Krukaroon: เส้นทางเดินของพวกเราชาววรนารีเฉลิม

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เส้นทางเดินของพวกเราชาววรนารีเฉลิม

                                       เราจะไปทางไหนดี
แล้วพวกเรา  จะก้าวไป  ที่ไหนกัน        ร่วมสร้างฝัน  ร่วมเสนอ กันได้ไหม
เพราะนี้คือ  ประเทศประ ชาธิปไตย       นี้ไม่ใช่   ดินแดนแห่ง  เผด็จการ
เผด็จการ  ดึกดำบรรพ์  มันผ่านพ้น        ประชาชน  มีเสรี   ที่ประสาน
มีแนวคิด   ถูกหรือผิด   ร่วมวิจารณ์       เสียงข้างมาก พาก้าวผ่าน วิกฤตภัย
คนที่ขับ  ขับไปไหน  ใครกำหนด          คนโดยสาร  ทั้งหมด  กำหนดไหม
หรือคนขับ  ขับสบาย  ไปไหนไป           คนโดยสาร  ทุกข์เพียงใด  ช่างหัวมัน

----------------------------------------------------------------------------------
ภาพจาก http://www.google.co.th/ใช้เพื่อการศึกษาเ่ท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 ความคิดเห็น:

 1. ขับพาลง"เหว"แหละอาจารย์

  ตอบลบ
 2. ทำอะไรไม่เหมือนเพื่อน ก็ทนอยู่ไม่ได้ผู้ปกครองนักเรียน กรมมการสถานศึกษา จะอยู่ยังไง ตอนนี้ให้เลิก 16.20 น.แล้ว ม.ต้นให้เลิก 15.50 น. กรณีไม่มีเรียนคาบ 8
  ขอให้ความสุขของลูก ๆ รอยยิ้มของลูก ๆ และครูอาจารย์ได้หวนคืนมาโดยเร็วนะครับ ได้มีโอกาสไปรับลูกได้ทันเวลา
  ลูก ๆ เล็ก ๆ เลิกโรงเรียนพอดี ไม่ปล่อยให้ลูกรออยู่ที่โรงเรียน 17.00 น.จึงไปรับ เรียกว่าน่าสงสารครูวฉ.เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่มีลูกเล็ก ๆ เด็ก ๆ ประถมศึกษานะครับ

  ตอบลบ
 3. ก็ดีค่ะเลิกเร็วขึ้น แต่รู้สึกว่าการบ้านเนี๊ยะเยอะกว่าเดิมนะคะอาจารย์
  ก็เลยเซ็งเป็ดกันตามๆกัน..........เฮ่อรร.เรา........55-

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon