Krukaroon: แบบทดสอบเรื่องการนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.5

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบเรื่องการนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.5

นักเรียนชั้น ม.5 ทำแบบทดสอบโดยคลิกหัวข้อด้านล่าง

แบบทดสอบเรื่องการนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ต้องการขยายตัวอักษร ให้กดปุ่ม ctrl++
ต้องการให้มองเห็นข้อสอบทั้งหมด ให้คลิดแสดงข้อสอบทั้งหมดครับ

แบบ ทดสอบเรื่องการนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์(ลองทำของ ม.2 ดูบ้าง)

1 ความคิดเห็น:

  1. http://wwwnanona111.blogspot.com/

    นางสาวนันทวัน อนันตพันธ์

    เลขที่36 ม.5/2

    ตรวจงานด๊วยน๊ค๊

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon