Krukaroon: นักเรียน 4/12 ส่งงานที่บล็อกนี้ครับ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียน 4/12 ส่งงานที่บล็อกนี้ครับนักเรียนม.4/12 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ
โดย คลิกที่แสดงความคิดเห็นแล้วแนบ
ลิงก์ชิ้นงานไว้ด้วยครับ อย่าลืมแจ้งเลขที่
ด้วยนะครับ

114 ความคิดเห็น:

 1. ดิฉัน น.ส.กมลลักษณ์ หนูหมื่น ชั้น ม.4/12 เลขที่ 26
  นี่ค่ะอาจารย์ http://purezaoopz.blogspot.com (งานชิ้นที่ 1)
  *การปกครองสมัยสุโขทัย
  *แบบทดสอบออนไลน์

  ตอบลบ
 2. ส่งงานค่ะอาจารย์ นางสาว ฉัตรกาญจน์ จันแก้ว

  ม.4/12 เลขที่ 30 ค่ะhttp://chattkarn.blogspot.com/

  ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ^^

  ตอบลบ
 3. ครูค่ะ !

  ส่งงานค้ะ เรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยพร้อมแบบฝึกหัดค่ะ
  http://iioomintooii.blogspot.com ค่ะ

  งานชิ้นแรกขอคะแนนเยอะๆ นะคะ
  นางสาว สุประวีณ์ จันเกิด ห้อง ม.4/12 เลขที่ 4

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ส่งงานขะ !

  ส่งงานค้ะ เรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยพร้อมแบบฝึกหัดค่ะ
  http://nanmicho.blogspot.com/ ค่ะ

  งานชิ้นแรกขอคะแนนเยอะๆ นะคะ
  นางสาว ปุณณัต พัฒธชนม์ ห้อง ม.4/12 เลขที่ 6

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ส่งงานค่ะ!
  กมลพรรณ กะราลัย
  เลขที่ 16 ชั้น ม.4/12
  http://wwwpearry-motto.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. นายนิธิศ สุวรรณลิวงค์ เลขที่ 14 ม.4/12
  ทำเสร็จทั้งชิ้นแรกและชิ้นใหม่แล้วครับ
  http://Nithislisri.blogspot.com

  ตอบลบ
 9. ส่งงาน การปกครองสมัยสุโขทัยพร้อมแบบฝึกหัดค่ะ

  http://ncatttmumii.blogspot.com/
  นางสาว แสงสวรรค์ รักพวก ม.4/12 เลขที่ 43 ค่ะ

  ตอบลบ
 10. นางสาว สรพรรณ นรงค์เดชา เลขที่ 8 ม.4/12 ค่ะ
  http://saialonealone.blogspot.com/

  การปกครองสมัยสุโขทัย พร้อมแบบฝึกหัด

  ตอบลบ
 11. สวัดดีค่ะ อาจารย์
  นางสาว จูเลีย โอเวน ม.4/12 เลขที่ 18 ค่ะ
  ส่งงานชิ้นแรกค่ะ ^ ^

  http://www.lavagirlza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. นางสาว พิชชาพร สังขชาติ ม.4/12 เลขที่40

  ส่งงานค๊ะ :)
  http://www.khingzii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. ส่งงานชิ้นที่สองค่ะอาจารย์

  ^__________________________^
  นางสาว สุประวีณ์ จันเกิด เลขที่ 4 ม.4/12

  http://iioomintooii.blogspot.com
  ค่ะ ขอคุแนนเยอะๆนะค้ะ

  ตอบลบ
 14. ส่งงานค่ะ
  นางสาว กนกกร ชูช่วย 4/12

  http://nrukgonnz.blogspot.com/
  การปกครองสมัยสุโขทัย

  ตอบลบ
 15. หนู นส.นลินี แซ่ฉี เลขที่ 19 ค่ะ

  ลิ้งของหนูคือ tian412.blogspot.com ค่ะ แก้จาก tian142 น่ะคะ

  อาจารย์เคยตรวจของหนูแล้วครั้งนึงอ่าค่ะ ที่ห้อง 6207

  อาจารย์บอกให้เต็ม 10

  :P แหะๆ

  ตอบลบ
 16. http://iamm-sodablack.blogspot.com
  น.ส.วรรณศิริ แก้วบริสุทธิ์ ม.4/12 เลขที่ 12
  *การปกครองกรุงสุโขทัย
  *ข้อสอบออนไลน์

  ตอบลบ
 17. อาจารย์คะงานชิ้นที่ 2 ของหนูเสร็จแล้วด้วยคะ

  น.ส.วรรณศิริ แก้วบริสุทธิ์ ม.4/12 เลขที่ 12

  ตอบลบ
 18. :)สวัสดีค่ะอาจารย์ การุณย์ สุวรรณรักษา
  น.ส อภิษฐา ผอมนะ ม.4/12 เลขที่ 44
  *การปกครองสมัยอยุธยา*
  http://micmill.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. สวัสดีครับ
  ผม นายกัณตพงศ์ โชติธรรมโม ม.4/12 เลขที่ 13
  ส่งงานครับ!

  http://kanta-forstudy.blogspot.com/

  ถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยนะครับ

  ตอบลบ
 20. สวัสดีครับ
  ผม นายชิดชนนี แซ่ลี้
  ม.4/12เลขที่11
  http://itaeez-sodawhite.blogspot.com

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะอาจารย์
  น.ส.พัณณิตา แก้วมณี
  เลขที่ 7 ม.4/12
  http://singkle.blogspot.com
  ส่งงานชิ้นที่ 1ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 22. น.ส. ฐิติมา เพชรศิริ
  ม.4/12 เลขที่5
  ส่งงานชิ้นที่2 การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
  *แบบทดสอบออนไลน์
  ขอบคุณค๊าาา ;)
  ___________________________________.

  ตอบลบ
 23. น.ส.ฐิติมา เพชรศิริ
  ม.4/12 เลขที่5
  ส่งงานชิ้นที่2 การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
  *แบบทดสอบออนไลน์
  http://Thitima-rainbow.blogspot.com
  __________________________________________.

  ตอบลบ
 24. น.ส.ฐิติมา เพชรศิริ
  ม.4/12 เลขที่5
  ส่งงานชิ้นแรกค่ะ การปกครองสมัยสุโขทัย
  *แบบทดสอบ
  http://Thitima-rainbow.blogspot.com

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 19:31

  ดิฉัน น.สธิดารัตน์ สุขสมบูรณ์ เลขที่ 9
  ส่งงาน ทั้ง 3 ชิ้นของอาจารย์การุณย์ค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 19:40

  ดิฉันน.สธิดารัตน์ สุขสมบูรณ์ เลขที่9
  ส่งงานค่ะ siny-lovegun.blogspot.com
  ทั้ง 3 ชิ้นงาน หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 27. นางสาวศศิประภา หีมสุวรรณ์ ชั้นม.4/12 เลขที่42
  http://sasiprapa42.blogspot.com

  ตอบลบ
 28. ส่งงานชิ้นที่ 1 ใหม่ค่ะอาจารย์
  นางสาว กนกกร ชูช่วย เลขที่ 27 ม.4/12 ค่ะ

  http://nrukgonnz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. http://chaweewan-chaweewan.blogspot.com/2010/05/paternalism-james-n.html
  การปกครองสมัยสุโขทัยและแบบทดสอบออนไลน์

  http://chaweewan-chaweewan.blogspot.com/2010/05/blog-post_28.html
  วันวิสาขบูชา

  http://chaweewan-chaweewan.blogspot.com/2010/05/blog-post_3725.html
  การปกครองสมัยอยุธยา แบบทดสอบยังไม่เสร็จค่ะ
  ของ น.ส.ฉวีวรรณ อินทสุวรรณ์ ม.4/12 เลขที่ 29
  ฝากด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 30. http://bew-berry.blogspot.com/
  น.ส.กนกภรณ์ สภาพันธ์ เลขที่28 ม.4/12ส่ง
  วันวิสาขบูชา
  การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
  การปกครองสมัยกรุงสุโขทัยค่ะ
  ลงคะแนนให้ด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 31. ส่งงานครับ งาน วันวิสาขบูชา
  นายนิธิศ สุวรรณลิวงค์ เลขที่14 ม.4/12
  http://Nithislisri.blogspot.com
  Thank you if not current I am sorry.

  ตอบลบ
 32. อาจาร์ขา หนู น.ส ศศิประภา เพชรสุวรรณ ม 4/12 เลขที่23

  ส่งงานชิ้นที่ 1 ใหม่ ค่ะ แล้วก็ งานชิ้ต่อไปเรื่อง

  การปกครองอยุธยา พร้อมแบบทดสอบ
  วันวิสาขบูช

  คือทุกอย่างเสร๊รจหมดแล้วค่ะ เชิญชม....^^

  ตอบลบ
 33. น.ส ฉวีวรรณ อินทสุวรรณ์ ปรับเปลี่ยน นิดหน่อย รับลองว่า ดี
  เชิญเพื่อนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะค่ะ
  ขอบคุณ

  ตอบลบ
 34. รับทราบการส่งแล้วครับ ลูกศิษย์ทุกคนเก่งมากครับ ขอให้กำลังใจ อดทนและตั้งใจทำกันต่อไปนะครับ อย่าท้อถอยเป็นอันขาด ชิมิ ชิมิ 555

  ตอบลบ
 35. http://wwwpershineekey.blogspot.com/
  ส่งงานค่ะ นางสาว กัลยารัตน์ บุปผะโพธิ์ ม4/12 เลขที่46

  ตอบลบ
 36. อาจารย์การุณย์ขา หนู นส.นลินี แซ่ฉี เลขที่ 19 ชั้น ม.4/12

  ทำงานเสร็จทุกงานแล้วค่ะ รวมทั้งวันวิสาขบูชาด้วยค่ะ

  ^^ บล็อคหนู http://tian412.blogspot.com ค่ะ

  ตอบลบ
 37. สวัสดีค่ะ อาจารย์

  หนู น.ส เวณิกา บุษบงค์
  ชั้น ม.4/12 เลขที่ 22 ค่ะ

  ส่งงาน
  = ประวัติการปกครองในสมัยสุโขทัย
  = แบบทดสอบการปกครองในสมัยสุโขทัย
  = วันวิสาขบูชา

  http://vossgaploy.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 38. น.ส ฉวีวรรณ อินทสุวรรณ์ เลขที่ 29 ม.4/12
  ประวัติการปกครองของกรุงธนบุรีเสร้จแล้วค่ะ
  แต่แบบทดสอบออนไลน์ยังไม่เสร้จค่ะ
  ฝากด้วยนะค่ะ
  http://chaweewan-chaweewan.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

  ตอบลบ
 39. นางสาว ศีดาภรณ์ ศักดิ์แก้ว ม.4/12 เลขที่ 45
  http://woranari-26513.blogspot.com

  ตอบลบ
 40. คนที่ยังไม่ส่ง ให้พยายามทำและส่งกันให้ได้นะครับ สู้ ๆ

  ตอบลบ
 41. อาจารย์ ชิ้นที่ สาม ทำอยู่ค่ะ
  มาเยี่ยม ชมกันได้เรื่อยๆนะ
  http://nathinee34.blogspot.com/

  นางสาวณฐินี แก้วสวัสดิ์ เลขที่ 34 ค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ12 กรกฎาคม 2553 03:59

  หนูชื่อ น.ส ฉัตรชนก สุววณรัตน์
  เลขที่31
  หนูทำงานชิ้นแรกเสร็จแล้วน่ะค่ะ
  คลิกเข้าชมได้ที่

  http://chaychanok.blogspot.com

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2553 03:45

  นางสาว สรพรรณ ณรงค์เดชา เลขที่ 8 ม.4/12 ค่ะ
  http://saialonealone.blogspot.com/


  เรื่องการปกครองสมัยอยุธยา ค่ะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2553 02:08

  ใครส่งหลังกว่านี้ ให้โทรแจ้งครู 081-9690238

  ตอบลบ
 45. เรียน อาจารย์ค่ะ

  น.ส.นริศรา ฉุ้นประดับ ชั้น ม.4/12 เลขที่ 38 ขอส่งงานทั้งหมด ค่ะ

  http://newziiza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. อาจารย์ส่งงานค่ะ
  น.ส.ณิชาภัทร อ่อนแก้ว ม.4/12 เลขที่ 35
  http://thetarn-thetarn.blogspot.com

  ตอบลบ
 47. ส่งงานค่ะ จารย์ :)

  น.ส.กนกพิชญ์ เพ็ชรจำรัส ม.4/12 เลขที่ 10

  http://SweeTy-NokZ.blogspot.com

  ตอบลบ
 48. ให้นักเรียนทำให้ครบทั้งหมดทุกเรื่องเสียก่อน แล้วนำส่งโดยใช้คำว่า
  ชื่อ...........สกุล.............เลขที่....แล้วระบุต่อท้าย
  ว่า "ครบแล้วค่ะ" หรือ "ครบแล้วครับ"
  อย่าลืมทำให้ครบเสียก่อน แล้วจึงนำส่งนะครับ

  ตอบลบ
 49. ครบแล้วค่ะ !!

  น.ส.ภิญญาพร ชูใหม่ ม.4/12 เลขที่ 3

  http://SaiZiez-37.blogspot.com

  ตอบลบ
 50. ครบแล้วค่ะ จารย์ :)

  น.ส.กนกพิชญ์ เพ็ชรจำรัส ม.4/12 เลขที่ 10

  http://SweeTy-NokZ.blogspot.com

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ12 สิงหาคม 2553 03:12

  ครบแล้วครับอาจารย์

  นาย ศรัณย์ คงจันทร์ ม.4/12 เลขที่15

  http://aobza007.blogspot.com

  ตอบลบ
 52. ครบแล้วครับอาจารย์

  นาย ศรัณย์ คงจันทร์ ม.4/12 เลขที่15

  http://aobza007.blogspot.com

  ตอบลบ
 53. Lukmai Ska Reggae ♥

  FC เข้ามาชมกันได้ !

  น.ส.อชิรญา สระแก้ว ม.4/12 เลขที่ 25

  http://lukmaiiz.blogspot.com

  ตอบลบ
 54. อาจารย์การุณต์ ครบแล้วน่ะ

  ฮ๋า ๆ ๆ :))

  ตอบลบ
 55. นางสาว นัสรา แตมามุ ม.4/12 เลขที่ 39
  http://fungfang.blogspot.com/
  ครบแล้วค่ะ ^^

  ตอบลบ
 56. นายกัณตพงศ์ โชติธรรมโม ม.4/12 เลขที่13
  http://kanta-forstudy.blogspot.com/
  งานครบแล้วครับ

  งั้นผมขอลงเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการงานส่งนะครับ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม 2553 08:47

  ***********ครบแล้วค่ะ***************
  น.ส.ชรินรัตน์ จานนาเพียง
  เลขที่32 ชั้น ม.4/12
  ครูสามารถเข้าไปตรวจได้ที่
  bonuslovefirst.blogspot.comค่ะ
  *****ขอบคุณอย่างสูงค่ะ*****

  ตอบลบ
 58. ดีคร่า ดิฉัน เลขที่9 มาส่งงาน ตอนนี้งานหนูครบทั้ง 12 ชิ้นงานแล้วน่ะค่ะ เปิดดูได้ http://siny-lovegun.blogspot.com ตรวจเลยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 59. ชื่อนางสาวณฐินี สกุล แก้วสวัสดิ์ เลขที่ 34 "ครบแล้วค่ะ"

  http://nathinee34.blogspot.com/

  ^________________________^+

  ตอบลบ
 60. นางสาวกมลลักษณ์ หนูหมื่น ม.4/12 เลขที่ 26
  [[ครบแล้วค่ะ]]
  http://purezaoopz.blogspot.com
  (¯▽¯;)______**

  ตอบลบ
 61. ครบแล้วน่ะคะ

  น.ส.ชุติมา โตทศ ม.4/12 เลขที่ 33

  http://am-black-aoy.blogspot.com

  :)

  ตอบลบ
 62. อาจารคะหนูรู้ชื่อ blog แล้วนะคะ^^

  หนูชื่อ น.ส. นรีกานต์ เลขที่ 1 ม.4/12

  http://nareekarn.blogspot.com

  อาจารหาให้เจอนะคะ


  แล้วคะแนนสมุดหนูก็ส่งไปแล้วด้วย


  อาจารอย่าลืมลงคะแนนให้หนูนะคะ

  ตอบลบ
 63. งานทุกชิ้นของหนูทำครบหมดแล้วค่ะ
  อาจารย์ตรวจให้ด้วยน๊ะค๊ะ
  ลงคะแนนให้ด้วยค่ะ
  กนกภรณ์ สภาพันธ์ ม.4/12 เลขที่ 28
  ตรวจได้ที่ bew-berry.blogspot.com ค่ะ

  ตอบลบ
 64. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 65. http://micmill222.blogspot.com/

  นางสาว อภิษฐา ผอมนะ เลขที่ 44 ม.4/12
  ครบแล้วขะ

  ตอบลบ
 66. น.ส ธิดารัตน์ สุขสมบูรณ์ ส่งงานครบแล้วค่ะ http://siny-lovegun.blogspot.com เลขที่ 9 ม.4/12

  ตอบลบ
 67. ชรินรัตน์26 สิงหาคม 2553 06:15

  ****************ครบแล้วค่ะ*********************
  ชื่อ นางสาว ชรินรัตน์ จานนาเพียง
  เลขที่32 ชั้น ม.4/12
  สามารถเข้าไปตรวจได้แล้วที่
  bonuslovefirst.blogspot.com

  ตอบลบ
 68. >>>>>>ครบแล้วนะค่ะ<<<<<<
  นางสาว ฉวีวรรณ อินทสุวรรณ์
  เลขที่29 ม.4/12
  เข้ามาแวะชมได้นะค่ะ>_<###
  http://chaweewan-chaweewan.blogspot.com
  ฝากด้วยนะค่ะอาจารย์

  ตอบลบ
 69. นักเรียนที่ส่งงานครบ ครูตรวจให้เรียบร้อยแล้วครับ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 06:44

  สะวีดัด สวัสดี ค่ะ, อ.การุนย์

  น.ส.ภัณฑิรา แก้วสังข์ ม.4/12 เลขที่ 20

  http://joonniee.blogspot.com/2010/08/blog-post_237.html

  555+*ยาวววว

  "ส่งงานครบ นะคั๊บ :) "

  ตอบลบ
 71. สะวีดัด สวัสดี ค่ะ, อ.การุนย์

  น.ส.ภัณฑิรา แก้วสังข์ ม.4/12 เลขที่ 20

  http://joonniee.blogspot.com/2010/08/blog-post_237.html

  555+*ยาวววว

  "ส่งงานครบ นะคั๊บ :) "

  ตอบลบ
 72. น.ส. นรีกานต์ กั้งเหล้ง

  เลขที่ 1 ม.4/12

  ....ครบแล้วคะ....

  http:/nareekarn.blogspot.com

  อาจารย์ตรวจให้ด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 73. สวัสดีตอนค่ำค่ะอาจารย์
  ส่งงานค่ะ
  นางสาว ศีดาภรณ์ ศักดิ์แก้ว ม.4/12 เลขที่ 45
  ส่งงานทุกอย่างค่ะ
  http://woranari-26513.blogspot.com/
  ^^

  ตอบลบ
 74. สามคนด้านบนนี้ครูตรวจแล้วครับ

  ตอบลบ
 75. ครูการุณย์ค่ะ !!

  >> น.ส.วันวิสาข์ จิตตเสถียร ม.4/12 เลขที่ 21
  ส่งงานประวัติศาสตร์สุโขทัย & แบบฝึก
  แล้วก็ วันวิสาขบูชา ด้วยค่ะ จะพยายามเคลียร์ให้หมดค่ะ ^^

  --- www.lollipop-meuy.blogspot.com นะค่า... ---

  ตอบลบ
 76. น.ส.มุกวลัย จิตโสภา ม.4/12 เลขที่ 41
  ส่งงานหมดทุกอย่างคะ ครบแล้วค่ะ
  http://mookwalai.blogspot.com/
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 77. น.ส.วรรณศิริ แก้วบริสุทธิ์ ม.4/12 เลขที่ 12
  ทำงาน "ครบแล้วคะ" ครูไปตรวจด้วยนะคะ
  http://iamm-sodablack.blogspot.com
  ขอบคุณคะ

  :D*

  ตอบลบ
 78. สวัสดีค่ะ

  น.ส.พัณณิตา แก้วมณี
  เลขที่ 7 ชั้น ม. 4/12

  ครบแล้วค่ะ
  www.singkle.blogspot.com

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 79. นางสาว ฉัตรชนก สุวรรณรัตน์ เลขที่ 31 ชั้น ม.4/12

  ทำงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  http://chatchanok31.blogspot.com

  ตอบลบ
 80. นางสาว ฉัตรกาญจน์ จันแก้ว เลขที่ 30 ชั้น ม.4/12
  ทำงานครบเรียบร้อยแล้วค่ะ
  http://chattkarn.blogspot.com

  ตอบลบ
 81. ครบแล้วค่ะ อาจารย์ :))^^

  น.ส.พัสตราภรณ์ ชูลำชิง ม.4/12 เลขที่ 3

  http://niebo73.blogspot.com

  ตอบลบ
 82. ครบแล้วค่ะ อาจารย์ :]

  น.ส.สรพรรณ ณรงค์เดชา ม.4/12 เลขที่ 8

  http://saialonealone.blogspot.com

  ตอบลบ
 83. ครบแล้วค่ะ อาจารย์ ^^

  น.ส.ปุณณัตถ์ พัฒธชนม์ ม.4/12 เลขที่ 6

  http://nan-miss-you.blogspot.com

  ตอบลบ
 84. น.ส.ฐิติมา เพชรศิริ ม.4/12 เลขที่ 5
  http://rainbow-jubjub.blogspot.com
  หนูทำครบหมดเรียบร้อยแล้วน้ะค้ะ !!!
  ปล. สบายใจจัง 55

  ตอบลบ
 85. นางสาว สุชญา ศรีนิล ม.4/12 เลขที่ 47 ค่ะ

  ส่งงานค่ะ "ครบทุกชิ้นแล้วค่ะ"

  http://miki0012.blogspot.com/

  ตอบลบ
 86. ดิฉัน นางสาวศศิประภา หีมสุวรรณ์

  ม.4/12 เลขที่42ค่ะ

  ส่งงาน"ครบ"ทุกชิ้นแล้วค่ะ

  http://sasiprapa42.blogspot.com/

  ตอบลบ
 87. นางสาว กนกกร ชูช่วย เลขที่ 27 ม.4/12 ค่ะ
  ครบเเล้วค่ะ
  http://gungun412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 88. ส่งงานค่ะ!
  หนูนางสาว ฐิติมา สายสลำ ม.4/12 เลขที่37
  ครบแล้วค่ะ
  http://iwillbe-imok.blogspot.com/

  ตอบลบ
 89. อาจารย์!!~~
  หนูนางสาว ณิชาภัทร อ่อนแก้ว เลขที่ 35
  ทำบล็อกเสร็จทั้ง 12 บล็อกแล้ว
  อย่าลืมตรวจน่ะอาจารย์
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 90. นางสาวจารุวรรณ ไพบูลย์ ม.4/12 เลขที่ 17
  ครบเรียบร้อยแล้วค่ะ :)
  http://chommchom.blogspot.com/

  ตอบลบ
 91. ครบแล้วค้ะอาจารย์
  นางสาว สุประวีณ์ จันเกิด
  เลขที่ 4 ชั้น ม.4/12

  http://iioomintooii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 92. ครบแล้วค้ะอาจารย์
  นางสาว สุประวีณ์ จันเกิด
  เลขที่ 4 ชั้น ม.4/12

  http://iioomintooii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 93. ครบแล้วค้ะอาจารย์
  นางสาว สุประวีณ์ จันเกิด
  เลขที่ 4 ชั้น ม.4/12

  http://iioomintooii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 94. ครบแล้วค้ะอาจารย์
  นางสาว สุประวีณ์ จันเกิด
  เลขที่ 4 ชั้น ม.4/12

  http://iioomintooii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 95. ตื่น น เต้นๆๆ

  ใก้เส็ดแร๊ว วข๊ ^^
  ฝนตก ค่ะ
  คุณครู :P

  ตอบลบ
 96. นางสาว แสงสวรรค์ รักพวก ม.4/12 เลขที่ 43 ค่ะ

  ครบแล้วค่ะ
  http://iioomoomiooii.blogspot.com

  ตอบลบ
 97. นางสาว แสงสวรรค์ รักพวก ม.4/12 เลขที่ 43 ค่ะ

  ครบแล้วค่ะ
  http://iioomoomiooii.blogspot.com

  ตอบลบ
 98. นางสาว แสงสวรรค์ รักพวก ม.4/12 เลขที่ 43 ค่ะ

  ครบแล้วค่ะ
  http://iioomoomiooii.blogspot.com

  ตอบลบ
 99. อาจารย์!!!
  น.ส.จูเลีย โอวน เลขที่ 18
  ทำงานเรียร้อยเเล้วค่ะ
  อย่าลืมตรวจเด้อออออ~~~
  รักอาจารย์
  จุ๊บจุ๊บ~!!!
  http://julialavagirl.blogspot.com

  ตอบลบ
 100. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 101. สวัสดีค่ะ อาจารย์

  นางสาว เวณิกา บุษบงค์
  ม.4/12 เลขที่ 22

  ทำเส็ด รบถ้วนเลย ยย ค่ะ
  ^^

  http://vossgaploy.blogspot.com ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ :D

  ตอบลบ
 102. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  นางสาว จูเลีย โอเวน
  ชั้น ม4/12 เลขที่ 18 ค่ะ
  ส่งงาน ครบทุกชิ้นค่ะ *

  http://julialavagirl.blogspot.com/

  ตอบลบ
 103. เรียน คุณครูการุนย์

  นางสาวนริศรา ฉุ้นประดับ
  ม4/12 เลขที่ 38

  (((ส่งงานครบแล้วค่ะ))):P
  ฝนตกบ่อย ย ดูแลสุขภาพด้วย นะคะ

  ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
  http://newziiza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 104. ครูการุณย์ค่า.... ! "ครบแล้วค่า..."

  หนู วันวิสาข์ จิตตเสถียร เลนที่ 21

  ขอบคุนค่า บางหัวข้อหนูเอาใส่เข้าด้วยกันนะค่า... ^___^//

  ตอบลบ
 105. สวัสดี ค่ะ อ.การุณย์

  หนู ศุภาพิชญ์ ดวงแข เลขที่ 24 ม.4/12

  ครบแล้วน้ะค้ะ www.ingzaba.blogspot.com

  เข้ามาดูด้วยน้ะค้ะ ^^

  ตอบลบ
 106. สวัสดีค่ะ
  ดิฉัน นางสาว กมลพรรณ กะราลัย เลขที่16 ชั้น ม.4/12
  ส่งงานค่ะ( full version ) เลยค่ะ
  อย่าลืมตรวจน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 107. ตรวจถึงจุดนี้แล้วครับ เลขที่ต่อไปนี้ติดต่อครูรุณย์ด่วน 0819690238
  2,11,23,36,40,47

  ตอบลบ
 108. อาจารย์การุณย์ขา หนูทำงานเสร็จทุกบทความแล้วนะคะ

  เมื่อวานหนูลืมส่งอาจารย์ ต้องขออภัยจริงๆค่ะ _ _

  หนูทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วน่ะค่ะ

  รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดูใหม่ด้วยนะคะ

  tian412.blogspot.com

  นางสาว นลินี แซ่ฉี เลขที่ 19 ม.4/12 ค่ะ


  ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ _ _

  ตอบลบ
 109. เดี๋ยวตรวจให้ครับ

  ตอบลบ
 110. สวัสดีคะ คุณครู

  นางสาว กัลยารัตน์ บุปผะโพธิ์ ม.๔/๑๒

  ส่งงานคะ เรียบร้อยเเล้วคะ
  http://wwwpershineekey.blogspot.com/
  ขอโทษคะที่ส่งช้า

  ตอบลบ
 111. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 20:41

  แบบฝึกหัดบนเน๊ต 10 ชุด

  ภัณฑิรา แก้วสังข์ เลขที่20 4/12

  ส่งแร้วน่ะค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 112. สวัสดีค่ะ ครูรุณย์

  หนู นส ศศิประภา เพชรสุวรรณ เลขที่ 23 ม .4/12

  ทำงานส่งครบแล้ว เข้าตรวจเลยค่ะ

  ตอบลบ
 113. พัสตราภรณ์ ธิดารัตน์ ส่งบล็อกหรือยัง หากส่งแล้วให้ส่งซ้ำอีกครั้งครับ
  ภายใน 1 ตคนี้ครับผ้ม หรือติดต่อ 0819690238

  ตอบลบ
 114. นางสาว จูเลีย โอเวน 4/12 เลขที่18
  ส่งงานเทอม2 ชิ้นแรกค่ะ

  http://lavagirl-julia.blogspot.com/

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon