่าลืมตรจล่ะคับ
  ผมนายชาริป ยีหวังเจริญ ม.4/2 เลขที่28คับ
  http://charipza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 166. อย่าลืมตรวจน่ะครับ

  ตอบลบ
 167. ตรวจให้แล้วครับผ้ม

  ตอบลบ
 168. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2553 00:58

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  น.ส.กุลธิดา บุตรเอก

  ม.4/2

  เลขที่ 39http://kulthida-bom.blogspot.com/2010/09/blog-post_20.html

  ตอบลบ
 169. สวัสดีครับ อ.การุณย์๋

  นายนภดล จิตต์ภักดี ม.4/2 เลขที่ 34

  ทำครบเเล้ว ช่วยตรวจด้วยนะครับ

  ขอโทษที่ส่งช้า พอดีว่า

  ผมทำไม่เป็น เลยให้เพื่อนสอน

  ที :: http://minho-f4.blogspot.com/

  Thank You Sir

  ตอบลบ
 170. *****อ่านคิดวิเคราะห์ส่งหรือยัง หากยังติดต่อครูด่วนครับไม่มีคะแนนให้ที
  ได้แก่เลขที่ 23,30,40 ซื่อสัตย์นะจ๊ะ ติดต่อ 0819690238
  ติดต่อภายใน 1 ตค นะครับ
  *****ยังไม่ส่งสมุดได้แก่ เลขที่ 1,35 สิริวิชญ์ รับปากว่าจะจดมาใหม่ อยู่ไหนครับเนี่ย
  *****แบบฝึกหัดบนเน็ต ยังไม่ส่งคือ เลขที่ 1 ครับ
  อย่าติดต่อครูด่วนนะครับ ภายใน 1 ตค


  หลังจากนี้ไม่รับแล้วนะครับผ้ม

  ตอบลบ
 171. อาจารย์งานของเทอม 2
  หนูส่งก่อน 2 หน่วยพร้อมข้อสอบค้ะ
  อาจารย์ตรวจได้เรยนะ
  นส.กรกนก ใจบำรุง
  ม.4/2 เลขที่ 12
  http://namfarz.blogspot.com/

  อาจารย์ทำแล้วเข้าไปทำข้อสอบอาจารย์เลยมั้ยอ่ะ

  ตอบลบ
 172. งานเทอม 2 หนูส่ง2หน่วยแรกก่อนคะ
  น.ส.ญาดา ชูทอง ม.4/2 ส่งงาน
  แบบทดสอบหน่วยที่ 1และ 2 คะ
  ชื่อ ในการสมัครสมาชิก ของหนูผิดคะ จาก 22340 แบบถูกคือ 40214คะ
  อาจารย์ช่วยดูด้วนนะคะ^^

  http://www.exam.in.th/subject_list.php?u=
  ลิ้งค์ข้อสอบคะ

  ตอบลบ
 173. ครู ค่ะ งานภาคเรียนที่2
  ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่1 พร้อมข้อสอบค่ะ

  น.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี
  ม.4/2 เลขที่37

  ตอบลบ
 174. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2553 23:14

  ครู ค่ะ งานภาคเรียนที่2
  ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่1 พร้อมข้อสอบค่ะ

  น.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี
  ม.4/2 เลขที่37

  www.juneny555.blogspot.com

  ตอบลบ
 175. อาจารย์การุณย์ ส่งหน่วยการเรียนรู้ที่2 พร้อมแบบทดสอบด้วยค่ะ

  น.ส กนกวรรณ มุสิกรังศรี
  ม4/2 เลขที่ 37
  www.juneny555.blogspot.com

  ตอบลบ
 176. สวัสดีค่ะดิฉัน น.ส.จันทโรทัย พรหมจันทร์ ม.4/2 เลขที่ 39 ส่งงานหน่วยการเรียนรูที่ 1-3 ส่วนข้อสอบเดี๋ยวส่งไปน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 177. นายเมธากร ศรียะพันธุ์ ม.4/2 เลขที่2

  ตอบลบ
 178. สวัสดีค่ะอาจารย์นางสาวสโรชา ค่ะ
  มาส่งงานนะคะ
  http://maprang996.blogspot.com/

  ตอบลบ
 179. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์ หนู นางสาวบุญสิตา สืบชนะ เลขที่ 19 ม.4/2
  ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 ค่ะ มีแบบทดสอบเฉพาะหน่วยที่1 ส่วนหน่วย 2-4 ไม่มีค่ะ
  เพราะอาจารย์บอกว่าทำเนื้อหาไม่ต้องทำแบบทดสอบค่ะ
  ตรวจได้ที่นี่เลยค่ะ boonsitanaka.blogspot.com
  (ตรวจด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ)

  ตอบลบ
 180. สวัสดีค่ะอาจารย์การุนย์ หนูปิยธิดา แก้วชูชื่นนะคะ ชั้นม.4/2 เลขที่ 10
  ส่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่1-4ค่ะ ส่วนแบบสดสอบไม่มีนะคะ
  เพราะอาจารย์บอกว่าถ้าทำหน่วยที่ 1-4แล้ว แบบทดสอบไม่ต้องทำค่ะ
  ตรวจด้วยนะค่ะ airziiz.blogspot.com

  ตอบลบ
 181. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 182. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2554 08:16

  สวัสดีข๊ะ

  อาจารย์

  หนู...
  นางสาววิภาดา แก้วภราดัย
  เลขที่ 25
  http://dekd-wipada.blogspot.com/

  ทำครบแร้ว
  พร้อมส่งข๊ะ เทอม2ค่ะ

  ตอบลบ
 183. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 184. นู๋ นางสาว ภาวิดา นาสี เลขที่ 44
  http://cartoon5553.blogspot.com
  ทามครบแร้วค่ะ อาจราย์ข่า
  พร้อมส่งข๊ะ เทอม 2ข๊ะ
  ตรวจด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 185. หนูนางสาวปนัดดา พิเชฐวาณิชย์ เลขที่ 26
  ม.4/2ตรวจให้ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 186. อาจารย์ครับผมทำเสร็จหมดแล้ว5หน่วยตรวจให้ด้วยครับ
  อาจารย์ผมไปสอบรายหน่วยมาแล้วครับลงคะแนนให้ด้วย
  นาย ชาริป ยีหวังเจริญ เลขที่28
  http://charipza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 187. http://chawanakorn.blogspot.com/p/4.html

  ส่งงานคับ
  ชวนากร สมทรง ม.4/2 เลขที่8

  ตอบลบ
 188. http://anucha323232.blogspot.com/
  ส่งงานครับอาจารย์^^
  นาย อนุชา ดารารัตน์ ม.4/2เลขที่22ครับ

  ตอบลบ
 189. ส่งงานค่ะคุณครู
  http://wampaitongratree.blogspot.com/
  ชื่อ นางสาวชิดชนก แก้วจัน
  ม.4/2 เลขที่8

  ตอบลบ
 190. หวัดดีคับ


  ส่งงานคับผม

  หวางอิทำเป็น

  นายภาณุพัฒน์ ทองวิไล ม.4/2 เลขที่2

  ขอบคุนคับ

  ตอบลบ
 191. ครูครับ งานผมส่องเเล้ว เเละก็ทำข้อสอบในexamเเล้วนะครับ
  ตรวจด้วยนะครับ อนุชา ดารารัตน์ เลขที่22 ม.4/2ครับ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 192. หวัดดีค่ะ

  หนู นางสาวกมลฉัตร ศรีสวัสดิ์ ม.4/2 เลขที่ 3

  ทำงานเทอม 2 ครบแล้วนะคะและทำข้อสอบแล้ว

  ช่วยตรวจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 193. ครูคับ

  วันนั้นส่งไป

  ใส่เลขที่ผิดคับ

  นายภาณุพัฒน์ ทองวิไล
  ม.4/2 เลขที่1คับ

  ขอบคุนคับ

  ตอบลบ
 194. ส่งงานครับ

  นายสรวิชญ์ บริรักษ์ ม.4/2 เลขที่35
  http://banksirawit.blogspot.com/2011/03/4.html

  ตรวจด้วยนะคับ

  ตอบลบ
 195. อาจาร์คับเสร็จแลวคับ
  ตรวจด้วยครับขอบคุนมากครับ
  นายนภดล จิตต์ภักดี 4/2 เลขที่34
  http://minho007.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon