Krukaroon: ประวัติเมืองสงขลา

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประวัติเมืองสงขลา

ให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับประวัิติเมืองสงขลาให้เข้าใจ

โครงงานเรื่องเมืองสงขลา

อยากให้นักเรียนจัดทำโครงงานเกี่ยวกับเมืองสงขลา จำนวน 1 โครงงานครับ โดยทำเป็นกลุ่ม ๆละ 5 คนก็น่าจะดีนะครับ เอาเป็นว่าศึกษาวิธีการเขียนโครงงานให้เข้าใจเสียก่อนนะครับ แล้วลอง ๆทำ ๆ กันดู อย่าเพิ่งเครียดนะครับ
นี่คือตัวอย่างแนวทางการสอนแบบโครงงานอย่างง่ายครับ คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon