Krukaroon: นักเรียนม.4/12 ส่งงานชิ้นที่ 2

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนม.4/12 ส่งงานชิ้นที่ 2


นัก เรียนม.4/12 ส่งงานชิ้นที่ 2
ประวัติการปกครองสมัย
กรุงศรีอยุธยา แจ้งที่นี่ครับโดย คลิกที่แสดงความคิดเห็น อย่าลืม
แจ้งเลขที่ด้วยนะครับ

28 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนู นางสาว ณฐินี แก้วสวัสดิ์ ชั้น ม.4/12 เลขที่ 34.
  งานชิ้นที่ 2 ของหนูเสร็จเเล้วนะคะ
  * การปกครองสมัยอยุธยา
  * ข้อสอบออนไลน์

  http://nathinee34.blogspot.com

  ^___________________________^

  ตอบลบ
 2. http://iamm-sodablack.blogspot.com
  น.ส.วรรณศิริ แก้วบริสุทธิ์ ม.4/12 เลขที่ 12
  *การปกครองกรุงสุโขทัย
  *ข้อสอบออนไลน์

  ตอบลบ
 3. สวัสดีค่ะอาจารย์ .............:-)
  น.ส.กมลลักษณ์ หนูหมื่น ม.4/12 เลขที่ 26
  *การปกครองสมัยอยุธยา
  *ข้อสอบออนไลน์

  http://purezaoopz.blogspot.com/ ค่ะ

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะ อาจารย์ ;"DDD

  นางสาว นัสรา แตมามุ ชั้น ม. 4/12 เลขที่ 39

  *การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

  http://fungfang.blogspot.com

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. สวัสดีข่ะ อาจารย์การุณย์

  นางสาว พิชชาพร สังขชาติ
  ชั้นม4/12 เลขที่40

  ส่งงานชิ้นที่ 2
  ตังใจทัมมากมายค๊ะ

  http://khingzii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. http://mookwalai412.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html
  งานเรื่อง วันวิสาขบูชาค่ะ

  http://mookwalai412.blogspot.com/2010/05/blog-post_1840.html?

  การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
  http://mookwalai412.blogspot.com/2010/05/blog-post_2402.html
  แบบทดสอบกรุงศรีอยุธยา
  ของนางสาวมุกวลัย จิตโสภา เลขที่ 41 ชั้นม.4/12
  โรงเรียนวรนารีเฉลิม

  ตอบลบ
 8. อาจารย์ >>>>>>

  เสร็จเเล้วนะค๊า ข้อสอบออนไลน์ ที่ อาจารย์เปิดดูไม่ได้วันนี้อ่าค่ะ
  หนูไปเเก้มาเเล้วนะคะ

  http://nathinee34.blogspot.com/

  * วันวิสาขบูชา เสร็จเเล้วเช่นกันค่ะ

  # นางสาว ณฐินี เเก้วสวัสดิ์ 4/12 เลขที่ 34 ค่ะ

  ตอบลบ
 9. งานชิ้นแรก การปกครองสมัยสุโขทัย เสร็จแล้วค่ะ

  http://nareekarn.blogspot.com/

  นรีกานต์ กั้งเหล้ง 4/12 เลขที่ 1 ค่ะ

  ตอบลบ
 10. สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.พัณณิตา แก้วมณี
  เลขที่ 7 ม.4/12
  http://singkle.blogspot.com
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 01:14

  สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.ฐิติมา เพชรศิริ
  เลขที่5 ม.4/12
  ส่งชิ้นงานที่1
  เรื่องการปกครองสมัยสุโขทัย ค่ะ
  ;PPP ขอบคุณค่ะ
  http://Thitima-rainbow.blogspot.com
  _________________________.

  ตอบลบ
 12. นายกัญตพงศ์ โชติธรรมโม ม.4/12 เลขที่13
  ส่งงานชิ้นที่สองครับ
  http://kanta-forstudy.blogspot.com/2010/05/blog-post_18.html

  ตอบลบ
 13. หนู น.ส.นลินี แซ่ฉี เลขที่ 19 ชั้นม.4/12

  ส่งงานชิ้นที่สองค่ะ

  http://tian412.blogspot.com

  ตอบลบ
 14. น.ส.ฐิติมา เพชรศิริ
  ม.4/12 เลขที่5
  ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ
  การปกครองสมัยอยุธยา*
  แบบทดสอบออนไลน์*
  http://Thitima-rainbow.blogspot.com
  _______________________________________.

  ตอบลบ
 15. สวัสดีค่ะ

  น.ส.นรีกานต์ กั้งเหล้ง ม.4/12 เลขที่ 1

  ส่งงาน ชิ้นที่2เเละวันวิสาขบูชาค่ะ

  ตอบลบ
 16. สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.ฐิติมา เพชรศิริ
  ม.4/12 เลขที่5
  ส่งงาน เรื่องวันวิสาขบูชา
  พร้อมแบบทดสอบออนไลน์ค่ะ ;))
  http://Thitima-rainbow.blogspot.com
  ________________________________________.

  ตอบลบ
 17. น.ส จูเลีย โอเวน 4/13 เลขที่ 18 ค่ะ

  http://lavagirl1.blogspot.com/


  ^ ^

  ตอบลบ
 18. ส่งชิ้นที่...วันวิสาขบูชาค่ะ
  เลขที่ 6 ม.4/12

  ตอบลบ
 19. นายกัญตพงศ์ โชติธรรมโม ม.4/12 เลขที่13
  ส่งงานวันวิสาขบูชาครับ
  http://kanta-forstudy.blogspot.com/2010/05/blog-post_28.html
  กับโจทย์ปัญหา 5ข้อของวันวิสาขบูชาครับ
  http://kanta-forstudy.blogspot.com/2010/05/blog-post_7793.html

  ...นี่เรามาส่งหลังเพื่อนเหรอเนี่ย

  ตอบลบ
 20. สวัสดีค่ะอาจารย์...//:-P)
  น.ส.กมลลักษณ์ หนูหมื่น ม.4/12 เลขที่ 26
  *วันวิสาขบูชา
  *แบบทดสอบออนไลน์

  http://purezaoopz.blogspot.com ค่ะ

  ตอบลบ
 21. ส่งงานครับ
  นายนิธิศ สุวรรณลิวงค์ เลขที่14 ม.4/12
  http://Nithislisri.blogspot.com
  Thank you if not current I am sorry.

  ตอบลบ
 22. ส่งงานค่ะ วันวิสาขบูชา
  น.ส.ธิดารัตน์ สุขสมบูรณ์ เลขที่9 ม.4/12
  http://siny-lovegun.blogspot.com

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ะ :))
  น.ส เวณิกา บุษบงค์
  ชัั้น ม.4/12 เลขที่ 22

  ส่งงานค่ะ!
  -ประวัติการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย
  -แบบทดสอบออนไลท์ การปกครองสมัยกรุงสุโขทัย
  -วันวิสาขบูชา

  ตอบลบ
 24. ส่งงานทุกชิ้นค้ะ
  นางสาว สุประวีณ์ จันเกิด เลขที่ 4 ค้ะ

  สุโขทัย
  อยุธยา
  วันวิสาขบูชา

  http://iioomintooii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นางสาว ศีดาภรณ์ ศักดิ์แก้ว ม.4/12 เลขที่ 45
  http://woranari-26513.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. น.ส.ภัณฑิรา แก้วสังข์ ม.4/12 เลขที่20

  http://www.joonniee.blogspot.com

  ส่งงาน เรื่อง สุโขทัย อยุธยา และข้อสอบออนไลน์สุโขทัย ค๊าฟ^__^

  ตอบลบ
 27. ส่งงานทุกชิ้นขะ
  http://iioomintooii.blogspot.com/

  นางสาว สุประวีณ์ จันเกิด เลขที่ 4 ม.4/12

  ตอบลบ
 28. สวัสดีคะ งานที่ 1 - 4 เสร็จแล้วนะคะ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon