Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การอบรมการผลิตสื่อการสอนออนเว็บ

ขอเชิญชมผลงานของผู้เข้าอบรมด้านล่างนี้นะครับ

***ปีการศึกษาหน้า ม.1 ได้รับแจก Tablet ครูเราก็ควร เตรียมพร้อมสำหรับสร้างสื่อออนอินเตอร์เน็ต สำหรับให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ตามตัวชี้วัด เนื้อหา และแบบทดสอบที่ครูผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นมาด้วยตนเอง พวกเราต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon