Krukaroon: เด็กดี

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

เด็กดี

 เด็กดี มี  มงคลชีวิต และ มีความคิดบวก เอามงคลชีวิตไป และ การคิดบวกด้วย
     (ใช่ หลวงพยอม หรือเปล่าไม่แน่ใจ และคิดบวกของท่าน ว.วัชรเมธี)

                                มงคลชีวิต
                  อย่านอนตื่นสาย        อย่าอายทำกิน  
                  อย่าหมิ่นเงินน้อย       อย่าคอยวาสนา  
                  อย่าเสวนาคนชั่ว        อย่ามั่วอบายมุข  
                  อย่าสุกก่อนห่าม         อย่าพล่ามก่อนทำ  
                  อย่ารำก่อนเพลง         อย่าข่มเหงผู้น้อย  
                  อย่าคอยแต่ประจบ      อย่าคบแต่เศรษฐี  
                  อย่าดีแต่ตัว               อย่าชั่วแต่คนอื่น  
                  อย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบ   อย่าเอาเปรียบสังคม  
                  อย่าชมคนผิด            อย่าคิดเอาแต่ได้  
                  อย่าใส่ร้ายคนดี          อย่ากล่าววจีมุสา  
                  อย่านินทาพระเจ้า       อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์  
                  อย่าสุขจนลืมตัว         อย่าเกรงกลัวงานหนัก  
                  อย่าพิทักษ์พาลชน      อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี

                           คิดบวก ชีวิตบวก
                  เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า
          นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

                 เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า
          นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

                 เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า
          นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

                 เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า
         นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

                 เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า
         นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

                เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า
         นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย

                เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า
         นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

                เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า
         นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี

                เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า
          นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง

                 เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอกตัวเองว่า
          นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง


เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน
1. นับถือศาสนา
2. รักษาธรรมเนียมมั่น
3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
5. ยึดมั่นกตัญญู
6. เป็นผู้รู้รักการงาน
7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน
8. รู้จักออมประหยัด
9. ซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

สำหรับพ่อแม่ น่าจะหมายถึง เชื่อฟังท่าน ไม่เกเร ดื้อรั้น ทำตัวดี แก่ตนเองและสังคมครับ

สุขสันต์วันเด็กครับ

                                เด็กดี
เด็กดีคิดดี  เด็กดีทำดี  เด็กดีคบคนดี   เด็กดีพูดดี  เด็กดีไปสถานที่ดี

1 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันเด็กจากเว็บไซต์ครูไทย
    http://www.kruthai.info/main/board03_/shows.php?Category=newsedu&No=1473

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon