Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ศาลโลก สั่งทั้งไทย - เขมร ถอนทหารพ้นพื้นที่พิพาท
ศาล กรุงเฮก ของสหประชาชาติ ได้มีคำสั่งพิพากษาให้ไทยและกัมพูชาถอนทหารออกจากเขาพระวิหารทั้งสองฝ่าย จากพื้นที่ขัดแย้งรอบเขาพระวิหาร บริเวณพรมแดนไทยและกัมพูชา 
โดย กำหนดให้เป็นพื้นที่พิพาทเป็นเขตปลอดทหาร และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะเจรจาขจัดข้อขัดแย้งระหว่างกัน นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้ไทยและกัมพูชายอมให้เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์จากอาเซียนเข้าไป สังเกตการณ์พื้นที่ขัดแย้งดังกล่าวด้วย


ข้อมูลโดย :    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon