Krukaroon: หยิกแกมหยอกครับ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

หยิกแกมหยอกครับ


                   นั่งเข้าคิว 4 จับสลาก 1 ขยับที่นั่งรอตรวจ...เอ๋าไม่ช่ายรอเข้าสอบปากเปล่าค่าๆๆๆ
                   ถามข้อเดียว ตอบเสร็จหลบบ้านได้ อัดโต้ย...ไอ้ย๊ะละก๊ะ...อิ

6 ความคิดเห็น:

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon