Krukaroon: แนะนำการสร้างหน้าเว็บเพิ่ม

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนะนำการสร้างหน้าเว็บเพิ่ม

ปกติ blog ของนักเรียนมีหน้าเว็บเพียงหน้าเดียว ก็คือหน้าแรกเท่านั้นครับ  อันที่จริง blogger
มีความสามารถรองรับให้นักเรียนเพิ่มหน้าเว็บได้ถึง 10 หน้า  เพื่อให้แยกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอ ให้ดูวิธีทำ ตั้งแต่ข้อ 2. เป็นต้นไปนะครับ แล้วลองทำตาม นักเรียนก็จะได้หน้าเว็บเพิ่มตามต้องการครับ
                      วิธีเพิ่มหน้าเว็บคลิกตรงนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon