Krukaroon: นักเรียนชั้น ม.5 ที่ขาดสอบรายหน่วย 20 คะแนน รายงานตัวขอสอบด่วน

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

นักเรียนชั้น ม.5 ที่ขาดสอบรายหน่วย 20 คะแนน รายงานตัวขอสอบด่วน

5/1  ยังไม่ได้สอบทั้งห้อง นัดหมายวัน เวลากับครูรุณย์ให้ชัดเจนนะครับ
5/9  วิรัญญา กับ อรวรรณ ให้ติดต่อขอสอบโดยนัดหมายล่วงหน้า 081-9690238
5/11 พีรัณัฐ กับ เกศรา
 รายชื่อนักเรียน ม.5/11 ที่ไม่ส่งอ่าน คิด วิเคราะห์ ได้แก่ เลขที่ 15, 16, 18, 31, 46


         ให้นักเรียนที่กล่าวข้างต้นติดต่อครูรุณย์ด่วนด้วยนะครับ

นักเรียนที่ค้างงาน Blog
 5/1=2,8,18,33,39,41,45
 5/2=9,13,21,25,33
5/8=no have
5/9=7-11,14,16,17,31,36,38
5/10=1,3,9,22,26,31,42,44
5/11=2,5,8,12,14,16,17,18,26,27,30,31,34,42,44,46

  หมายเหตุขณะประกาศเอกสารชุดนี้ หากนักเรียนได้ทำส่งก่อนแล้ว ต้องขออภัยลูกศิษย์ที่น่ารักทุก ๆ คนเลยครับผ้ม

  นักเรียนที่ค้าง แบบฝึกหัด ร.1-ร.9
5/1=1-3,13,18,19,31,39,42-44
5/2=5,14,19,27,29,31,32,42,46
5/8=4 กษิดิศติดต่อครูด่วนครับ
5/9=1,3-5,8,10,11,15,17,20,25,31,33,35,36
5/10=no have
5/11=2,15,16,18,27,31,37,38
  มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูรุณย์ครับ 081-9690238

    นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งโครงงานครับ หรืออาจจะส่งบนบล็อกให้หัวหน้ากลุ่มแจ้งให้ครูทราบ
เพียงคนเดียวครับ แล้วครูจะำเข้าไปตรวจให้ครับ โทรหาครูด่วนครับ 081-9690238
    5/1=นริศรา เดชาธร พิชยา ภัทรลดา ฐิติมา พิจิตรา วรัญญา ณราวุฒิ เกียรติศักดิ์ อิสราภรณ์ ศศิภา จิณณวัตร ปิยวัช สิงหนาท สุภิสรา เมธา หิรัณย์กูล หรือเลขที่(1-4,6-9,11-13,17,24,26,29-31,35,37-39,42-44)
5/2=7,12,15,16,31
5/8=โครงงานกลุ่มสุดารัตน์/วรากานต์/อภิญญา/กัณฑิตา อยู่ตรงไหนครับตอบด่วนจ้า
5/9=1,7-9,14,20,22,31,32
5/10=ทั้งหมดเลยครับ
5/11=2,17-18,21,24-25,27-28,34-35,37,42-44,46
    ให้เฉพาะหัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มรายงานโครงงานเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่งงานทางบล็อก แล้วครูจะเข้าไปตรวจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ กรุณาให้ตัวแทนส่งใหม่อีกครั้งนะครับ
"รายงานโครงงาน ม.5/....ชื่อ....เลขที่......ของสมาชิกในกลุ่มทุกคน"

 GEE  WonderGirls So Hot

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ มี ผม เกรธ 4 น่ะครับ - -ๆ ขาดสอบ ยกห้อง/1 ...

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon