Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความเสียหาย  มากมาย  สักเท่าใด        หนักหนาไหม  เมื่อเปรียบกับ  คนอื่นเขา
มีสูญเสีย  มากมายค่า  กว่าของเรา        ปรับปรุงเอา  ของบรัฐ  พัฒนา
ไม่น่าเกลียด  ถือโอกาส  ก็เปล่าหรอก    ภาพมันบอก อยู่ชัดเจน มองเห็นหนา
ไม่เสียหาย  ยังใช้ได้  เห็นเต็มตา          หากบอกว่า  เสียทั้งหมด  รันทดใจ
อยากจะค้าน ไว้ตรงนี้  สักคนครับ         ไม่ยอมรับ  การปรับปรุง  มีสงสัย
ทำเพื่อเด็ก  ถึงตัวเด็ก  ติดแหง็กไง        เรื่องก่อสร้าง  แสนฉับไว  น่าชมเชย
งบประมาณ ไว้ใช้การ  เพื่อเด็กบ้าง        การก่อสร้าง  หยุดยั้งบ้าง ช่างเฉลย
พัฒนา  วิชาการหนา  อย่าช้าเลย          พัฒนาครู  บ้างเถิดเอย  อย่ารีรอ
เด็กสำคัญ  นั้นจริงหรือ คือคำหวาน       วิชาการ  พัฒนา  แค่ไหนหนอ
กี่ปีแล้ว  รื้อ ๆ สร้าง  ยังไม่พอ               รื้อ ๆ สร้าง  จ้างกันต่อ พอเสียที
อยากจะเห็น บรรยากาศ วิชาการ           ระบือบาน  เด็กดีเก่ง  เปล่งศักดิ์ศรี
ทุ่มเทงบ  พัฒนา  ปัญญามี                 ให้มากกว่า  งบที่สร้าง  วัตถุธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon