Krukaroon: คำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2554

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 25541 ความคิดเห็น:

 1. -น่าตกใจมากที่ระดับไอคิวเด็กไทยต่ำลงเป็นอย่างมาก ไอคิวอยู่ที่ 93 เทียบเท่ากัมพูชาแล้วขณะนี้ ไอคิวดีที่สุดคือเกาหลีเหนือ-ใต้ อยู่ 108
  -ด้านอีคิว ก็น่าเป็นห่วงเด็กไทย ตอนนี้สภาพจิตใจมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละหรือจิตสาธารณะย่ำแย่จะเห็นว่า
  เด็กเยาวชนก่อให้เกิดคดีมากขึ้นอย่างน่าตกใจ
  -ยาเสพติดบุกเข้าไปในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
  -เด็กขาดระเบียบวินัย เห็นแก่ตัว ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมมากยิ่งขึ้น
  รวม ๆ ภาพเด็กและเยาวชนไทย ณ ปีพ.ศ.นี้อาการ
  น่าเป็นห่วงมากครับ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon