Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

                    รมว.ศึกษาธิการ หวั่นแจกแท็บเล็ตไม่ทัน พ.ค.นี้ ใช้วิธีทยอยให้โรงเรียนที่พร้อมสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายก่อน ย้ำอธิการบดีรับผิดชอบ หากพบรับน้องโหด ขู่รุ่นพี่พารุ่นน้องไปรับน้องนอกสถานที่ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย...

                   ศ.ดร.สุชา ติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบาย One Tablet Pc per Child ของรัฐบาล ว่า โครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรี (ครม.) คงจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่สามารถแจกแท็บเล็ตได้ทันในเดือน พ.ค.นี้ หากแจกได้อาจจะไม่ครบ ก็ต้องใช้วิธีทยอยแจกให้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมสำหรับเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตไร้สายก่อน ส่วนกลุ่มโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมของระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ประมาณ 200 โรงนั้น คงใช้แท็บเล็ตได้เฉพาะเป็นสื่อการเรียนการสอนเท่านั้น ส่วนเรื่องการจัดหลักสูตรใส่ลงในแท็บเล็ตนั้นจะมีคณะกรรมการดูแลอย่างดี  เพื่อให้เนื้อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่อยู่ในแท็บเล็ตมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากที่สุด ส่วนจะให้เป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียนหรือให้เด็กนำกลับบ้านได้หรือไม่นั้นต้อง ศึกษาระเบียบอีกครั้ง
                  รมว.ศึกษาธิการกล่าวด้วยว่า  ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ตนได้เน้นย้ำไปยังผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ทุกคนให้ปฏิบัติตามนโยบายของ ศธ. โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมทั้งยังได้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลปัญหาเรื่องการรับน้องในสถาบันอุดมศึกษา โดย สกอ.จะต้องทำหนังสือกำชับไปยังมหาวิทยาลัยทุกแห่งถึงหลักเกณฑ์การรับน้องที่ ถูกต้อง โดยจะต้องไม่ทำให้นิสิตนักศึกษาเดือดร้อน จนทำให้การเรียนในห้องเรียนด้อยคุณภาพลง และการรับน้องในรูปแบบที่รุนแรงจะต้องหมดไป หากพบสถาบันอุดมศึกษาใดรับน้องใหม่ด้วยวิธีรุนแรง ทางอธิการบดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หรือหากรุ่นพี่และรุ่นน้อง รู้เห็นพากันไปรับน้องใหม่นอกสถานที่ ก็จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายที่จะต้องดำเนินการ  ต่อไป.


ไทยรัฐออนไลน์ 13  กุมภาพันธ์ 2555  10:12

 
      เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน เนื่องจากในปัจจุบันครูอาจารย์มีการใช้คอมพิวเตอร์ NOTEBOOK  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น  และเนื่องจากการสอนจะต้องเดินสอน จากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่ง ทำให้การเชื่อมต่อ
สัญญาณ wi-fi ไม่สามารถเชื่อมต่อได้  ทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียน

     นักเรียนเองก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษา เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่นเดียวกัน เมื่อนักเรียนไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาภูมิปัญญาของนักเรียน 
     รัฐบาลได้มีโครงการจะให้การสนับสนุนแทปเล็ตแก่นักเรียน  หรือสถานศึกษามีแทปเล็ตให้แก่ครูอาจารย์ หรือให้นักเรียนยืมใช้
ปัญหาเรื่องความสะดวกในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ โดยเน้นการให้บริการ
บนพื้นฐานของการสนับสนุนให้ผู้ใช้เคารพในกฎ กติกา มารยาท ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
     ทราบว่าขณะนี้เทศบาลนครสงขลา ได้ให้บริการสัญญาณ wi-fi  ครอบคลุมพื้นที่หาดสมิหลาตลอด 24 ชั่วโมง  นับเป็นความก้าวหน้า
และสร้างความประทับใจ สร้างคุณประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เดินทางไปพักผ่อน และสามารถเชื่้อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูล และทำกิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้  ขอปรบมือให้เทศบาลนครสงขลาที่มีความคิดก้าวหน้า และมีจิตใจเน้นการให้บริการประชาชนโดยแท้จริง 
 

ยกตัวอย่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีแนวปฏิบัติดังข้อความด้านล่างนี้
       ขอให้นักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของ โรงเรียน มาขอรับแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Triam-WiFi    ณ ห้องคอมพิวเตอร์ตึก 9 ชั้น1 และชั้น 2 เพื่อลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username, Password ใช้ได้เพียง 1 อุปกรณ์  เช่น มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ Notebook  อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว ในแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Triam-WiFi  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ส่งที่ห้อง คอมพิวเตอร์ ตึก 9 ชั้น 1 และชั้น 2   หากไม่สามารถยืนเอกสารในวันดังกล่าวได้ สามารถขอรับได้ใหม่ในปีการศึกษาต่อไป  
           คลิกดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครขอใช้ wi-fi สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon