Krukaroon: แบบทดสอบวิชาการปกครองของไทย ส 31221 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบวิชาการปกครองของไทย ส 31221 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

ทำแบบทดสอบการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย


ทำแบบทดสอบการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

2 ความคิดเห็น:

  1. http://oatlovefahh.blogspot.com

    อาจารย์เข้าไปตรวจแบบ ทดสอบด้วยนะครับ

    สามารถDownloadแบบทดสอบไปลองได้เลยนะครับ

    ตอบลบ
  2. อาจารย์เข้าไปตรวจแบบทดสอบด้วยน่ะค่ะ

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon