Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

                                                    
                   แม่คลื่นยักษ์  ดักหน้า  ไอหย๊าเบลค        ล้อรถโหยน   โยกเยก  กระเด้งดึ๋ง
              ฟันกระทบ   ขบกันแตก  เหงือกแหกปึง        ตกตะลึง  คายฟันแล  แย่แล้วตู 
                  ครูสตรี   ขับขี่  เก๋งคันสวย                     ยิ้มระรวย ต้องผวา  ไอ้หยาวู้
              ล้อกระแทก  ยางรถแยก ลมรั่วพรู                ซวยจังหู  ไอคลื่นบ้า พาตูซวย
                  ส่วนแม่ค้า  ขับซาเล้ง  เสียงเพล้งพล้าง    ฝาหม้อเด้ง ไปอีกทาง พลางร้องฮ่วย
              ปลากระโจน พ้นหม้อบิน   กลิ่นแกงชวย       คลื่นเฮงซวย  ทำตูถอย น้อยกำไร
                  ครูคนสวย  นวยนาด  มาดย่องย่าง          หกคะเมน  หัวทิ่มทาง  ร้องหวีดว๊าย
              คลื่นสามลูก  ถูกจัดวาง  สร้างเมื่อใด           แสนอับอาย เด็กหัวเราะ  เพราะคลื่นเวร
                  คือความสุข ของชาวเรา เขามอบนะ        สิ่งนี้ล่ะ  เพิ่มคุณภาพ  เด็กเห็นเห็น
              ผลสัมฤทธิ์  การเรียนดี   นี้จำเป็น               นวัตกรรม  ที่โดดเด่น  น่าเอ็นดู
                  น่าจะเขียน เป็นลายลักษณ์  อักษรไว้       ผลงานใคร  สร้างเมื่อใด  ให้หราหรู
              พุทธัง  ธรรมมัง  สังฆัง"ครู"                      "สีทนได้"  กันอยู่  ทุกผู้คน
                  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา                       เมื่อเกิดมา  ตั้งอยู่ได้ หายล่องหน
              สรรพสิ่ง  สรรพสัตว์  สรรพคน                   สรรพผล  คืนสนอง  ต้องรับกรรม 

                                                  ภาพจากอินเตอร์เน็ต


      
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon