Krukaroon: อึ้งเด็กป.3 อ่านไม่เป็น-เขียนไม่ได้

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อึ้งเด็กป.3 อ่านไม่เป็น-เขียนไม่ได้

Pic_92823
ที่ประชุม สพฐ. รับทราบรายงาน การประเมินการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พบ นักเรียนชั้น ป.3 หลายหมื่นคน อ่านออกเสียงและเขียนไม่ผ่านเกณฑ์  เร่ง สพท. ทำแผนรณรงค์เสริมทักษะ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ ประกันคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง การเขียน และการคิดคำนวณ มีนักเรียนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 523,469 คน ผลประเมินพบว่า ความสามารถทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 37,813 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ลดลงจากปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 49,499 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ คำที่มีตัวการันต์ ความสามารถทางการเขียน มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 93,880 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 ซึ่งตัวเลขยังคงที่เท่ากับในปี 51 ที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์99,558 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 ความสามารถทางการคิดคำนวณ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 119,374 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29 ลดลงจากปี 51 เล็กน้อยจากเดิมที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 141,929 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29

ข้อมูลจาก http://www.thairath.co.th/content/edu/92823

2 ความคิดเห็น:

 1. ข้อคิดสะกิดสหาย 1

  คุณครู ยิ่งเก่ง เด็กเรา ยิ่งแย่ ระบบ ศึกษา ร่อแร่ ล้มเหลว
  ยิ่งเรียน นำพา เด็กไทย ไปเปลว สร้างภาพ เย้วเย้ว อวดเก่ง เกินใคร
  ติดป้าย ขนาดใหญ่ ไว้หน้า โรงเรียน เพี้ยนเพี้ยน ที่ดี มากน้อย แค่ไหน
  ่โอ้อวด สร้างภาพ กันอยู่ ทั่วไป มากมาย ให้เห็น เป็นที่ ระอา
  เด็กดี ครูดี เสียก่อน สหาย เรื่องเก่ง เอาไว้ ทีหลัง เถิดหนา
  สร้างเด็ก ให้ดี เสียก่อน เถอะนา ค่อยมา สนอง สมอง ศิษย์เรา
  สอนกัน อย่างไร ศิษย์อ่าน ไ่ม่ออก คุณครู ช่วยบอก เหตุมา อย่าเขลา
  หรือว่า ครูแย่ มากมาย เมืองเรา ศิษย์จึง โง่เขลา มากมาย ทวี

  ตอบลบ
 2. โอ้วววว

  ขอบคุณมากครับ

  สาระดีดีแบบนี้

  เหอะๆ

  น่าเอาไปใช้จรริงๆ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon