Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

 

                      เกรดคือ  ปรอท   วัดค่า             ศึกษา   เก่งอ่อน   แค่ไหน
                      หนึ่งสอง  สามสี่  ดีใจ                ศูนย์รอ  แก้ไข  ปรับตน

1 ความคิดเห็น:

 1. วิธีแก้
  -ไม่ทำคลิปหรือโครงงานให้ทำส่ง krukaroon@gmail.com
  - ไม่ส่งสมุดให้ลอกสมุดของเพื่อนนักเรียนที่มีคุณภาพส่ง อย่าเปลี่ยนปกยกไปส่งเด็ดขาด
  - ทำบล็อกให้สมบูรณ์ ส่งที่อยู่บล็อกของนักเรียนทางอีเมล
  -ไม่ทำ exam หรือทำแล้วคะแนนได้น้อย หรือทำแล้วไม่ครบทุกชุด
  ให้ดำเนินการสอบ แจ้ง username และ password ทางอีเมล

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon