Krukaroon: นัด ม.5/1สอบ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

นัด ม.5/1สอบ

   ครูรุณย์ขอให้นักเรียน ม.5/1 ทำการสอบย่อยอีก 1 ครั้งครับวัน เวลาใด ให้นักเรียนนัดหมาย
กันให้เรียบร้อยและแจ้งให้ครูทราบด้วยครับ 0819690238

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon