Krukaroon: การใช้ google drive ,Dropbox,Skydrive ในการจัดเก็บข้อมูล

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

การใช้ google drive ,Dropbox,Skydrive ในการจัดเก็บข้อมูล

วันนี้นั่งประชุมครู เลยคิดถึงครู อยากแนะนำให้คุณครู ได้รู้จักกับแหล่งหรือ Drive ที่คุณครูสามารถนำข้อมูล ไปใส่เอาไว้ได้ทั้งภาพ ข้อความ VDO ตลอดถึงภาพถ่าย ที่สำคัญก็คือ ข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่บนอินเตอร์ ไม่ได้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ. ดังนั้นคุณครูสามารถนำข้อมูลไปใช้กับเครื่อง tablet. หรือ Ipad  ได้เลยครับ
      วิธีการก็คือให้ติดตั้ง google drive หรือDropbox  หรือ Skydrive  ลงในเครื่อง notebook  หรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ PC    ครูสามารถสืบค้น google drive หรือ Dropbox หรือ Skydrive จาก google ครับ ลองทำกันดูนะครับ
              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon