Krukaroon: เว็บบล๊อคกลอนสอนใจ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เว็บบล๊อคกลอนสอนใจ

เว็บกลอนสอนใจ

2 ความคิดเห็น:

  1. ครู ขา ทำการบ้านเสร็จแล้วไปดูด้วย ค่ะ

    นางสาว ศศิประภา เพชรสุวรรณ ม4/12 เลขที่ 23ค่ะ

    ตอบลบ
  2. ให้ไปส่งในบล๊อค ม.4/12 อีกทีนะครับ จะได้รวม 4/12 ไว้ที่เดียวกัน
    ง่ายต่อการตรวจครับ

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon