Krukaroon: นักเรียนม.4/8 ส่งงานชิ้นที่ 2

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนม.4/8 ส่งงานชิ้นที่ 2

นักเรียนม.4/8 ส่งงานชิ้นที่ 2 ที่นี่ครับ
โดย คลิกที่แสดงความคิดเห็นแล้วอย่าลืมแจ้งเลขที่
ด้วยนะครับ

45 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีครับ อาจารย์

  ผมนาย ศิวกร มงคลวัฒน์

  เลขที่ 32 ม.4/8 ครับ

  ลิงค์ครับ ตรวจด้วยนะครับ ^^

  http://changefouk.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. สวัสดีคะ
  นางสาวกมลฉัตร ชูช่วย เลขที่ 42 ม.4/8

  ตอบลบ
 3. สวัสดีคะ
  หนูนางสาว กมลฉัตร ชูช่วย เลขที่ 42 ม.4/8

  http://project611.exteen.com/20071118/entry-16

  ตอบลบ
 4. หวัดดีอาจารย์

  ส่งงานชิ้นที่สองครับ

  ผม นาย สิรวิชญ์ ชัยอนันตกูล เลขที่33 ม.4/8

  http://poyori.blogspot.com/

  ตรวจด้วยนะครับ

  แบบทดสอบหลังเรียนพร้อม

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค่ะอาจารย์
  นางสาวฟาลีล่าฮ์ เอกสุนทรวงศ์
  เลขที่ 16 ม. 4/8

  http://f-pahlah.blogspot.com/

  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

  ตอบลบ
 6. ส่งงานชิ้นที่ 2
  นายธีรภัทร์ เศาธยะนันท์ เลขที่ 37 4/8
  ลิ้ง http://sjcfulamsor.blogspot.com/
  ตรวจด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 7. สวัสดีครับอาจารย์การุณย์

  ผม นายดิศรินทร์ ม่วงจันทร์
  เลขที่7 ชั้นม.4/8

  โฟร์ ส่งงานชิ้นที่2คับ
  ขอคะเเนน เย่อะๆน๊ะคั๊บ

  ตอบลบ
 8. สวัสดีครับอาจารย์การุณย์

  ผม นายดิศรินทร์ ม่วงจันทร์
  เลขที่7 ชั้นม.4/8

  โฟร์ ส่งงานชิ้นที่2คับ
  ขอคะเเนน เย่อะๆน๊ะคั๊บ

  http://fourfii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะ
  น.ส.ภัคธีมา อ๋องคณา
  เลขที่ 11 ม.4/8
  ส่งงานที่1
  http://viewvy2010.blogspot.com

  ตอบลบ
 10. สวัสดีค่ะ
  ส่งงานชิ้นที่ 2 เรื่องการปกครองสมัยอยุธยา
  น.ส. วรวรรณ ขวัญแก้ว
  ม.4/8 เลขที่ 12

  พร้อมแบบฝึกหัดค่ะ
  http://wwwworawan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. สวัสดีค่ะอาจารย์หนูส่งงานชิ้นที่2
  นางสาว อัญมณี ยอดจันทร์ เลขที่ 15 ชั้นม.4/8
  http://annnitanaa.blogspot.com/
  พร้อมแบบทดสอบค่ะ


  แบบทดสอบ
  http://uploadingit.com/d/QLSTQ0TTX1UJXBNA

  ตอบลบ
 12. นาย ธีรภัทร์ เศาธยะนันท์ เลขที่ 37
  มาส่งงานชิ้นที่ 2
  http://sjcfulamsor.blogspot.com/
  รบกวนตรวจด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.พัชรพร มูณีรัตน์
  เลขที่ 27 ม.4/8 ค่ะ
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ
  http://chatcare.blogspot.com

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 14. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  น.ส.พรนิภา สุขคุ้ม
  เลขที่ 9 ม.4/8

  ส่งงานชิ้นที่2 พร้อมแบบทดสอบค่ะ
  http://pornnipa44.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. วงศ์วาทิต ผาสุขวงษ์

  เลขที่39

  ส่งชิ้นที่2

  http://www.wongwatith.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. สวัสดีคะ ส่งงานชิ้นที่2คะ
  นาวสาวปิยาภัสร์ สุริยานุภาพ เลขที่ 3
  www.pn-forever.blogspot.com
  ช่วยตรวจด้วยคะ ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 18. สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.สืบจรรยา อนันตพงศ์ เลขที่ 4
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ
  อาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ
  www.thetongz.blogspot.com

  ตอบลบ
 19. สวัสดีดีคะครู........หนูทำเรื่อง วันวิสาขบูชามาแล้วคเดี๋ยวจะส่ง แต่เรื่องอยุธยาเดี๋ยวค่อยส่งตาม
  ดิฉัน น.ส. จิตตมาส จรเอียด เลขที่ 31 ม.4/8
  www.jittamad.blogspot.com

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 04:31

  สวัสดีข๊ะ

  ช่วยตรวจด้วยน่ะข๊ะ

  น.ส.ปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน

  http://meruzekik.blogspot.com/2010/05/blog-post_29.html

  ขอบคุณข๊ะ

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะอาจารย์

  นู๋ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

  น.ส.ณัธริยา บุญสร้าง ม.4/8 เลขที่ 19

  http://nan-nattariya.blogspot.com/

  เข้าไปตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ^^

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 05:07

  อัญธิวา สวัสดิ์พูน ชั้น ม.4/8 เลขที่ 5

  http://anthiwa.blogspot.com/2010/05/divine-rights-3-1.html

  งานชิ้นที่2ข๊ะ

  ขอบคุณข๊ะ

  ตอบลบ
 23. น.ส.คัคนัมพร ผ่องสอาด ชั้น ม.4/8 เลขที่ 43
  ส่งงานชิ้นที่ 1,2
  http://loveoiyza.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 24. สวัสดีคะอ.การุณย์หนูทำงานส่งเพิ่มอีหนึ่งเริ่องคะช่วยตรวจงานของหนูด้วยนะคะ แต่อ.บางคำในแบบทดสอบหนูอาจเขียนผิดพลาดบ้างเล็กน้อขอโทษด้วยนะคะ
  น.ส. จิตตมา จรเอียด
  ม.4/8 เลขที่ 31
  www.jittmad.blogspot.com

  ตอบลบ
 25. http://akame-yaoi.blogspot.com/
  ส่งงานชิ้นที่สองค่ะ

  นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์ไฝ ม.4/8 เลขที่ 17

  ตอบลบ
 26. สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.พัชรพร มูณีรัตน์
  เลขที่ 27 ม.4/8
  ส่งงานเรื่องวันวิสาขบูชาค่ะ
  แบบทดสอบอยู่รวมกับเรื่องการปกครองสมัยอยุธยาแล้วค่ะ
  (ได้ส่งเรื่องการปกครองสมัยอยุธยาแล้ว)
  http://chatcare.blogspot.com
  รบกวนตรวจด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 27. นางสาวกมลฉัตร ชูช่วย ม.4/8 เลขที่ 42 http://kamonchut.blogspot.com

  ตอบลบ
 28. นางสาว กันย์ธิดา ไตรบุญ ม.4/8 เลขที่ 1
  http://nugun2535.blogspot.com

  ตอบลบ
 29. สวัสดีค่ะอาจรย์
  น.ส.สุทธิชา นวลแก้ว
  เลขที่26 ม.4/8
  ส่งงานเรื่องวันวิสาขบูชาค่ะ
  http://zerojoy75.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 30. สวัสดีครับ

  นายตรีศูล แซ่คู เลขที่36 ม.4/8 มาส่งงานครับ

  ตอบลบ
 31. นายตรีศูล แซ่คู นี่blog ผมครับ http://treesool.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. น.ส.นิชาภา อุเทนพันธ์ เลขที่ 22 ม.4/8

  ลิงค์ http://mamiew999.blogspot.com/

  ส่งงานชิ้นที่ 2 และวันวิสาขบูชาค่ะ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ1 มิถุนายน 2553 08:30

  สวัสดีค่ะอาจารย์

  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ พร้อมแบบทดสอบ
  น.ส.อัญชณิกา จันมณี ม.4/8 เลขที่ 14

  http://khaipiagohmza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. สวัสดีค่ะอาจารย์

  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ พร้อมแบบทดสอบ
  น.ส.อัญชณิกา จันมณี ม.4/8 เลขที่ 14


  http://khaipiagohmza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. หวาดดีคัฟครู ตรวจงานด้วย

  นาย สิทธิกร แสงประดับ

  เลขที่ 28 ม.4/8

  ขอบคุนค๊าฟ

  ตอบลบ
 36. หวาดดีคัฟครู ตรวจงานด้วย

  นาย สิทธิกร แสงประดับ

  เลขที่ 28 ม.4/8

  ขอบคุนค๊าฟ

  http://sangpradub007.blogspot.com

  ตอบลบ
 37. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูอาจส่งช้าไปหน่อย แต่ก็ตั้งใจทำเต็มที่นะค่ะ : )


  ชื่อ นางสาว สันติมา กาญจนะภาโส ม.4/8 เลขที่ 13 ค่ะ
  เชิญชม http://tar-isme.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ ~

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. สวัสดีค่ะอาจาร์ย

  ส่งงานชิ้น ที่ 2และ3 ค่ะ
  http://kantinan-gosipong.blogspot.com
  น.ส.กันตินันท์ โกศรีย์พงศ์ เลขที่ 38 ค่ะ

  ป.ล.หนูลืมเเยก blog (ชิ้นงานแต่ละชิ้นงาน)
  งานทั้ง 3ชิ้นอยู่ใน blog เดียวกัน ขอโทดด้วนะค่ะ

  ตรวจด้วยนะค่ะ

  ขอบคุนค่ะ

  ตอบลบ
 40. สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.อัญชณิกา จันมณี ม.4/8 เลขที่ 14

  ส่งงาน วันวิสาขบูชาค่ะ
  http://ohmstupid.blogspot.com/2010/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 41. ส่งงานชิ้นที่ 2 เเละ งานพิเศษค่ะ

  น.ส.ชวนศิริ ธรรมชาติ เลขที่30 ม.4/8

  http://chaunsiri.blogspot.com

  ตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 42. ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ

  น.ส. พิชญา โยธินัวฒนบำรุง

  เลขที่46ค่ะ

  http://dance733.blogspot.com/

  ตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 43. สวัสดีค่ะ
  ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ
  ชื่อนางสาวพัทธวรรณ วาสนาจุติ เลขที่ 23 ม.4/7
  http://pattawanwasanajuti.blogspot.com/
  ขอบคุณค๊า

  ตอบลบ
 44. สวัสดีค๊า
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค๊า
  ชื่อนางสาวนริสา รักนวล ม.4/8 เลขที่21
  http://ginglovey.blogspot.com/
  ขอบคุณค๊า

  ตอบลบ
 45. สวัสดีครับ อาจารย์

  ผมนาย ศิวกร มงคลวัฒน์

  เลขที่ 32 ม.4/8 ครับ

  ลิงค์ครับ ตรวจด้วยนะครับ ^^

  http://changefouk.blogspot.com

  ส่งงานหมดเลยนะครับ

  ไม่มี คำถามท้ายบทนะครับ

  ยังไงก็ตรวจด้วย

  อาจจะรีบทำไปหน่อย เพราะงานเยอะนะครับ !!!!!

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon