Krukaroon: นักเรียนม.4/3 ส่งงานชิ้นที่ 2

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนม.4/3 ส่งงานชิ้นที่ 2นักเรียนม.4/3 ส่งงานชิ้นที่ 2 ประวัติการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่ครับ
โดย คลิกที่แสดงความคิดเห็นแล้วอย่าลืมแจ้งเลขที่
ด้วยนะครับ

43 ความคิดเห็น:

 1. ส่งงานชิ้นที่ 2

  นายลัทธพล จำปีพันธุ์ เลขที่ 26 ม.4/3

  ตอบลบ
 2. สวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อ น.ส.อัญชิสา สุกระ ม.4/3 เลขที่ 12
  เอางานชิ้น ที่ 2 มาส่งค่ะ

  http://yaoieepx.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. สวัสดีค่ะครูหนูส่งงานชิ้นที่ 2 แล้วน่ะค่ะ

  เรื่อง ประวัติการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

  ชื่อ นิศาชล สุรหมีน เลขที่ 32 ม.4/3

  http://nisachol--32.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. 'หวัดดีครับครู

  ส่งงานครับผม เรื่อง การปกครองสมัยอยุธยา

  นาย มนวัสน์ มนตรี เลขที่ 2 ครับ

  http://lenmaipenwa.blogspot.com/

  ขอบคุณมากครับผม !

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค๊ะหนูชื่อน.ส.นนทกาญจน์ ช่วยแสง เลขที่31 4/3 มาส่งงานชิ้นที่2นะค๊ะhttp://cherrylovemasamkha.blogspot.com/2010/05/3-1.html

  ตอบลบ
 6. สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูเอางานชิ้นที่ 2 มาส่งค่ะ
  หนูชื่อน.ส.จุไรวรรณ ทองสองแก้ว ม.4/3 เลขที่ 27
  http://juriwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. สวัสดีครับ ผมชื่อ นาย เจตพล เกียรติคีรี ม.4/3 เลขที่25 ผมเอางานชิ้นที่ 2 มาส่งครับ http://lordposeidon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะชื่อ ศวิตา รัตกี ม.4/3 เลขที่ 16 ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

  http://savitarattakee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. ดีครับครู

  ส่งงานครับ เรื่อง การปกครองสมัยอยุธยา

  นาย ชนน วงศ์โพธิพันธ์ เลขที่ 13

  http://yamasabi-pond.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. สวัสดีครับครู
  ผมส่งงานชิ้นที่สองน่ะครับ เรื่อง การปกครองสมัยอยุธยา
  นายจิรัฐเกียรติ เดชาวุฒิกุล เลขที่40
  http://jiradtakeat023.blogspot.com/2010/05/blog-post_21.html

  ตอบลบ
 12. สวัสดีคะครู...อันที่จริงเเล้วเนี่ยหนูส่งงานทั้ง2ชิ้นทางFacebookเเล้วเเต่อาจารย์บอกว่าส่งทางBlogจะดีกว่า..หนูเลยส่งใหม่นะคะ....


  หนูชื่อ..น.ส.นงค์นภัทร ศรีจันทร์ เลขที่8 ม.4/3


  http://eingeing.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค่ะอาจารย์

  หนูชื่อ น.ส พิมพกานต์ อำไพมังกร

  เลขที่ 9 ชั้นม.4/3

  http://www.lec-sm3243.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. สวัสดีค่ะครูการุณย์
  หนู น.ส.พัชณี ลัดดาวงศ์ ม.4/3 เลขที่ 34ค่ะ
  ส่งงานชิ้นที่2 ประวัติการปกครองสมัยอยุยา
  http://orn-sa.blogspot.com/2010/05/blog-post_21.html

  ตอบลบ
 15. สวัสดีค่ะครูการุณย์
  หนู น.ส.ภัณฑิรา มณีไพรัตน์ ม.4/3 เลขที่ 20ค่ะ
  งานชิ้นที่2 ประวัติการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
  http://vanessa-fernfriend.blogspot.com/2010/05/blog-post_21.html

  ตอบลบ
 16. สวัสดีค่ะครูการุณย์
  หนู น.ส.กวิสรา สุนทรบุตร ม.4/3 เลขที่ 18ค่ะ
  งานชิ้นที่2 ประวัติการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
  http://kawitsara.blogspot.com/2010/05/blog-post_1789.html

  ตอบลบ
 17. สวัสดีครับอาจารย์
  ผมส่งเรื่อง
  วันวิสาฆบูชาน่ะครับ
  นายจิรัฐเกียรติ เดชาวุฒิกุล เลขที่40
  http://jiradtakeat023.blogspot.com/2010/05/blog-post_26.html

  ตอบลบ
 18. สวัสดีคับอาจารย์ ผมมาส่งงานชิ้นที่ 2 เเละชิ้นงานเรื่องวันวิสาขบูชา
  นี้คับบล๊อกผม http://deknodee.blogspot.com/ ผมชื่อ นายธีรวัฒน์ มีมุสิทธิ ชั้นม.4/3 เลขที่ 42

  ตอบลบ
 19. สวัสดีครับครู ผมชื่อนายณรงค์ฤทธิ์ พรรตุยู เลขที่ 41 http://impob-np.blogspot.com เมื่อกี่โพสผิดอัน อิอิ

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะอาจารย์...หนูชื่อ น.ส.นงค์นภัทร ศรัจันทร์ เลขที่8 ม.4/3

  หนูส่งงานทั้ง 3 เรื่องเลยนะคะอาจารย์.. พอดีว่ามีการเเก้งานนิดหน่อย...ขอบคุนคะอาจารย์

  http://eingeing.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. สวัสดีค๊ะหนูชื่อ นส.นนทกาญจน์ ช่วยแสง 4/3 เลขที่31 มาส่งงานวันวิสาขบูชาค๊ะ
  http://cherrylovemasamkha.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. สวัสดีคะอาจารย์การุณย์หนูชื่อน.ส.ชุตินันท์ เพชรขุ้ม เลขที่28 ม.4/3
  ส่งงานเรื่องอยุธยา กับ วันวิสาขะบูชาคะ
  http://ging4238.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. สวัสดีคะคุณครูหนูชื่อน.ส.ปิยะธิดา จินดาเพ็ชร เลขที่29 ม.4/3
  มาส่งงานเรื่องอยุธยาคะhttp://fahstudentland.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. สวัสดีค๊ะหนูชื่อ นส.อัชวีท์ เอียดบุญ 4/3 เลขที่17 มาส่งงานเรื่องวันวิสาขบูชาค๊ะ
  http://ing-ing-ing-ing.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. สวัสดีค่ะ มาส่งงานชิ้นที่2คะ
  ชื่อ น.ส.ระวีรัสมิ์ ขวัญซ้าย
  ม.4/3 เลขที่ 48 ค่ะ
  http://ayuttaya-gloverment-story.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. สวัสดีครับ

  ผม นาย วรดล ดวงภักดี ม.4/3 เลขที่ 3

  ส่งงานที่ การปกครองสมัยอยุธยาครับ

  http://zeedfongmomotaro.blogspot.com/2010/05/blog-post_30.html

  ขอบคุณมาครับผม

  ตอบลบ
 30. สวัสดีค่ะ

  น.ส.กนกวรรณ เตียวธนกิจ

  ม.4/3 เลขที่ 33

  ส่งงานน่ะค่ะ


  http://skella-girl-za.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเอางานชิ้นที่ 3เรื่องวันวิสาขบูชา มาส่ง ค่ะ
  หนูชื่อ น.ส.อัญชิสา สุกระ ม.4/3 เลขที่ 12
  http://yaoieepx.blogspot.com

  ตอบลบ
 32. สวัสดีค่ะ


  ชื่อ นิศาชล สุรหมีน ม.4/3 เลขที่32


  ส่งงานวันวิสาขบูชาค่ะ

  ตอบลบ
 33. สวัสดีค่ะ มาส่งงานค่ะ

  นส.อรชุมาศ จันทรเส้ง ม.4/3 เลขที่ 11

  http://mooser-neyornze.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูมาส่งงานแล้วนะค่ะ เรื่องวันวิสาขบูชา
  นางสาวญาณกร บูรณพันธุ์ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 6
  http://papayata.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. อาจานคะนู๋ส่งวันวิสาขบูชาคะ

  หนูชื่อ น.ส. สิริทิพย์ ทองคำ เลขที่23 ม.4/3

  http://aomloveton.blogspot.com

  ตอบลบ
 36. สวัสดีค่าอาจารย์ หนูเอางานชิ้นที่ 3 มาส่งค่ะ
  หนูชื่อน.ส.จุไรวรรณ ทองสองแก้ว ม.4/3 เลขที่ 27
  http://juriwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. ส่งงาน วิสาขบูชาค่ะ
  น.ส.กนกวรรณ เตียวธนกิจ
  ม.4/3 เลขที่ 33

  http://skella-girl-za.blogspot.com/2010/05/blog-post_9929.html

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2553 04:50

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  หนูเอางานวันวิสาขบูชามาส่งค่ะ
  หนูชื่อ น.ส ปิยะธิดา จินดาเพ็ชร ม.4/3 เลขที่ 29
  http://fahstudentland.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ5 มิถุนายน 2553 05:16

  ส่งงานคับ
  ธนพล หนูแก้ว
  การปกครองสมัยอยุธยา
  เลขที่15

  http://tanaponnick.blogspot.com/2010/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 40. สวัสดีค่ะ

  หนู นางสาว วราภรณ์ เลขที่ 49

  http://waraporn-ink.blogspot.com

  ตอบลบ
 41. สวัสดีครับ

  ผมนายอภิชัย แก้วทอง เลขที่ 44
  http://im-it11.blogspot.com

  ตอบลบ
 42. สวัสดีค่ะชื่อ ศวิตา รัตกี ม.4/3 เลขที่ 16 ส่งวันวิสาขบูชาค่ะ

  http://savitarattakee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูชื่อ น.ส.จุไรวรรณ ทองสองแก้ว
  ส่งงานทั้งหมดที่ครูสั่งมาค่ะ
  http://juriwan.blogspot.com/

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon