Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.4/14

46 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง 2554
  ชื่อ น.ส.ประภารัตน์ ทองเอียด เลขที่ 22 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. นางสาวนราพร สุขเกษม เลขที่ 38 ชั้นม.4/14
  ส่งงานแล้วคะ .

  ตอบลบ
 4. สวัสดีคับ นายภควัตร จินดาวงค์ ส่งงานเรื่องพรรคการเมือง คับ
  เลขที่ 6 ม.4/14 คับ

  ตอบลบ
 5. ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง
  ชื่อ นางสาว กันต์ฤทัย ทองส่งแสง เลขที่ 11 ม.4/14 คะ

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. สวัสดีค่ะ ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง ค่ะ
  ชื่อ นางสาว ปารณีย์ ศุภศรี เลขที่ 33 ชั้นม.4/14 ค่ะ

  ตอบลบ
 8. ส่งงานเกี่ยวกับ พรรคการเมืองไทยค่ะ
  นางสาวพชรพรรณ ตั้งชู ชั้นม.4/14 เลขที่ 3 ค่ะ

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะคุณครู
  ส่งงาน พรรคการเมืองไทยค่ะ :))
  ชื่อ นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วเขียวค่ะ ม.4/14 เลขที่ 18 ค่ะ

  ตอบลบ
 10. ส่งงาน เรื่องพรรคการเมืองไทย
  นาวสาว นุชนารถ อินทมูณี ม.4/14 เลขที่ 2 ค่ะ

  ตอบลบ
 11. สวัสดีครับ ^^
  ส่งงาน พรรคการเมืองไทยครับ
  ชื่อ นาย ภานุพงศ์ ซุ้นสุวรรณ เลขที่ 10 ครับ

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีครับ ;))
  - ส่งงาน เรื่อง พรรคการเมือง
  --------------------------------------------------------------
  ชื่อ นายปองพล ทัพชัย ม.4/14 เลขที่ 15 ครับ '

  ตอบลบ
 14. ส่งงานครับ

  นายฟินลิป จอนสัน เลขที่12 ครับ

  ตอบลบ
 15. นางสาวกานต์ธิดา หนูเพชร เลขที่ 39 ม.4/14
  ส่งงานแล้วคะ :)

  ตอบลบ
 16. ส่งงานครับ ครูการุณย์ '
  ชื่อ นายธีรวัฒน์ วัฒนพันธ์ เลขที่ 26 ม.4/14
  ส่งงานแล้วน้ะครับบ : )

  ตอบลบ
 17. สวัสดีค่ะ ^^
  ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง 2554 ค่ะ
  ชื่อ น.ส.ญาณิศา จันทร์รัศมี เลขที่ 19 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 18. นางสาว ตรีรัตน์ จิตติเลิศสกุลชัย ม.4/14 เลขที่ 4 ส่งงานพรรคการเมืองค่ะๆ ส่งเเล้วน้ะค้ะๆ

  ตอบลบ
 19. นาย พงศธร นครจันทร์ ม.4/14 เลขที่ 27
  ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง 2554

  ตอบลบ
 20. นางสาว พรชิตา วัฒนะ ม.4/14 เลขที่ 5
  ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง 2554

  ตอบลบ
 21. นางสาว ชนากานต์ ทองเจือ ม.4/14 เลขที่ 28
  ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง 2554

  ตอบลบ
 22. สวัสดีค่ะ ครูการุณย์ :)

  - นางสาว ศิริภัทร ศรีทวีป ม.4/14 เลขที่ 25
  ส่งงานเรื่อง พรรคการเมืองไทย พ.ศ. 2554

  http://siripat-sritaweep414.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 23. ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง
  ชื่อ นางสาว กันต์ฤทัย ทองส่งแสง เลขที่ 11 ม.4/14 คะ

  ตอบลบ
 24. ส่งงาน พรรคการเมือง คะ
  ชื่อ นาถลัดดา นัยพรม
  ม.4/14 เลขที่ 32 คะ

  ตอบลบ
 25. นางสาว เกวลิน สุขสว่างผล เลขที่ 1 ม.4/14
  ส่งงานเรื่อง พรรคการเมือง ค่ะ

  ตอบลบ
 26. ณัฐวัฒน์ คงเสือ เลขที่ 13 ม.4/14
  ส่งงานเรื่อง "พรรคการเมือง 2554" ครับ
  ( natthawatkongseu.blogspot.com )

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 07:00

  น.ส.กิ่งไผ่ สงสุรินทร์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/14 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 28. น.ส.กิ่งไผ่ สงสุรินทร์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/14 ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครอง แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 29. นางสาว กันต์ฤทัย ทองส่งแสง เลขที่ 11 ชั้น ม.4/14 ส่งงาน เรื่อง มรดกโลก และ การรายงานผลการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554
  แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 30. สวัสดีค่ะ ^^
  ส่งงานพิเศษค่ะ
  ชื่อ น.ส.ประภารัตน์ ทองเอียด เลขที่ 22 ค่ะ

  ตอบลบ
 31. ตรวจครั้งที่ 1 แล้วครับ

  ตอบลบ
 32. ส่งงาน มรดกโลก และ ผลสรุปการเลือกตั้งครับ :)
  http://heroarttiez.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. สวัสดีค่ะคุณครู ส่งงานพิเศษ มรดกโลก และ รายงานผลการเลือกตั้งค่ะ
  นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วเขียว ม.4/14 เลขที่ 18
  http://elfprae.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. สวัสดีครับ นาย ภควัตร จินดาวงค์ ม.4/14 เลขที่ 6 ส่งเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้ง และ มรดกโลก ครับ http://pakawatbar414.blogspot.com

  ตอบลบ
 35. นางสาวนราพร สุขเกษม ม 4/14 เลขที่ 38
  ส่งงานเรื่อง ;รายงานผลการเลือกตั้ง และ มรดกโลก ; คะ
  http://naraporn414.blogspot.com/

  ราตรีสวัสดิ์ค่ะ "

  ตอบลบ
 36. สวัสดีค่ะ :)

  นางสาว กานต์ธิดา หนูเพชร ม 4/14 เลขที่ 39
  ส่งงานเรื่อง : รายงานผลการเลือกตั้ง และ มรดกโลก ค่ะ ...

  http://kantida414.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. ส่งงานครบทั้งหมดค่ะ
  น.ส.โยษิตา หัสหรี เลขที่34 ม.4/14
  http://paiyosita.blogspot.com/2011/08/blog-post_7665.html

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 06:29

  น.ส.ณัฐนรี สโมทานทวี เลขที่ 31 ม.4/14

  http://tanghapiness.blogspot.com/

  ส่งงานทุกชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 39. นาย ภูริเดช พุทธชาติ
  เลขที่ 40
  ส่งบล็อก
  http://krukaroon.blogspot.com/p/4.html

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 06:29

  สวัสดีค่ะ^^
  นางสาวทิพย์พมาศ ด้วงแดง เลขที่20 ชั้นม.4/14
  ส่งงานครบทั้งหมดค่ะ
  (ขอบคุณค่ะ)
  http://tippamad.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=12

  ตอบลบ
 41. นางสาวกิ่งไผ่ สงสุรินทร์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/14 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 10:03

  นางสาวสุดารัตน์ เส็นเหมาะ เลขที่ 36 ม 4/14 ส่งงานครบเเล้วค่ะ
  http://leetaeyoung.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. สวัสดีค่ัะคุณครู ดิฉันชื่อ นางสาว อาร์ดีอันตี อามาเลีย ส่งงาน พรรคการเมือง 2554 , มรดกโลก, งานพิเศษ ,เยาวชนชายไทย หัวใจสุภาพบุรุษ ,เยาวชนไทยไม่ไร้มารยาท, สรุปผลการเลือกตั้ง 2554
  http://ardianty5678.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. สวัสดีค่ะ

  นางสาวชุติกาญน์ มะโน เลขที่ 29 ม.4/14

  ส่งงานพิเศษ1-2 แล้วค่ะ

  ขอโทดนะคะที่ส่งช้า.....<<

  ตอบลบ
 45. สวัสดีค่ะ

  นางสาวชุติกาญน์ มะโน เลขที่ 29 ม.4/14

  ส่งงานพิเศษ1-2 แล้วค่ะ

  ขอโทดนะคะที่ส่งช้า.....<<

  ตอบลบ
 46. สวัสดีค่ะ

  นางสาวชุติกาญน์ มะโน เลขที่ 29 ม.4/14

  ส่งงานพิเศษ1-2 แล้วค่ะ

  ขอโทดนะคะที่ส่งช้า.....<<

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon