Krukaroon: นักเรียน 4/13 ส่งงานที่บล็อกนี้ครับ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียน 4/13 ส่งงานที่บล็อกนี้ครับ


นักเรียนม.4/13 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ
โดย คลิกที่แสดงความคิดเห็นแล้วแนบ
ลิงก์ชิ้นงานไว้ด้วยครับ อย่าลืมแจ้งเลขที่
ด้วยนะครับ

100 ความคิดเห็น:

 1. ชื่อ น.ส.ฐิติพร ยอดมุณี เลขที่ 11 ชั้น ม. 4/13

  http://toey4-13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. ชื่อเด็กหญิงฉัตรธิดา ชูทอง ชั้นม.4/13 เลขที่ 25

  http://www.palmbaza13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. ชื่อ น.ส.ซอลีอะห์ เจะเตะ ชั้นม.4/13 เลขที่ 27

  http://www.soleehah.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. ชื่อน.ส.ศุกล ชายะพันธุ์ เลขที่ 37 ชั้น ม. 4/13
  www.chayaphan37.blogspot.com

  ตอบลบ
 5. ด.ญ.ศดานันท์ สมหมาย เลขที่ 17 ชั้น ม.4/13

  http://namesadanan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. สวัสดี ค่ะ

  หนูชื่อ นางสาว ชื่นกมล นวลหอ
  ม.4/13 เลขที่ 8

  http://kam-1995.blogspot.com

  ตอบลบ
 7. นางสาวธัญชนก แก้วของแก้ว
  ม.4/13 เลขที่ 2
  อาจารย์สามารถเข้ามาตรวจงานของหนูได้ที่ web นี้นะค่ะ
  http://thanchanok-k.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. สวัสดี ค่ะ

  หนูชื่อ นางสาว อารียา แก้วสกุล
  ม.4/13 เลขที่ 42

  ทำงานเสร็จแล้ว

  http://nu-num.blogspot.com

  ตอบลบ
 9. น.ส.ภววรรณ เพ็งสถิตย์ เลขที่ 1 ม.4/13 เจ้าค่ะ ^^
  http://www.pawawanboombim.blogspot.com

  ตอบลบ
 10. น.ส.วิชิตา เพ็ชรราม เลขที่14 ม.4/13ค่ะ ^^~

  http://www.lollipop-lip.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. สวัสดีค่ะ

  นางสาวอทิตยา ไวยโร
  ม.4/13 เลขที่ 40

  http://www.oil-zizi.biogspot.com

  ฝันดีน่ะค่ะอาจารย์

  ตอบลบ
 12. http://crazy-nalove.blogspot.com
  น.ส.อุไรรัตน์ ชายไฝ เลขที่ 44 ม.4/13
  ส่งแล้วนะคร๊ะ

  ตอบลบ
 13. อาจารย์
  หนูเพิ่งแก้ไขblogมาอ่ะ
  ส่งใหม่ค่ะ
  น.ส.ภววรรณ เพ็งสถิตย์ เลขที่ 1 ม.4/13
  http://pawawanboombim.blogspot.com

  ตอบลบ
 14. ส่งใหม่ ค่ะ
  เพิ่มแบบทดสอบแล้วค่ะ

  http://palmbaza13.blogspot.com

  ตอบลบ
 15. คุณครู น.ส.วรรณชนก สิทธิพงศ์ ส่งแล้วนะค่ะ

  ตอบลบ
 16. คุณครูขาหนูเพิ่งแก้โปรไฟล์ใหม่นะค่ะ
  น.ส.วรรณชนก สิทธิพงศ์

  ตอบลบ
 17. น.ส.ณัฐปภัสร์ ขาวโอ เลขที่27 ม.4/13

  http://natpaphat-nalove.blogspot.com

  หนูส่งแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 18. น.ส.วรรณชนก สิทธิพงศ์
  http;//lovemanu191.blogsopot.com

  ตอบลบ
 19. สวัสดี ค่ะ

  หนู น.ส.ภัทรศยา ลาวัลแก้ว ม.4/13 เลขที่ 34

  ทำงานเสร็จแล้ว

  http://paat-paatza.blogspot.com

  ตอบลบ
 20. น.ส.อุมาพร พรมแก้ว เลขที 43 ม.4/13
  http://nungaey.blogspot.com
  ส่งแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะ
  หนูชื่อ น.ส.กนกอร โอระพันธ์ เลขที่10 ม.4/13
  http://quickr.me/SF1Hdwx

  ตอบลบ
 22. สวัสดีค่ะครู

  น.ส.ธารใส อินสะพรหม ชั้น ม.4/13 เลขที่ 30

  หนูแก้ไขแล้วน่ะค่ะ ครูลองเข้าไปดูค่ะที่

  http://tharnsai2537.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ะครู

  น.ส.อัชชนา ยัญญางกูร ชั้น ม.4/13 เลขที่ 40

  หนูแก้ไขแล้วน่ะค่ะ ครูลองเข้าไปดูค่ะที่

  http://ashana-taetae.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. สุนืษา แสนโยชน์1 มิถุนายน 2553 06:02

  การปกครองสมัยสุโขทัย
  อาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดคือสมัยพ่อขุนรามคำแหง มหาราชมีอาณาเขตทิศเหนือจรดเมืองลำพูน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดเทือกเขาดงพญาเย็น และภูเขาพนมดงรักทิศตะวันตกจรดเมืองหงศาวดี ทางใต้จรดแหลมมลายู มีกษัตริย์ปกครองเป็นเอกราชติดต่อกันมา 6 พระองค์อาณาจักรสุโขทัย เสื่อมลงและตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมัยพญาไสลือไท โดยทำสงครามปราชัยแก่ พระบรมราชาที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ.1921 และราชวงศ์พระร่วงยังคงปกครองในฐานะประเทศราชติตต่อกันมาอีก 2 พระองค์ จนสิ้นราชวงศ์ พ.ศ.1981
  การปกครองก่อนสมัยสุโขทัยลักษณะการปกครองของสมัยสุโขทัย
  ลักษณะการปกครองของสมัยสุโขทัย เป็นการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรหรือการปกครองคนในครอบครัว (Paternalism) คือพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพ่อหรือข้าราชการบริพารเปรียบเสมือนลูกหรือคนในครอบครัวทำการปกครองลดหลั่นกันไปตามลำดับ ศาสตราจารย์ James N. Mosel ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปกครองของไทยในสมัยกรุงสุโขทัยไว้ว่ามีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ มีลักษณะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกกับการดำเนินการปกครองแบบหัวเมืองขึ้น มีลักษณะคล้ายเจ้าผู้ครองนครกับยังได้ย้ำว่า การปกครองแบบหัวเมือง หรือเจ้าผู้ครองของไทย แตกต่างกับระบบเจ้าผู้ครองนครของยุโรปอย่างไรก็ดี สำหรับการปกครองแบบบิดากับบุตรนี้ในปาฐกถาของ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่องลักษณะการปกครองประเทศสยาม แต่โบราณได้อธิบายไว้ว่าวิธีการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้น นับถือพระเจ้าแผ่นดินอย่างบิดาของประชาชนทั้งปวงวิธีการปกครองเอาลักษณะการปกครองสกุลมาเป็นคติ เป็นต้น บิดาปกครองครัวเรือนหลายครัวเรือนรวมกันเป็นบ้านอยู่ในปกครองของพ่อบ้าน ผู้อยู่ในปกครอง เรียกว่า ลูกบ้าน หลายบ้านรวมกันเป็นเมืองถ้าเป็นเมืองขึ้นอยู่ในความปกครองของพ่อเมือง ถ้าเป็นประเทศราชเจ้าเมืองเป็นขุนหลายเมืองรวมกันเป็นประเทศที่อยู่ในความปกครองของพ่อขุน ข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เรียกว่าลูกขุน วิธีการปกครองของไทยเป็นอย่างบิดาปกครองบุตรยังใช้หลักในการปกครองประเทศไทยมา จนเปลี่ยนแปลงการปกครอง คำว่าปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี้มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง พระเจ้าแผ่นดินสมัยสุโขทัยตอนต้น ประชาชนมักใช้คำแทนตัวท่านว่าพ่อขุน จนเมื่ออิทธิพลของขอมเข้ามาแทรกแซงก็ได้เปลี่ยนไปใช้คำว่าพระยาเสียทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับกษัตริย์ ซึ่งเดิมเปรียบเสมือนพ่อกับลูกได้กลายสภาพเป็นข้ากับเจ้าบ่าวกับนายไป
  การปกครองระบบบิดากับบุตรนี้พระมหากษัตริย์ในฐานะบิดา ทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดถ้าได้พิจารณาถ่องแท้แล้วก็จะเห็นว่าถ้าผู้ปกครองประเทศคือ พระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรเสมือนหนึ่งบุตรประชาชนก็ย่อมจะได้รับความผาสุกแต่ถ้าการปกครองดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้ากับเจ้าบ่าวกับนายสวัสดิภาพของประชาชนในสมัยนั้นก็น่าจะไม่มีความหมายอะไร อย่างไรก็ดีการที่จะใช้ระบบการปกครองอย่างใดจึงเหมาะสมนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับภาวะการณ์ต่างๆในแต่ละสมัยแล้วการเลือกใช้วิธีการปกครองระบบบิดากับบุตรในสมัยนั้นน่าจะถือเอาการปกครองประเทศเป็นนโยบายสำคัญ
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ความสำเร็จบรรลุอุดมการณ์ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ตราบใดที่ประชาชนในยุคประชาธิปไตยยังรำลึกว่าตนอยู่ในฐานะบุตรที่ผู้ปกครองในฐานะบิดาจะต้องโอบอุ้มตลอดไปบุตรคือประชาชนก็จะขาดความรับผิดชอบละขาดความสำนึกในทางการเมืองที่จะปลูกฝังและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยได้เช่นกัน หากผู้ปกครองต้องอยู่ในฐานะบิดาที่คอยโอบอุ้มและกำหนดความต้องการของประชาชนในฐานะบุตรแล้ว ความเป็นประชาธิปไตยที่จะให้บรรลุอุดมการณ์แท้จริงก็เป็นสิ่งที่หวังได้โดยยาก

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะ!!
  น.ส. รพิพรรณ ค้ำจุน เลขที่ 34 ชั้น ม.4/13

  http://Rapiphan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. สวัสดี ค่ะ

  น.ส.นิศานาถ จินเดหวา
  ทำงานเสร็จเเล้วค่ะ

  http://je-na.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. คุณครูข๊าา สวัสดีค่ะ

  นู๋ นางสาวกชพร สิทธิศักดิ์ เลขที่ 4 ม.4/13

  http://tang-gachapon.com

  ตอบลบ
 28. รับทราบการส่งแล้วครับ ลูกศิษย์ทุกคนเก่งมากครับ ขอให้กำลังใจ อดทนและตั้งใจทำกันต่อไปนะครับ อย่าท้อถอยเป็นอันขาด ชิมิ ชิมิ 555

  ตอบลบ
 29. อาจารย์ ข๊ นู๋ทำงานเสร็จ แล้ว ณ๊ข๊ กว่าจาเสร็จ น๊าน..นาน!!!
  อาจารย์ไป....ไป ตรวจด้วย ณ๊ข๊

  น.ส.ณัฐณิตา โชติธรรมโม ม.4/13 เลขที่ 5 ข๊

  http://tatar-narak.blogspot.com

  ตอบลบ
 30. อาจารย์.....วันวิสาขบูชาอ่ะ
  เสร็จแล้วเด้อออออ!!!!
  น.ส.ภววรรณ เพ็งสถิตย์ เลขที่ 1 ม.4/13
  http://pawawanboombim.blogspot.com

  ตอบลบ
 31. เรียน อาจารย์ค่ะ

  น.ส.นริศรา ฉุ้นประดับ ชั้น ม.4/13 เลขที่ 38 ขอส่งงานทั้งหมด ค่ะ

  http://newziiza.blogspot.com/

  การปกครองสมัยสุโขทัย (พร้อมแบบฝึกหัด) http://newziiza.blogspot.com/2010/05/blog-post_21.html

  ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
  นริศรา ฉุ้นประดับ

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. น.ส.ศุกล ชายะพันธุ์ เลขที่ 36 ชั้นม.4/13
  ส่งงานวันวิสาขบูชาค่ะ
  ดูได้ที่www.chayaphan37.blogspot.com

  ตอบลบ
 34. อาจารย์ หนูส่งแล้วนะ!! ถึงจะดึกไปนิสสแต่มันก็ยังไม่พ้นวันนะฮะ= =

  น.ส.ศดานันท์ สมหมาย ม.4/13 เลขที่16 เลขที่ใหม่ฮะ

  http://namesadanan.blogspot.com

  ตอบลบ
 35. คนที่ยังไม่ส่ง ให้พยายามทำและส่งกันให้ได้นะครับ สู้ ๆ

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. อาจารย์ หนูส่งงานแล้วน่ะค่ะ
  ต้องขออภัยส่งช้าไปหน่อย

  ชื่ิ่อ นางสาว อทิตยา ไวยโร เลขที่ 39 (เลขที่ใหม่ค่ะ)

  เข้ามาดูได้ที่

  http://oil-zizi.blogspot.com

  ตอบลบ
 38. สวัสดีค่ัะอาจาย์ หนู น.ส.ธัญชนก แก้วของแก้ว เลขที่2 ม.4/13 มาส่งงาน เรื่อง การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ สามารถตรวจงานได้ที่ เว็บhttp://thanchanok-k.blogspot.com

  ตอบลบ
 39. สวัสดีครับ อาจารย์การุณย์ สุวรรณรักษา

  ผม นายพีรณัฐ แก้วกนิษฐารักษ์ เลขที่14 ม.4/13

  ได้ทำ เว็บบล็อก มาส่งแล้วครับ อาจารย์

  http://peeranat14.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. สวัสดีครับ อาจารย์ กระผมนายพีรณัฐ แก้วกนิษฐารักษ์ เลขที่14 ม.4/13

  ได้ทำงาน เรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัยและ การปกครองสมัยอยุธยาเสร็จ

  แล้ว คับ สามารถตรวจงานได้ที่เว็บ http://peeranat14.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. สวัสดีครับ อาจารย์ ผมพีรณัฐ แก้วกนิษฐารักษ์ เลขที่14 ม.4/13

  ได้ทำงาน เรื่อง วันวิสาขบูชา เสร็จแล้วครับ

  สามารถตรวจงานได้ที่เว็บ http://peeranat14.blogspot.com/

  ครับ!!!!!!

  ตอบลบ
 42. คุณครู ค่ะ

  หนูชื่อ ชญานนท์ แก้วมโน ม.4/13 เลขที่ 25

  หนู ทำ เสร็จ แล้ว ค่ะ

  เรื่อง การปกครองสมัยกรุงธนบุรี

  เข้า ไปตรวจ ได้ เลย น่ะ ค่ะ

  ที่ http://tam-chayanon.blogspot.com

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2553 02:09

  ใครส่งหลังกว่านี้ ให้โทรแจ้งครู 081-9690238

  ตอบลบ
 44. ครู ตรวจ งาน หนู ยัง ค่ะ

  ตอบลบ
 45. ให้นักเรียนทำให้ครบทั้งหมดทุกเรื่องเสียก่อน แล้วนำส่งโดยใช้คำว่า
  ชื่อ...........สกุล.............เลขที่....แล้วระบุต่อท้าย
  ว่า "ครบแล้วค่ะ" หรือ "ครบแล้วครับ"
  อย่าลืมทำให้ครบเสียก่อน แล้วจึงนำส่งนะครับ

  ตอบลบ
 46. ชื่อ น.ส.ณัฐปภัสร์ ขาวโอ เลขที่28 ม.4/13 ครบแล้วค่ะ
  http://natpaphat-nalove.blogspot.com

  ตอบลบ
 47. ชื่อ น.ส.ธารใส อินสะพรหม เลขที่ 30 ชั้น ม. 4/13 ครบแล้วนะค๊ะคุณครู

  ครูไปตรวจงานได้ที่นี่นะคะ http://tharnsai2537.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. ครูตรวจให้เรียบร้อยแล้วครับ

  ตอบลบ
 49. http://khoompetch.blogspot.com/

  นาย คุ้มเพชร กองสวัสดิ์ 4/13 เลขที่ 45

  ครบแล้วครับ ช่วยตรวจด้วยนะครับผม

  ตอบลบ
 50. อาจารย์ ฮ้าาาาาาาาาาาาาา

  เสร็จแล้วฮ้า 13 เรื่อง เหนื่อย มาก ฮ้า ~!!!

  นางสาว ศดานันท์ สมหมาย ม.4/13 เลขที่ 16 นะฮ้าา

  http://namesadanan.blogspot.com

  ขอบคุณสำหรับคะแนน นะฮ้าาาา

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2553 00:01

  ครบแล้วค่ะ

  นางสาว ศุกล ชายะพันธุ์ เลขที่ 36 ม.4/13

  http://chyaphan37.blogspot.com

  ขอขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 52. ตรวจให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 53. นาย พีรณัฐ แก้วกนิษฐารักษ์ เลขที่14 ม.4/13

  http://peeranat14.blogspot.com

  ครบแล้วครับ ช่วยตรวจด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 54. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 55. ธนพรรษ ศิลา เลขที่18 ม4/13 http://koronero.blogspot.com/
  ครบแล้วครับ ตรวจด้วย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 56. สวัคดีคับ นาย อดิศักดิ์ แก้วเอียด http://classic-beer.blogspot.com/เลขที่ 20 4/13 ครบแล้วคบผม

  ตอบลบ
 57. จารย์คะ
  บล็อกหนูครบแล้วเด้อค่า~~~
  น.ส.ภววรรณ เพ็งสถิตย์
  เลขที่1 ม.4/13
  http://pawawanboombim.blogspot.com/

  ตอบลบ
 58. สวัสดีคะครูการุณย์
  หนูน.ส.กนกอร โอระพันธ์ เลขที่10 ม.4/13
  ส่งงานครบแล้วนะคะ
  นี่ลิงค์ของหนูคะhttp://kanokon-on.blogspot.com/

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2553 07:03

  อาจาย์ขา
  หนู น.ส. ธัญชนก แก้วของแก้ว
  เลขที่ 2 ม.4/13
  บล็อคครบเเล้วค่ะ
  http://thanchanok-k.blogspot.com/

  ตอบลบ
 60. ข้างบนตรวจให้แล้วนะครับ รักป๋ารุนย์นี่ของใครครับ ไม่รู้ว่าเป็นของผู้ใดให้เปลี่ยนหัว blog ใหม่ด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 61. ครูครับผม นาย พีรภัทร์ คุณากรเสถียร ม.4/13 เลขที่19 ส่งงานครับ

  ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างลองเข้ามาดูครับ

  http://peerapatkukku.blogspot.com/

  ตอบลบ
 62. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 63. นางสาว วรรณชนก สิทธิพงศ์ ทำงานคบแล้วนะก๊าบ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2553 04:34

  นางสาวอุไรรัตน์ ชายไฝ
  เลขที่ 43
  ส่งครบแล้วคะ

  ตอบลบ
 65. นางสาวอุไรรัตน์ ชายไฝ
  เลขที่ 43
  ส่งครบแล้วคะ

  ตอบลบ
 66. น.ส.อุมาพร พรมแก้ว เลขที่ 42
  ส่งครบแล้วคร๊ะ

  ตอบลบ
 67. น.ส.เบญจมาพร หงมณี เลขที่31
  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2553 07:30

  น.ส.จิรชยา อินทรภูมิ เลขที่22 ส่งแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 69. น.ส.ณัฐปภัสร์ ขาวโอ เลขที่27 ม.4/13
  ทำงานครบทุกชิ้นแล้วนะคร๊า

  http://natpaphat-nalove.blogspot.com

  ตอบลบ
 70. หนูชื่อ นางสาว อารียา แก้วสกุล
  ม.4/13 เลขที่ 42
  ส่งงานครบแล้วนะค่ะ

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2553 06:29

  นาย พีรพล ยีหวังกอง เลขที่ 44 ชั้น ม.4/13
  ส่งงานครบแล้วคับ
  http://putter-james@hotmail.com

  ตอบลบ
 72. นางสาว อทิตยา ไวยโร เลขที่ 39

  ส่งงานครบตามที่กำหนดแล้วค่ะ

  เข้ามาดูได้ที่
  http://oil-zizi.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 73. อาจาย์ ค่าาา

  นางสาว ณัฐณิตา โชติธรรมโม
  เลขที่ 5 ม.4/13

  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่า....
  อย่าลืมไปตรวจนะค่า

  ตอบลบ
 74. สวัสดีนะค่ะ...อาจารย์

  ตัวดิฉัน นางสาวกชพร สิทธิศักดิ์ ม.4/13 เลขที่ 4

  ทำงานเสร็จเเล้วนะค่ะ

  อาจารย์มาตรวจได้ที่

  http://tana-nana.blogspot.com

  นะค่ะ ^^

  ตอบลบ
 75. อาจารย์ครับ บ.

  นายติณณภพ นะระแสน

  ม.4/13 เลขที่ 17

  ทำงานเรียบร้อบเเล้วนะครับ บ.

  ที่ http://meen-ba.blogspot.com

  รบกวนมาตรวจให้ด้วนนะครับ บ.

  ตอบลบ
 76. นางสาวรพิพรรณ ค้ำจุน ม.4/13 เลขที่ 34

  ทำงานเสร็จหมดเเล้วนะค่ะ

  http://rapiphan.blogspot.com

  มาตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 77. อาจารย์ครับ

  นายณพฤทธ์ สุขเเสงชู ม.4/13 เลขที่ 6

  ทำงานครบเเล้วครับ

  http://pupza369.blogspot.com/2010/09/blog-post_1124.html

  ตอบลบ
 78. อาจารย์...
  น.ส.ฉัตรธิดา ชูทอง ม.4/13 เลขที่24
  ทำครบแล้วนะคะมาตรวจได้

  http://palmbaza13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 79. นางสาวปานิตา สาระพงษ์ ม.4/13 เลขที่ 32

  ทำงานครบเเล้วค่ะ

  http://tatii-lek.blogspot.com/2010/09/blog-post_2267.html

  ตอบลบ
 80. นางสาวนิศานาถ จินเดหวา ม.4/13 เลขที่ 15

  เสร็จครบเเล้วค่ะ ^^

  http://knr-nuna.blogspot.com/2010/09/blog-post_8565.html

  ตอบลบ
 81. นางสาวสุนิตา แสนโยชน์ ม.4/13 เลขที่ 37

  เสร็จเเล้วนะค่ะ

  http://ferniiz-balliiz.blogspot.com/2010/09/blog-post_4646.html

  ตอบลบ
 82. น.ส.วิชิตา เพ็ชรราม
  เลขที่ 13 ม.4/13

  ส่งงานค่ะ http://lollipop-lip.blogspot.com/

  ตอบลบ
 83. อาจารย์ค่ะ !

  น.ส. ซอลีฮะห์ เจะเตะ ม.4/13 เลขที่ 26
  ทำงานเสร็จหมดเเล้วน่ะค่ะ

  http://www.soleehah.blogspot.com/

  ตอบลบ
 84. อาจรย์ค่ะ

  น.ส.ชญานท์ แก้วมโน ม.4/13 เลขที่ 25
  ทำงานเสร็จแล้ว ค๊

  http://tam-chayanon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 85. ครู คะ

  หนู
  น.ส.จิตวรรณ พื้นชนภู ม.4/13 เลขที่ 12
  ทำงานเสร็จแล้ว ค๊

  http://far-sora.blogspot.com/

  ตอบลบ
 86. ครู คะ

  หนู
  น.ส สุภัสสรา สงแทน ม.4/13 เลขที่ 38
  ทำงานเสร็จแล้ว ค๊

  http://nongsanook.blogspot.com/

  ตอบลบ
 87. น.ส.ฐิติพร ยอดมุณี ม.4/13 เลขที่ 11
  ส่งงานครบเเล้วค่ะ ช่วยตรวจด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  http://toey4-13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 88. อาจารย์! หนูส่งงานเพิ่มมม -0-

  http://lollipop-lip.blogspot.com/

  น.ส.วิชิตา เพ็ชรราม เลขที่13

  ตอบลบ
 89. น.ส.อัชชนา ยัญญางกูร ม4/13 เลขที่40

  หนูส่งงานเสร็จแล้วค่ะ

  http://ashana-taetae.blogspot.com

  ตอบลบ
 90. ตรวจมาถึงนี้แล้วครับ นักเรียนรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อครูรุณย์ด่วน
  0819690238
  ศิฎาำภรณ์,จิดาภา,ชื่นกมล,รัชนีกร,จตุพร,จิราวรรณ,ดวงกมล,ธนัญญา,เบญจมาพร,ภัทรศยา

  ตอบลบ
 91. อันยอง ~ ครู การุณย์

  ไม่ต้องทวงหนูคะ
  หนูกำลังจะส่ง
  http://pangnuknik.blogspot.com

  น.ส.จิดาภา ภัทรชนม์ เลขที่ 7 ม.4/13
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 92. น.ส.ดวงกมล ดวงจินดา เลขที่28 ม.4/13 ส่งแล้วคร๊ะ

  ตอบลบ
 93. นางสาว ชื่นกมล นวลหอ ชั้น ม.4/13
  ดิฉันส่งงานครบทุกชิ้นแล้วนะค่ะ
  http://kammiiz.blogspot.com

  ตอบลบ
 94. น.ส.รัชนีกร แก้วสุวรรณ เลขที่ 9 ส่งงานครบแล้วน๊ะคร๊ะ

  ตอบลบ
 95. ศิฎาภรณ์ จตุพร จิราวรรณ ธนัญญา เบญจมาพร ส่งบล็อกแล้วหรือยัง
  ให้ส่งอีกครั้งนะครับผ้ม หรือติดต่อครูรุณย์ 0819690238

  ตอบลบ
 96. อาจารย์ค่ะ
  หนูส่งคิดวิเคราะห์แล้วน๊ค๊
  หนูเลขที่39 ค่ะ

  ทำไม ยังมีชื่อหนูอยู่ในที่ค้างงานอีกล่ะค่ะ

  หนูส่งตั้งนานแล้วค่ะ

  ช่วย อาจารย์ดูให้ด้วยน่ะค่ะ

  http://oil-zizi.blogspot.com/

  ตอบลบ
 97. น.ส.ศิฎาภรณ์ วิริยกิจโกศล เลขที่ 3 ม.4/13

  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วน๊ะคร๊ะ

  ตอบลบ
 98. สวัสดีค้ะ.
  น.ส.จิราวรรณ สวนจันทร์ ม.4/13 เลขที่ 24
  ทำงานครบแร้วค้าาาา

  http://pookiie-alone.blogspot.com/

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2554 00:04

  สวัสดีค้ะ.
  น.ส.จิราวรรณ สวนจันทร์ ม.4/13 เลขที่ 24
  ทำงานส่งละค้ะ.

  ส่งครั้งที่ 2 ค้าบบ

  ทhttp://pookiie-alone.blogspot.com/

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon