Krukaroon: นักเรียนม.5/9 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนม.5/9 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับนักเรียนม.5/9 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ
โดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นแล้วแนบ
ลิงก์ชิ้นงานไว้ด้วยครับ อย่าลืมแจ้งเลขที่
ด้วยนะครับ

64 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/05/blog-post_5679.html

  ตอบลบ
 3. อาจารย์แล้วัน วิสาขบูชา ส่ง ส่งในใหน

  ตอบลบ
 4. ส่งงานชิ้นแรก

  นางสาวสารินาถ์ จิตต์สกุล
  http://sarinaz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. ส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ

  นางสาวมทนาลัย วละหุช์ชะ

  http://matthanalai.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. นาย วรากร จุลิวัลลี

  ส่งงานชิ้นที่ 2 เรื่อง วันวิสาขบูชา

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. น.ส เบญจมาศ พงษ์ศิลา ม.5/9

  ส่งงานชิ้นแรก

  http://nongspi84.blogspot.com/2010/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 8. น.ส เบญจมาศ พงษ์ศิลา ม.5/9

  ส่งงานชิ้นสอง

  http://nongspi84.blogspot.com/2010/06/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 9. นาย ธนัช ครุเส็น ม.5/9

  ส่งงานชิ้นแรก

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 10. นาย ธนัช ครุเส็น ม.5/9

  ส่งงานชิ้นที่ 2


  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/07/blog-post_10.html

  ตอบลบ
 11. http://www.youtube.com/watch?v=jxWaPSIGyCA&feature=player_embedded  ปลา หมึก กบฏ จากคนเชียร์ เยอรมัน

  ตอบลบ
 12. ทยาตา แซ่ว่อง เลขที่ 3 ถึงส่งช้าไปนิดคุณครูก็ให้อภัยนะค่ะเพราะมีปัญหาในการทำชิ้นงานเล็กน้อย ยกโทษให้น๊า.http://tewzaa555.blogspot.com/......

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ27 กรกฎาคม 2553 22:12

  ครูการุณค้ะถึงส่งช้าก็ยังส่งน้ะ:)http://wikanda-min.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. วิกานดา____:)'27 กรกฎาคม 2553 22:18

  ครูการุณค้ะถึงส่งช้าก่อยังส่งน้ะ:)http://wikanda-min.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. วิกานดา ม.5/927 กรกฎาคม 2553 22:36

  ส่งงานชิ้นที่2http://wikanda-min.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2553 10:23

  นักเรียนที่ส่งงานหลังจากนี้โทรแจ้งครูผู้สอนด้วย

  ตอบลบ
 17. ให้นักเรียนทำให้ครบทั้งหมดทุกเรื่องเสียก่อน แล้วนำส่งโดยใช้คำว่า
  ชื่อ...........สกุล.............เลขที่....แล้วระบุต่อท้าย
  ว่า "ครบแล้วค่ะ" หรือ "ครบแล้วครับ"
  อย่าลืมทำให้ครบเสียก่อน แล้วจึงนำส่งนะครับ

  ตอบลบ
 18. นาย วรากร จุลิวัลลี เลน ที่ 18

  ครบหมดแล้ว

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. วิรัญญา ลัดดาวงศ์ เลขที่ 15

  ส่ง เรื่อง วิสขาบูชา .....

  http://ying-pick.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. ส่งงานชิ้นแรก ค่ะ
  http://tararatk.blogspot.com/


  [ น.ส ธารารัตน์ กุลยะ 35]

  ตอบลบ
 22. อา จารย์ เอา เพลง ลง ในบล๊อก ได้ มัย !

  ตอบลบ
 23. น.ส โสภิดา แก้วยศกุล

  เลข ที่ 13 ม. 5/9

  ครบ หมด แล้ว !

  http://jaja280536hotmailcom.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 24. น.ส วิกานดา บุญพันธ์ เลขที่ 19 ม.5/9

  ครบแร้ววววจ้ะ:)*

  http://wikanda-min.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นางสาว ทยาตา แซ่ว่อง ชั้น ม.5/9 เลขที่ 3
  ส่งครบแล้วนะค่ะ
  http://tewzaa555.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. น.ส เบญจมาศ พงษ์สิลา ชั้น ม.5/9 เลขที่ 29

  ส่งครบทุกชิ้นแร้วจ้า!
  http://nongspi84.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 01:25

  นาย ธนัส ครุเส็น

  ม. 5/9

  เสร็จ หมด ทุก ชิ้น 555


  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 01:27

  นาย ธนธรณ์ นาคงเมือง

  ม. 5/9

  เสร็จ หมด ทุก ชิ้น

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 01:29

  นาย ธนชาติ

  ม. 5/9

  เสร็จหมดทุกชิ้น

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 01:30

  นาย ธนวัตน์ ตรีแก้ว

  ม.5/9

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 01:31

  นาย จตุพร กาเลี่ยง

  ม. 5/9

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 02:22

  น.ส อรวรรณ ทิพย์แก้ว

  ม.5/9

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 33. โครง งาน เสร็จ แล้ว ว้าวๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 34. น.ส อังคณา อินทะจันทร์

  ม.5/9 เลขที่34

  http://aelovelymokey.blogspot.com/2010/09/herodotus-history-historeo-herodotus.html

  งานครบหมดแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 35. น.ส นภัสสร ปาลรัตน์

  ม.5/9 เล ขที่ 5

  http://napatsornpanrat.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

  ส่งงานครบหมดแล้วค่ะ ^_^ ..... ! ***

  ตอบลบ
 36. น.ส ทับขวัญ เหมรัญ


  ม.5/9

  http://unzabatza.blogspot.com/

  ส่งงานครบหมดทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 37. น.ส ภัทรพร แก้วเพชร

  ม.5/9

  http://bigkd.blogspot.com/

  ส่งงานครบหมดทุกชิ้น

  ตอบลบ
 38. น.ส ลินดา หมานระเด็น

  ม.5/9

  http://bigkd.blogspot.com/2010/09/blog-post_4086.html

  ส่งงานครบหมดทุกชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 39. อาจารย์ นี้ โครงงาน

  มีชือดังต่อไป นี้

  นาย วรากร จุลิวัลลี
  นาย ธนัส ครุเส็น
  นาย ธนธรณ์ นาคงเมือง
  นาย รุ่งศักดิ์ รักเดช

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. น.ส ธารารัตน์ กุลยะ 5/9 เลขที่ 35
  ส่งงานครบทุกชิ้นค่ะ


  http://gettiepark-jb-g.blogspot.com/2010/09/1.html

  ตอบลบ
 41. น.ส. เจนจิรา บุญไพโรจน์

  ม.5/9 เลขที่ 1

  http://unzabatza.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 42. น.ส. ณัฐนิช วัฒนสุข

  เลขที่ 2 ม.5/9

  http://unzabatza.blogspot.com/2010/09/blog-post_04.html

  ส่งงานครบหมดแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 43. นาย รุ่งศักดิ์ รักเดช

  ม.5/9 เลขที่ 25

  http://unzabatza.blogspot.com/2010/09/blog-post_04.html

  ส่งงานหมดแล้ว คับ

  ตอบลบ
 44. นาย พิชญะ ด้วงทอง

  ม.5/9 เลขที่ 24

  http://unzabatza.blogspot.com/2010/09/blog-post_04.html

  ส่งงานครบหมดแล้ว คับ

  ตอบลบ
 45. น.ส ธิดารัตน์ นกแก้ว

  เลขที่ 4 ม.5/9

  http://bigkd.blogspot.com/2010/09/blog-post_06.html

  ส่งงานครบหมดแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 46. น.ส รุ่งรวิทร์ สาระเสนา
  ม.5/9

  ตอบลบ
 47. น.ส รุ่งรวิทร์ สาระเสนา

  ม.5/9

  http://punk-emo00122.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

  ส่งงานหมดแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ12 กันยายน 2553 04:53

  น.ส ธิดารัตน์ นกแก้ว
  ม.5/9

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  ส่งงานครบแล้ว

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ12 กันยายน 2553 04:53

  น.ส เกศริน

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  ส่งงานครบแล้ว

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ12 กันยายน 2553 04:55

  น.สภาวนิศ

  ม.5/9

  http://warakorntaxiballza.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  ส่งงานครบแล้ว

  ตอบลบ
 51. น.ส ธิดารัตน์ นกแก้ว
  น.ส ลินดา หมานระเด็น
  น.ส ทับขวัญ เหมรัญ
  น.ส ภัทรพร แก้วเพชร
  น.ส อังคณา อินทะจันทร์
  น.ส กนกวรรณ เซ่งเวียง

  http://bitemilk55.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

  ส่ง โครงงานค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 52. ครูตรวจถึงนี้แล้วครับ นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อผู้สอนด่วนโทร 0819690238
  ธีรนัย เนกพล ภัทราวุธ ภาณุพงศ์ ณัฐรดี พุธิตา วิรัญญา มทนาลัย วิรงรอง ศักดินนท์ นุชนาถ สารินาถ์

  ตอบลบ
 53. ธีรนัย เนกพล ภัทราวุธ ภาณุพงศ์ ณัฐรดี พุธิตา วิรัญญา มทนาลัย วิรงรอง ศักดินนท์ นุชนาถ สารินาถ์ ส่งบล็อกด่วนครับ ใครส่งแล้ว
  ส่งอีกครั้งด่วนครับ หรือติดต่อครูรุณย์ด่วน

  ตอบลบ
 54. อาจารย์ ภาณุพงศ์ ออก แล้ว ! ...

  ตอบลบ
 55. นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งโครงงานไว้ที่ไหนครับตอบครูด่วนครับ

  เจนจิรา ธีรนัย เนกพล ภัทราวุธ วิรัญญา ภาวนิศ ธนวัฒน์ พัชญะ ศักดินนท์ อรวรรณ

  ตอบลบ
 56. นักเรียนที่ขาดสอบ 20 คะแนน ได้แก่ วิรัญญา เขมจิรา อรวรรณ
  ให้ติดต่อครูด่วนครับ 0819690238

  ตอบลบ
 57. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 58. น.ส วิรัญญา ลัดดาวงศ์ เลข ที่ 15

  http://potatoying.blogspot.com/

  ส่งงานแก้ครั้งที่ 1 ค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 59. ตรวจของวิรัญญาแล้ว ผ่านแล้วครับ

  ตอบลบ
 60. นาย ภัทราวุธ มั่งมี เลขที่ 9

  http://pattravut.blogspot.com/

  ส่งงานแก้ครั้งที่1คับอาจารย์

  ตอบลบ
 61. นาย เนกพล พวงแก้ว เลขที่ 8

  http://johmcena008.blogspot.com/

  ส่งงานครั้งแก้ตัว 2 คับอาจารย์...

  ตอบลบ
 62. นาย ธีรนัย ประสพสุข เลขที่10

  http://basxaoj25.blogspot.com/2010/10/blog-post.html

  ส่งงานแก้ตัวครั้งที่ 2

  ตอบลบ
 63. ขนมทองเอก
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นางสาว ทยาตา แซ่ว่อง เลขที่3
  2.นางสาว ณัฐรดี แสงมณี เลขที่10
  3.นางสาว วิรงรอง หนูช่วย เลขี่18
  4.นางสาว วิกานดา บุญพันธ์ เลขที่20
  5.นางสาว เบญจมาศ พงษ์ศิลา เลขที่29
  6.นางสาว ลินดา หมานระเด็น เลขที่30
  ส่งงานค้ะอาจารย์ตรวจด้วยน้ะทำเสร็จแล้ว ๆ

  http://wikanda-min.blogspot.com/2011/01/blog-post_05.html

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon