Krukaroon: นักเรียน ม.5/1 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักเรียน ม.5/1 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ


นักเรียน ม.5/1 ส่งงานชิ้นแรกที่นี่ครับ โดยการคลิกที่หัวข้อแสดงความคิดเห็นครับ แต่ควรบอกชื่อ เลขที่เอาไว้ด้วยนะครับ

114 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ส่งงานค่ะ
  น.ส.จินต์ศุจี ทองมาก เลขที่5 ม.5/1
  http://jeeoling.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. ส่งงานค่ะ
  น.ส.ณัฐนรี บุญศิริ ม.5/1 เลขที่40

  http://tookta-nutnaree.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. เพื่อนๆรีบส่งงานนะค่ะ

  ตอบลบ
 7. ส่งงานค่ะ
  "นางสาว รสริน สุขเกษม ชั้นม.5/1 เลขที่ 21"
  http://sakomiiz29.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. สมัครได้เเล้วไชโย

  ตอบลบ
 9. ส่งงัย555555++

  ส่งไม่เปน

  ตอบลบ
 10. ส่งงานค่ะ

  นางสาว จิตรสินื วุ่นแก้ว ม.5/1 เลขที่47

  http://jitsinee.blogpot.com

  ตอบลบ
 11. ส่งงานค่ะ

  น.ส. จิตรสินี วุ่นแก้ว เลขที่47 ม.5/1

  hatt://jtsinee.blogspot.com

  ตอบลบ
 12. ส่งงานค่ะ


  น.ส.รัชชนก คำทอง เลขที่35 ม.5/1


  htt://ratchanok.blogspot.com

  ตอบลบ
 13. ส่งงานค่ะอาจารย์
  นาวสาวปริสา ยอดไกร เลขที่10 ม.5/1

  ตอบลบ
 14. ส่งงานค่ะอาจารย์
  นาวสาวปริสา ยอดไกร เลขที่10 ม.5/1
  htt://Parisa36.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 15. ส่งงานค่ะอาจารย์

  นาวสาวปริสา ยอดไกร เลขที่10 ม.5/1

  htt://Parisa36.blogspot.com

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 16. ส่งงานค่ะ
  น.ส. จิตรสินี วุ่นแก้ว เลขที่47 ม.5/1
  http://jitsinee.blogspot.com

  ตอบลบ
 17. ส่งงานค่ะ(ชิ้นที่2)
  น.ส. จิตรสินี วุ่นแก้ว เลขที่47 ม.5/1
  http://jitsinee.blogspot.com

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. ส่ง ง ง เยอะ จัง 55 +

  ตอบลบ
 20. ส่งงานค่ะ

  นางสาว ปิยพร ปรัชญาชีวิน เลที่ 27 ม.5/1

  http://mkiiooma.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 07:01

  ส่งงานค่ะ
  น.ส.อิสราภรณ์ ชูติการ เลขที่ 26 ม.5/1 http://issaraporn26.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. ส่งงานค่ะ

  น.ส.อิสราภรณ์ ชูติการ เลขที่่ 26 ม.5/1

  http://issaraporn26.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. เลขที่ผิด ครับ ที่โพสก่อนหน้า ขออภัย ด้วยงัฟ

  ส่งงานครับ อาจารย์ การนับศักราช กับ วันวิสาขบูชา

  นาย ขจรพงศ์ เตชะอนันต์ตระกูล เลขที่ 34 5/1 วฉ

  http://sizemlinkin.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. ส่งฮานครับอาจารย์

  เช่อ นายโดม ศรัยทอง เลขเท่ 30 ม.5/1

  http://domezz.blogspot.com

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2553 03:05

  ตรวจ ฮาน ให้โปม ด้วยนะครับ

  ทั้งสองฮานเลย

  โผมเช่อ นาย เมธา คงเย็น เลขเท่ 43 ม.5/1

  http://bawwzii.blogspot.com

  ตอบลบ
 27. ตรวจ ฮาน ให้โผม ด้วยนะฮับ

  โผมเช่อ นาย เมธา คงเย็น เลขเท่ 43 มอ.5/1

  ทั้ง สอง ฮาน เลยนะครับ

  http://bawwzii.blogspot.com

  ตอบลบ
 28. ส่งงานค่ะ
  นางสาว อภิชญา จันทระ ม.5/1 เลขที่ 23
  http://scoobydoo-dog2.blogspot.com
  ้้้

  ตอบลบ
 29. ส่งงานค่ะ
  (วันวิสาขบูชา)
  นางสาว รสริน สุขเกษม ชั้นม.5/1 เลขที่ 21

  ตอบลบ
 30. ส่งงานคับ
  นาย หิรัณย์กูล เอียดบริสุทธิ์ ชั้น.ม5/1 เลขที่45
  http://fiatza18.blogspot.com
  (วันวิสาขบูชา)

  ตอบลบ
 31. ส่งงานคับ
  นาย หิรัณย์กูล เอียดบริสุทธิ์ ชั้น.ม5/1 เลขที่45
  http://fiatza18.blogspot.com
  (การนับศักราช)

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. ส่งงานค่ะ

  นางสาว ฐิติมา เทพรักษ์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9

  ตอบลบ
 34. ส่งงานค่ะ

  นางสาวสุภิสรา แซ่จู ม.5/1 เลขที่ 42
  http://lotuz-bb.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ31 พฤษภาคม 2553 07:31

  ส่งงานค่ะ

  นางสาว กัลยาพร แก้วไฟ ม.5/1 เลขที่ 24

  http://gallayaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. http://goiize-mn.blogspot.com/

  น.ส.พิจิตรา พ่วงสุด เลขที่11 ม.5/1 ค่ะ

  มาส่งทั้งสองชิ้นเลยนะค่ะ :)

  ตอบลบ
 37. ส่งงานค่ะ
  น.ส นิชนันท์ ถิ่นจะนะ
  ม.5/1 เลขที่ 14

  ตอบลบ
 38. ส่งงานค่ะ
  น.ส. วินวิสาช์ เอี่ยมคง เลขที่ 16 ม.5/1

  ตอบลบ
 39. ส่งงาน เรื่อง "วันวิสาขบูชา" ค่ะ

  นางสาว กัลยาพร แก้วไฟ ม.5/1 เลขที่ 24


  http://gallayaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. ส่งงานค่ะ

  นางสาวศศิภา นวลหนู ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29

  ตอบลบ
 41. ส่งานค่ะ

  นางสาว ภัทรลดา ไชยพูล ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7

  ตอบลบ
 42. ส่งงานคับ
  นางสาว ทิพย์วิมล พึ่งบุญ ชั้น ม.5/1 เลขที่20

  http://bua-cat.blogspot.com

  ตอบลบ
 43. ส่งงานค่ะ
  http://benchapornruangyot.blogspot.com/
  นางสาวเบญพร เรืองยศ
  เลขที่15 ม5/1

  ตอบลบ
 44. ส่งานครับ

  http://nuttawutbeer.blogspot.com/
  นาย ณัฐวุฒิ เคหาแก้ว เลขที่4 ม5/1

  ตอบลบ
 45. ส่งงานครับ
  http://sumathmat.blogspot.com/

  นายสุเมษ หมัด เลขที่31 ม 5/1

  ตอบลบ
 46. ส่งงานค่ะ
  http://Pitchaya-13.blogspot.com
  นางสาวพิชยา กิ้มเส้ง ม.5/1 เลขที่6

  ตอบลบ
 47. ส่งงานค่ะ
  นางสาววรัญญา แก้วนวลสรี ม.5/1 เลขที่12
  http://friendship-ka.blogspot.com

  ตอบลบ
 48. ส่งงานครับ
  นายจิณณวัตร แสงอรุณ ม.5/1 เลขที่37
  http://peepo9.blogspot.com

  ตอบลบ
 49. ส่งงานค่ะ
  http://nintira.blogspot.com

  ตอบลบ
 50. ส่งงานค่ะ
  http://fearmylove.blogspot.com

  ตอบลบ
 51. ส่งงานค่ะ
  http://jay_gufa.blogspot

  ตอบลบ
 52. ส่งงานค่ะ
  http://jay_gufa.blogspot.com

  ตอบลบ
 53. ส่งงานค่ะ
  น.ส.รัชฎาวรรณ ซี่ซ้าย เลขที่ 28

  ตอบลบ
 54. ส่งงานชิ้นที่2

  นางสาว รสริน สุขเกษม ชั้นม.5/1 เลขที่21

  ตอบลบ
 55. ส่งงานชิ้นที่2
  นาย หิรัณย์กูล เอียดบริสุทธิ์ เลขที่ 45 ม.5/1

  ตอบลบ
 56. ส่งงานค่ะ(วิธีการทางประวัติศาสตร์)
  นางสาว รสริน สุขเกษม ชั้นม.5/1 เลขที่21
  http://sakomiiz29.blogspot.com

  ตอบลบ
 57. ส่งงานคับ
  นาย หิรัณย์กูล เอียดบริสุทธิ์ ชั้น.ม5/1 เลขที่44
  http://fiatza18.blogspot.com
  (วิธีการทางประวัติศาสตร์)

  ตอบลบ
 58. ส่งงานแล้วค่ะ
  นางสาวเจนจิรา คังฆะสุวรรณ ชั้น ม.5/1เลขที่ 25

  ตอบลบ
 59. ส่งงานแล้วค่ะ
  นางสาวเจนจิรา คังฆะสุวรรณ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 25

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2553 08:48

  นักเรียนที่ส่งงานหลังจากนี้โทรแจ้งครูผู้สอนด้วย

  ตอบลบ
 61. ให้นักเรียนทำให้ครบทั้งหมดทุกเรื่องเสียก่อน แล้วนำส่งโดยใช้คำว่า
  ชื่อ...........สกุล.............เลขที่....แล้วระบุต่อท้าย
  ว่า "ครบแล้วค่ะ" หรือ "ครบแล้วครับ"
  อย่าลืมทำให้ครบเสียก่อน แล้วจึงนำส่งนะครับ

  ตอบลบ
 62. ส่งงานค่ะ
  นางสาวปริสา ยอดไกร เลขที่ 10 ชั้น ม.5/1
  ครบแล้วจ๊ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 63. ส่งงานค่ะ
  นางสาวปริสา ยอดไกร เลขที่ 10 ชั้น ม.5/1
  ครบแล้วจ๊ะ
  ขอบคุณค่ะ
  htt://Parisa36.blogspot.com

  ตอบลบ
 64. นางสาวเจนจิรา คังฆะสุวรรณ เลขที่ 25 ชั้น ม.5/1
  ส่งครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 65. http://goiize-mn.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  นางสาว พิจิตรา พ่วงสุด ม.5/1 เลขที่ 11

  ส่งงานค่ะ ๆ

  ตอบลบ
 66. น.ส. จิตรสินี วุ่นแก้ว เลขที่ 47 ม.5/1

  ส่งครบแล้วค่ะ

  ยากสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 67. น.ส.ญาณิศา หวังเจริญ เลขที่ 32 ม.5/1

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 68. น.ส.ปิยพร ปรัชญาชีวิน เลขที่ 27 ม.5/1

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 69. น.ส.รัชฎาวรรณ ซี่ซ้าย เลขที่ 28 ม.5/1

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 70. ส่งงาน
  http://kiatthisak.blogspot.com/

  เกียริติศักดิ์ แก้วศรี ม5/1 เลขที่ 17

  ตอบลบ
 71. ส่งงาน
  นาย วัชรากร ชาติกระพันธุ์ เลขที่ 19 ม 5/1

  http://irpcc12345.blogspot.com/2010/08/blog-post_26.html

  ตอบลบ
 72. ส่งงาน
  http://heartbreker2unsensor.blogspot.com/
  ปิยวัช โภชนกิจ ม5/1 เลขที่ 38

  ตอบลบ
 73. ส่งงานครับ
  http://narawut00258.blogspot.com
  ณราวุฒิ สุคนธ์ ม.5/1 เลขที่ 13

  ส่งทุกเรื่อง ครับ!

  ตอบลบ
 74. ส่งงานค่ะ
  นางสาวพิชยา กิ้มเส้ง ม5/1 เลขที่6 ค่ะ
  http://pitchaya-13.blogspot.com

  ตอบลบ
 75. ส่งงานค่ะ

  นางสาวภัทรลดา ไชยพูล ม5/1 เลขที่7
  http://noneydoncare.blogspot.com

  ตอบลบ
 76. ส่งงานค่ะ

  นางสาวนริศรา ผิวผ่อง ม5/1 เลขที่ 1
  http://keenaratza.blogspot.com

  ตอบลบ
 77. ส่งงานค่ะ

  นางสาวฐิติมา เทพรักษ์ ม.5/1 เลขที่ 9

  ตอบลบ
 78. ส่งงานค่ะ

  นางสาวศศิภา นวลหนู ม.5/1 เลขที่ 29

  ตอบลบ
 79. http://sizemlinkin.blogspot.com/
  ส่งงานครับ รอบนี้ครบหมดแล้วน่ะครับ เครียครับผม
  นาย ขจรพงศ์ เตชะอนันต์ตระกูล ม5/1 เลขที่ 34

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ5 กันยายน 2553 06:13

  น.ส.รสริน สุขเกษม เลขที่ 21 ม.5/1

  ส่งงานครบแล้วค่ะ


  http://sakomiiz29.blogspot.com

  ตอบลบ
 81. ส่งงาน
  น.ส สุนิษา คิมหันต์ เลขที่32 ม 5/1

  http://fang-fon.blogspot.com/ ค่ะ

  ตอบลบ
 82. ส่งงานค่ะ


  น.ส.วรรณดี ล่องแดง

  ตอบลบ
 83. งานหนูยังไม่ครบเลย

  ตอบลบ
 84. ข้างบนนี้ครูตรวจหมดแล้งครับ

  ตอบลบ
 85. เลขที่ต่อไปนี้ เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบดีมากครับ ส่งงานสรุป
  เหตุการณ์สำคัญตั้งแต่รัชกาลที่ 1-5 เฉพาะที่ส่งงานนะครับได้แก่เลขที่ 5,8,11,14,16,20-28,32,34,35,36,40และ 41 ขอชมเชย
  ได้คำว่า "พวกเธอ...เยี่ยมมากครับ"
  สำหรับพวกไม่ส่ง ขอชมเชยด้วยคำว่า "พวกเธอ...แย่ที่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเล้ยครับ"

  ตอบลบ
 86. อาจารย์ครับ

  ตรวจ งาน และ โครงงาน ของผมด้วยครับ

  นายโดม ศรัยทอง ม.5/1 เลขที่ 30 ครับ

  ขอบคุณครับผม

  ตอบลบ
 87. http://irpcc12345.blogspot.com/

  อาจารย์ครับ

  ตรวจ งาน ของผมด้วยครับ

  นายวัชรากร ชาติกระพันธุ์ ม.5/1 เลขที่ 19 ครับ

  ขอบคุณครับผม

  ตอบลบ
 88. ส่งงานครบแล้วค่ะ

  นางสาว อิสราภรณ์ ชูติการ เลขที่26 ม.5/1

  ทำบล็อกอันใหม่ค่ะอันเก่ามันเข้าไม่ได้ค่ะ

  แต่ใส่เนื้อหาอันเก่าไปครบแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 89. ส่งงานครบเเล้วค่ะ =)

  นางสาว อภิชญา จันทระ ม.5/1 เลขที่ 23

  ขอขอบคุณ คุณครู การุณย์ มากน่ะค่ะที่ทำให้หนูมี blog ในวันนี้

  ถ้าไม่มีครู หนูคงไม่มี blog

  ตอบลบ
 90. ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อครูรุณย์ด่วน 0819690238
  เดชาธร วยานันท์ วัชรพร สุนิษา สิงหนาท ศันสนีย์ นริศรา
  ***โดมโครงงานอยู่ตรงไหน มองไม่เห็นครับ
  ***ตัวแทนกลุ่มโครงงาน ที่ส่งทางบล็อค แจ้ง "ตรวจโครงงาน
  ด้วยครับ ค่ะ"

  ตอบลบ
 91. คุณครูขา .. หนูมาส่งงานค่ะ

  นางสาว กัลยาพร แก้วไฟ เลขที่ 24 ม.5/1

  http://gallayaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 92. ส่งงานคับ
  นางสาวทิพย์วิมล พึ่งบุญ
  เลขที่ 20 ม.5/1
  http://bua-cat.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
  ครบแล้วจ้า

  ตอบลบ
 93. ส่งงานค่ะ
  นางสาว วรรณดี ล่องแดง เลขที่ 22 ชั้น ม.5/1

  เรื่อง พัฒนาการชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  เรื่อง พัฒนาการชาติไทย4.5.6.7


  ตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 94. หลังจากนี้หมดเขตแล้วจ้า

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 03:01

  คุณครูค๊ะ คุณครูขา .. หนูมาส่งงานค๊ะ ตรวจหั้ยหนูดั่วน๊ค๊

  มาส่ง "โครงงานกลุ่มค๊ะ" (หนูเป็นตัวแทนของกลุ่มค๊ะ)

  นางสาว กัลยาพร แก้วไฟ เลขที่ 24 ม.5/1

  http://gallayaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 96. คุณครูค๊ะ คุณครูขา .. หนูมาส่งงานค๊ะ ตรวจหั้ยหนูดั่วน๊ค๊

  มาส่ง "โครงงานกลุ่มค๊ะ" (หนูเป็นตัวแทนของกลุ่มค๊ะ)

  นางสาว กัลยาพร แก้วไฟ เลขที่ 24 ม.5/1

  http://gallayaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 97. ไม่รับงานใด ๆ แล้วครับผ้ม

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ30 กันยายน 2553 03:53

  http://domezz.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

  นีครับอาจารย์โครงงาน

  ใส่ไว้ตั้งนานแล้วครับอาจารย์

  ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทำไมหาไม่เจอครับผม

  ตอบลบ
 99. http://domezz.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

  นีครับอาจารย์โครงงาน

  ใส่ไว้ตั้งนานแล้วครับอาจารย์

  ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทำไมหาไม่เจอครับผม

  ตอบลบ
 100. โอเคครับ ตรวจและลงคะแนนให้เรียบร้อยแล้วครับ

  ตอบลบ
 101. โครงงานอยู่ไหนครับ นริศรา เดชาธร พิชยา ภัทรลดา ฐิติมา พิจิตรา วรัญญา ณราวุฒิ เกียรติศักดิ์ อิสราภรณ์ ศศิภา จิณณวัตร ปิยวัช สิงหนาท สุภิสรา เมธา หิรัณย์กูล
  ติดต่อครูด่วนครับ

  ตอบลบ
 102. ด่วน ๆๆๆๆๆ
  ส่งบล็อกแล้วยังครับ เดชาธร วยานันท์ วัชรพร สิงหนาท ศันสนีย์
  ติดต่อครูด่วนครับ 0819690238 ครับ

  ตอบลบ
 103. อาจารย์ค่ะ วยานันท์ที่โทไป
  มาส่งงานแล้วคะ ส่งทุกทีเด้งทุกทีเลยคะ
  น.ส. วยานันท์ เครือทอง ม.5/1 เลขที่ 8 คะ

  ตอบลบ
 104. ส่งงานค่ะอาจารย์ ของ นางสาว ศันสนีย์ คัณทะโณ เลขที่ 41 http://cosmospuriku.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 105. อาจารย์ครับส่งงานครับนี่ไงโครงานประวัติศาสตร์ผมอยู่กลุ่มพิจิตรา


  ผมนายปิยวัช โภชนกิจ 5/1 เลขที่38

  http://goiize-mn.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 106. นางสาวญาณิศา หวังเจริญ เลขที่ 32
  ส่งงานค่ะครบแล้ว

  ตอบลบ
 107. นายสิทธิ สังข์แก้ว เลขที่3 ม.5/1 ส่งงานครบแล้วครับ

  ตอบลบ
 108. http://sing-hanart.blogspot.com/

  นายสิงหนาท สุภณชัย เลขที่ 39 ห้อง ม.5/1 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 109. หลังจากนี้คือนักเรียนแก้ ร

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon