Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


  การพัฒนาโรงเรียนจากภายใน

                                                                     (อ่านไม่ได้คลิกเปลี่ยนรหัสอักขระให้เป็นไทยก่อนครับ)
                                                                                   บทความจาก ดร.เซ็น   แก้วยศ

           ในการนี้ขอเผยแพร่คำสอนจากถ้ำสุมะโน เกี่ยวกับผู้บริหารเอาไว้เป็นข้อเตือนจิตใจกันนะครับ
              

   พรหมวินาศ 4 ของผู้บริหาร

            1. หลงอำนาจ
            2. ฉ้อราษฎรบังหลวง
            3. หลอกลวงลูกน้อง
            4. ยกย่องคนเลว

 
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon