Krukaroon: นักเรียน 4/8 ส่งงานที่บล็อกนี้ครับ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียน 4/8 ส่งงานที่บล็อกนี้ครับ

นักเรียนม.4/8 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ
โดย คลิกที่แสดงความคิดเห็นแล้วแนบ
ลิงก์ชิ้นงานไว้ด้วยครับ อย่าลืมแจ้งเลขที่
ด้วยนะครับ

167 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ดีครับ คุณครูการุณย์

  มาส่งงานครับ

  ผม นายศิวกร มงคลวัฒน์

  ม.4/8 เลขที่ 32 ครับ

  blog ของผม

  http://changefouk.blogspot.com/

  ตรวจงานด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  ^^!

  ตอบลบ
 3. ส่งงานครับครู

  ชื่อ นาย สิรวิชญ์ ชัยอนันตกูล เลขที่33 ม.4/8

  http://poyori.blogspot.com/

  เชิญชมครับ

  แบบทดสอบพร้อม

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ผมมาส่งอีกรอบนะคับ

  นาย วงศ์วาทิต ผาสุขวงษ์

  เลขที่39 ม.4/8

  http://wongwatith.blogspot.com/

  มาส่งเป็นระเบียบ

  ตอบลบ
 6. สวัสดีครับครู
  ผม นาย ธีรภัทร์ เศาธยะนันท์ เลขที่ 37 ม.4/8
  http://sjcfulamsor.blogspot.com/
  ส่งงานครับ
  รบกวนตรวจด้วย ขอบคุณครับ. . .

  ตอบลบ
 7. สวัสดีค่ะคุณครู
  น.ส.ภาพันธ์ พร้อมมูล เลขที่24 ม.4/8
  http://kingseoul.blogspot.com/
  ค่ะ

  ตอบลบ
 8. สวัสดีค่ะอาจารย์ นู่ส่งงานค่ะ

  น.ส.ณัธริยา บุญสร้าง เลขที่ 19 ม.4/8

  http://nan-nattariya.blogspot.com/

  อย่าลืมเข้าไปตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
 9. ผม นาย ตรีศูล แซ่คู 4/8 เลขที่36


  มาส่งงานครับ กับแบบทดสอบครับ

  http://treesool.blogspot.com

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. ส่งงานครับ แก้ แบบฝึกหัดแล้ว
  ช่วยตรวจ ด้วย ครับบบ
  http://sjcfulamsor.blogspot.com

  ตอบลบ
 12. สวัสดีคะ ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยคะ
  นางสาวปิยาภัสร์ สุริยานุภาพ ม.4/8 เลขที่ 3
  http://www.pn-forever.blogspot.com
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค่ะคุณครูการุณย์
  นางสาวพัทธวรรณ วาสนาจุติ เลขที่ 23 ม.4/8
  http://www.pattawanwasanajuti.blogspot.com/
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 14. สวัสดีค่ะอาจารย์ (ส่งงานค่ะ)

  นางสาวฟาลีล่าฮ์ เอกสุนทรวงศ์
  เลขที่ 16 ม. 4/ 8 ค่ะ

  http://f-pahlah.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์
  ส่งงานค่ะ
  นางสาว อัญมณี ยอดจันทร์ เลขที่15 ม.4/8
  http://annkiyu.blogspot.com/

  แบบทดสอบ
  http://uploadingit.com/d/YGL9U4JN56T59FPP

  ตอบลบ
 16. สัวสดีค่ะคุณครูการุณย์
  ส่งงาน ค่ะพร้อมที่จะให้คุณครูตรวจแล้วค่ะ

  นางสาว วรวรรณ ขวัญแก้ว ม.4/8 เลขที่ 12
  http://wwwworawan.blogspot.com/2010/05/blog-post.html

  พร้อมแบบทดสอบค่ะ

  ตอบลบ
 17. สวัสดีค่ะคุณครู
  น.ส.วราภรณ์ บุญส่ง เลขที่24 ม.4/8
  http://plammy-lovely.blogspot.com/
  ขอบพระคุณค่ะ ^_^

  ตอบลบ
 18. สวัสดีค่ะคุณครู
  น.ส.ศภาพิชญ์ จันทร์ไฝ ม.4/8 เลขที่ 17
  มาส่งงานค่ะ
  http://akame-yaoi.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. สวัสดีค่ะคุณครู
  น.ส.นริสา รักนวล ม.4/8 เลขที่ 21
  http://ginglovey.blogspot.com/2010/05/httpwww.html
  ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะคุณครู
  น.ส.พัชรพร มูณีรัตน์
  เลขที่ 27 ม.4/8 ค่ะ
  http://chatcare.blogspot.com
  ส่งงานค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 22. สวัสดีครับ อาจารย์

  นาย ส่งศักดิ์ กิติโกฬะ ม.4/8 เลขที่40

  มาส่งงานคับ

  http://songsak-can.blogspot.com/

  พร้อมแบบฝึกหัดคับบ

  ตรวจด้วย คับบ


  ขอบคุณคับคุณครู

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ะ
  น.ส.สุทธิชา นวลแก้ว
  เลขที่ 26 ม.4/8
  http://zerojoy75.blogspot.com

  ตอบลบ
 24. สวัสดีค่ะคุณครู
  น.ส.สืบจรรยา อนันตพงศ์ ม.4/8 เลขที่ 4
  ส่งงานชิ้นแรกค่ะ เรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัยค่ะ
  http://thetongz.blogspot.com/
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะ อาจารย์

  น.ส.กันตินันท์ โกศรีย์พงศ์
  เลขที่ 38 ม.4/8

  ส่งงานค่ะ (ชิ้นที่1ค่ะ)

  http://kantinan-gosipong.blogspot.com

  อาจาร์ยตรวจได้เลยค่ะ

  ขอบคุณค่ะอาจาร์ย

  ตอบลบ
 26. สวัสดีคะ...อาจารย์
  ดิฉัน น.ส. จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  ส่งงานแล้วคะรื่อง ประวัติการปกครองสมัยสุโขทัยพร้องข้อสอบออนไลน์ 10 ข้อคะ ตรวจได้เลยคะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรในเว็บหนู อาจารย์ช่วยบอกด้วยนะคะ
  http:/jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 27. สวัสดีค่ะอาจาร์ย
  น.ส.ชวนศิริ ธรรมชาติ เลขที่ 30 ม.4/8
  ส่งงานค่ะ
  http://chaunsiri.blogspot.com
  ตรวจได้เลยค่ะ

  ตอบลบ
 28. สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.อัญชณิกา จันมณี เลขที่ 14 ม.4/8

  ส่งงานพร้อมแบบทดสอบค่ะ อาจารย์

  http://khaipiagohmza.blogspot.com


  :) ตรวจด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 29. อารียา บุญเจริญ
  ม.4/8 เลขที่50
  http://pok-pekae.blogspot.com

  ตอบลบ
 30. สวัสดีค่ะอาจารย์
  หนู น.ส.ภาพันธ์ พร้อมมูล เลขที่24 ม.4/8
  นะคะ
  ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ เรื่องประวัติการปกครองสมัยอาณาจักรอยุธยาค่ะ
  http://kingseoul.blogspot.com/ พร้อมแบบทดสอบค่ะ
  ไม่รู้ว่าแบบทดสอบจะมีปัญหาอะไรรึเปล่านะคะ ถ้ามีก็เม้นบอกด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 31. สวัสดีค๊ะอาจารย์

  ส่งงานชิ้นแรก การปกครองสมัยสุโขทัย

  น.ส.นิชาภา อุเทนพันธ์ เลขที่ 22 ม.4/8

  ลิงค์ http://mamiew999.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. สวัสดีคัฟๆๆๆ

  ส่งงานชิ้นแรกคับอาจารย์

  ตรวจด้วย

  นาย สิทธิกร แสงประดบ

  เลขที่ 28 ม.4/8

  http://sangpradub007.blogspot.com/2010/05/6-1_726.html

  ตอบลบ
 33. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูส่งงานค่ะ

  ชื่อ น.ส.ธนภรณ์ เพิ่มสุข ม.4/8 เลขที่ 20

  http://thanapornaek.blogspot.com/

  อย่าลืมเข้าไปตรวจน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
 34. สวัสดีค่ะมาส่งงานค่ะ

  น.ส.ปวีณา มนตรี

  เลขที่ 34 ม.4/8

  ลิงค์

  http://kungeii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์
  หนูชื่อ น.ส สันติมา กาญจนะภาโส
  ม.4/8 เลขที่ 13

  http://tar-isme.blogspot.com/

  ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ :P

  ตอบลบ
 36. สวัสดีคะ
  หนูนางสาวกมลฉัตร ชูช่วย ม.4/8 เลขที่ 42
  http://kamonchut.blogspot.com/
  อาจารย์ หนู่ส่งหลายรอบเลยคะ ไม่รู้ถูกต้องแล้วหรือเปล่าอ.ช่วยชี้แนะด้วยคะ

  ตอบลบ
 37. สวัสดีค่ะ
  น.ส.พรนิภา สุขคุ้ม
  เลขที่ 9 ม.4/8
  ส่งงานชิ้นที่1
  http://filmmy251.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. สวัสดีครับอาจารย์ ;"DDD

  นาย ณฐพร คงสอน ชั้น ม.4/8 เลขที่ 29

  *การปกครองสมัยสุโขทัย

  http://jame-fangiiz.blogspot.com

  ตอบลบ
 40. สวัสดีครับ อาจารย์ ...

  นาย ดิศรินทร์ ม่วงจันทร์ ม.4/8 เลขที่ 7

  *การปกครองสมัยสุโขทัย

  http://fourfii.blogspot.com

  ตอบลบ
 41. สวัสดีค่ะ อาจารย์

  น.ส.ชยาภรณ์ แก้วราชกิจ ม.4/8 เลขที่ 18

  ส่งงานชิ้นแรก *การปกครองสมัยสุโขทัย*

  http://4ever-tuck.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. ส่งงานชิ้นแแรกค่ะอาจารย์
  น.ส.มุกดาวรรณ แก้วสุวรรณ์
  เลขที่ 48 ม.4/8
  ตรวจสอบด้วยนะค่ะ*การปกครองสมัยสุโขทัย*

  ตอบลบ
 43. สวัสดีค่ะ
  น.ส.ภัคธีมา อ๋องคณา
  เลขที่ 11 ม.4/8
  ส่งงานที่1
  http://viewvy2010.blogspot.com

  ตอบลบ
 44. สวัสดีค่ะ !

  หนู คือ นส.พิมพ์ลภัส ทวีวัฒนา
  เลขที่ 10 ม.4/8
  ส่งงานที่ !
  http://ty-o-miw.blogspot.com/

  รับไว้ ในอ้อมอก อ้อมใจ ด้วยนะค่ะ :)

  ตอบลบ
 45. รับทราบการส่งแล้วครับ ลูกศิษย์ทุกคนเก่งมากครับ ขอให้กำลังใจ อดทนและตั้งใจทำกันต่อไปนะครับ อย่าท้อถอยเป็นอันขาด ชิมิ ชิมิ 555

  ตอบลบ
 46. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 47. นางสาวมุกดาวรรณ แก้วสุวรรณ์
  เลขที่ 47 ม.4/8
  ส่งงานชิ้นที่ 2 เรื่อง การปกครองสมัยอยุธยาและวันวิสาขบูชา
  ช่วยตรวจสอบด้วยนะค่ะ ที่ www.mukdawan.blogspot.com

  ตอบลบ
 48. รับทราบแล้วครูจะตรวจไปเรื่อย ๆ ครับ

  ตอบลบ
 49. สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาว วรวรรณ ขวัญแก้ว
  ม.4/8 เลขที่ 12

  ส่งงานชิ้นที่ 3 เรื่องวันวิสาขบูชา
  พร้อมแบบฝึกหัดค่ะอาจารย์
  http://wwwworawan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. สวัสดีคะ......อาจารย์การุณ
  หนูชื่อ น.ส.จิตตมาส จรเอียด ม.4/8 เลขที่ 31
  หนูได้ทำเรื่องการปกครองธนบุรีพร้อมแบบทดสอบ 10 ข้อแล้วคะอาจารย์
  ช่วยตรวาจและให้คะแนนหนูเต็มเลยนะคะ ขอคุณคะ
  www.jittamad.blogspo.com

  ตอบลบ
 51. คนที่ยังไม่ส่ง ให้พยายามทำและส่งกันให้ได้นะครับ สู้ ๆ

  ตอบลบ
 52. สวัสดีค่ะอาจารย์
  หนูนางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์ไฝ ชั้นม.4/8 เลขที่ 17 ค่ะ


  มาส่งงานเรื่องประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงธนบุรีค่ะ
  http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
  แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงธนบุรี
  http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_12.html

  ตอบลบ
 53. ส่งงานกรุงธนบุรีค่ะ
  น.ส.ชวนศิริ ธรรมชาติ เลขที่ 30 ม. 4/8
  http://chaunsiri.blogspot.com
  ตรวจด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 54. สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาว วรวรรณ ขวัญแก้ว
  ม.4/8 เลขที่ 12

  ส่งงานชิ้นที่ 3 เรื่องกรุงธนบุรีค่ะ
  พร้อมแบบฝึกหัดค่ะอาจารย์
  http://wwwworawan.blogspot.com/

  ผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้น่ะที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 55. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 56. ส่งงานชิ้นที่ 3 ค่ะ เรื่องการปกครองสมัยธนบุรี
  น.ส.สืบจรรยา อนันพงศ์ เลขที่ 4 ม.4/8
  พร้อมแบบทดสอบ 10 ข้อ
  http://thetongz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 57. สวัสดีค่ะอาจารย์

  มาส่งงานชิ้นที่ 3 เรื่อง การปกครองสมัยธนบุรีค่ะ

  น.ส.ณัธริยา บุญสร้าง เลขที่ 19 ม.4/8

  http://nan-nattariya.blogspot.com/

  อย่าลืมตรวจดูด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
 58. สวัสดีดีคะครูการุณย์ ดิฉัน น.ส.จิตตมาส จรเอียด ม.4/8 เลขที่ 31
  หนูทำงานเรื่องรัตน์โกสินทร์พร้อมแบบทดสอย 10 ข้อเสร็จเรียนร้อยแล้วคะ อาจารย์ช่วยตรวจสอบให้หนูด้วยนะ
  http://www.jittamad.blogspot.com/

  ตอบลบ
 59. สวัสดีคะครูการุณย์ หนูชื่อ น.ส.จิตตมาส จรเอียด ม.4/8 เลขที่ 31
  หนูทำงานชิ้นที่6เรื่องเหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)เสร็จแล้วคะพร้อมแบบทดสอบ 10 อ.ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ
  http://www.jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 60. นางสาวฟาลีล่าฮ์ เอกสุนทรวงศ์
  เลขที่ 16 ม.4/8 ค่ะ
  แก้ไขงานใหม่ค่ะ

  http://f-pahlah.blogspot.com/
  http://f-ling.blogspot.com/

  หนูทำเรื่องล่ะบล๊อกค่ะอาจารย์
  ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 61. สวัสดีค่ะคุณครู
  น.ส.พัชรพร มูณีรัตน์
  เลขที่ 27 ม.4/8
  ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยธนบุรีค่ะ
  พร้อมแบบทดสอบค่ะ
  http://chatcare.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 62. สวัสดีค่ะอาจารย์

  ส่งงานเรื่อง"การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์"ค่ะ
  พร้อมแบบทดสอบค่ะ
  น.ส.พัชรพร มูณีรัตน์
  เลขที่ 27 ม.4/8
  http://chatcare.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ
  รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2553 04:58

  สวัสดีคะ....อาจารย์ การุณย์
  หนูส่งชิ้นที่ 7 คะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  พร้อมแบบทดสอบอีก 10 ข้อ.อาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
  น.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  http://www.jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 64. น.ส.จิตตมาาส จรเอียด24 กรกฎาคม 2553 04:59

  สวัสดีคะ....อาจารย์ การุณย์
  หนูส่งชิ้นที่ 7 คะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  พร้อมแบบทดสอบอีก 10 ข้อ.อาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
  น.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  http://www.jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 65. สวัสดีคะ....อาจารย์ การุณย์ หนูชื่อน.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  หนูส่งชิ้นที่ 7 คะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  พร้อมแบบทดสอบอีก 10 ข้อ.อาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

  http://www.jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 66. น.ส.จิตตมาาส จรเอียด24 กรกฎาคม 2553 05:07

  สวัสดีคะ....อาจารย์ การุณย์ หนูชื่อน.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  หนูส่งชิ้นที่ 7 คะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  พร้อมแบบทดสอบอีก 10 ข้อ.อาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

  http://www.jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 67. สวัสดีคะ....อาจารย์ การุณย์ หนูชื่อน.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  หนูส่งชิ้นที่ 7 คะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  พร้อมแบบทดสอบอีก 10 ข้อ.อาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

  http://www.jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 68. ครูข๊า

  เรื่อง การปกครองธนบุรีข๊ะ

  ส่วนเรื่องอื่นค่อยส่งก่อนน่ะข๊ะ

  นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน เลขที่ 2 ข๊ะ

  http://meruzekik.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 69. สวัสดีคะ.....อ.การุณย์ หนูชื่อน.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  หนูส่งงานชิ้นที่8 เรื่องประวัติการกบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
  พร้อมแบบทดสอบอีก 10 ข้ออ.ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ
  http://www.jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2553 23:13

  ใครส่งหลังกว่านี้ กรุณาแจ้งผู้สอนด้วยครับ

  ตอบลบ
 71. น.ส.สืบจรรยา อนันตพงศ์ เลขที่ 4 ม.4/8
  ส่งงานตั้งแต่เรื่องที่ 1-12 ค่ะ
  เสร็จหมดทุกเรื่องแล้ว
  ไม่มีข้อสอบ (ครูได้บอกตอนเรียนในห้องว่าไม่ต้องใส่ข้อสอบก็ได้ ครูรูว่าพวกเราเหนื่อย)

  http://thetongz.blogspot.com

  ช่วยตรวจให้หมดด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 72. สวัสดีค่ะ
  น.ส. อัญธิวา สวสัสดิ์พูน เลขที่ 5 ม.4/8
  ส่งงานชิ้นที่ 1-2 ค่ะ
  http://anthiwa.blogspot.com
  อย่าลืมตรวจด้วยนะค่ะ ^^

  ตอบลบ
 73. สวัสดีครับ
  ผมนายกฤตพล ศิริรักภักดี เลขที่6 4/8
  http://new8pat13.blogspot.com

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2553 00:45

  นางสาวคัคนัมพร ผ่องสอาด เลขที่43 ส่งงานแล้วคะ่

  http://www.blogger.com/home?pli=1

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2553 01:04

  น.ส.ศิริวรรณ รัตนประทีป เลขที่ 48 ม.4/8

  ส่งงานชิ้นที่ 1-2 รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ

  http://www.rattanaprateep.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 76. สวัสดีค่ะ คุณครูการุณย์
  ดิฉัน นางสาวพรนิภา สุขคุ้ม
  ม.4/8 เลขที่9
  ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
  http://wwwpornnipalove.blogspot.com/

  ผิดพลาดประการใดขออภัยไว ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 77. สวัสดีค่ะ คุณครูการุณย์
  ดิฉัน นางสาว วรวรรณ ขวัญแก้ว
  ม.4/8 เลขที่ 12
  ส่งงาน (ชิ้นที่4)เรื่องประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  http://wwwworawan.blogspot.com/

  ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้น่ะที่นี้ด้วยน่ะค่ะ
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ค่ะ

  ตอบลบ
 78. ให้นักเรียนทำให้ครบทั้งหมดทุกเรื่องเสียก่อน แล้วนำส่งโดยใช้คำว่า
  ชื่อ...........สกุล.............เลขที่....แล้วระบุต่อท้าย
  ว่า "ครบแล้วค่ะ" หรือ "ครบแล้วครับ"
  อย่าลืมทำให้ครบเสียก่อน แล้วจึงนำส่งนะครับ

  ตอบลบ
 79. ให้นักเรียนทำให้ครบทั้งหมดทุกเรื่องเสียก่อน แล้วนำส่งโดยใช้คำว่า
  ชื่อ...........สกุล.............เลขที่....แล้วระบุต่อท้าย
  ว่า "ครบแล้วค่ะ" หรือ "ครบแล้วครับ"
  อย่าลืมทำให้ครบเสียก่อน แล้วจึงนำส่งนะครับ

  ตอบลบ
 80. สวัสดีค่ะ...........อาจารย์ การุณย์
  ชื่อ น.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 หนูทำงานที่ครูสั่งทั้งหมด 12 เรื่องเสร็จเรียบร้อบแล้วค่ะ ครูอย่าลืมตรวจงานให้หนูด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 81. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 82. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 83. สวัสดีค่ะอาจารย์ การุณย์

  ชื่อ น.ส.ณัธริยา บุญสร้าง ม.4/8 เลขที่ 19

  http://nan-nattariya.blogspot.com/

  หนูทำงานที่ครูสั่งครบทั้งหมด 12 เรื่อง"ครบเรียบร้อยแล้วค่ะ"

  ครูอย่าลืมตรวจงานให้หนูด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ^^

  ตอบลบ
 84. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 85. ชื่อ นางสาวมุกดาวรรณ สกุล แก้วสุวรรณ์ เลขที่ 47 "ครบแล้วค่ะ"
  http://www.mukdawan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2553 07:33

  ชื่อ นายกฤตพล ศิริรักภักดี ม.4/8 เลขที่6

  ส่งงานที่เหลือครับ

  ตอบลบ
 87. นายกฤตพล ศิริรักภักดี31 สิงหาคม 2553 07:38

  ชื่อ นายกฤตพล ศิริรักภักดี ม.4/8 เลขที่6

  ส่งงานที่เหลือครับ

  ตอบลบ
 88. สวัสดีค่ะอาจารย์ การุณย์

  ชื่อ น.ส.ปิยาภัสร์ สุริยานุภาพ ม.4/8 เลขที่ 3

  http://pn-forever.blogspot.com/
  หนูทำงานที่ครูสั่ง ครบทั้งหมด 12 เรื่อง"ครบเรียบร้อยแล้วค่ะ"

  ครูอย่าลืมตรวจงานให้หนู ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 89. http://poyori.blogspot.com

  นาย สิรวิชญ์ ชัยอนันตกูล เลขที่ 33 ม.4/8

  ครบ

  ตอบลบ
 90. ดีครับ คุณครูการุณย์

  มาส่งงานครับ

  ผม นายศิวกร มงคลวัฒน์

  ม.4/8 เลขที่ 32 ครับ

  blog ของผม

  http://changefouk.blogspot.com/
  ครบแล้วนะครับ
  ตรวจงานด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 91. http://annitasnowy.blogspot.com/
  นางสาวอัญมณี ยอดจันทร์
  เลขที่ 15 ม.4/8ค่ะ

  ครบแล้วนะคะ
  ตรวจด้วยค่ะ ๆ

  ตอบลบ
 92. http://wongwatith.blogspot.com/

  นาย วงศ์วาทิต ผาสุขวงษ์

  เลขที่ 39 ม.4/8

  ตอบลบ
 93. ชื่อ นายกฤตพล ศิริรักภักดี ม.4/8 เลขที่6

  ส่งงานครบหมดแล้วครับ

  ตอบลบ
 94. สวัสดีค่ะ

  ชื่อ นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน เลขที่ 2 ข๊ะ

  ทั้งหมด 12 เรื่องเลยข๊ะ

  http://meruzekik.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

  ตรวจให้ด้วยน๊ข๊

  ตอบลบ
 95. สวัสดีข๊ะคุณครู

  ชื่อ นางสาววราภรณ์ ข๊ะ เลขที่ 25

  http://palmmy-ky.blogspot.com/

  ครูอย่าลืมไปตรวจให้ด้วยน๊ข๊ะ

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ5 กันยายน 2553 05:06

  สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนูมาส่งงาน
  http://tar-isme.blogspot.com
  นางสาว สันติมา กาญจนะภาโส
  ม.4/8 เลขที่ 13
  ทำครบแล้วค่ะ

  โปรดรับไว้พิจารณาด้วยค่ะ
  : P

  ตอบลบ
 97. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนูมาส่งงาน
  http://tar-isme.blogspot.com
  นางสาว สันติมา กาญจนะภาโส
  ม.4/8 เลขที่ 13
  ทำครบแล้วค่ะ

  โปรดรับไว้พิจารณาด้วยค่ะ
  : P

  ตอบลบ
 98. สวัสดีค่ะคุณครู

  น.ส.กชวรรร เลื่อนเกื้อ
  เลขที่ 41 ม.4/8
  http://kotchawan-june.blogspot.com

  ทำครบ 12 ชิ้นแล้วค่ะ
  รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 99. สวัสดีค่ะคุณครู

  น.ส.พัชรพร มูณีรัตน์
  เลขที่ 27 ม.4/8
  http://www.chatcare.blogspot.com

  ทำครบ 12 ชิ้นแล้วค่ะ
  รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 100. สวัสดีค่ะคุณครู

  น.ส.ณัทกาญจน์ ศาสตราบุตร
  เลขที่ 45 ม.4/8
  http://poppy45.blogspot.com

  ทำครบ 12 ชิ้นแล้วค่ะ
  รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 101. สวัสดีค่ะคุณครู

  น.ส.คัคนัมพร ผ่องสอาด
  เลขที่ 43 ม.4/8
  http://loveoiyza.blogspot.com/

  ทำครบ 12 ชิ้นแล้วค่ะ
  รบกวนตรวจด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 102. สวัสดีค่ะ

  นางสาวอัญชณิกา จันมณี
  ม.4/8 เลขที่ 14

  http://khaipiagohmzaa.blogspot.com/
  ทำครบ 12ชิ้นเเล้วค่ะ

  แต่ในบลีอกนี้ มี 10 ชิ้นค่ะ
  อีก 2 ชิ้นได้ส่งไปแล้วในครั้งเเรก

  เรื่องกรุงศรีอยุธยาและสุโขทัยค่ะ

  ได้โปรดตวรจด้วยค่ะ :D

  ตอบลบ
 103. นางสาวพิชญา โยทินวัฒนบำรุง เลขที่ 46 ม.4/8

  http://dance733.blogspot.com/

  ตรวจด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 104. กราบเรียน คุณครู การุณย์ ที่เคารพรัก

  ดิฉัน นางสาว วรวรรณ ขวัญแก้ว
  ม.4/8 เลขที่ 12

  ได้ทำงานครบ 12 เรื่องแล้วค่ะ
  ได้โปรดตรวจให้หนูด้วยน่ะค่ะ

  ผิดพลาดประการใด ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้

  http://wwwworawan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 105. สวัสดีค่ะ
  นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์ไฝ ชั้นม.4/8 เลขที่17 มาส่งงานค่ะ

  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_6798.html
  ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/06/5.html
  การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/06/130.html
  เหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/24-2475.html
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/blog-post_8686.html
  รัฐบาลไทย(คณะรัฐมนตรี)
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
  ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/2540-3-1.html
  รัฐสภาไทย
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/blog-post_7012.html
  ศาลยุติธรรมไทย
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/blog-post_4692.html
  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน


  บล๊อกของดิฉันทั้งหมดคือ http://akame-yaoi.blogspot.comค่ะ

  ตอบลบ
 106. ^
  ^^
  ^^^
  ดิฉันทำงานครบทั้งหมด12เรื่องแล้วนะคะ
  กรุณาตรวจด้วยค่ะ
  นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์ไฝ

  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_6798.html
  ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/06/5.html
  การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/06/130.html
  เหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/24-2475.html
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/blog-post_8686.html
  รัฐบาลไทย(คณะรัฐมนตรี)
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
  ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/2540-3-1.html
  รัฐสภาไทย
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/blog-post_7012.html
  ศาลยุติธรรมไทย
  -http://akame-yaoi.blogspot.com/2010/07/blog-post_4692.html
  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน


  บล๊อกของดิฉันทั้งหมดคือ http://akame-yaoi.blogspot.comค่ะ

  ตอบลบ
 107. สวัสดีค่ะ
  นางสาวกมลฉัตร ชูช่วย ชั้นม.4/8 เลขที่ 42
  http://www.kamonchut.blogspot.com
  ทำงานครบ 12 เรื่องแล้วค่ะ
  อาจารย์ตรวจให้หนูด้วยน่ะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 108. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 109. สวัสดีค่ะ

  นางสาวพรนิภา สุขคุ้ม
  ชั้น ม.4/8 เลขที่ 9

  ทำงานครบทุกชิ้นเเล้วค่ะ
  อาจารย์ตรวจให้ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 110. สวัสดีค่ะ...อาจารย์

  นางสาวภัคธีมา อ๋องคณา ชั้น ม.4/8 เลขที่ 11
  ทำงานครบทุกชิ้นเเล้วค่ะ

  อาจารย์ตรวจให้คะเเนนด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 111. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 112. สวัสดีครับ อาจารย์ ๆ

  นาย ส่งศํกดิ์ กิติโกฬะ ชั้นม.4/8 เลขที่ 40
  ส่งงานครับ

  ครบทุกชิ้น
  http://songsak-can.blogspot.com


  ตรวจด้วยครับบบ บ

  ตอบลบ
 113. กราบเรียนท่านอาจารย์ ผู้สูงศักดิ์
  หนูขอมาส่งบ๊อก ๆ นะคะ ทำครบแล้วค่ะ ^^!

  นางสาว พิมพ์ลภัส ทวีวัฒนา เลขที่ 10 ม.4/8
  http://ty-o-miw.blogspot.com  ตรวจดีดีเถิดโยมมมม ~

  ตอบลบ
 114. สวัสดีครับ อาจารย์
  กระผม นาย ตรีศูล แซ่คู ม.4/8 เลขที่ 36

  มาส่งงานตามระเบียบ ครบถ้วนทุกชิ้นครับ
  http://treesool.blogspot.com

  ตอบลบ
 115. สวัสดีครับ ครู
  ผมนาย ธีรภัทร์ เศาธยะนันท์ ม.4/8 เลขที่ 37
  มาส่งงาน ครับ ครบ ครับ
  http://sjcfulamsor.blogspot.com/
  ขอบคุนครับบ

  ตอบลบ
 116. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2553 08:50

  สวัสดีค่ะ น.ส. ศิริวรรณ รัตนประทีป เลขที่ 48 ม.4/8


  มาส่งงานครบทุกชิ้น แล้ว ค่ะ โปรดรับไว้พิจาณาด้วยค่ะ


  ด้วยความเคารพ อย่าง สูงง ง ง ! ^_____^


  http://rattanaprateep.blogspot.com

  ตอบลบ
 117. สวัสดีค่ะ

  น.ส.สุทธิชา นวลแก้ว
  เลขที่ 26 ม.4/8

  ครบแล้วค่ะ

  http://zerojoy75.blogspot.com/
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 118. สวัสดีค่ะอาจารย์
  ดิฉันนางสาวฟาลีล่าฮ์ เอกสุทรวงศ์
  เลขที่ 16 ม.4/8

  มาส่งงานค่ะ
  http://f-narak.blogspot.com/
  http://f-buam.blogspot.com/
  http://f-pahlah.blogspot.com/
  http://f-hoy.blogspot.com/
  http://f-yimwhan.blogspot.com/
  http://f-kewyak.blogspot.com/
  http://f-chean.blogspot.com/
  http://f-ling.blogspot.com/
  http://f-berng.blogspot.com/
  http://f-ker.blogspot.com/
  http://f-der.blogspot.com/
  http://f-yan.blogspot.com/

  หนูทำเรื่องล่ะบล็อกนะค่ะอาจารย์
  ตอนนี้"ครบเรียบร้อยทุกบล็อกแล้วค่ะ"

  ขอบคุณนะคะ '

  ตอบลบ
 119. สวัสดีครับอาจารย์
  ผม นาย เด่นพงศ์ พิทยเมธากูล
  เลขที่ 35 ม.4/8

  มาส่งงานครบทุกชิ้น แล้ว ครับ โปรดรับไว้พิจาณาด้วยครับ

  http://sextorespada.blogspot.com

  ตอบลบ
 120. สวัสดีค่ะ
  นางสาวนริสา รักนวลค่ะ
  เลขที่ 21 ม.4/8
  มาส่งบล๊อกค่ะ

  ตอนนี้ทำครบเรีบยร้อยแล้วค่ะ
  แต่มันจะมีสองหน้านะคะอาจารย์

  บทความจะมีอยยู่ในที่เก่ากว่าด้วยค่ะ
  http://ginglovey.blogspot.com/

  ยังไงอาจารย์ก็ช่วยดูหน่อยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 121. กราบเรียน อาจารย์
  น.ส. ชวนศิริ ธรรมชาติ
  ม. 4/8 เลขที่ 30
  ส่งงานจ่ะ
  อาจารย์หนูส่งงานค่ะตรวจด้วยนะค่ะ
  ครบเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 122. สวัสดีค่ะ
  หนู ชื่อ น.ส. อัญธิวา สวัสดิ์พูน เลขที่ 5
  มาส่งงาน ค่ะ

  ทำเสร็จ..ครบทุกชิ้นแล้วนะค่ะ

  http://anthiwa.blogspot.com/

  กรุณาช่วยตรวจด้วยนะค่ะ !!

  (ขอบคุณค่ะ)^^

  ตอบลบ
 123. สวัสดีค่ะอาจาร์ย
  น.ส.กันตินันท์ โกศรีย์พงศ์ ค่ะ
  ส่งงานค่ะ งานครบทุกชิ้นเเล้วค่ะ
  อาจาร์ยตรวจได้เลยค่ะ
  http://kantinan-gosipong.blogspot.com
  ขอบคุนค่ะ ค่ะ

  ตอบลบ
 124. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  น.ส.นริสา รักนวล เลขที่21
  ส่งงานค่ะ งานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ
  อาจารย์ตรวจได้เลยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  http://ginglovey.blogspot.com/2010/09/blog-post_3508.html

  ตอบลบ
 125. สวัสดีค่ะคุณครู

  น.ส.ณัฐฐากาญจน์ ทัวยะบัตร เลขที่ 44 ม.4/8

  ครบแล้วค่ะ

  http://poppippupy.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 126. สวัสดีค่ะ

  น.ส.นิชาภา อุเทนพันธ์ เลขที่ 22 ม.4/8

  ส่ง..

  http://nichapa999.blogspot.com/

  ตอบลบ
 127. หวัดดีคับ
  นายเนติธร รักคง เลขที่ 8
  ส่งๆๆส่งๆๆ

  http://swat007blogsport.blogspot.com/

  ตอบลบ
 128. สวั สดีค่ะอาจารย์สุดหล่อๆ

  น.ส.ปวีณา มนตรี เลขที่ 34 ม.4/8
  ส่งงานน่ะค่ะๆ'
  http://kungeii.blogspot.com

  ตอบลบ
 129. ส่งงานค่ะ
  ( อาจารย์สุดหล่อ ) ;))
  น.ส.อารียา บุญเจริญ เลขที่ 49 ม.4/8
  http://pok-pekae.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 130. ตรวจมาถึงนี้แล้วครับ เลขที่ต่อไปนี้ให้ติดต่อผู้สอนด้วยจ้า 0819690238
  กันย์ธิดา,ดิศรินทร์,ฟาลีล่าฮ์,ธนภรณ์,ภาพันธ์,สิทธิกรและกมลฉัตร

  ตอบลบ
 131. ไม่ระบุชื่อ18 กันยายน 2553 18:53

  สวัสดีคะอาจารย์

  ส่งงานคะ

  ธนภรณ์ เพิ่มสุข เลขที่ 20 ม.4/8 คะ

  http://thanapornaek.blogspot.com/

  ตอบลบ
 132. ตรวจให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 133. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2553 04:13

  ส่งงานครับ

  ครบทุกเรื่องครับ

  นายณฐพร คงสอน

  เลขที่ 29 ครับ

  ขอโทดที่ส่งช้าครับ

  ตอบลบ
 134. สวัสดีคัฟๆๆๆ

  ส่งงานคับอาจารย์

  ตรวจด้วย

  นาย สิทธิกร แสงประดบ

  เลขที่ 28 ม.4/8

  http://sangpadub007.blogspot.com/

  ครบแล้วครับ

  ตอบลบ
 135. ครูครับ 0/

  ตรวจให้ด้วยน


  นาย ดิศรินทร์ ม่วงจันทร์ ม.4/8 เลขที่ 7

  http://fourhod.blogspot.com/

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 136. หลังจากนี้ไม่รับแล้วนะครับ

  ตอบลบ
 137. นักเรียน 4/8 ทุกคน ให้นับจำนวน Learning Log ของตนเองแล้วให้แจ้งครูทราบทาง Blog นี้ด่วนครับ ใครทราบก่อนให้แจ้งเพื่อนโดยด่วนนะครับ ขออภัยครูคิดว่าหัวหน้านำส่งไว้บนโต๊ะครูแล้ว แต่ปรากฎว่าพอลงคะแนน กลับไม่มีห้องเราครับ
  ให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตค นะครับ

  ตอบลบ
 138. สวัสดีคะ...ดิฉัน น.ส.จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  นับ Learning Log ได้ 13 ครั้งคะ

  ตอบลบ
 139. หวัดดีค่ะ'จารย์
  ดิฉัน น.ส.ศุภาพิชญ์ จันทร์ไฝ เลขที่ 17 ม.4/8
  นับ Learning Log ได้ 13 ครั้งค่ะ

  ตอบลบ
 140. สวัสดีค่ะ !
  นางสาวปิยวรรณ สะเเร็ะมุหมีน เลขที่ 2 learning log 15 ครั้ง
  นางสาวปิยาภัสร์ สุริยานุภาพ เลขที่ 3 learning log 13 ครั้ง
  นางสาวสืบจรรยา อนันตพงษ์ เลขที่ 4 learning log 13 ครั้ง
  นางสาวชยาภรณ์ เเก้วราชกิจ เลขที่ 18 learning log 14 ครั้ง
  นางสาวอัญธิวา สวัสดิ์พูน เลขที่ 5 learning log 14 ครั้ง
  นางสาวณัทกาญจน์ ศาสตราบุตร เลขที่ 45 learning log 14 ครั้ง
  นางสาวพรนิภา สุขค้้ม เลขที่ 9 learning log 14 ครั้ง
  นางสาววรวรรณ ขวัญเเก้ว เลขที่ 12 learning log 14 ครั้ง
  นางสาวกชวรรณ เลื่อนเกื้อ เลขที่ 41 learning log 13 ครั้ง
  นางสาวพัชรพร มูณีรัตน์ เลขที่ 27 learning log 13 ครั้ง
  นางสาวสันติมา กาญจนะภาดส เลขที่ 13 learning log 14 ครั้ง
  นางสาวพิมพ์ลภัส ทวีวัฒนา เลขที่ 10 learning log 14 ครั้ง
  นางสาวอัญชณิกา จันมณี เลขที่ 14 learning log 14 ครั้ง
  นางสาวอัญมณี ยอดจันทร์ เลขที่ 15 learning log 14 ครั้ง
  ครูคะอ่านคิดวิเคราะห์ 4/8 ส่งหมดเเล้วค่ะ หาเจอเเล้วด้วยคะ ช่วยตรวจให้พวกเราด้วยคะ หาเจอทุกคนเลยนะคะ

  ตอบลบ
 141. น.ส.ภัคธีมา อ๋องคณา เลขที่ 11 ม.4/8
  นับ Learning Log ได้ 13 ครั้งค่ะ

  ตอบลบ
 142. นางสาวพัทวรรณ วาสนาจุติ เลขที่ 23 ม.4/8
  นับ Learning Log ได้ 11 ครั้งค่ะ
  ขอบคุณค๊าา

  ตอบลบ
 143. น.ส.ภาพันธ์ พร้อมมูล

  เลขที่ 24 ม.4/8

  Learning Log นับได้ 13 ครั้งค่ะ

  ตอบลบ
 144. น.ส.สุทธิชา นวลแก้ว เลขที่ 26
  น.ส.นริสา รักนวล เลขที่ 21 ม 4/8 Learning Log นับได้ 13 ครั้งค่ะ
  น.ส. นิชชภา อุเทนพันธ์ เลขที่ 22 ม.4/8 Learning Log นับได้ 8 ครั้งค่ะ
  น.ส.สุทธิชา นวลแก้ว เลขที่ 26 ม.4/8 Learning Log นับได้ 14 ครั้งค่ะ
  น.ส. ปวีณา มนตรี เลขที่ 34 ม.4/8 Learning Log นับได้ 13 ครั้งค่ะ
  น.ส.ศิริวรรณ รัตนประพีป เลขที่ 48 ม.4/8 Learning Log นับได้ 13 ครั้งค่ะ

  ตอบลบ
 145. นางสาวพิชญา โยธินวัฒนบำรุง เลขที่ 46 learning log 13 ครั้ง
  นายศิวกร มงคลวัฒน์ เลขที่ 32 learning log 13 ครั้ง
  นายธีรภัทร์ เศธยะนันท์ เลขที่ 37 learning log 13 ครั้ง
  นายเด่นพงศ์ พิทยเมธากูล เลขที่ 35 learning log 13 ครั้ง
  นายกฤตพล ศิริรักภักดี เลขที่6 learning log 13 ครั้ง
  นางสาวกันย์ธิดา ไตรบุญ เลขที่ 1 learning log 13 ครั้ง
  นาย ดิศรินทร์ ม่วงจันทร์ เลขที่ 7 learning log 13 ครั้ง
  นาย สิรวิชญ์ ชัยอนันตกูล เลขที่ 33 learning log 13 ครั้ง

  ตอบลบ
 146. นางสาว ณัธริยา บุญสร้าง เลขที่ 19 ม.4/8

  นับ Learning log ได้ 14 ครั้ง ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
 147. นางสาว กมลฉัตร ชูช่วย เลขที่ 42 learning log 13 ครั้ง
  นางสาว คัคนัมพร ผ่องสอาด เลขที่ 43 learning log 13 ครั้ง
  นางสาว มุกดาวรรณ แก้วสุวรรณ์ เลขที่ 47 learning log 13 ครั้ง

  ตอบลบ
 148. นาย วงศ์วาทิต ผาสุขวงษ์ เลขที่ 39 learning log 8 ครั้ง

  นาย เนติธร รักคง เลขที่ 7 learning log 12 ครั้ง

  นายตรีศูล แซ่คู เลขที่ 36 learning log 11 ครั้ง

  ตอบลบ
 149. นาย ณัฐพร คงสอน เลขที่ 29 learning log 13 ครั้ง

  ตอบลบ
 150. - น.ส.วรารณ์ บุญส่ง เลขที่ 25 learning log 13 ครั้ง

  ตอบลบ
 151. น.ส.กันตินันท์ โกศรีย์พงศ์ เลขที่ 38 learning log 14 ครั้ง
  น.ส.ชวนศิริ ธรรมชาติ เลขที่ 30 learning log 14 ครั้ง
  น.ส.อารียา บุญเจริญ เลขที่ 49 learning log 14 ครั้ง

  ตอบลบ
 152. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2553 08:51

  น.ส.ธนภรณ์ เพิ่มสุข เลขที่ 20 ม.4/8

  Learning Log ได้ 13 ครั้งค่ะ

  ตอบลบ
 153. นาย กฤตพล ศิริรักภัคดี เลขที่ 6 ม.4/8 Learning Log 8ครั้ง

  นาย ส่งศักดิ์ กิติโกฬะ เลขที่40 ม.4/8 Learning Log 12 ครั้ง

  นาย ดิศรินทร์ ม่วงจันทร์ เลขที่ 7 ม.4/8 Learning Log 12 ครั้ง

  ส่งแล้วนะคับ เดี่ยวว่าผมไม่ส่งหลาว

  ตอบลบ
 154. ฟาลีล่าฮ์ สิทธิกร ณฐพร ณัฐฐากาญจน์ ให้แจ้งจำนวนครั้งด่วนครับ
  หรือใครมีเบอร์โทร ช่วยโทรแจ้งเพื่อน ๆให้รับทราบด้วยครับผ้ม
  ครูรุณย์กำลังรออยู่ 4 คนครับ

  ตอบลบ
 155. นาย ณฐพร คงสอน เลขที่ 29 ม.4/8 Learning Log 13 ครั้ง

  ตอบลบ
 156. นางสาว กันย์ธิดา ไตรบุญ เลขที่1 ม.4/8
  Learning Log 11 ครั้งค่ะ

  ตอบลบ
 157. นางสาวณัฐฐากาญจน์ ทัวยะบัตร เลขที่ 44 ม.4/8


  Learning Log 15 ครั้งค่ะ

  ตอบลบ
 158. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 159. สวัดดี ข๊ๆ
  อาจารย์

  นู๋ น.ส.ชยาภรณ์ แก้วราชกิจ
  เลขที่ 18 ม.4/8
  ส่งงานชิ้นที่ 1 ข๊ๆ

  ตรวจได้เรย ณ๊ข๊ๆ อาจารย์
  http://forever-tuck.blogspot.com/p/2-1.html
  ขอบคุน ข๊ๆ

  ตอบลบ
 160. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน 2553 02:32

  สวัสดีครับ ผม มาส่งงานครับ ส่งครบ แบบฝึกหัดพร้อมครับ

  นาย ตรีศูล แซ่คู ม.4/8 เลขที่ 36

  นี่blogของผมครับ http://treesool.blogspot.com/

  ตอบลบ
 161. สวัสดีครับ ผม มาส่งงานครับ ส่งครบ แบบฝึกหัดพร้อมครับ

  นาย ตรีศูล แซ่คู ม.4/8 เลขที่ 36

  นี่blogของผมครับ http://treesool.blogspot.com/

  ตอบลบ
 162. สวัสดีค่ะ

  น.ส.วรวรรณ ขวัญแก้ว

  เลขที่ 12 ม.4/8

  ส่งงานชิ้นที่1 แบบฝึกหัดจะตามมาภายหลังค่ะ

  http://worawan38.blogspot.com

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 163. สวัสดีค่ะ

  ส่งงาน เรื่อง กฎหมาย
  น.ส.ปวีณา มนตรี ม4/8 เลขที่ 34
  ขอบคุณค่ะ '(:"

  ตอบลบ
 164. นางสาว ศศิกร เนียมเกลี้ยง เลขที่ 34 ม. 4/8

  ส่งงานแล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 165. นางสาว วีรรัตน์ เสวนา ส่งงานคะ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon